Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Oprava DNA

Index Oprava DNA

Porušení celých řetězců DNA na tomto obrázku vyústilo ve vady ve stavbě chromozomů Oprava DNA je označení pro jakýkoliv mechanismus, který je schopen v poškozeném řetězci DNA obnovit původní pořadí nukleotidů („písmen genetického kódu“ - jednotlivých bází).

93 vztahy: Adenin, Alkylace, Apoptóza, Aromaticita, B-buněčný receptor, Bazální metabolický výdej, Bílá krvinka, Bílkovina, Buněčná smrt, Buněčné dělení, Chromozom, Chromozomová mutace, Crossing-over, Cytosin, Deaminace, Deinococcus radiodurans, Deoxyribóza, Dimer, DNA, DNA polymeráza, DNA polymeráza I, DNA polymeráza II, Dormance, Enzym, Escherichia coli, Exprese genu, Flavinadenindinukleotid, Fosfodiesterová vazba, Fosforečnany, Gen, Genetické inženýrství, Genom, Genomová mutace, Genová terapie, Genové mutace, Guanin, Háďátko obecné, Helikáza, Histon, Hydrolýza, Hypoxantin, Ionizující záření, Karcinogen, Klonování DNA, Kofaktor (biochemie), Komplementarita, Kosmické záření, Lymfom, Metabolismus, Methylace, ..., Methylace DNA, Mitóza, Mitochondriální DNA, Molekulové interakce, Mutace, Nadšroubovicové vinutí, Nobelova cena za chemii, Nukleotid, Nukleová báze, Nukleozom, Palindrom, Peroxid vodíku, Programovaná buněčná smrt, Promotor (genetika), Proteáza, Purin, Pyrimidin, Radikál, Radioaktivita, Rakovina, Redoxní reakce, Replikační vidlice, Replikace DNA, Represe (genetika), RNA, Rostliny, Sekvence DNA, Spirochéty, Stárnutí, T-buněčný receptor, Thymin, Topoizomeráza, Toxin, Transkripce (DNA), Translace (biologie), Tumor, Tumor supresorový gen, Ultrafialové záření, Uracil, V(D)J rekombinace, Vinylchlorid, Virus, Vodíková vazba. Rozbalte index (43 více) »

Adenin

Adenin, dříve též vitamín B4, je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní molekulové hmotnosti 135,125.

Nový!!: Oprava DNA a Adenin · Vidět víc »

Alkylace

Alkylace je přenos alkylové skupiny z jedné molekuly do jiné.

Nový!!: Oprava DNA a Alkylace · Vidět víc »

Apoptóza

játry; apoptotická buňka je znázorněna šipkou Apoptóza je jeden z hlavních typů programované buněčné smrti (PCD, někdy je s ní dokonce synonymizována), probíhající především u živočichů, ale v určitém slova smyslu i u rostlin a dalších skupin.

Nový!!: Oprava DNA a Apoptóza · Vidět víc »

Aromaticita

Aromaticita a antiaromaticita jsou vlastnosti určující aromatické uhlovodíky (areny) a antiaromatické uhlovodíky.

Nový!!: Oprava DNA a Aromaticita · Vidět víc »

B-buněčný receptor

Každý B-lymfocyt má charakteristický B-buněčný receptor, který se od ostatních liší unikátní strukturou své imunoglobulinové části a váže se tedy na jiný antigen pomocným T-lymfocytem (TH2) B-buněčný receptor (BCR, z angl. B-cell receptor) je důležitý receptor na povrchu B-lymfocytů.

Nový!!: Oprava DNA a B-buněčný receptor · Vidět víc »

Bazální metabolický výdej

Bazální metabolický výdej (bazální metabolismus, zkráceně BMR z anglického basal metabolic rate) je množství energie vydané v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí na lačno (to znamená ve stavu, kdy zažívací soustava nepracuje, což znamená u lidí 12 hodin půstu).

Nový!!: Oprava DNA a Bazální metabolický výdej · Vidět víc »

Bílá krvinka

Zleva: Červená krvinka, krevní destička a bílá krvinka Bílá krvinka či leukocyt je krevní buňka mnohých živočichů, která se obvykle podílí na fungování imunitního systému.

Nový!!: Oprava DNA a Bílá krvinka · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Oprava DNA a Bílkovina · Vidět víc »

Buněčná smrt

Buněčná smrt je souhrn procesů vedoucích ke konci života buňky.

Nový!!: Oprava DNA a Buněčná smrt · Vidět víc »

Buněčné dělení

Tři základní typy buněčného dělení, mitóza a meióza jsou však výhradně u eukaryot Buněčné dělení je proces, při kterém z jedné mateřské buňky vzniká několik buněk dceřiných.

Nový!!: Oprava DNA a Buněčné dělení · Vidět víc »

Chromozom

Chromozom (z řec. chroma – barva a soma – tělo) je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře.

Nový!!: Oprava DNA a Chromozom · Vidět víc »

Chromozomová mutace

Chromozomová mutace, respektive chromozomová aberace je mutace, která zasahuje do chromozomů a mění jejich tvar a strukturu.

Nový!!: Oprava DNA a Chromozomová mutace · Vidět víc »

Crossing-over

Překřížení chromozomů a jeho dopad na posloupnosti nukleových bází Crossing-over je proces, během kterého si dva homologní chromozómy spárované v profázi I meiózy vymění část své DNA.

Nový!!: Oprava DNA a Crossing-over · Vidět víc »

Cytosin

Cytosin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze.

Nový!!: Oprava DNA a Cytosin · Vidět víc »

Deaminace

Příklad deaminace: přeměna cytosinu v uracil Deaminace je odstranění aminoskupiny (-NH2) od molekuly.

Nový!!: Oprava DNA a Deaminace · Vidět víc »

Deinococcus radiodurans

Deinococcus radiodurans Deinococcus radiodurans je extrémofilní kokovitá bakterie z kmene Deinococcus-Thermus.

Nový!!: Oprava DNA a Deinococcus radiodurans · Vidět víc »

Deoxyribóza

Deoxyribóza (podle staršího názvosloví též deoxyribosa) je monosacharid.

Nový!!: Oprava DNA a Deoxyribóza · Vidět víc »

Dimer

kyseliny acetylsalicylové – aspirinu Dimer v biologii a chemii označuje molekulu složenou ze dvou menších podjednotek, tzv.

Nový!!: Oprava DNA a Dimer · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Oprava DNA a DNA · Vidět víc »

DNA polymeráza

Průběh replikace pomocí DNA polymerázy, znázorněna oprava chyb DNA polymeráza je označení pro takový enzym účastnící se replikace DNA, který katalyzuje polymeraci řetězce DNA.

Nový!!: Oprava DNA a DNA polymeráza · Vidět víc »

DNA polymeráza I

Pravý protein je funkční DNA polymeráza I DNA polymeráza I je označení pro jednu z DNA polymeráz u bakterií.

Nový!!: Oprava DNA a DNA polymeráza I · Vidět víc »

DNA polymeráza II

DNA polymeráza II (Pol II) je bakteriální DNA polymeráza, v pořadí druhá objevená.

Nový!!: Oprava DNA a DNA polymeráza II · Vidět víc »

Dormance

Dormance (z lat. dormans, spící) je souhrnné označení pro přechodné zastavení nebo omezení fyziologických procesů v živých organismech.

Nový!!: Oprava DNA a Dormance · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Oprava DNA a Enzym · Vidět víc »

Escherichia coli

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků.

Nový!!: Oprava DNA a Escherichia coli · Vidět víc »

Exprese genu

Exprese genu (také genová exprese) je proces, kterým je v genu uložená informace převedena v reálně existující buněčnou strukturu nebo funkci.

Nový!!: Oprava DNA a Exprese genu · Vidět víc »

Flavinadenindinukleotid

Flavinadenindinukleotid (FAD či FADH2, případně riboflavinadenosindifosfát) je prostetická skupina obsahující vitamín B2(riboflavin) navázáný na adenosindifosfát (ADP).

Nový!!: Oprava DNA a Flavinadenindinukleotid · Vidět víc »

Fosfodiesterová vazba

Fosfodiesterová vazba propojující nukleotidy thymin (T) s adeninem (A), a následně s dalším adeninem skrze fosfátové skupiny(PO43-). Fosfodiesterová vazba je kovalentní propojení, ve kterém dvě hydroxylové skupiny tvoří esterové vazby na jednu fosfátovou skupinu.

Nový!!: Oprava DNA a Fosfodiesterová vazba · Vidět víc »

Fosforečnany

Anorganický hydrogenfosfát HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá) Struktura fosfátové skupiny Fosforečnany nebo také fosfáty (PO43−) jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), které vzniknou odtržením všech tří atomů vodíku.

Nový!!: Oprava DNA a Fosforečnany · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Oprava DNA a Gen · Vidět víc »

Genetické inženýrství

Genetické inženýrství (genetická modifikace, genové inženýrství) je přímý zásah člověka do genomu organismu pomocí moderních DNA technologií.

Nový!!: Oprava DNA a Genetické inženýrství · Vidět víc »

Genom

Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) konkrétního organismu.

Nový!!: Oprava DNA a Genom · Vidět víc »

Genomová mutace

Genomová mutace je mutace, která se projeví odchylkou od standardního počtu chromozómů.

Nový!!: Oprava DNA a Genomová mutace · Vidět víc »

Genová terapie

Genová terapie, postup s využitím virů jako vektorů DNA Genová terapie je léčebný postup, při němž je do genomu pacienta vložena sekvence DNA, přičemž tato sekvence kóduje nějaký chybějící nebo nefungující protein.

Nový!!: Oprava DNA a Genová terapie · Vidět víc »

Genové mutace

Mutace genová představuje mutaci v molekule DNA.

Nový!!: Oprava DNA a Genové mutace · Vidět víc »

Guanin

Guanin je heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze.

Nový!!: Oprava DNA a Guanin · Vidět víc »

Háďátko obecné

Háďátko obecné (Caenorhabditis elegans) je volně žijící nepatogenní půdní červ z kmene hlístic.

Nový!!: Oprava DNA a Háďátko obecné · Vidět víc »

Helikáza

Struktura E. coli helikáza RuvA Helikáza je enzym účastnící se zejména replikace DNA.

Nový!!: Oprava DNA a Helikáza · Vidět víc »

Histon

Stavba nukleozomu; šedě DNA a barevně uvnitř histony Jednotlivé histony Histony jsou malé bazické nukleoproteiny, které se podílí na výstavbě chromatinu zejména v jádře eukaryotních buněk.

Nový!!: Oprava DNA a Histon · Vidět víc »

Hydrolýza

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např.

Nový!!: Oprava DNA a Hydrolýza · Vidět víc »

Hypoxantin

Hypoxantin Hypoxantin je purin, který vzniká oxidativní deaminací adeninu.

Nový!!: Oprava DNA a Hypoxantin · Vidět víc »

Ionizující záření

Mezinárodní výstražný symbol, označující zdroj ionizujícího záření. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Ionizující záření je souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají energii postačující k ionizaci atomů nebo molekul ozářené látky.

Nový!!: Oprava DNA a Ionizující záření · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: Oprava DNA a Karcinogen · Vidět víc »

Klonování DNA

PCR Jiné schéma zachycující tento proces klonování Klonování DNA (též molekulární klonování) je laboratorní metoda spočívající v namnožení určitého úseku DNA za pomoci enzymatických systémů živých buněk.

Nový!!: Oprava DNA a Klonování DNA · Vidět víc »

Kofaktor (biochemie)

Kofaktor je nízkomolekulová neaminokyselinová struktura, která spolu s řetězcem (nebo řetězci) aminokyselin (tedy s bílkovinou) tvoří tzv.

Nový!!: Oprava DNA a Kofaktor (biochemie) · Vidět víc »

Komplementarita

Komplementarita (z lat. complementum, doplněk) označuje dvojici postojů, pohledů nebo pojmů, které se navzájem podmiňují a doplňují, ale zároveň též vylučují.

Nový!!: Oprava DNA a Komplementarita · Vidět víc »

Kosmické záření

Kosmické záření je proud energetických částic pocházejících z kosmu, pohybujících se vysokou rychlostí a dopadajících do zemské atmosféry.

Nový!!: Oprava DNA a Kosmické záření · Vidět víc »

Lymfom

Lymfomy jsou zhoubné nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně v okolí sleziny, jater, střev a velkých krevních cév.

Nový!!: Oprava DNA a Lymfom · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Oprava DNA a Metabolismus · Vidět víc »

Methylace

Methylace (či metylace) je zavedení methylové skupiny -CH3 do molekuly, například ke konkrétní aminokyselině v proteinu nebo k bázi nukleotidu při methylaci DNA.

Nový!!: Oprava DNA a Methylace · Vidět víc »

Methylace DNA

Methylace DNA je pojem, kterým rozumíme modifikaci nukleových bází cytosinu a adeninu kovalentním připojením methylového zbytku.

Nový!!: Oprava DNA a Methylace DNA · Vidět víc »

Mitóza

Mitóza (mitotické dělení) je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám.

Nový!!: Oprava DNA a Mitóza · Vidět víc »

Mitochondriální DNA

Příklad molekuly mtDNA: na lidské kruhové molekule mtDNA je znázorněno umístění některých genů Mitochondriální DNA (též mtDNA či chondriom) je označení pro DNA, která se nachází v mitochondriích a tvoří tak součást mimojaderné genetické informace.

Nový!!: Oprava DNA a Mitochondriální DNA · Vidět víc »

Molekulové interakce

Gekon šplhá po skle velice dobře kvůli van der Waalsovým silám Molekulové interakce jsou slabé síly umožňující sdružování atomů či molekul nízkomolekulárních látek do kapalného a tuhého skupenství.

Nový!!: Oprava DNA a Molekulové interakce · Vidět víc »

Mutace

Mutace je dědičná změna genotypu.

Nový!!: Oprava DNA a Mutace · Vidět víc »

Nadšroubovicové vinutí

Různé stupně nadšroubovicového vinutí DNA Nadšroubovicové vinutí (supercoiling nebo superhelix) je dodatečné vinutí již existující dvoušroubovice DNA.

Nový!!: Oprava DNA a Nadšroubovicové vinutí · Vidět víc »

Nobelova cena za chemii

Nobelova cena za chemii je jednou z pěti Nobelových cen, udělovanou za zásadní vědecký výzkum či vynález v oboru chemie.

Nový!!: Oprava DNA a Nobelova cena za chemii · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: Oprava DNA a Nukleotid · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: Oprava DNA a Nukleová báze · Vidět víc »

Nukleozom

Schéma nukleozomu Stavba nukleozomu; šedě DNA a barevně uvnitř histony Nukleozom je základní stavební jednotkou eukaryotického chromozomu, složenou z úseku DNA ovinutého kolem jádra z histonových proteinů.

Nový!!: Oprava DNA a Nukleozom · Vidět víc »

Palindrom

Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např. sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam.

Nový!!: Oprava DNA a Palindrom · Vidět víc »

Peroxid vodíku

Poleptání kůže 35% roztokem peroxidu vodíku Peroxid vodíku (chemický vzorec H2O2) (triviálně, zastarale kysličník) je čirá kapalina, o něco viskóznější než voda.

Nový!!: Oprava DNA a Peroxid vodíku · Vidět víc »

Programovaná buněčná smrt

Programovaná buněčná smrt (PCD), také buněčné suicidium, je nejednoznačný termín označující ty typy buněčné smrti, při nichž buňky páchají sebevraždu díky vnitrobuněčnému „programu“.

Nový!!: Oprava DNA a Programovaná buněčná smrt · Vidět víc »

Promotor (genetika)

Promotor (symbol: P) je sekvence DNA, na kterou se váže RNA polymeráza či jiné součásti transkripčního aparátu.

Nový!!: Oprava DNA a Promotor (genetika) · Vidět víc »

Proteáza

Proteáza (též proteináza či peptidáza) je skupina enzymů, které štěpí proteiny (bílkoviny).

Nový!!: Oprava DNA a Proteáza · Vidět víc »

Purin

Purin je dusíkatá heterocyklická sloučenina tvořená kondenzovaným pyrimidinovým a imidazolovým kruhem.

Nový!!: Oprava DNA a Purin · Vidět víc »

Pyrimidin

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická sloučenina podobná benzenu a pyridinu, obsahuje dva atomy dusíku na pozicích 1 a 3 v šestičlenném kruhu.

Nový!!: Oprava DNA a Pyrimidin · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Oprava DNA a Radikál · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Oprava DNA a Radioaktivita · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: Oprava DNA a Rakovina · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Oprava DNA a Redoxní reakce · Vidět víc »

Replikační vidlice

Replikační vidlice je místo na dvoušroubovici DNA, kde právě probíhá replikace.

Nový!!: Oprava DNA a Replikační vidlice · Vidět víc »

Replikace DNA

Replikovaná DNA musí být nejprve rozdělena na 2 jednovláknové řetězce Replikace DNA je proces tvorby kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA), čímž se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (templát, matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika).

Nový!!: Oprava DNA a Replikace DNA · Vidět víc »

Represe (genetika)

Represe je v genetice termín označující potlačení genové exprese.

Nový!!: Oprava DNA a Represe (genetika) · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Oprava DNA a RNA · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Oprava DNA a Rostliny · Vidět víc »

Sekvence DNA

část sekvence DNA Sekvence DNA nebo genetická sekvence je posloupnost písmen představujících primární strukturu reálné nebo hypotetické molekuly či vlákna DNA, které má kapacitu nést informaci.

Nový!!: Oprava DNA a Sekvence DNA · Vidět víc »

Spirochéty

Spirochéty jsou gramnegativní bakterie s charakteristickým tvarem dlouhé, štíhlé spirály.

Nový!!: Oprava DNA a Spirochéty · Vidět víc »

Stárnutí

Projevy stárnutí na lidské tváři Stárnutí (senescence) je proces, který se projevuje chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými.

Nový!!: Oprava DNA a Stárnutí · Vidět víc »

T-buněčný receptor

T-buňka se navázáním TCR na MHC začne měnit na jisté specializované typy T-buněčný receptor (TCR, z anglického T-cell receptor) je molekula nacházející se na povrchu T-lymfocytů.

Nový!!: Oprava DNA a T-buněčný receptor · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: Oprava DNA a Thymin · Vidět víc »

Topoizomeráza

Topoizomeráza (dříve též „swiveláza“) je enzym ze skupiny izomeráz, který umožňuje měnit tzv.

Nový!!: Oprava DNA a Topoizomeráza · Vidět víc »

Toxin

difterického toxinu Toxin (z řeckého toxikon) je jedovatá látka produkovaná živými buňkami nebo organismy (člověk je sice technicky také živý organismus, látky vyrobené člověkem v umělých procesech se však v této definici obvykle nepovažují za toxiny).

Nový!!: Oprava DNA a Toxin · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: Oprava DNA a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: Oprava DNA a Translace (biologie) · Vidět víc »

Tumor

Tumor (též zduření) je jakékoliv lokalizované zatvrdnutí nebo otok tkáně.

Nový!!: Oprava DNA a Tumor · Vidět víc »

Tumor supresorový gen

Tumor supresorový gen (jinak též antionkogen) je gen, který svou činností brání vzniku nádorového onemocnění.

Nový!!: Oprava DNA a Tumor supresorový gen · Vidět víc »

Ultrafialové záření

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření.

Nový!!: Oprava DNA a Ultrafialové záření · Vidět víc »

Uracil

Uracil je heterocyklická sloučenina odvozená od pyrimidinu.

Nový!!: Oprava DNA a Uracil · Vidět víc »

V(D)J rekombinace

V(D)J rekombinace je mechanismus genetické rekombinace u obratlovců, který náhodně vybírá a spojuje segmenty genů kódujících specifické proteiny zásadní pro fungování imunitního systému.

Nový!!: Oprava DNA a V(D)J rekombinace · Vidět víc »

Vinylchlorid

Vinylchlorid (podle názvosloví IUPAC též chlorethen) je důležitá průmyslová látka používaná především při výrobě jejího polymeru, polyvinylchloridu (PVC).

Nový!!: Oprava DNA a Vinylchlorid · Vidět víc »

Virus

Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým.

Nový!!: Oprava DNA a Virus · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Oprava DNA a Vodíková vazba · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »