Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Příslovce

Index Příslovce

Příslovce (adverbium) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností.

15 vztahy: Koncovka (mluvnice), Metoda, Ohýbání, Otázka, Přídavné jméno, Přípona (mluvnice), Příslovečné určení, Přísudek, Přívlastek, Předpona, Podmět, Pozitiv, Slovní druh, Stupňování, Zájmeno.

Koncovka (mluvnice)

Koncovka je zakončení ohebných slov (tzv. flexivní sufix), které se při skloňování nebo časování slova mění.

Nový!!: Příslovce a Koncovka (mluvnice) · Vidět víc »

Metoda

Metoda (z řeckého met-hodos – "cesta, následování, postup") je postup nebo návod, jak získávat správné poznatky, prostředek poznání.

Nový!!: Příslovce a Metoda · Vidět víc »

Ohýbání

Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např.

Nový!!: Příslovce a Ohýbání · Vidět víc »

Otázka

Otázka je formulace, vyjádření problému.

Nový!!: Příslovce a Otázka · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Příslovce a Přídavné jméno · Vidět víc »

Přípona (mluvnice)

Pojmem přípona se v lingvistice označuje jednotlivý morfém (tzv. derivativní sufix), který se nachází ve slově, za kořenem slova, nejde-li o další kořen slova nebo o koncovku.

Nový!!: Příslovce a Přípona (mluvnice) · Vidět víc »

Příslovečné určení

Příslovečné určení neboli adverbiale je vedlejší větný člen, který nejčastěji rozvíjí sloveso, někdy také přídavné jméno nebo příslovce tím, že uvádí nějakou okolnost.

Nový!!: Příslovce a Příslovečné určení · Vidět víc »

Přísudek

Přísudek (predikát) je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost, jako například prší ve větě Venku prší, či je zelený ve větě Strom je zelený.

Nový!!: Příslovce a Přísudek · Vidět víc »

Přívlastek

Přívlastek (atribut) je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen.

Nový!!: Příslovce a Přívlastek · Vidět víc »

Předpona

Přidáním předpony dochází ke změně významu slova. Předpona (též prefix) v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se vkládá před kořen základového slova.

Nový!!: Příslovce a Předpona · Vidět víc »

Podmět

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti.

Nový!!: Příslovce a Podmět · Vidět víc »

Pozitiv

Pozitiv může být.

Nový!!: Příslovce a Pozitiv · Vidět víc »

Slovní druh

Lingvistika dělí slova do slovních druhů.

Nový!!: Příslovce a Slovní druh · Vidět víc »

Stupňování

Stupňování (též komparace, řidčeji gradace) v lingvistice znamená tvoření tvarů 2.

Nový!!: Příslovce a Stupňování · Vidět víc »

Zájmeno

Zájmeno (náměstka, nástupka, pronomen, z latinského pro-nomen - „za-jméno“) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů.

Nový!!: Příslovce a Zájmeno · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Adverbia, Adverbium, Česká příslovce.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »