Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Oxid křemičitý

Index Oxid křemičitý

Oxid křemičitý (SiO2) tvoří nejméně 22 fází a dvanáct polymorfních forem.

23 vztahy: Amorfní látka, Fluor, Fluorid křemičitý, Hydroxidy, Katalyzátor, Křemelina, Křemen, Krystal, Kyselina fluorovodíková, Kyslík, Kyveta, Optické vlákno, Oxidy, Pískovec, Piezoelektrický jev, Polokovy, Polymorfie, Potravinářské přídatné látky, Silikagel, Stupeň Celsia, Uhlík, Voda, Vodík.

Amorfní látka

Amorfní látky jsou látky v pevném skupenství, které nemají pravidelnou (krystalickou) strukturu.

Nový!!: Oxid křemičitý a Amorfní látka · Vidět víc »

Fluor

Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní.

Nový!!: Oxid křemičitý a Fluor · Vidět víc »

Fluorid křemičitý

Fluorid křemičitý (neboli tetrafluorosilan) je chemická sloučenina křemíku a fluoru s chemickým vzorcem SiF4.

Nový!!: Oxid křemičitý a Fluorid křemičitý · Vidět víc »

Hydroxidy

Hydroxidy jsou chemické sloučeniny, které obsahují ion OH- a kovový kation či NH4+.

Nový!!: Oxid křemičitý a Hydroxidy · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Oxid křemičitý a Katalyzátor · Vidět víc »

Křemelina

Rozsivky v mikroskopu Křemelina je nezpevněná (sypká) hornina, která je tvořena většinou opálovými schránkami rozsivek (jednobuněčné řasy), ty tvoří nejméně 40 procent jejího objemu.

Nový!!: Oxid křemičitý a Křemelina · Vidět víc »

Křemen

Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2 (oxid křemičitý), hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden z nejdůležitějších minerálů.

Nový!!: Oxid křemičitý a Křemen · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Oxid křemičitý a Krystal · Vidět víc »

Kyselina fluorovodíková

Kyselina fluorovodíková je vodným roztokem fluorovodíku, který je za normální teploty bezbarvý, velmi toxický plyn.

Nový!!: Oxid křemičitý a Kyselina fluorovodíková · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Oxid křemičitý a Kyslík · Vidět víc »

Kyveta

cent je zde jako měřítko. Kyveta je laboratorní pomůcka pro měření optických vlastností roztoků.

Nový!!: Oxid křemičitý a Kyveta · Vidět víc »

Optické vlákno

Svazek optických vláken Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy.

Nový!!: Oxid křemičitý a Optické vlákno · Vidět víc »

Oxidy

Oxidy (dříve psáno, v souladu s dalšími jazyky, oxydy, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními prvky.

Nový!!: Oxid křemičitý a Oxidy · Vidět víc »

Pískovec

Namibii Pískovec je zpevněná, klastická usazená hornina.

Nový!!: Oxid křemičitý a Pískovec · Vidět víc »

Piezoelektrický jev

Piezoelektrický jev (z řeckého piezein (πιέζειν) – tlačit) je schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování.

Nový!!: Oxid křemičitý a Piezoelektrický jev · Vidět víc »

Polokovy

Polokovy tvoří společně s kovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Oxid křemičitý a Polokovy · Vidět víc »

Polymorfie

Polymorfie (dříve mnohotvarost) je schopnost látek krystalovat ve více krystalových strukturách.

Nový!!: Oxid křemičitý a Polymorfie · Vidět víc »

Potravinářské přídatné látky

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd.

Nový!!: Oxid křemičitý a Potravinářské přídatné látky · Vidět víc »

Silikagel

Silikagel Silikagel je granulovitá, pórovitá forma oxidu křemičitého (SiO2) vyráběná synteticky z křemičitanu sodného.

Nový!!: Oxid křemičitý a Silikagel · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Oxid křemičitý a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Oxid křemičitý a Uhlík · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Oxid křemičitý a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Oxid křemičitý a Vodík · Vidět víc »

Přesměrování zde:

E 551, Kysličník křemičitý, SiO2.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »