Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Paleografie

Index Paleografie

Paleografie (z řeckého Πάλαια γραφή palaia grafé „staré písmo“) je pomocná věda historická zabývající se vývojem písma, číslic a dalších grafických znaků, jakými jsou ligatury a zkratky.

45 vztahy: Antikva, Archaická latinka, Číslice, Řecké písmo, Bastarda, Braillovo písmo, Christianizace, Diplomatická minuskula, Diplomatika, Etruskové, Filologie, Franská říše, Gotické písmo, Grafologie, Historiografie, Hlaholice, Humanismus, Humanistické písmo, Jazyk (lingvistika), Karolina (písmo), Kodikologie, Latinka, Ligatura (typografie), Majuskule, Minuskule, Mladší římská kurzíva, Morseova abeceda, Nápis, Národní obrození, Národní písma, Novogotické písmo, Polounciála, Pomocné vědy historické, Psací látky, Psací písmo, Rukopis, Rustická kapitála, Sborník archivních prací, Starší římská kurzíva, Stěhování národů, Těsnopis, Textura (písmo), Typografie, Unciála, Zkratka.

Antikva

Antikva Antikva (lat. antiqua, starobylá) je nejběžnější typ latinkového tiskacího písma, které se vyznačuje proměnlivou sílou tahů a patkami a tím se odlišuje od dalšího běžného písma, grotesku.

Nový!!: Paleografie a Antikva · Vidět víc »

Archaická latinka

Jeden z nejstarších dokladů archaické latinky, tzv. Lapis niger Archaická latinka je nejstarší písmo latinské abecedy vzniklé přibližně v 7.

Nový!!: Paleografie a Archaická latinka · Vidět víc »

Číslice

Arabské číslice Číslice (případně cifra) je grafický znak (např. 4) používaný k zapisování čísel (např. 477).

Nový!!: Paleografie a Číslice · Vidět víc »

Řecké písmo

Řecká dopravní směrovací značka Vývoj řecké abecedy Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabeta) je nejstarší dosud používané písmo v Evropě.

Nový!!: Paleografie a Řecké písmo · Vidět víc »

Bastarda

Vzorník písma bastardy Bastarda je typ gotického písma, který se objevil ve 14. století a stal se vedle textury do 15. století nejběžnějším typem gotického písma.

Nový!!: Paleografie a Bastarda · Vidět víc »

Braillovo písmo

Brailleovo slepecké písmo (psáno také Braillovo; výslovnost) je speciální druh písma, resp.

Nový!!: Paleografie a Braillovo písmo · Vidět víc »

Christianizace

Viktora Vasněcova. Christianizace (pokřesťanštění) je pojem označující proces konverze jedinců či většího množství lidí ke křesťanství.

Nový!!: Paleografie a Christianizace · Vidět víc »

Diplomatická minuskula

Soběslava I. z roku 1130 Diplomatická minuskula je listinné písmo, užívané od 9.

Nový!!: Paleografie a Diplomatická minuskula · Vidět víc »

Diplomatika

Diplomatika je pomocná věda historická zabývající se studiem písemností úřední provenience.

Nový!!: Paleografie a Diplomatika · Vidět víc »

Etruskové

Etruskové jsou málo poznané starověké etnikum, které sídlilo v Etrurii, na území dnešního Toskánska v Itálii.

Nový!!: Paleografie a Etruskové · Vidět víc »

Filologie

Slovo filologie je řeckého původu (φίλος „přítel“, λόγος „slovo“) a znamená doslova „přátelství se slovem“, s naukou aj.

Nový!!: Paleografie a Filologie · Vidět víc »

Franská říše

Království Franků (latinsky Regnum Francorum či Regne Franc) neboli Franská říše, popř.

Nový!!: Paleografie a Franská říše · Vidět víc »

Gotické písmo

Gotické písmo Gotické písmo je etapa ve vývoji latinky, která se časově kryje se středověkým slohem gotikou.

Nový!!: Paleografie a Gotické písmo · Vidět víc »

Grafologie

Původ slova grafologie, které zavedl Francouz Jean Hippolit Michon v roce 1875, je odvozen z řeckého γραφή (grapho-, psaní) a řeckého λόγος (logos, slovo, přeneseně věda).

Nový!!: Paleografie a Grafologie · Vidět víc »

Historiografie

Vermeerově obraze ''Alegorie malířství'' Dějepis (historická věda) je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny (historii) člověka a jeho civilizace především na základě písemných a hmotných pramenů.

Nový!!: Paleografie a Historiografie · Vidět víc »

Hlaholice

Nápis v chorvatštině, latinka a hlaholice – „Město Drivenik“ Hlaholice je nejstarší, dnes jen výjimečně užívané slovanské písmo.

Nový!!: Paleografie a Hlaholice · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Paleografie a Humanismus · Vidět víc »

Humanistické písmo

Latinský text z roku 1653 tisknutý antikvou Humanistické písmo (spíše dříve prostě latinka) je dnes prakticky jediná používaná forma latinského písma.

Nový!!: Paleografie a Humanistické písmo · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Paleografie a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Karolina (písmo)

Karolina z 11. století Zlatý žaltář z roku 795 Trevírský evnageliář Ada z konce 8. století Karolina (také karolínská, dříve okrouhlá minuskula) je knižní i listinné písmo užívané téměř v celé Evropě od 8. do 12. století.

Nový!!: Paleografie a Karolina (písmo) · Vidět víc »

Kodikologie

Kancionál. Kodikologie je pomocná věda historická, která studuje rukopisné knihy neúřední (literární) povahy, tzv.

Nový!!: Paleografie a Kodikologie · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: Paleografie a Latinka · Vidět víc »

Ligatura (typografie)

pt. Příklady slitků vysázených pomocí LaTeXu Jako ligatura (z lat. ligare „svázat“), slitek nebo svaznice se označuje spojení dvou znaků v textu.

Nový!!: Paleografie a Ligatura (typografie) · Vidět víc »

Majuskule

minuskul (nahoře) a majuskul (dole) Majuskule, tradičně, zejména v paleografii, také majuskula (jinak velké písmeno, v typografii verzálka, verzála), je původní forma písmen (v latince A, B, C, …), která se objevila kolem 3.

Nový!!: Paleografie a Majuskule · Vidět víc »

Minuskule

majuskul (dole) Minuskule (malá písmena, minusky) jsou forma písmen (v latince a, b, c, …), jejich opakem jsou velká písmena (majuskule: A, B, C, …).

Nový!!: Paleografie a Minuskule · Vidět víc »

Mladší římská kurzíva

štrasburského listu, před rokem 362 Starší a mladší římská kurzíva Mladší římská kurzíva (někdy označovaná jako minuskulní) je písmo užívané od 3.

Nový!!: Paleografie a Mladší římská kurzíva · Vidět víc »

Morseova abeceda

Morseova abeceda je skupina symbolů, která je používána v telegrafii.

Nový!!: Paleografie a Morseova abeceda · Vidět víc »

Nápis

Nápis je text (nebo obecněji skupina znaků) vyvedený na stabilním nositeli.

Nový!!: Paleografie a Nápis · Vidět víc »

Národní obrození

Národní obrození je proces, který probíhal převážně v 18. a 19. století a označuje obrodu konkrétní národní kultury.

Nový!!: Paleografie a Národní obrození · Vidět víc »

Národní písma

Národními písmy jsou označována písma od 7.

Nový!!: Paleografie a Národní písma · Vidět víc »

Novogotické písmo

Novogotické písmo (neogotické, latinsky neogotica) označuje skupinu novověkých latinských písem, které vznikají po úpadku gotiky a nástupu renesance paralelně s humanistickým písmem, ale na rozdíl od tohoto písma navazují na gotické lámané písmo.

Nový!!: Paleografie a Novogotické písmo · Vidět víc »

Polounciála

Stránka z Hilariova kodexu psaná polounciálou Polounciála je pozdně antické a raně středověké písmo vzniklé z unciály a mladší římské kurzívy.

Nový!!: Paleografie a Polounciála · Vidět víc »

Pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické (PVH) jsou souborem speciálních vědních disciplín, jež slouží ke zkoumání a kritickému hodnocení pramenů historických věd.

Nový!!: Paleografie a Pomocné vědy historické · Vidět víc »

Psací látky

Psací látky je pojem používaný v pomocných vědách historických, jímž se označují jak látky, na které se píše, tak i látky, kterými je psáno.

Nový!!: Paleografie a Psací látky · Vidět víc »

Psací písmo

Československu Psací písmo je písmo uzpůsobené plynulému psaní textu rukou pomocí psací potřeby (perem, štětcem) na papír nebo jiný podobný materiál.

Nový!!: Paleografie a Psací písmo · Vidět víc »

Rukopis

Proustova rukopisu ''Hledání ztraceného času''. Iluminovaný rukopis (1496) Rukopis (též manuskript) je v knihovnictví jakýkoliv dokument psaný rukou, tedy nikoliv vytištěný nebo reprodukovaný jiným způsobem.

Nový!!: Paleografie a Rukopis · Vidět víc »

Rustická kapitála

Rukopis ''Vergilius Romanus'' psaný rustickou kapitálou Rustická kapitála (latinsky capitalis rustica) je označení pro kapitálu, která je užívaná jako hlavní kodexové písmo v 1.

Nový!!: Paleografie a Rustická kapitála · Vidět víc »

Sborník archivních prací

Sborník archivních prací je český odborný recenzovaný časopis.

Nový!!: Paleografie a Sborník archivních prací · Vidět víc »

Starší římská kurzíva

Ukázka starší římské kurzívy na papyru - smlouva o prodeji otroka z roku 166 n. l. Ukázka starší římské kurzívy na voskových destičkách z Pompejí z roku 57 př. n. l. mladší římská kurzíva Starší římská kurzíva (někdy označovaná jako majuskulní) je písmo užívané od 2.

Nový!!: Paleografie a Starší římská kurzíva · Vidět víc »

Stěhování národů

Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Nový!!: Paleografie a Stěhování národů · Vidět víc »

Těsnopis

Ukázka různých systémů těsnopisu 19. století Těsnopis je zjednodušené písmo určené k velmi rychlému, snadnějšímu a úspornějšímu zápisu informací.

Nový!!: Paleografie a Těsnopis · Vidět víc »

Textura (písmo)

Ukázka z Gutenbergovy bible sázené texturou Textura (lat. tkanina), gothica textualis formata, známá také jako misálové písmo, je gotické písmo, kaligrafická gotická minuskula.

Nový!!: Paleografie a Textura (písmo) · Vidět víc »

Typografie

Vzorník písem (William Caslon, ''Cyclopaedia'', 1728) Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem.

Nový!!: Paleografie a Typografie · Vidět víc »

Unciála

Unciála je majuskulní latinská abeceda, jejíž počátek lze datovat do 3. století našeho letopočtu.

Nový!!: Paleografie a Unciála · Vidět víc »

Zkratka

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví.

Nový!!: Paleografie a Zkratka · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »