Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Oxidy

Index Oxidy

Oxidy (dříve psáno, v souladu s dalšími jazyky, oxydy, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními prvky.

22 vztahy: Chemická reakce, Elektronegativita, Elektropozitivita, Hoření, Iontová vazba, Kyseliny, Kyslík, Nekovy, Oxid dusičitý, Oxid dusnatý, Oxid fosforečný, Oxid křemičitý, Oxid uhelnatý, Oxid zinečnatý, Oxidační číslo, Příruční slovník jazyka českého, Proton, Redoxní reakce, Valence (chemie), Voda, Vojtěch Šafařík, Zásady (chemie).

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: Oxidy a Chemická reakce · Vidět víc »

Elektronegativita

Elektronegativita je v chemii vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony.

Nový!!: Oxidy a Elektronegativita · Vidět víc »

Elektropozitivita

Elektropozitivita je schopnost atomu uvolňovat valenční elektrony.

Nový!!: Oxidy a Elektropozitivita · Vidět víc »

Hoření

Plameny jako výsledek hoření paliva Hoření je redoxní exotermní reakce, tedy probíhající za vývoje světla a tepla.

Nový!!: Oxidy a Hoření · Vidět víc »

Iontová vazba

Vytváření iontové vazby mezi atomy lithia a fluoru Iontová vazba (heteropolární) je druh vnitromolekulární chemické vazby, která vzniká v případě, že rozdíl elektronegativit atomů účastnících se vazby, přesahuje 1,67.

Nový!!: Oxidy a Iontová vazba · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Oxidy a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Oxidy a Kyslík · Vidět víc »

Nekovy

Nekovy tvoří společně s kovy a polokovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Oxidy a Nekovy · Vidět víc »

Oxid dusičitý

Oxid dusičitý (NO2) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Oxidy a Oxid dusičitý · Vidět víc »

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý (NO) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Oxidy a Oxid dusnatý · Vidět víc »

Oxid fosforečný

Oxid fosforečný (P4O10) je anorganický oxid.

Nový!!: Oxidy a Oxid fosforečný · Vidět víc »

Oxid křemičitý

Oxid křemičitý (SiO2) tvoří nejméně 22 fází a dvanáct polymorfních forem.

Nový!!: Oxidy a Oxid křemičitý · Vidět víc »

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (starší terminologií kysličník uhelnatý) je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý.

Nový!!: Oxidy a Oxid uhelnatý · Vidět víc »

Oxid zinečnatý

Oxid zinečnatý ZnO je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě.

Nový!!: Oxidy a Oxid zinečnatý · Vidět víc »

Oxidační číslo

Oxidační číslo (nebo také mocenství, oxidační stav či stupeň) definuje součet pozitivních a negativních nábojů v atomu.

Nový!!: Oxidy a Oxidační číslo · Vidět víc »

Příruční slovník jazyka českého

Příruční slovník jazyka českého (užívaná zkratka PSJČ) je dosud (2011) nejrozsáhlejší český výkladový slovník, v devíti svazcích obsahuje přibližně 250 000 hesel.

Nový!!: Oxidy a Příruční slovník jazyka českého · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Oxidy a Proton · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Oxidy a Redoxní reakce · Vidět víc »

Valence (chemie)

Jako valence (též valenční číslo nebo mocenství) se v chemii označuje počet chemických vazeb tvořených atomem daného chemického prvku.

Nový!!: Oxidy a Valence (chemie) · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Oxidy a Voda · Vidět víc »

Vojtěch Šafařík

Vojtěch Šafařík (26. říjen 1829 Novi Sad – 2. červenec 1902 Praha) byl český chemik a astronom, podílel se na zkoumání pravosti Rukopisů.

Nový!!: Oxidy a Vojtěch Šafařík · Vidět víc »

Zásady (chemie)

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

Nový!!: Oxidy a Zásady (chemie) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kysličník, Kysličníky, Názvosloví oxidů, Oxid, Oxyd, Oxydy.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »