Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Organofosfáty

Index Organofosfáty

Obecný strukturní vzorec organofosfátů Organofosfáty (zkráceně OP) jsou estery kyseliny fosforečné.

43 vztahy: Acetylcholin, Acetylcholinesteráza, Adenosintrifosfát, Alkoholy, Biosyntéza, Chemická zbraň, Deprotonace, Diazinon, DNA, Enzym, EPA, Esterifikace, Estery, Fosfor, Herbicid, Hydrolýza, Insekticid, Jed, Karboxylové kyseliny, Karcinogen, Kůže, Kofaktor, Kyselina fosforečná, Kyseliny, Kyslík, Malathion, Metabolit, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, Mozek, Neuron, Neurotransmiter, Organická sloučenina, Otrava, Oxon, Parathion, Pesticidy, Plastifikátor, Polymer, Prekurzor (chemie), RNA, Rozpouštědlo, Toxicita, Včela.

Acetylcholin

Mozkové jádro nucleus basalis produkuje acetylcholin Princip funkce acetylcholinu na acetylcholinovém receptoru typu iontového kanálu Acetylcholin (ACh) je ester kyseliny octové s cholinem, který se váže na acetylcholinový receptor a funguje jako neurotransmiter u mnoha živočichů včetně člověka.

Nový!!: Organofosfáty a Acetylcholin · Vidět víc »

Acetylcholinesteráza

Acetylcholinesteráza tetramer, Mus musculus. Acetylcholinesteráza, též známá pod zkratkou AChE, je enzym působící (hydrolytickou aktivitou) degradaci neurotransmiteru acetylcholinu za vzniku cholinu a acetátu.

Nový!!: Organofosfáty a Acetylcholinesteráza · Vidět víc »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Organofosfáty a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Organofosfáty a Alkoholy · Vidět víc »

Biosyntéza

Biosyntéza je chemická syntéza probíhající v živých systémech (na rozdíl od chemosyntézy).

Nový!!: Organofosfáty a Biosyntéza · Vidět víc »

Chemická zbraň

Švédský voják v ochranném obleku Chemická zbraň (bojová chemická látka) je zbraň, která objekt útoku zasáhne anorganickými či organickými sloučeninami, jež působí na organismus dráždivě nebo toxicky.

Nový!!: Organofosfáty a Chemická zbraň · Vidět víc »

Deprotonace

Deprotonace je odstranění protonu (H+) z molekuly a vytvořené konjugátové báze.

Nový!!: Organofosfáty a Deprotonace · Vidět víc »

Diazinon

Diazinon (systematický název O,O-diethyl-O-fosforthioát) je bezbarvá až tmavě hnědá kapalina, organofosfát vyvinutý v roce 1952 ve švýcarské firmě Ciba-Geigy (později Novartis a potom Syngenta).

Nový!!: Organofosfáty a Diazinon · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Organofosfáty a DNA · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Organofosfáty a Enzym · Vidět víc »

EPA

EPA je zkratka s více významy.

Nový!!: Organofosfáty a EPA · Vidět víc »

Esterifikace

Esterifikace je chemická reakce, při které z organické nebo anorganické kyslíkaté kyseliny a alkoholu vzniká ester.

Nový!!: Organofosfáty a Esterifikace · Vidět víc »

Estery

Obecný vzorec esteru karboxylové kyseliny. Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny.

Nový!!: Organofosfáty a Estery · Vidět víc »

Fosfor

Fosfor, chemická značka P (lat. Phosphorus, zastarale česky kostík; název se neujal) je nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů.

Nový!!: Organofosfáty a Fosfor · Vidět víc »

Herbicid

Herbicidem zničený plevel Herbicid (z latinského herba - rostlina a řeckého cidó - ničím) je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např.

Nový!!: Organofosfáty a Herbicid · Vidět víc »

Hydrolýza

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např.

Nový!!: Organofosfáty a Hydrolýza · Vidět víc »

Insekticid

Letecké rozprašování insekticidů Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních.

Nový!!: Organofosfáty a Insekticid · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Organofosfáty a Jed · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH.

Nový!!: Organofosfáty a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: Organofosfáty a Karcinogen · Vidět víc »

Kůže

Detail lidské kůže Kůže (lat. cutis, gr. derma), nebo u některých zvířat kožich, kožešina je orgán pokrývající těla obratlovců.

Nový!!: Organofosfáty a Kůže · Vidět víc »

Kofaktor

Kofaktor může být.

Nový!!: Organofosfáty a Kofaktor · Vidět víc »

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, tzn.

Nový!!: Organofosfáty a Kyselina fosforečná · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Organofosfáty a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Organofosfáty a Kyslík · Vidět víc »

Malathion

Malathion, též malation je organofosfát, široce používaný k hubení hmyzu.

Nový!!: Organofosfáty a Malathion · Vidět víc »

Metabolit

Metabolit je produkt látkové přeměny (metabolismu).

Nový!!: Organofosfáty a Metabolit · Vidět víc »

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

upright Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, zkráceně IARC) je mezinárodní agentura, která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO).

Nový!!: Organofosfáty a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny · Vidět víc »

Mozek

koncového mozku Mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Organofosfáty a Mozek · Vidět víc »

Neuron

Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně.

Nový!!: Organofosfáty a Neuron · Vidět víc »

Neurotransmiter

Neurotransmiter je zpravidla nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů.

Nový!!: Organofosfáty a Neurotransmiter · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Organofosfáty a Organická sloučenina · Vidět víc »

Otrava

Otrava je chorobný stav vyvolaný přítomností jedu v organismu.

Nový!!: Organofosfáty a Otrava · Vidět víc »

Oxon

Oxon je derivát organické sloučeniny obsahující atom síry navázaný dvojnou vazbou na atom fosforu, odvozený nahrazením tohoto atomu síry atomem kyslíku (též vázaným dvojnou vazbou na fosfor).

Nový!!: Organofosfáty a Oxon · Vidět víc »

Parathion

Parathion - strukturní vzorec Parathion, O,O-diethyl-O-4-nitro-fenylthiofosfát, je vysoce toxický organofosfátový insekticid (hubí hmyz) a akaricid (hubí roztoče).

Nový!!: Organofosfáty a Parathion · Vidět víc »

Pesticidy

Letecká aplikace pesticidů vyvolává značné kontroverze Pesticid je přípravek, který je určen k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka.

Nový!!: Organofosfáty a Pesticidy · Vidět víc »

Plastifikátor

lampě se kvůli ztrátě plastifikátorů při ohnutí rozpadá. Plastifikátory (též změkčovače či změkčovadla) jsou aditiva, která zvyšují plasticitu nebo tekutost materiálů, do kterých se přidávají.

Nový!!: Organofosfáty a Plastifikátor · Vidět víc »

Polymer

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Nový!!: Organofosfáty a Polymer · Vidět víc »

Prekurzor (chemie)

Slovo prekurzor (též prekursor) označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina.

Nový!!: Organofosfáty a Prekurzor (chemie) · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Organofosfáty a RNA · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Organofosfáty a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Organofosfáty a Toxicita · Vidět víc »

Včela

Včela Apis je rod blanokřídlého hmyzu.

Nový!!: Organofosfáty a Včela · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Organofosfát.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »