Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Parabola (matematika)

Index Parabola (matematika)

Parabola Parabola je druh kuželosečky, rovinné křivky druhého stupně.

50 vztahy: Anténa, Úniková rychlost, Automobil, Balistická křivka, Bod, Dalekohled, Diskriminant, Elipsa, Funkce (matematika), Geometrický útvar, Gravitace, Hyperbola, Kardioida, Křivka, Koeficient, Kometa, Kružnice, Kuželosečka, Kvadratická rovnice, Limita, Lineární rovnice, Množina, Ohnisková vzdálenost, Ortogonalita, Osová souměrnost, Otočení, Paprsek, Paraboloid, Přímka, Planimetrie, Plocha, Podobnost, Posloupnost, Průsečík, Rovina, Rovnoběžky, Rychlost, Sečna, Soustava rovnic, Světlomet, Symetrie, Těleso, Tětiva (geometrie), Tečna, Telekomunikační družice, Trajektorie, Výstřednost, Volný pád, Vzdálenost, Vzduch.

Anténa

Pokojová anténa Anténní stožár s trojicí antén. Zcela nahoře skládaný dipól stočený do kruhu (všesměrovost) pro příjem rozhlasu v pásmu VKV, vpravo směrová anténa typu Yagi, vlevo dole širokopásmová příčná anténní soustava se čtveřicí celovlnných dipólů Schematická značka antény Anténa je zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů, je to část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru.

Nový!!: Parabola (matematika) a Anténa · Vidět víc »

Úniková rychlost

Úniková rychlost, (u Země při povrchu mluvíme o 2. kosmické rychlosti) je rychlost, kterou se pohybuje po parabolické dráze kolem centrálního tělesa v dané výši těleso zanedbatelně malé hmotnosti.

Nový!!: Parabola (matematika) a Úniková rychlost · Vidět víc »

Automobil

upright.

Nový!!: Parabola (matematika) a Automobil · Vidět víc »

Balistická křivka

Balistická křivka je prostorová křivka, kterou opisuje těleso, vržené či vystřelené blízko zemského povrchu obvykle smětem šikmo vzhůru.

Nový!!: Parabola (matematika) a Balistická křivka · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Parabola (matematika) a Bod · Vidět víc »

Dalekohled

Zrcadlový dalekohled hvězdárny v Ondřejově Optický dalekohled či teleskop je přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel: objektivu a okuláru, jímž se obraz pozoruje.

Nový!!: Parabola (matematika) a Dalekohled · Vidět víc »

Diskriminant

Diskriminant je polynom s reálnými nebo imaginárními koeficienty, který se používá při řešení polynomických rovnic, zvláště pak kvadratických rovnic.

Nový!!: Parabola (matematika) a Diskriminant · Vidět víc »

Elipsa

Elipsa Elipsa je uzavřená křivka v rovině.

Nový!!: Parabola (matematika) a Elipsa · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Parabola (matematika) a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Geometrický útvar

Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin.

Nový!!: Parabola (matematika) a Geometrický útvar · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Parabola (matematika) a Gravitace · Vidět víc »

Hyperbola

Hyperbola jako kuželosečka. Ilustrace definice: ohniska (''B1'', ''B2''); bod hyperboly (''P''); vzdálenosti ohnisek (''d1'', ''d2''). Hyperbola je rovinná křivka, kuželosečka s výstředností větší než 1.

Nový!!: Parabola (matematika) a Hyperbola · Vidět víc »

Kardioida

Vznik srdcovky kotálením Srdcovka a parabola navzájem zobrazené kruhovou inverzí Kardioida (z řeckého καρδία – srdce) neboli srdcovka je rovinná křivka.

Nový!!: Parabola (matematika) a Kardioida · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Parabola (matematika) a Křivka · Vidět víc »

Koeficient

Slovem koeficient (z latiny, česky součinitel) se v matematice a dalších vědách označuje zpravidla konstantní číslo, kterým je násobena jiná hodnota (proměnná, funkce apod.). Koeficient velmi často bývá bezrozměrný.

Nový!!: Parabola (matematika) a Koeficient · Vidět víc »

Kometa

Kometa Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynovým ohonem (březen 1997) Kometa, zastarale vlasatice, je malé těleso sluneční soustavy složené především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné (excentrické) eliptické trajektorii kolem Slunce.

Nový!!: Parabola (matematika) a Kometa · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Parabola (matematika) a Kružnice · Vidět víc »

Kuželosečka

Druhy kuželoseček Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne jako průnik roviny s pláštěm rotačního kuželu (tzv. kuželová plocha), přičemž rovina neprochází jeho vrcholem.

Nový!!: Parabola (matematika) a Kuželosečka · Vidět víc »

Kvadratická rovnice

Jako kvadratická rovnice se v matematice označuje algebraická rovnice druhého stupně, tzn.

Nový!!: Parabola (matematika) a Kvadratická rovnice · Vidět víc »

Limita

náhled Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se hodnoty zadané posloupnosti nebo funkce blíží libovolně blízko k nějakému bodu.

Nový!!: Parabola (matematika) a Limita · Vidět víc »

Lineární rovnice

Termín lineární rovnice v matematice označuje algebraickou rovnici prvního stupně, tzn.

Nový!!: Parabola (matematika) a Lineární rovnice · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Parabola (matematika) a Množina · Vidět víc »

Ohnisková vzdálenost

Ohnisko ''F'' a ohnisková vzdálenost ''f'' pro spojku, rozptylku a konkávní a konvexní kulové zrcadlo Ohnisková vzdálenost (řid. žárka nebo obrazová vzdálenost) je vzdálenost čočky nebo zakřiveného zrcadla od jejich ohniska.

Nový!!: Parabola (matematika) a Ohnisková vzdálenost · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Parabola (matematika) a Ortogonalita · Vidět víc »

Osová souměrnost

Zobrazení v osové souměrnosti Osová souměrnost je typ geometrického zobrazení.

Nový!!: Parabola (matematika) a Osová souměrnost · Vidět víc »

Otočení

Geometrické otočení. V geometrii představuje otočení neboli rotace v eukleidovské rovině geometrické zobrazení, které je charakterizováno tím, že spojnice všech bodů s pevně zvoleným bodem, tzn.

Nový!!: Parabola (matematika) a Otočení · Vidět víc »

Paprsek

Paprsek označuje obvykle proud záření, někdy též dlouhý tenký předmět.

Nový!!: Parabola (matematika) a Paprsek · Vidět víc »

Paraboloid

Eliptický paraboloid Hyperbolický paraboloid Paraboloid je v geometrii plocha druhého řádu čili kvadrika, kterou lze vyjádřit jednou z následujících rovností.

Nový!!: Parabola (matematika) a Paraboloid · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Parabola (matematika) a Přímka · Vidět víc »

Planimetrie

Planimetrie je část geometrie pojednávající o vzájemných vztazích a vzdálenostech rovinných geometrických útvarů, tj.

Nový!!: Parabola (matematika) a Planimetrie · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Parabola (matematika) a Plocha · Vidět víc »

Podobnost

Podobnost je termín, který může mít následující významy:;Obecný význam.

Nový!!: Parabola (matematika) a Podobnost · Vidět víc »

Posloupnost

Jako posloupnost se v matematice označuje uspořádaný (konečný či nekonečný) soubor matematických objektů, očíslovaných obvykle přirozenými čísly.

Nový!!: Parabola (matematika) a Posloupnost · Vidět víc »

Průsečík

Průsečík je geometrický pojem používaný ve dvou významech.

Nový!!: Parabola (matematika) a Průsečík · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Parabola (matematika) a Rovina · Vidět víc »

Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Nový!!: Parabola (matematika) a Rovnoběžky · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Parabola (matematika) a Rychlost · Vidět víc »

Sečna

Sečna kružnice (zeleně) Sečna znamená řez.

Nový!!: Parabola (matematika) a Sečna · Vidět víc »

Soustava rovnic

Soustava rovnic představuje více rovnic, které řešíme dohromady.

Nový!!: Parabola (matematika) a Soustava rovnic · Vidět víc »

Světlomet

Světlomet (nazývaný podle své specifické funkční části též reflektor) je svítidlo, které slouží k směrovému osvětlení.

Nový!!: Parabola (matematika) a Světlomet · Vidět víc »

Symetrie

Symetrie je jeden z ústředních pojmů vědy, zejména pak teoretické fyziky, matematiky a geometrie 20.

Nový!!: Parabola (matematika) a Symetrie · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Parabola (matematika) a Těleso · Vidět víc »

Tětiva (geometrie)

Tětiva Tětiva je úsečka spojující dva body na kružnici.

Nový!!: Parabola (matematika) a Tětiva (geometrie) · Vidět víc »

Tečna

funkce. Tečna kružnice. Tečna je přímka, která má s křivkou společný jeden bod dotyku.

Nový!!: Parabola (matematika) a Tečna · Vidět víc »

Telekomunikační družice

Telekomuniační satelit Advanced Extremely High Frequency (AEHF1) Telekomunikační družice jsou umělé družice (satelity) Země určené pro telekomunikace.

Nový!!: Parabola (matematika) a Telekomunikační družice · Vidět víc »

Trajektorie

Trajektorie s vyznačením bodů v různých časových okamžicích. Trajektorie (též pohybová křivka) je geometrická čára prostorem, kterou hmotný bod nebo těleso při pohybu opisuje.

Nový!!: Parabola (matematika) a Trajektorie · Vidět víc »

Výstřednost

Výstřednost může být.

Nový!!: Parabola (matematika) a Výstřednost · Vidět víc »

Volný pád

Volný pád je pohyb tělesa o hmotnosti m v tíhovém poliJe-li pád popisován v inerciální vztažné soustavě (např. reálný pád na povrchu nerotujících astronomických těles bez atmosféry), setrvačné síly nepůsobí a tíhové pole je rovno "čistému" gravitačnímu poli tělesa a tíhové zrychlení rovno zrychlení gravitačnímu.

Nový!!: Parabola (matematika) a Volný pád · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Parabola (matematika) a Vzdálenost · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Parabola (matematika) a Vzduch · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »