Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Oxid vápenatý

Index Oxid vápenatý

Oxid vápenatý (chemický vzorec CaO), triviálními názvy pálené vápno nebo též nehašené vápno je široce rozšířená běžně používaná chemická sloučenina.

54 vztahy: Anhydrid, Antracit, Aragonit, Bělidlo, Chemická sloučenina, Chemický vzorec, Dřevo, Forenzní vědy, Fosforečnany, Glukóza, Hemihydrát síranu vápenatého, Hliník, Hnědé uhlí, Hořčík, Hrnčířství, Hydroxid vápenatý, Kalcit, Křemičitany, Koks, Kovy, Kyselina citronová, Kyslík, Lesnictví, Lignin, Malířství, Malta (materiál), Metr, Mor, Mramor, Ocel, Odsíření, Omítka, Oxid železitý, Oxid hlinitý, Oxid hořečnatý, Oxid křemičitý, Oxid uhličitý, Papír, Papilární linie, PH, Pigment, Pravěk, Sklo, Starověký Řím, Struska, Stupeň Celsia, Uhličitan vápenatý, Vápenec, Vápník, Voda, ..., Zásady (chemie), Zemědělství, Zemní plyn, Zplodiny hoření. Rozbalte index (4 více) »

Anhydrid

Anhydrid je chemická sloučenina odvozená od jiné sloučeniny tak, že z původní sloučeniny je odebrán libovolný počet molekul vody.

Nový!!: Oxid vápenatý a Anhydrid · Vidět víc »

Antracit

Antracit je druh černého uhlí, který se vyznačuje nejnižším obsahem těkavých hořlavých látek (12 - 8 % hmotnosti), vysokým obsahem uhlíku (90-96 %, podle jiných zdrojů 92,1 % až 98 %.) a velkou výhřevností.

Nový!!: Oxid vápenatý a Antracit · Vidět víc »

Aragonit

Aragonit je uhličitan vápenatý, chemický vzorec je CaCO3.

Nový!!: Oxid vápenatý a Aragonit · Vidět víc »

Bělidlo

Bělidlo má více významů.

Nový!!: Oxid vápenatý a Bělidlo · Vidět víc »

Chemická sloučenina

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.

Nový!!: Oxid vápenatý a Chemická sloučenina · Vidět víc »

Chemický vzorec

Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).

Nový!!: Oxid vápenatý a Chemický vzorec · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Oxid vápenatý a Dřevo · Vidět víc »

Forenzní vědy

Otisk prstu Forenzní vědy jsou vědy, které se aplikují při vyšetřování a dokazování v trestních i civilních řízeních před státními orgány.

Nový!!: Oxid vápenatý a Forenzní vědy · Vidět víc »

Fosforečnany

Anorganický hydrogenfosfát HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá) Struktura fosfátové skupiny Fosforečnany nebo také fosfáty (PO43−) jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), které vzniknou odtržením všech tří atomů vodíku.

Nový!!: Oxid vápenatý a Fosforečnany · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Oxid vápenatý a Glukóza · Vidět víc »

Hemihydrát síranu vápenatého

Hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 · ½ H2O je za běžných podmínek pevná mikrokrystalická látka bílé barvy.

Nový!!: Oxid vápenatý a Hemihydrát síranu vápenatého · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Oxid vápenatý a Hliník · Vidět víc »

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí z dolnolužického dolu Welzow-Süd Briketa hnědého uhlí pro vytápění domácností Lomu ČSA, Mostecko Hnědé uhlí je druh méně kvalitního uhlí, používané především jako palivo.

Nový!!: Oxid vápenatý a Hnědé uhlí · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Oxid vápenatý a Hořčík · Vidět víc »

Hrnčířství

Zvoncovitý pohár (Španělsko, 2. tisíciletí př. n. l.) Hrnčířství je řemeslná rukodělná výroba jemné keramiky, zejména nádob, z plastické hlíny, která po vypálení dává pevný a trvanlivý střep.

Nový!!: Oxid vápenatý a Hrnčířství · Vidět víc »

Hydroxid vápenatý

Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca(OH)2.

Nový!!: Oxid vápenatý a Hydroxid vápenatý · Vidět víc »

Kalcit

Kalcit (Haidinger, 1845), chemický vzorec CaCO3 (uhličitan vápenatý), je klencový minerál.

Nový!!: Oxid vápenatý a Kalcit · Vidět víc »

Křemičitany

Křemičitany (silikáty) jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku.

Nový!!: Oxid vápenatý a Křemičitany · Vidět víc »

Koks

Koks Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C.

Nový!!: Oxid vápenatý a Koks · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Oxid vápenatý a Kovy · Vidět víc »

Kyselina citronová

Kyselina citronová je slabá trikarboxylová kyselina nacházející se v citrusových plodech.

Nový!!: Oxid vápenatý a Kyselina citronová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Oxid vápenatý a Kyslík · Vidět víc »

Lesnictví

Lesní cesta umožňuje zpřístupnění lesa Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti). Dalším cílem lesnictví je pak produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Při tomto hospodaření les zároveň poskytuje významné kladné externatity http://lesnickeforum.silvarium.cz/index.php/component/content/article/47-pispvky/60-co-to-je-lesnictvi-a-co-se-od-nj-oekava-v-tomto-stoleti-. Nejčastěji uváděné mimoprodukční funkce (kladné externality) poskytované hospodářskými lesy jsou.

Nový!!: Oxid vápenatý a Lesnictví · Vidět víc »

Lignin

Lignin je důležitou stavební složkou dřeva zabezpečující dřevnatění jeho buněčných stěn.

Nový!!: Oxid vápenatý a Lignin · Vidět víc »

Malířství

Jan Vermeer: Alegorie malířství (kolem 1666) Paul Cézanne: Mont Sainte-Victoire Malířství je vedle sochařství a grafiky jednou z částí výtvarného umění.

Nový!!: Oxid vápenatý a Malířství · Vidět víc »

Malta (materiál)

Malta je kašovitá směs několika látek, které po čase ztuhnou.

Nový!!: Oxid vápenatý a Malta (materiál) · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Oxid vápenatý a Metr · Vidět víc »

Mor

Mor v širším, resp.

Nový!!: Oxid vápenatý a Mor · Vidět víc »

Mramor

Mramor. Mramory (krystalické vápence) jsou přeměněné karbonátové horniny, které vznikly rekrystalizací původních vápenců nebo méně často dolomitů (krystalické dolomity).

Nový!!: Oxid vápenatý a Mramor · Vidět víc »

Ocel

Ocelový most Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku.

Nový!!: Oxid vápenatý a Ocel · Vidět víc »

Odsíření

Odsířením se obecně označuje proces odstranění (zpravidla nežádoucí) příměsi síry z nějaké látky.

Nový!!: Oxid vápenatý a Odsíření · Vidět víc »

Omítka

Omítka je vrchní krycí vrstva, kterou se pokrývají zdi a stěny, především cihlové.

Nový!!: Oxid vápenatý a Omítka · Vidět víc »

Oxid železitý

Oxid železitý (Fe2O3) je sloučenina trojmocného železa s kyslíkem.

Nový!!: Oxid vápenatý a Oxid železitý · Vidět víc »

Oxid hlinitý

Oxid hlinitý (Al2O3) je krystalická látka, obvykle bílé barvy, která vzniká při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu hlinitého.

Nový!!: Oxid vápenatý a Oxid hlinitý · Vidět víc »

Oxid hořečnatý

Oxid hořečnatý je bílá krystalická látka vyskytující se v přírodě jako minerál periklas.

Nový!!: Oxid vápenatý a Oxid hořečnatý · Vidět víc »

Oxid křemičitý

Oxid křemičitý (SiO2) tvoří nejméně 22 fází a dvanáct polymorfních forem.

Nový!!: Oxid vápenatý a Oxid křemičitý · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Oxid vápenatý a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Oxid vápenatý a Papír · Vidět víc »

Papilární linie

Papilární linie na bříšku prstu Papilární linie jsou funkční útvary spojené s hmatovými vlastnostmi končetin.

Nový!!: Oxid vápenatý a Papilární linie · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Oxid vápenatý a PH · Vidět víc »

Pigment

Pigmenty na tržišti v Goa, Indie Pigment je.

Nový!!: Oxid vápenatý a Pigment · Vidět víc »

Pravěk

Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nezachovaly se žádné písemné prameny, jde tedy o období do vzniku písma.

Nový!!: Oxid vápenatý a Pravěk · Vidět víc »

Sklo

Vltavín (moldavit), přírodní sklo, které vzniklo po dopadu meteoritu v Německu Sklo je obecně homogenní a amorfní (tj. ne krystalická) pevná látka.

Nový!!: Oxid vápenatý a Sklo · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Oxid vápenatý a Starověký Řím · Vidět víc »

Struska

Struska je hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem.

Nový!!: Oxid vápenatý a Struska · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Oxid vápenatý a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Uhličitan vápenatý

Uhličitan vápenatý (CaCO3) je bílá krystalická látka, používá se ke hnojení.

Nový!!: Oxid vápenatý a Uhličitan vápenatý · Vidět víc »

Vápenec

tureckém Pamukkale '''Vápenec''' ''(Malá Amerika v Českém Krasu)'' Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina.

Nový!!: Oxid vápenatý a Vápenec · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Oxid vápenatý a Vápník · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Oxid vápenatý a Voda · Vidět víc »

Zásady (chemie)

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

Nový!!: Oxid vápenatý a Zásady (chemie) · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Oxid vápenatý a Zemědělství · Vidět víc »

Zemní plyn

Těžba zemního plynu v metrech krychlových za rok Buzău Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo.

Nový!!: Oxid vápenatý a Zemní plyn · Vidět víc »

Zplodiny hoření

Zplodiny hoření jsou často uváděny jako nejvýznamnější negativní prvek u požáru.

Nový!!: Oxid vápenatý a Zplodiny hoření · Vidět víc »

Přesměrování zde:

CaO, E 529, Kysličník vápenatý, Nehašené vápno, Pálené vápno, Pálení vápna.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »