Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Pascalův zákon

Index Pascalův zákon

Pascalův zákon je důležitým zákonem hydromechaniky, resp.

13 vztahy: Částice, Bernoulliho rovnice, Hustota, Hydraulické zařízení, Hydromechanika, Hydrostatický tlak, Kapalina, Mechanika tekutin, Plyn, Rychlost, Síla, Stlačitelnost, Tíhové zrychlení.

Částice

Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem, spinem, chemickou reaktivností, dobou života, aj.). Studiem částic ve fyzice se zabývá především fyzika částic, která se zaměřuje především na studium tzv.

Nový!!: Pascalův zákon a Částice · Vidět víc »

Bernoulliho rovnice

Bernoulliho rovnice je vztah užívaný v mechanice tekutin, který odvodil Daniel Bernoulli a který vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny (Energie je v rovnici přepočtena na objemovou jednotku kapaliny.). kde \rho je hustota kapaliny, v je rychlost proudění, p je tlak v kapalině a u je potenciál vnějšího konzervativního pole mechanické síly (gravitační síly, unášivé setrvačné síly nebo jejich kombinace jako je tíhová síla) v daném bodě.

Nový!!: Pascalův zákon a Bernoulliho rovnice · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Pascalův zákon a Hustota · Vidět víc »

Hydraulické zařízení

Schéma zařízení Hydraulické zařízení je mechanický stroj, jehož hlavní součásti jsou 2 písty a mezi nimi uzavřená kapalina (obvykle se jedná o hydraulický olej).

Nový!!: Pascalův zákon a Hydraulické zařízení · Vidět víc »

Hydromechanika

Hydromechanika je vědní obor, část mechaniky tekutin, která se zabývá fyzikálním chováním kapalin v klidu a v pohybu.

Nový!!: Pascalův zákon a Hydromechanika · Vidět víc »

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak je tlak, který vzniká v kapalině její tíhou.

Nový!!: Pascalův zákon a Hydrostatický tlak · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Pascalův zákon a Kapalina · Vidět víc »

Mechanika tekutin

Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj.

Nový!!: Pascalův zákon a Mechanika tekutin · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Pascalův zákon a Plyn · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Pascalův zákon a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Pascalův zákon a Síla · Vidět víc »

Stlačitelnost

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

Nový!!: Pascalův zákon a Stlačitelnost · Vidět víc »

Tíhové zrychlení

Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu těles na povrchu kosmického tělesa (například Země).

Nový!!: Pascalův zákon a Tíhové zrychlení · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »