Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Oltář

Index Oltář

Oltář (mizbeach,, béma,, v křesťanském užití) je místo, na němž se v náboženství přináší dar jako oběť, obvykle bohu či božstvu.

113 vztahy: Abrahám, Achaz, Akácie, Akrostich, Anděl, Antependium, Antimins, Antiochos IV. Epifanés, Archa úmluvy, Ása, Šalomounův chrám, Římané, Babylonie, Baldachýn, Baptismus, Bazilika, Bůh, Bůh Otec, Berlín, Bible, Biskup, Božská liturgie, Bohoslužba, Cedr, Chizkijáš, Chléb, Chrám, Druhý vatikánský koncil, Duch svatý, Etruskové, Eucharistický svatostánek, Eucharistie, Evangeliář, Evangelium podle Lukáše, Gotika, Hebrejská bible, Herodes Veliký, Hlavní oltář, Ikona, Ikonostas, Izák, Jan Křtitel, Jákob, Ježíš Kristus, Jeruzalém, Juda Makabejský, Kadidlo, Kalvinismus, Kaple, Katolicismus, ..., Kazatelna, Kázání, Kříž, Křesťanství, Kněžiště, Kněz, Kohen, Korporál, Kostel, List Židům, Liturgická barva, Liturgická reforma, Liturgické období, Loket (délková míra), Luteránství, Mše, Měď, Mensa, Metr, Misál, Modlitba, Mojžíš, Mučedník, Náboženství, Noe, Nový zákon, Oběť, Olej, Oltářní mensa, Pavel VI., Pergamon, Pohřeb, Pravoslaví, Predella, Protestantismus, Reformátor, Reliéf (sochařství), Relikvie, Retabulum, Skutky apoštolů, Spása, Stan setkávání, Starověk, Starověký Řím, Svatý, Svatyně, Svátost, Svíčka, Svěcení, Symbol, Syrakusy, Titus, Triptych, Trofej, Víno, Východní církev, Večeře Páně, Velký pátek, Zachariáš (kněz), 2. století př. n. l., 586 př. n. l., 587 př. n. l., 70. Rozbalte index (63 více) »

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Oltář a Abrahám · Vidět víc »

Achaz

Achaz (hebrejsky:, Achaz), v českých překladech Bible přepisováno též jako Achas, byl z Davidovské dynastie v pořadí jedenáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Oltář a Achaz · Vidět víc »

Akácie

Africká akácie ''Acacia xanthophloea'' Akácie (Acacia), česky též kapinice, je rod rostlin z čeledi bobovité.

Nový!!: Oltář a Akácie · Vidět víc »

Akrostich

Akrostich (dříve také akrostych, z řeckého akrostichon, složeniny z akros, „krajní“ a stichos, „verš“) je báseň, v níž počáteční písmena, slabiky nebo slova každého verše nebo sloky tvoří slovo, jméno nebo větu, které se také mohou nazývat „akrostich“.

Nový!!: Oltář a Akrostich · Vidět víc »

Anděl

Florencii. Anděl (z řeckého angelos „posel“) je mytická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.

Nový!!: Oltář a Anděl · Vidět víc »

Antependium

Antependium v katedrále v Antverpách Detail z Chebského antependia (14. století) Antependium častěji nepřesně nazývané antipendium (z latinských termínů ante „před“ a pendere „viset"), někdy také pallium oltářní, je název pro ozdobné, zpravidla obdélné pole, zakrývající přední stranu oltářní mensy (stolu), tedy vlastně stipes (podstavec) oltáře křesťanského chrámu.

Nový!!: Oltář a Antependium · Vidět víc »

Antimins

Rumunský antimins Antimins (ř. antimension) je obdélníkový textilní šátek (v praxi cca 70x50 cm) používaný ve východní křesťanské liturgii.

Nový!!: Oltář a Antimins · Vidět víc »

Antiochos IV. Epifanés

Antiochos IV.

Nový!!: Oltář a Antiochos IV. Epifanés · Vidět víc »

Archa úmluvy

Kněží obcházejí se schránou úmluvy Jericho, mědiryt 18. století Archa úmluvy (také Schrána smlouvy či Schrána svědectví) byla, podle biblických událostí, truhla obsahující nejcennější židovské náboženské předměty: Desky zákona obsahující desatero, Áronovu hůl a manu.

Nový!!: Oltář a Archa úmluvy · Vidět víc »

Ása

Ása (hebrejsky: אָסָא), v českých překladech Bible přepisováno též jako Asa či Aza, byl třetím králem Judského království.

Nový!!: Oltář a Ása · Vidět víc »

Šalomounův chrám

Náčrt představy Šalomounova chrámu Šalomounův chrám (Bejt ha-mikdaš), známý také jako První chrám, je podle Bible prvním židovským chrámem v Jeruzalémě.

Nový!!: Oltář a Šalomounův chrám · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Oltář a Římané · Vidět víc »

Babylonie

Horní část stély s Chammurapiho zákoníkem Babylonie je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě – říše starobabylonské a říše novobabylonské.

Nový!!: Oltář a Babylonie · Vidět víc »

Baldachýn

Trůn s baldachýnem Baldachýn (z ital. baldacchino, brokát) nebo také nebesa je původně pevný látkový závěs, později dřevěná nebo kamenná stříška nad trůnem, oltářem, lůžkem a podobně.

Nový!!: Oltář a Baldachýn · Vidět víc »

Baptismus

Baptistický sbor ve Four Oaks v Severní Karolíně Baptistický sbor v Doněcku na Ukrajině Baptisté jsou křesťanským reformačním společenstvím církví.

Nový!!: Oltář a Baptismus · Vidět víc »

Bazilika

Bazilika (z starořeckého βασιλική στοά basiliké stoá královské sloupořadí) je původně stavba v antickém Řecku, v níž úřadovali archonti.

Nový!!: Oltář a Bazilika · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Oltář a Bůh · Vidět víc »

Bůh Otec

Bůh Otec, dílo ''Die Bibel in Bildern'' (1860), Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872)Bůh Ódin (severská mytologie), dílo ''Odin, der Göttervater'' (1882), Carl Emil Doepler (1824-1905) Obecně boží titul Otec vyjadřuje roli boha jako tvůrce a pána.

Nový!!: Oltář a Bůh Otec · Vidět víc »

Berlín

Berlín (německy Berlin) je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo.

Nový!!: Oltář a Berlín · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Oltář a Bible · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Oltář a Biskup · Vidět víc »

Božská liturgie

Božská liturgie je pojem, jehož východní církev, zvláště byzantského obřadu, užívá pro eucharistickou bohoslužbu.

Nový!!: Oltář a Božská liturgie · Vidět víc »

Bohoslužba

Bohoslužba je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s božstvem, setkání s ním nebo oběti, která mu má být přinesena.

Nový!!: Oltář a Bohoslužba · Vidět víc »

Cedr

Cedr (Cedrus) je rod horských dlouhověkých jehličnatých stálezelených stromů dosahujících mohutného vzrůstu.

Nový!!: Oltář a Cedr · Vidět víc »

Chizkijáš

Chizkijáš (hebrejsky:, Chizkijahu, případně, Jechizkijahu), v českých překladech Bible přepisováno též jako Ezechjáš či Ezechiáš, byl z Davidovské dynastie v pořadí dvanáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Oltář a Chizkijáš · Vidět víc »

Chléb

Bochníky chleba v obchodě Chléb nebo hovorově chleba patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody.

Nový!!: Oltář a Chléb · Vidět víc »

Chrám

maďarské pustině Chrám (řecky vαός, náos, latinsky templum) je obecné označení pro stavbu nebo komplex staveb určenou k bohoslužbám a jiným podobným nebo souvisejícím náboženským účelům.

Nový!!: Oltář a Chrám · Vidět víc »

Druhý vatikánský koncil

Interiér svatopetrské bazilikyFoto: Lothar Wolleh Koncilní otcové v den zahájení koncilu před bazilikou sv. Petra Druhý vatikánský koncil bylo shromáždění více než 2500 katolických biskupů na dosud posledním ekumenickém koncilu, které svolal papež Jan XXIII. (1958–1963) a jež zasedalo v letech 1962–1965.

Nový!!: Oltář a Druhý vatikánský koncil · Vidět víc »

Duch svatý

Seslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazu Duch Svatý i Svatý Duch (latinsky Spiritus Sanctus) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios).

Nový!!: Oltář a Duch svatý · Vidět víc »

Etruskové

Etruskové jsou málo poznané starověké etnikum, které sídlilo v Etrurii, na území dnešního Toskánska v Itálii.

Nový!!: Oltář a Etruskové · Vidět víc »

Eucharistický svatostánek

Pozdně gotické sanktuarium v Gdaňsku Eucharistický svatostánek (označovaný v různých obdobích a podle různého umístění jako sanktuárium či sanktuář, pastoforium nebo tabernákulum), je nejposvátnější místo v katolických kostelích určené pro ukládání liturgických nádob s eucharistií.

Nový!!: Oltář a Eucharistický svatostánek · Vidět víc »

Eucharistie

Eucharistie (řec. díkuvzdání) je jedna ze základních součástí křesťanského kultu.

Nový!!: Oltář a Eucharistie · Vidět víc »

Evangeliář

Evangeliář ze St-Amand (Začátek Janova evangelia, 8. stol.) Evangeliář (od evangelium) je křesťanská liturgická kniha, obsahující texty evangelií.

Nový!!: Oltář a Evangeliář · Vidět víc »

Evangelium podle Lukáše

El Greco: Evangelista Lukáš Kolem 1608, Toledo Evangelium podle Lukáše (zkratka L nebo Lk) je třetí kniha v pořadí Nového zákona, nejdelší ze čtyř kanonických evangelií.

Nový!!: Oltář a Evangelium podle Lukáše · Vidět víc »

Gotika

Seiny na Katedrálu Notre-Dame v Paříži Gotický oltář z pozdního 15. století z Mariánského kostela v Krakově Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský.

Nový!!: Oltář a Gotika · Vidět víc »

Hebrejská bible

Rukopis targumu z 11. století Hebrejská bible označuje tu část biblického kánonu, která je společná židovství a křesťanství.

Nový!!: Oltář a Hebrejská bible · Vidět víc »

Herodes Veliký

Herodes Veliký (הורדוס, Hordus; řecky: ἡρῴdης, Héródés), známý také jako Herodes I. Ukrutný (snad 73 př. n. l. – 4 př. n. l.), byl králem Judeje.

Nový!!: Oltář a Herodes Veliký · Vidět víc »

Hlavní oltář

Praze Hlavní oltář či velký oltář je označení hlavního oltáře v katolických kostelích, nikoli však podle jeho vnějších rozměrů či podoby, ale jeho důležitosti.

Nový!!: Oltář a Hlavní oltář · Vidět víc »

Ikona

'''Kristus a svatý Menas''', ikona, Egypt, 6. století. Ikona je náboženský obraz (přenosný nebo součást ikonostasu) užívaný v oblasti východního křesťanství, tedy v pravoslavné a řeckokatolické církvi.

Nový!!: Oltář a Ikona · Vidět víc »

Ikonostas

Moskvě Litoměřicích Ikonostas je dřevěná nebo mramorová stěna s průchody, která v pravoslavných a řeckokatolických chrámech odděluje presbyterium od lodi (tedy nejsvatější, oltářní prostor chrámu od prostoru pro laiky) a na níž jsou podle závazného systému v několika řadách upevňovány ikony.

Nový!!: Oltář a Ikonostas · Vidět víc »

Izák

Abrahám obětující Izáka Izák (Jicchak; doslova „bude se smát“) je druhým biblickým patriarchou (vedle Abraháma a Jákoba).

Nový!!: Oltář a Izák · Vidět víc »

Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích.

Nový!!: Oltář a Jan Křtitel · Vidět víc »

Jákob

Jákobův zápas s andělem'' – Gustave Doré, 1855 Jákob (Ja'akov), zvaný Izrael, je třetí praotec izraelského národa.

Nový!!: Oltář a Jákob · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Oltář a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Oltář a Jeruzalém · Vidět víc »

Juda Makabejský

Juda Makabejský (také Judas Maccabeus nebo Machabeus, anglicky Judah Maccabee, hebrejsky: יהודה המכבי) byl židovský kněz (kohen).

Nový!!: Oltář a Juda Makabejský · Vidět víc »

Kadidlo

gramů Kadidlovník Kadidlo (olibanum, frankincense, Weihrauch, לבונה, levona; لبٌان, lubbān, v pravoslaví se kromě obecného výrazu кадило (kadilo) používá spíše výrazu ла́дан (ladan), λήδανον či λάδανον) je vonná pryskyřice, která se připravuje z tzv.

Nový!!: Oltář a Kadidlo · Vidět víc »

Kalvinismus

Ženevě Kalvinismus (neboli kalvínství), resp.

Nový!!: Oltář a Kalvinismus · Vidět víc »

Kaple

Kaple, zdrobněle kaplička, je sakrální stavba prostorově malé křesťanské modlitebny.

Nový!!: Oltář a Kaple · Vidět víc »

Katolicismus

Katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální McBrien, Catholicism, 19-20. Pojem katolicismus reprezentuje určitou eklesiologickou i teologickou tradici, která však nutně nemusí být svázána se Svatým stolcem a římským papežem. V rámci starokatolictví totiž můžeme hovořit i o tzv. národních katolických církvích. Společnými důrazy však jsou hierarchická struktura, důraz na tradici (učení apoštolů, církevních otců, papežů), mariánský kult, na západě od jisté doby i celibát kléru (není podmínka) a sociálně-politickým působením (charita, misie aj.). Je třeba postřehnout rozdíl oproti termínu katolictví, který i pro křesťany ostatních církví může znamenat právě všeobecnou církev, zmíněnou již v nejstarších vyznáních víry. V některých jazycích (dále např. v chorvatštině) pojmy katolický a všeobecný splývají. (Vjerujem u jednu svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. /svetu crkvu katoličku.).

Nový!!: Oltář a Katolicismus · Vidět víc »

Kazatelna

Pozdněgotická kamenná kazatelna v kostele sv. Jakuba v Brně Kazatelna je vyvýšené místo v kostele, odkud kněz přednáší kázání.

Nový!!: Oltář a Kazatelna · Vidět víc »

Kázání

Kázání může znamenat.

Nový!!: Oltář a Kázání · Vidět víc »

Kříž

Tradiční podoba kříže, tzv. latinský kříž Groom v Texasu Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství.

Nový!!: Oltář a Kříž · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Oltář a Křesťanství · Vidět víc »

Kněžiště

Praze: současný kostel byl původně zamýšlen pouze jako presbytář, loď však nebyla nikdy dokončena a později bylo její zdivo využito při výstavbě mladších budov kláštera Schematické znázornění kněžiště Kněžiště čili presbytář (z latinského presbyterium), někdy též chór, je část prostoru křesťanského kostela či katedrály, která je vyhrazena kněžím.

Nový!!: Oltář a Kněžiště · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Oltář a Kněz · Vidět víc »

Kohen

Kohen (pl. kohanim) je židovský kněz a potomek Áronův.

Nový!!: Oltář a Kohen · Vidět víc »

Korporál

Korporál – lněná látka čtvercového tvaru pod liturgickými nádobami. Korporál je bílá lněná látka čtvercového tvaru užívaná při slavení mše svaté v katolické církvi.

Nový!!: Oltář a Korporál · Vidět víc »

Kostel

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – nejvýznamnější kostel v České republice. Kostel (z latinského castellum s významem hrad z důvodu užívaného opevnění, též chrám či chrám Páně) je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě.

Nový!!: Oltář a Kostel · Vidět víc »

List Židům

Rembrandt: Sv. Pavel, 1635 List Židům (zkratka Žd) je list, epištola Nového zákona, u kterého není znám autor; v tradici byl často připisován apoštolu Pavlovi.

Nový!!: Oltář a List Židům · Vidět víc »

Liturgická barva

Liturgická barva je barva, jíž se odlišují obřadní roucha a jiná paramenta používaná v liturgii v určitý svátek, určité liturgické období nebo při jiné zvláštní příležitosti.

Nový!!: Oltář a Liturgická barva · Vidět víc »

Liturgická reforma

Pokoncilní liturgie Liturgická reforma po Druhém vatikánském koncilu vychází částečně z konstituce Sacrosanctum Concilium z roku 1963, kterou vyvrcholily snahy o obnovu liturgie prosazované v rámci tzv.

Nový!!: Oltář a Liturgická reforma · Vidět víc »

Liturgické období

Liturgické období nebo také liturgická doba je ucelená část liturgického roku, která má specifický ráz a podílí se na určení liturgických textů a písní pro bohoslužby, jakož i liturgické barvy.

Nový!!: Oltář a Liturgické období · Vidět víc »

Loket (délková míra)

Vitruvius se znázorněním anglického, francouzského a vlámského loktu. Loket je délková míra, používaná již od starověku, jejíž existence je doložená v Egyptě, Mezopotámii (2000 let př. n. l.), Perské říši, Řecku i dalších zemích.

Nový!!: Oltář a Loket (délková míra) · Vidět víc »

Luteránství

Martin Luther Luteráni či luteránské církve jsou protestantským křesťanským vyznáním, které vychází z odkazu Martina Luthera a protestantské reformace.

Nový!!: Oltář a Luteránství · Vidět víc »

Mše

Kardinál Vlk celebruje mši tridentském ritu koná kněz úkony čelem oltáři. Mše čili mše svatá je nejdůležitější typ bohoslužby v některých křesťanských církvích.

Nový!!: Oltář a Mše · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Oltář a Měď · Vidět víc »

Mensa

Slovo mensa (lat. stůl) znamená.

Nový!!: Oltář a Mensa · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Oltář a Metr · Vidět víc »

Misál

Římský misál z roku 1889 Misál (latinsky missale) je nejznámější a nejužívanější liturgická kniha používaná v katolické církvi.

Nový!!: Oltář a Misál · Vidět víc »

Modlitba

Albrecht Dürer, ''Modlící se ruce'' Modlitba (z praslovanského *mold- snažně prosit, vzývat boha) je úkon, který má ústřední úlohu v mnoha náboženstvích.

Nový!!: Oltář a Modlitba · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Oltář a Mojžíš · Vidět víc »

Mučedník

Mučedník (řecky: μάρτυς, mártys; doslova: svědek) je osoba, která byla umučená nebo zemřela za svojí víru nebo ideu.

Nový!!: Oltář a Mučedník · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Oltář a Náboženství · Vidět víc »

Noe

Noe (hebrejsky נֹחַ, Noach, doslova „Odpočinutí“), v českých překladech Bible přepisováno též jako Noé, je starozákonní postava.

Nový!!: Oltář a Noe · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Oltář a Nový zákon · Vidět víc »

Oběť

Oběť je náboženský úkon spočívající v „odevzdání/obětování“ cenných předmětů (obětin), zvířat nebo lidí bohům, duchům mrtvých či jiným nadpřirozeným bytostem.

Nový!!: Oltář a Oběť · Vidět víc »

Olej

slunečnicový olej Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce.

Nový!!: Oltář a Olej · Vidět víc »

Oltářní mensa

Oltářní mensa v katedrále v Lundu (2004) (St. Mary, Bristol) (Dóm v Sieně) Oltářní mensa (lat. stůl), také stůl Páně (mensa Domini) je hlavní, podstatná část oltáře křesťanských kostelů, která oltář charakterizuje jako místo oběti.

Nový!!: Oltář a Oltářní mensa · Vidět víc »

Pavel VI.

Blahoslavený Pavel VI. (26. září 1897 Concesio – 6. srpna 1978 Vatikán), původním jménem Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (Jan Křtitel Jindřich Antonín Maria), byl papež v letech 1963–1978.

Nový!!: Oltář a Pavel VI. · Vidět víc »

Pergamon

Rekonstruovaný Traianův chrám v Pergamu Pergamon (řecky Πέργαμος), případně Pergamum, byla starověká řecká obec na území Mýsie v severozápadní Malé Asii.

Nový!!: Oltář a Pergamon · Vidět víc »

Pohřeb

Jana Pavla II. Pohřeb (lat. funus) může znamenat.

Nový!!: Oltář a Pohřeb · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Oltář a Pravoslaví · Vidět víc »

Predella

Bolzanu Predella nebo také predela je část oltáře pod retabulem, která leží na oltářní mense.

Nový!!: Oltář a Predella · Vidět víc »

Protestantismus

95 tezí Martina Luthera z roku 1517 se považuje za počátek reformace Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

Nový!!: Oltář a Protestantismus · Vidět víc »

Reformátor

Reformátor je člověk, který reformuje (opravuje) poměry mezi Biblí a tehdejšími církevní praxí.

Nový!!: Oltář a Reformátor · Vidět víc »

Reliéf (sochařství)

Reliéf (z ital. rilievo, vystouplý) je plastické výtvarné dílo, které vystupuje z plochy pozadí.

Nový!!: Oltář a Reliéf (sochařství) · Vidět víc »

Relikvie

Relikvie sv. Víta, Mořice a Štěpána z chrámového pokladu kostela sv. Mořice v Kroměříži Relikvie jsou věřícími uctívané ostatky světců, osob blahoslavených, ctihodných nebo svatých proroků.

Nový!!: Oltář a Relikvie · Vidět víc »

Retabulum

Retabulum v chrámu Iglesia de Nostra Señora de la Asuncion, Tarancón Retabulum neboli retábl je oltářní nástavec obsahující sochy, reliéfy či obrazy.

Nový!!: Oltář a Retabulum · Vidět víc »

Skutky apoštolů

El Greco: ''Seslání Ducha sv.'' Kolem 1610 Skutky apoštolů (zkratka Sk) je pátá kniha Nového zákona, která popisuje období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve, zejména činnost apoštolů Petra a Pavla ve 30.

Nový!!: Oltář a Skutky apoštolů · Vidět víc »

Spása

Spása (z praslovanského *sъpasti chránit stádo; lat. salus nebo pozdější salutare, řec. σωτηρία sótéría) označuje záchranu, původně jak časnou (dočasnou, z každodenní životní zkušenosti, být zachráněn např. od nepřítele apod.), tak nadpřirozenou (náboženskou, věčnou).

Nový!!: Oltář a Spása · Vidět víc »

Stan setkávání

Model stanu setkávání v údolí Timna (Izrael) Stan setkávání (hebrejsky משכן, miškan), někdy také stan setkání, stan úmluvy nebo příbytek, byla podle hebrejské bible čili Starého zákona přenosná svatyně hebrejského národa, předchůdce Jeruzalémského chrámu.

Nový!!: Oltář a Stan setkávání · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Oltář a Starověk · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Oltář a Starověký Řím · Vidět víc »

Svatý

Černé Madony. Užití slova svatý či světec (z praslov. *svętъ mocný, silný) v náboženství pro člověka nebo věc (mše svatá, svatý kříž, nejsvětější trojice) se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší.

Nový!!: Oltář a Svatý · Vidět víc »

Svatyně

Karbale, Irák Svatyně je obecné označení pro místo, které má pro určitou skupinu lidí „posvátný“ charakter.

Nový!!: Oltář a Svatyně · Vidět víc »

Svátost

Svátost (z lat. pojmu sacramentum – „posvátná věc, posvátný úkon, přísaha“, který je ekvivalentem staršího řec. μυστήριον mystérion – „tajemství“) nebo v rámci pravoslavné církve svatá Tajina je křesťanský obřad, jež ustanovil Ježíš Kristus a který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost.

Nový!!: Oltář a Svátost · Vidět víc »

Svíčka

Svíčka Svíčka či svíce je jednoduchý zdroj světla, používaný už od starověku.

Nový!!: Oltář a Svíčka · Vidět víc »

Svěcení

Kněžské svěcení - pomazání rukou posvátnými oleji Svěcení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu.

Nový!!: Oltář a Svěcení · Vidět víc »

Symbol

Symbol (z řec. σύμβολον, lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam.

Nový!!: Oltář a Symbol · Vidět víc »

Syrakusy

Syrakusy (česky také Syrákúsy, italsky: Siracusa) je italské město v oblasti Sicílie, hlavní město stejnojmenné provincie.

Nový!!: Oltář a Syrakusy · Vidět víc »

Titus

Titus Flavius Vespasianus, jako císař Imperator Titus Caesar divi Vespasiani filius Vespasianus Augustus (30. prosince 39 Řím – 13. září 81 Aquae Cutiliae), byl římský císař z flaviovské dynastie panující od 24. června 79 do 13. září 81.

Nový!!: Oltář a Titus · Vidět víc »

Triptych

Hanse Memlinga Triptych (z řec. τρίπτυχον, trojitý) je označení pro umělecké dílo rozdělené na tři části.

Nový!!: Oltář a Triptych · Vidět víc »

Trofej

Trofej je upomínkový předmět na určitou událost, která je nějakým způsobem výjimečná.

Nový!!: Oltář a Trofej · Vidět víc »

Víno

Víno je alkoholický a méně často také nealkoholický nápoj typicky vznikající kvašením moštu z plodů vinné révy.

Nový!!: Oltář a Víno · Vidět víc »

Východní církev

Pojem východní církev se vztahuje na.

Nový!!: Oltář a Východní církev · Vidět víc »

Večeře Páně

Večeře Páně je označení pro slavení eucharistie, jemuž dávají přednost především církve vzešlé z protestantské reformace.

Nový!!: Oltář a Večeře Páně · Vidět víc »

Velký pátek

Ecce Homo (Ejhle člověk), malíř: Antonio Ciseri, 19. století V křesťanském kalendáři je Velký pátek (lat. dies passionis Domini) pátkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua.

Nový!!: Oltář a Velký pátek · Vidět víc »

Zachariáš (kněz)

Svatý Zachariáš byl otec svatého Jana Křtitele.

Nový!!: Oltář a Zachariáš (kněz) · Vidět víc »

2. století př. n. l.

2.

Nový!!: Oltář a 2. století př. n. l. · Vidět víc »

586 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 591 590 589 588 587 – 586 př.

Nový!!: Oltář a 586 př. n. l. · Vidět víc »

587 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 592 591 590 589 588 – 587 př.

Nový!!: Oltář a 587 př. n. l. · Vidět víc »

70

Bez popisu.

Nový!!: Oltář a 70 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »