Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ortogonalita

Index Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

25 vztahy: Báze (lineární algebra), Eukleidovská geometrie, Funkce (matematika), Geometrie, Gramova–Schmidtova ortogonalizace, Hilbertův prostor, Interval (matematika), Kroneckerovo delta, Kvantová fyzika, Kvantová mechanika, Lineární algebra, Lp prostor, Norma (matematika), Nula, OFDM, Ortogonální instrukční sada, Ortonormalita, Přímka, Pravoúhlý trojúhelník, Skalární součin, Strojová instrukce, Unitární prostor, Vektor, Vektorový prostor, 1 (číslo).

Báze (lineární algebra)

Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases).

Nový!!: Ortogonalita a Báze (lineární algebra) · Vidět víc »

Eukleidovská geometrie

Eukleidovská (někdy také elementární nebo Eukleidova) geometrie je založena na definicích a axiomech, které publikoval Eukleidés v díle Základy (lat. Elementa).

Nový!!: Ortogonalita a Eukleidovská geometrie · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Ortogonalita a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Ortogonalita a Geometrie · Vidět víc »

Gramova–Schmidtova ortogonalizace

Gramův-Schmidtův proces neboli Gramova-Schmidtova ortogonalizace (nesprávně Gram-Schmidtova ortogonalizace) je metoda, která v daném unitárním prostoru (neboli vektorovém prostoru se skalárním součinem) umožňuje pro zadanou konečnou množinu vektorů nalézt ortonormální bázi podprostoru jimi generovaného.

Nový!!: Ortogonalita a Gramova–Schmidtova ortogonalizace · Vidět víc »

Hilbertův prostor

Hilbertovým prostorem je v matematice a fyzice označován vektorový prostor, v kterém je možné měřit úhly a velikosti vektorů a konstruovat ortogonální projekce vektorů na podprostory.

Nový!!: Ortogonalita a Hilbertův prostor · Vidět víc »

Interval (matematika)

V matematice se jako interval označuje množina reálných čísel, které leží mezi dvěma určenými čísly, která se označují jako meze intervalu.

Nový!!: Ortogonalita a Interval (matematika) · Vidět víc »

Kroneckerovo delta

Kroneckerovo delta je matematická funkce dvou proměnných, obvykle celých čísel.

Nový!!: Ortogonalita a Kroneckerovo delta · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Ortogonalita a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Kvantová mechanika

akustice). Kvantová mechanika je vedle kvantové teorie pole součástí kvantové teorie, což je základní fyzikální teorie, která zobecnila a rozšířila klasickou mechaniku, zejména na atomové a subatomové úrovni.

Nový!!: Ortogonalita a Kvantová mechanika · Vidět víc »

Lineární algebra

Lineární algebra je odvětví matematiky, které se zabývá vektory, vektorovými prostory, soustavami lineárních rovnic a lineárními transformacemi.

Nový!!: Ortogonalita a Lineární algebra · Vidět víc »

Lp prostor

Lp prostor je v matematické analýze normovaný prostor funkcí integrovatelných s p-tou mocninou.

Nový!!: Ortogonalita a Lp prostor · Vidět víc »

Norma (matematika)

Norma je funkce, která každému nenulovému vektoru přiřazuje kladné reálné číslo (tzv. délku nebo velikost), nulový vektor jako jediný má délku 0.

Nový!!: Ortogonalita a Norma (matematika) · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Ortogonalita a Nula · Vidět víc »

OFDM

OFDM (ortogonální multiplex s frekvenčním dělením) je širokopásmová modulace využívající frekvenční dělení kanálu.

Nový!!: Ortogonalita a OFDM · Vidět víc »

Ortogonální instrukční sada

Ortogonální instrukční sada je instrukční sada, v níž všechny typy instrukcí mohou používat všechny adresovací režimy.

Nový!!: Ortogonalita a Ortogonální instrukční sada · Vidět víc »

Ortonormalita

V lineární algebře, dva vektory v a w v prostoru s definovaným skalárním součinem jsou ortonormální, pokud jsou ortogonální a mají jednotkovou délku, tedy platí: Báze, kde jsou všechny vektory navzájem ortonormální se nazývá ortonormální báze.

Nový!!: Ortogonalita a Ortonormalita · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Ortogonalita a Přímka · Vidět víc »

Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý, tzn.

Nový!!: Ortogonalita a Pravoúhlý trojúhelník · Vidět víc »

Skalární součin

Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv.

Nový!!: Ortogonalita a Skalární součin · Vidět víc »

Strojová instrukce

Strojová instrukce je v informatice označení kódovaného příkazu pro provedení elementární operace procesoru, kterou je procesor schopen přímo vykonat (procesor je základní součástí počítače).

Nový!!: Ortogonalita a Strojová instrukce · Vidět víc »

Unitární prostor

Vektorový prostor V nazýváme unitární (nebo prehilbertovský) metrický prostor, jestliže každé dvojici \mathbf,\mathbf \in V je (jednoznačně) přiřazeno (obecně komplexní) číslo (\mathbf,\mathbf), které nazýváme skalárním součinem prvků u a v a splňuje axiomy skalárního součinu.

Nový!!: Ortogonalita a Unitární prostor · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Ortogonalita a Vektor · Vidět víc »

Vektorový prostor

Vektorový prostor (též lineární prostor) je ústředním objektem studia lineární algebry, v jehož rámci jsou definovány všechny ostatní důležité pojmy této disciplíny.

Nový!!: Ortogonalita a Vektorový prostor · Vidět víc »

1 (číslo)

Jednička (1) je přirozené číslo.

Nový!!: Ortogonalita a 1 (číslo) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kolmost, Orthogonalita, Ortogonálnost, Ortogonální, Ortogonální funkce, Ortonormální funkce.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »