Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Předpona

Index Předpona

Přidáním předpony dochází ke změně významu slova. Předpona (též prefix) v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se vkládá před kořen základového slova.

25 vztahy: Afix, Čas (mluvnice), Česká slovesa, České předpony, Homonymum, Jméno (mluvnice), Kořen (mluvnice), Lingvistika, Morfém, Ohýbání, Přípona (mluvnice), Příslovce, Předpona soustavy SI, Samohláska, Sémantika, Složenina, Slovesný vid, Sloveso, Slovní druh, Slovo, Slovotvorba, Stupňování, Synonymum, Tvarosloví, Zápor.

Afix

Afix je jednotlivý morfém, který se připojuje k základnímu morfému slova – kořenu nebo kmeni.

Nový!!: Předpona a Afix · Vidět víc »

Čas (mluvnice)

Čas (tempus) v lingvistice znamená určitý tvar slovesa vyjadřující časové období, ve kterém daný děj probíhal/probíhá/bude probíhat.

Nový!!: Předpona a Čas (mluvnice) · Vidět víc »

Česká slovesa

Článek česká slovesa pojednává o slovesech v češtině.

Nový!!: Předpona a Česká slovesa · Vidět víc »

České předpony

Předpony v češtině patří mezi základní prostředky slovotvorby, kdy se přidáním předpony odvozuje nové slovo od původního výrazu.

Nový!!: Předpona a České předpony · Vidět víc »

Homonymum

Homonymum (z řeckého ὅμος homos „tentýž, stejný“; ὄνομα onoma „jméno“) neboli slovo souzvučné je slovo, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu.

Nový!!: Předpona a Homonymum · Vidět víc »

Jméno (mluvnice)

Ta slova nebo ucelená slovní spojení, která vykazují gramatické kategorie pádu, čísla a jmenného rodu (včetně nesklonných), se souhrnně nazývají jména.

Nový!!: Předpona a Jméno (mluvnice) · Vidět víc »

Kořen (mluvnice)

Kořen v lingvistice označuje jednotlivý morfém slova, který nese základní význam.

Nový!!: Předpona a Kořen (mluvnice) · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Předpona a Lingvistika · Vidět víc »

Morfém

Morfém je nejmenší vydělitelná část slova, která je nositelem věcného nebo gramatického významu.

Nový!!: Předpona a Morfém · Vidět víc »

Ohýbání

Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např.

Nový!!: Předpona a Ohýbání · Vidět víc »

Přípona (mluvnice)

Pojmem přípona se v lingvistice označuje jednotlivý morfém (tzv. derivativní sufix), který se nachází ve slově, za kořenem slova, nejde-li o další kořen slova nebo o koncovku.

Nový!!: Předpona a Přípona (mluvnice) · Vidět víc »

Příslovce

Příslovce (adverbium) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností.

Nový!!: Předpona a Příslovce · Vidět víc »

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) (s výjimkou bezrozměrné jednotky 1) k vyjádření a násobků použité jednotky.

Nový!!: Předpona a Předpona soustavy SI · Vidět víc »

Samohláska

Samohlásky (vokály) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem je tón, na rozdíl od souhlásek nevzniká při jejich artikulaci šum.

Nový!!: Předpona a Samohláska · Vidět víc »

Sémantika

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř.

Nový!!: Předpona a Sémantika · Vidět víc »

Složenina

Složenina (kompozitum) je v lingvistice lexém (slovo), který se skládá z nejméně dvou jiných lexémů (slov).

Nový!!: Předpona a Složenina · Vidět víc »

Slovesný vid

Vid (aspekt) je mluvnická kategorie slovesa, která postihuje vztah k plynutí času.

Nový!!: Předpona a Slovesný vid · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Předpona a Sloveso · Vidět víc »

Slovní druh

Lingvistika dělí slova do slovních druhů.

Nový!!: Předpona a Slovní druh · Vidět víc »

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Nový!!: Předpona a Slovo · Vidět víc »

Slovotvorba

Slovotvorba je nauka o tvoření slov, obohacování slovní zásoby.

Nový!!: Předpona a Slovotvorba · Vidět víc »

Stupňování

Stupňování (též komparace, řidčeji gradace) v lingvistice znamená tvoření tvarů 2.

Nový!!: Předpona a Stupňování · Vidět víc »

Synonymum

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat.

Nový!!: Předpona a Synonymum · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Předpona a Tvarosloví · Vidět víc »

Zápor

Zápor (negace) v lingvistice znamená popření obsahu věty (výpovědi), části věty, větného členu nebo slova.

Nový!!: Předpona a Zápor · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Prefix.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »