Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Organická sloučenina

Index Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

86 vztahy: Aldehydy, Alifatická sloučenina, Alkaloidy, Alkany, Alkeny, Alkoholy, Alkyny, Amidy, Aminokyselina, Aminy, Anorganická sloučenina, Antibiotikum, Areny, Aromaticita, Atom, Beilsteinova databáze, Benzen, Chemická vazba, Chemický prvek, Chemicky čistá látka, Dipeptid, Disacharidy, Diterpeny, Dusík, Elektronegativita, Estery, Ethan, Fenoly, Fosfor, Fosgen, Funkční skupina, Gale (kráter), Halogenderiváty, Halogeny, Heterocyklické sloučeniny, Hydrogenuhličitany, Jet Propulsion Laboratory, Karbidy, Karboxylové kyseliny, Ketony, Kyanidy, Kyselina uhličitá, Kyslík, Latina, Mars Science Laboratory, Methan, Močovina, Monosacharidy, Monoterpeny, NASA, ..., Nitril, Oligopeptidy, Oligosacharidy, Organická chemie, Organická látka, Oxid uhelnatý, Oxid uhličitý, Oxidy, Peptid, Planetka, Polypeptid, Polysacharidy, Povrch Marsu, Radikálová substituce, Sacharidy, Saturn (planeta), Síra, Seskviterpeny, Sirouhlík, Smog, Soli, Steroidy, Terpen, Thioly, Titan (měsíc), Tripeptid, Trisacharidy, Triterpeny, Triviální název, Uhlík, Uhličitany, Uhlovodíky, Vitamín, Vodík, Země, 1I/ʻOumuamua. Rozbalte index (36 více) »

Aldehydy

Obecný strukturní vzorec aldehydů Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce.

Nový!!: Organická sloučenina a Aldehydy · Vidět víc »

Alifatická sloučenina

Isobutan Alifatické sloučeniny jsou organické sloučeniny, které jsou tvořeny atomy uhlíku propojenými do větvených nebo nevětvených řetězců a nejsou aromatické.

Nový!!: Organická sloučenina a Alifatická sloučenina · Vidět víc »

Alkaloidy

Alkaloidy představují skupinu zásaditých organických sloučenin, které se tvoří při přeměně aminokyselin.

Nový!!: Organická sloučenina a Alkaloidy · Vidět víc »

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Nový!!: Organická sloučenina a Alkany · Vidět víc »

Alkeny

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C.

Nový!!: Organická sloučenina a Alkeny · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Organická sloučenina a Alkoholy · Vidět víc »

Alkyny

Alkyny Alkyny (dříve alkiny) jsou uhlovodíky s minimálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci.

Nový!!: Organická sloučenina a Alkyny · Vidět víc »

Amidy

Obecný vzorec amidu karboxylové kyseliny. obecný vzorec substituovaného amidu. 3D model acetamidu Amidy jsou skupina organických i anorganických sloučenin.

Nový!!: Organická sloučenina a Amidy · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Organická sloučenina a Aminokyselina · Vidět víc »

Aminy

struktura aminu Aminy jsou organické sloučeniny formálně odvozené od amoniaku náhradou jednoho (primární amin), dvou (sekundární amin) nebo tří (terciární amin) vodíků za alkylovou nebo arylovou skupinu.

Nový!!: Organická sloučenina a Aminy · Vidět víc »

Anorganická sloučenina

Anorganická sloučenina je chemicky čistá látka, která zpravidla obsahuje jeden nebo více atomů kovu, výjimku tvoří především sloučeniny uhlíku, které se neřadí mezi organické sloučeniny (oxidy uhlíku, sirouhlík, atd.). Studiem chování a charakterizací těchto látek se zabývá anorganická chemie.

Nový!!: Organická sloučenina a Anorganická sloučenina · Vidět víc »

Antibiotikum

Kapsle s doxycyklinem Antibiotikum (též antiinfektivum) je lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

Nový!!: Organická sloučenina a Antibiotikum · Vidět víc »

Areny

Areny, či starším názvem aromatické uhlovodíky, jsou uhlovodíky, které splňují pravidla aromaticity: mají delokalizovaný systém π-elektronů v planární, tj.rovinné, cyklické molekule.

Nový!!: Organická sloučenina a Areny · Vidět víc »

Aromaticita

Aromaticita a antiaromaticita jsou vlastnosti určující aromatické uhlovodíky (areny) a antiaromatické uhlovodíky.

Nový!!: Organická sloučenina a Aromaticita · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Organická sloučenina a Atom · Vidět víc »

Beilsteinova databáze

Beilsteinova databáze, neboli Příručka organické chemie (v německém originále Handbuch der organischen Chemie) je jedna z největších příruček organické chemie vůbec.

Nový!!: Organická sloučenina a Beilsteinova databáze · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Organická sloučenina a Benzen · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Organická sloučenina a Chemická vazba · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Organická sloučenina a Chemický prvek · Vidět víc »

Chemicky čistá látka

Chemicky čistá látka, případně čistá látka, je taková látka, jejíž chemické složení je v celém jejím objemu stejné a je tvořena jedním druhem chemických individuí, tedy buď jen jedním druhem atomů, nebo molekul, nebo molekulárních komplexů.

Nový!!: Organická sloučenina a Chemicky čistá látka · Vidět víc »

Dipeptid

Dipeptidy jsou oligopeptidy s molekulou složenou z dvou molekul aminokyselin.

Nový!!: Organická sloučenina a Dipeptid · Vidět víc »

Disacharidy

Disacharidy jsou tvořeny 2 cukernými jednotkami (monosacharidy), které jsou navzájem spojeny glykosidickou vazbou.

Nový!!: Organická sloučenina a Disacharidy · Vidět víc »

Diterpeny

Kyselina abietová, jeden z diterpenů Diterpeny (molekulární vzorec C20H32) jsou terpeny, skládající se ze čtyř isoprenových jednotek.

Nový!!: Organická sloučenina a Diterpeny · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Organická sloučenina a Dusík · Vidět víc »

Elektronegativita

Elektronegativita je v chemii vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony.

Nový!!: Organická sloučenina a Elektronegativita · Vidět víc »

Estery

Obecný vzorec esteru karboxylové kyseliny. Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny.

Nový!!: Organická sloučenina a Estery · Vidět víc »

Ethan

Ethan (mimo chemii dle PČP etan) je druhý nejjednodušší nasycený uhlovodík, patřící mezi alkany.

Nový!!: Organická sloučenina a Ethan · Vidět víc »

Fenoly

Fenol, nejjednodušší z fenolů. Jako fenoly (též fenolické sloučeniny) se v organické chemii označuje třída sloučenin, které obsahují hydroxylovou funkční skupinu (-OH) vázanou přímo na benzenový kruh (aromatické jádro).

Nový!!: Organická sloučenina a Fenoly · Vidět víc »

Fosfor

Fosfor, chemická značka P (lat. Phosphorus, zastarale česky kostík; název se neujal) je nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů.

Nový!!: Organická sloučenina a Fosfor · Vidět víc »

Fosgen

Fosgen, nazývaný též dichlorid karbonylu, chlorid karbonylu, karbonyldichlorid, karbonylchlorid, oxychlorid uhličitý, chlorid kyseliny chlormethanové nebo dichlorid kyseliny uhličité, je prudce jedovatý, dusivý bezbarvý plyn, mnohem nebezpečnější než chlor.

Nový!!: Organická sloučenina a Fosgen · Vidět víc »

Funkční skupina

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti.

Nový!!: Organická sloučenina a Funkční skupina · Vidět víc »

Gale (kráter)

Gale je impaktní kráter na povrchu Marsu, vzniklý v době asi před 3,5 – 3,8 miliardami let.

Nový!!: Organická sloučenina a Gale (kráter) · Vidět víc »

Halogenderiváty

Halogenderiváty (halogenové uhlovodíky, v anglické odborné literatuře, jde-li o deriváty alkanů) jsou deriváty uhlovodíků, které vznikly substitucí alespoň jednoho atomu vodíku daného uhlovodíku halogenem.

Nový!!: Organická sloučenina a Halogenderiváty · Vidět víc »

Halogeny

Halogeny (neboli halové prvky) jsou členy 17. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Organická sloučenina a Halogeny · Vidět víc »

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny jsou organické cyklické látky, které mimo atomů uhlíku obsahují v cyklu i jiné atomy, tzv.

Nový!!: Organická sloučenina a Heterocyklické sloučeniny · Vidět víc »

Hydrogenuhličitany

Hydrogenuhličitany (HCO3−, někdy taky bikarbonáty) jsou anionty řady solí kyseliny uhličité (H2CO3), vzniklý odštěpením jednoho kyselého vodíku.

Nový!!: Organická sloučenina a Hydrogenuhličitany · Vidět víc »

Jet Propulsion Laboratory

Laboratoř proudového pohonu (JPL) ve městě La Cañada Flintridge, poblíž Pasadeny v Kalifornii v USA se zabývá vývojem pohonných jednotek pro sondy a letouny Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

Nový!!: Organická sloučenina a Jet Propulsion Laboratory · Vidět víc »

Karbidy

Karbidy jsou sloučeniny uhlíku s elektropozitivnějšími prvky s výjimkou vodíku.

Nový!!: Organická sloučenina a Karbidy · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH.

Nový!!: Organická sloučenina a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Ketony

Obecný strukturní vzorec ketonu Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: Organická sloučenina a Ketony · Vidět víc »

Kyanidy

Kyanidy jsou soli kyseliny kyanovodíkové, obsahují kyanidový aniont CN-.

Nový!!: Organická sloučenina a Kyanidy · Vidět víc »

Kyselina uhličitá

Kyselina uhličitá je slabá, nestálá kyselina, existující jen ve formě svého málo koncentrovaného vodného roztoku.

Nový!!: Organická sloučenina a Kyselina uhličitá · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Organická sloučenina a Kyslík · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Organická sloučenina a Latina · Vidět víc »

Mars Science Laboratory

Mars Science Laboratory (MSL, Marsovská vědecká laboratoř), známější pod pojmenováním vlastního vozítka Curiosity, je kosmická sonda americké NASA určená pro průzkum povrchu Marsu.

Nový!!: Organická sloučenina a Mars Science Laboratory · Vidět víc »

Methan

Geometrie molekuly methanu. Červenými linkami naznačen opsaný čtyřstěn hybridizovanými orbitaly sp3 Methan (mimo chemii dle PČP metan) neboli podle systematického názvosloví karban je nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec.

Nový!!: Organická sloučenina a Methan · Vidět víc »

Močovina

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.

Nový!!: Organická sloučenina a Močovina · Vidět víc »

Monosacharidy

Krystaly D-glukosy zobrazené pomocí mikroskopie Nomarského diferenčního interferenčního kontrastu Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý, sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší.

Nový!!: Organická sloučenina a Monosacharidy · Vidět víc »

Monoterpeny

Chemický vzorec limonenu Monoterpeny (molekulární vzorec C10H16) jsou terpeny skládající se ze dvou isoprenových jednotek.

Nový!!: Organická sloučenina a Monoterpeny · Vidět víc »

NASA

82 a 1992–dosud pečeť NASA Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, zkráceně NASA je americká vládní agentura zodpovědná za americký kosmický program a všeobecný výzkum v oblasti letectví.

Nový!!: Organická sloučenina a NASA · Vidět víc »

Nitril

Nitril Jako nitril se označuje jakákoli organická sloučenina obsahující funkční skupinu -C≡N.

Nový!!: Organická sloučenina a Nitril · Vidět víc »

Oligopeptidy

Oligopeptidy jsou peptidy s molekulou složenou z dvou až 10 molekul aminokyselin.

Nový!!: Organická sloučenina a Oligopeptidy · Vidět víc »

Oligosacharidy

Oligosacharidy jsou cukry složené z několika (2–10) monosacharidových podjednotek.

Nový!!: Organická sloučenina a Oligosacharidy · Vidět víc »

Organická chemie

Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.

Nový!!: Organická sloučenina a Organická chemie · Vidět víc »

Organická látka

Dřevo je typická organická látka, kde převažuje celulóza, ale je tvořena i desítkami dalších sloučenin Organická látka (česky méně často ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin.

Nový!!: Organická sloučenina a Organická látka · Vidět víc »

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (starší terminologií kysličník uhelnatý) je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý.

Nový!!: Organická sloučenina a Oxid uhelnatý · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Organická sloučenina a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Oxidy

Oxidy (dříve psáno, v souladu s dalšími jazyky, oxydy, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními prvky.

Nový!!: Organická sloučenina a Oxidy · Vidět víc »

Peptid

Peptid (z řec. πεπτος, „stravitelný“) je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou.

Nový!!: Organická sloučenina a Peptid · Vidět víc »

Planetka

Galileo Planetka je malé těleso obíhající kolem Slunce nebo jiné hvězdy (tam se zatím tato tělesa jen předpokládají, dosud nebyla objevena žádná planetka u jiné hvězdy), vzhledem k malé hmotnosti většinou nepravidelného tvaru.

Nový!!: Organická sloučenina a Planetka · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: Organická sloučenina a Polypeptid · Vidět víc »

Polysacharidy

Polysacharidy jsou polymerní sacharidy.

Nový!!: Organická sloučenina a Polysacharidy · Vidět víc »

Povrch Marsu

Topografická mapa povrchu Povrch Marsu je podobně jako povrch Země značně rozmanitý s vysokými pohořími, kaňony, údolími či pahorkatinami.

Nový!!: Organická sloučenina a Povrch Marsu · Vidět víc »

Radikálová substituce

Radikálové reakce nejsou běžné jako polární reakce, avšak jsou důležité při některých průmyslových procesech a v četných biologických procesech.

Nový!!: Organická sloučenina a Radikálová substituce · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Organická sloučenina a Sacharidy · Vidět víc »

Saturn (planeta)

Saturn je v pořadí planet na šestém místě a po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy.

Nový!!: Organická sloučenina a Saturn (planeta) · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Organická sloučenina a Síra · Vidět víc »

Seskviterpeny

Seskviterpeny (molekulární vzorec C15H24) jsou terpeny, skládající se ze tří isoprenových jednotek.

Nový!!: Organická sloučenina a Seskviterpeny · Vidět víc »

Sirouhlík

Sirouhlík je sloučeninou uhlíku a síry.

Nový!!: Organická sloučenina a Sirouhlík · Vidět víc »

Smog

Smog je chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností.

Nový!!: Organická sloučenina a Smog · Vidět víc »

Soli

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru.

Nový!!: Organická sloučenina a Soli · Vidět víc »

Steroidy

cholesterol testosteron Steroidy jsou deriváty cyklopentano-perhydrofenanthrenu neboli steranu.

Nový!!: Organická sloučenina a Steroidy · Vidět víc »

Terpen

Molekula isoprenu: 2-methyl-1,3-butadien Terpeny jsou organické sloučeniny převážně rostlinného původu.

Nový!!: Organická sloučenina a Terpen · Vidět víc »

Thioly

strukturní vzorec tiolů Thioly (též thioalkoholy nebo sirné alkoholy, starší název merkaptany) jsou organické sloučeniny síry formálně odvoditelné od alkoholů nahrazením jednoho či více alkoholových atomů kyslíku sírou.

Nový!!: Organická sloučenina a Thioly · Vidět víc »

Titan (měsíc)

Titan (Saturn VI) je největší z 62 do roku 2017 objevených měsíců planety Saturn.

Nový!!: Organická sloučenina a Titan (měsíc) · Vidět víc »

Tripeptid

Tripeptidy jsou oligopeptidy s molekulou složenou z tří molekul aminokyselin.

Nový!!: Organická sloučenina a Tripeptid · Vidět víc »

Trisacharidy

Trisacharidy jsou tvořeny 3 cukernými jednotkami (monosacharidy), které jsou navzájem pospojovány glykosidickou vazbou.

Nový!!: Organická sloučenina a Trisacharidy · Vidět víc »

Triterpeny

Skvalen, jeden z triterpenů Triterpeny (molekulární vzorec C30H48) jsou terpeny, které se skládají z šesti isoprenových jednotek.

Nový!!: Organická sloučenina a Triterpeny · Vidět víc »

Triviální název

Triviální název je název užívaný v běžném životě, v obchodě (jako obchodní název) a v literatuře mimo odborné publikace.

Nový!!: Organická sloučenina a Triviální název · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Organická sloučenina a Uhlík · Vidět víc »

Uhličitany

Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité, které vznikly odštěpením dvou atomů vodíku.

Nový!!: Organická sloučenina a Uhličitany · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Organická sloučenina a Uhlovodíky · Vidět víc »

Vitamín

Vitamíny (také vitaminy) jsou nízkomolekulární látky nezbytné pro život.

Nový!!: Organická sloučenina a Vitamín · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Organická sloučenina a Vodík · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Organická sloučenina a Země · Vidět víc »

1I/ʻOumuamua

1I/ʻOumuamua (původně C/2017 U1 (PANSTARRS) a A/2017 U1) je mezihvězdný objekt, který prolétá sluneční soustavou.

Nový!!: Organická sloučenina a 1I/ʻOumuamua · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Organická molekula, Organické názvosloví, Organické sloučeniny.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »