Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Okres

Index Okres

300px Okres je územně-správní jednotka zpravidla střední úrovně, vyšší než obec a nižší než kraj.

52 vztahy: Archiv, Arrondissement, Československo, Bělorusko, Belgie, Distrikt, Francie, Hrabství, Kanada, Kazachstán, Kraj (územní jednotka), Maďarsko, Městské okresy v Německu, Mnichovská dohoda, Množné číslo, Němčina, Německá demokratická republika, Německo, Obec, Oberlandrat, Okresní úřad, Okresní národní výbor, Okresní shromáždění, Okresní soud, Okresy v Česku, Okrsek, Policie, Polsko, Pověta, Prosincová ústava, Rajón, Rakousko, Rakousko-Uhersko, Rusko, Samospráva, Slovenština, Slovensko, Soudní okres, Sovětský svaz, Spojené království, Spojené státy americké, Statutární město, Stát, Ukrajina, Zemský okres, 1. únor, 1. leden, 1948, 1949, 2002, ..., 2003, 31. prosinec. Rozbalte index (2 více) »

Archiv

Archivu hlavního města Prahy Archiv (z řeckého výrazu αρχείο(ν), archeío(n) původně označující vládní, nebo úřední budovu) je instituce určená k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob – archiválií.

Nový!!: Okres a Archiv · Vidět víc »

Arrondissement

Administrativní systém Francie Arrondissement (z francouzského arrondir - zakulatit) je označení dvou typů územně-správních jednotek ve Francii, Belgii a Quebeku.

Nový!!: Okres a Arrondissement · Vidět víc »

Československo

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Nový!!: Okres a Československo · Vidět víc »

Bělorusko

Bělorusko, oficiálním názvem Běloruská republika (Respublika Belarus;, Respublika Belarus), je vnitrozemský stát ve východní Evropě.

Nový!!: Okres a Bělorusko · Vidět víc »

Belgie

Belgie (nizozemsky België, francouzsky Belgique, německy Belgien), oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě.

Nový!!: Okres a Belgie · Vidět víc »

Distrikt

Distrikt je dílčí územní jednotka několika států po celém světě, odpovídající okresu.

Nový!!: Okres a Distrikt · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Okres a Francie · Vidět víc »

Hrabství

Hrabství byly původně správní celky, v jejichž čele stál hrabě.

Nový!!: Okres a Hrabství · Vidět víc »

Kanada

Kanada (Canada, vyslovuj v angličtině a ve francouzštině) je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části Severní Ameriky.

Nový!!: Okres a Kanada · Vidět víc »

Kazachstán

Kazachstán (kazašsky Қазақстан) je stát, který se rozkládá ve střední Asii a malou částí svého území západně od řeky Ural zasahuje též do Evropy.

Nový!!: Okres a Kazachstán · Vidět víc »

Kraj (územní jednotka)

Kraj je územní jednotka, obvykle větší než okres a menší než stát, případně země.

Nový!!: Okres a Kraj (územní jednotka) · Vidět víc »

Maďarsko

Maďarsko, v letech 1989–2011 oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Okres a Maďarsko · Vidět víc »

Městské okresy v Německu

Městský okres v Německu (s výjimkou Bádenska-Würtemberska je však zván jako "kreisfreie Stadt", tedy město mimo okres) je komunálním správním celkem, tvořeným větším městem (nejčastěji nad 100 000 obyv.). Svou povahou odpovídá statutárnímu městu v České republice.

Nový!!: Okres a Městské okresy v Německu · Vidět víc »

Mnichovská dohoda

Itálii Mnichovská dohoda (neboli Mnichovská zrada či Mnichovský diktát) byla dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu.

Nový!!: Okres a Mnichovská dohoda · Vidět víc »

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus.

Nový!!: Okres a Množné číslo · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Okres a Němčina · Vidět víc »

Německá demokratická republika

Německá demokratická republika (NDR, „východní Německo“, v německy mluvících zemích i jinde běžně DDR, zkratka pro Deutsche Demokratische Republik) byla od 7. října 1949 lidově demokratickým státem na území sovětské okupační zóny Německa a východního sektoru Berlína.

Nový!!: Okres a Německá demokratická republika · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Okres a Německo · Vidět víc »

Obec

Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně.

Nový!!: Okres a Obec · Vidět víc »

Oberlandrat

Rozdělení Protektorátu Čechy a Morava na oberlandráty po roce 1942 Oberlandrat (česky vrchní zemský rada, také počeštěle oberlandrát, zkratkou OLR) byl úřad německé okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava.

Nový!!: Okres a Oberlandrat · Vidět víc »

Okresní úřad

Okresní úřad byl úřad, který vůči území svého okresu vykonával státní správu.

Nový!!: Okres a Okresní úřad · Vidět víc »

Okresní národní výbor

Teplický národní výbor Okresní národní výbor (ONV) je označení národních výborů, které vykonávaly v Československu v letech 1945–1990 správu okresů.

Nový!!: Okres a Okresní národní výbor · Vidět víc »

Okresní shromáždění

Okresní shromáždění (v zákoně použita legislativní zkratka shromáždění) byly nepřímo volené zastupitelské sbory v okresech České republiky v letech 1990–2000, tvořené vybranými zástupci obecních zastupitelstev.

Nový!!: Okres a Okresní shromáždění · Vidět víc »

Okresní soud

Budova Okresního soudu v Ostravě Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen České republiky, ale např.

Nový!!: Okres a Okresní soud · Vidět víc »

Okresy v Česku

okresu Brno-venkov Okresy v České republice jsou územní jednotky středního stupně, na něž se dělí území státu podle zákona o územním členění státu.

Nový!!: Okres a Okresy v Česku · Vidět víc »

Okrsek

Okrsek je obvykle menší územní celek, který je vymezen podle nějakého konkrétního účelu či hlediska.

Nový!!: Okres a Okrsek · Vidět víc »

Policie

Českém Těšíně Policejní automobil Škoda Octavia (Chorvatsko) Policie (z latinského slova politia.

Nový!!: Okres a Policie · Vidět víc »

Polsko

Polsko (pol. Polska), oficiální název Polská republika (PR, pol., RP), je stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Okres a Polsko · Vidět víc »

Pověta

Polsku. je polský termín označující jednotku místní územní správy druhého stupně, obdobu českého okresu.

Nový!!: Okres a Pověta · Vidět víc »

Prosincová ústava

Prosincová ústava byla vydána 21. prosince 1867 jako soubor ústavních zákonů.

Nový!!: Okres a Prosincová ústava · Vidět víc »

Rajón

Rajón (rusky a ukrajinsky райо́н, bělorusky раён; azersky rayon, lotyšsky rajons, gruzínsky რაიონი, raioni; moldavsky: raionul/районул; slovo bylo přejato z francouzského rayon) je označení pro územněsprávní jednotku používané v řadě zemí bývalého Sovětského svazu (dnes Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Lotyšsko, Moldavsko a Ázerbájdžán), odpovídající českému okresu, či městskému obvodu (ve městech).

Nový!!: Okres a Rajón · Vidět víc »

Rakousko

Rakousko, oficiální název Rakouská republika, Republik Österreich, je vnitrozemská spolková republika ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Okres a Rakousko · Vidět víc »

Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko, oficiálně Rakousko-uherská monarchie, byl státní útvar, reálná unie '''Království a země v Říšské radě zastoupené''' neboli „Předlitavska“ a Země svaté Štěpánské koruny uherské neboli „Zalitavska“ (nepřesně Uherska), existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, která vznikla přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv.

Nový!!: Okres a Rakousko-Uhersko · Vidět víc »

Rusko

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 125 191 km² největší stát světa.

Nový!!: Okres a Rusko · Vidět víc »

Samospráva

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“.

Nový!!: Okres a Samospráva · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Okres a Slovenština · Vidět víc »

Slovensko

Slovensko, oficiálním názvem Slovenská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Okres a Slovensko · Vidět víc »

Soudní okres

Soudní okresy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku roku 1938 Soudní okresy (německy Gerichtsbezirke) byly od roku 1850 (definitivně od roku 1868) soudní obvody 1. stupně, tedy územní jednotky Rakouska-Uherska, podle kterých byly (a v Rakousku stále jsou) nezávisle na správním členění organizovány okresní soudy.

Nový!!: Okres a Soudní okres · Vidět víc »

Sovětský svaz

Sovětský svaz (Sovětskij Sojuz), oficiálním názvem Svaz sovětských socialistických republik, zkráceně SSSR (rusky, СССР, Sojuz Sovětskich Socialističeskich Respublik), byl eurasijský stát se socialistickým zřízením, který existoval v rozmezí let 1922 až 1991 na většině území dřívějšího Ruského impéria.

Nový!!: Okres a Sovětský svaz · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Okres a Spojené království · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Okres a Spojené státy americké · Vidět víc »

Statutární město

Statutární město je město, jehož správa je organizována (nebo může být organizována) podle základní městské vyhlášky, anebo jde o takové město, jež je plně řízeno dle zemského zákona, přičemž se oba typy těchto právních norem označují jako statut města.

Nový!!: Okres a Statutární město · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Okres a Stát · Vidět víc »

Ukrajina

Ukrajina je země ležící ve východní Evropě; na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem (včetně neuznaného Podněstří), Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem.

Nový!!: Okres a Ukrajina · Vidět víc »

Zemský okres

Vertikální struktura správy v Německu Zemské (bíle) a městské (žlutě) okresy v Německu Zemský okres (německy Landkreis, zkr. Lk. nebo Lkr., v Severním Porýní-Vestfálsku a Šlesvicku-Holštýnsku pouze Kreis (zkr. Kr.), je podle německého komunálního práva komunální svazek a územní správní celek. Spravuje území podle zákonů komunální samosprávy. Kromě zemských okresů existují v Německu ještě městské okresy.

Nový!!: Okres a Zemský okres · Vidět víc »

1. únor

1.

Nový!!: Okres a 1. únor · Vidět víc »

1. leden

1.

Nový!!: Okres a 1. leden · Vidět víc »

1948

1948 (MCMXLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Okres a 1948 · Vidět víc »

1949

1949 (MCMXLIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Okres a 1949 · Vidět víc »

2002

2002 (MMII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Okres a 2002 · Vidět víc »

2003

2003 (MMIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Okres a 2003 · Vidět víc »

31. prosinec

31.

Nový!!: Okres a 31. prosinec · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Okresní hejtmanství, Okresy, Politický okres, Poviat, Powiat ziemski, Smíšený okresní úřad, Správní okres.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »