Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Patologie

Index Patologie

plody Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů.

54 vztahy: Agar, Agronomie, Antropologie, Archeologie, Biofyzika, Bioinformatika, Biopsie, Cytologie, Dějiny lékařství, Dějiny lidstva, Diagnóza, DNA, Duševní porucha, Enzym, Epidemiologie, Escherichia coli, Ethanol, Etiologie, Hematologie, Imunitní systém, Játra, Jed, Lékař, Lékařská genetika, Lékařství, Marfanův syndrom, Mikrobiologie, Mikroskop, Molekulární biologie, Mutace, Mykologie, Nemoc, Paleontologie, Paleopatologie, Parazitologie, Patogeneze, Patologická anatomie, Patologická fyziologie, Patologie, Pitva, Pomocné vědy historické, Psychiatrie, Psychologie, Psychopatie, Psychopatologie, Rizikový faktor, Rostlinolékařství, Sociální patologie, Tkáň, Toxikologie, ..., Tuberkulóza, Veterinární lékařství, Virologie, Weierstrassova funkce. Rozbalte index (4 více) »

Agar

Petriho misce Agar (jinak též agar-agar) je přírodní polysacharid (lineární polymer galaktózy) s vysokou gelující schopností, který se vyrábí z červených mořských řas rodů Floridae a Gelidium.

Nový!!: Patologie a Agar · Vidět víc »

Agronomie

Agronomie je soubor vědních oborů zkoumajících zemědělskou výrobu.

Nový!!: Patologie a Agronomie · Vidět víc »

Antropologie

Antropologie (z řeckého ανθρωπος anthrópos člověk) je věda o člověku v nejširším slova smyslu.

Nový!!: Patologie a Antropologie · Vidět víc »

Archeologie

''Laténská socha z Mšeckých Žehrovic'' Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios).

Nový!!: Patologie a Archeologie · Vidět víc »

Biofyzika

Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami.

Nový!!: Patologie a Biofyzika · Vidět víc »

Bioinformatika

Bioinformatika je vědní disciplína, která se zabývá metodami pro shromažďování, analýzu a vizualizaci rozsáhlých souborů biologických dat, zejména dat molekulárně-biologických.

Nový!!: Patologie a Bioinformatika · Vidět víc »

Biopsie

Biopsie mozku Biopsie (* bios – živý (řec.), opsis – zrak (řec.)) je diagnostická metoda, která se používá k upřesnění biologické povahy odebírané tkáně, či buněk.

Nový!!: Patologie a Biopsie · Vidět víc »

Cytologie

skenovacího laserového konfokálního mikroskopu, barevný obraz a kontrast je vylepšen počítačovou technikou. Cytologie (řecky kytos - buňka + lat. logos - věda), též buněčná biologie je věda zabývající se studiem buněk.

Nový!!: Patologie a Cytologie · Vidět víc »

Dějiny lékařství

Byzantské říše, 12. století Dějiny lékařství popisují vývoj zdravotních problémů lidstva a jejich řešení od pravěku až po současnost.

Nový!!: Patologie a Dějiny lékařství · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Patologie a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Diagnóza

Diagnóza (z řec. διαγνώσις dia-gnósis, roz-poznání, rozlišení, vyšetření) znamená soustavné určování a klasifikaci nějakého obvykle nežádoucího stavu, zejména nemoci, případně i poruchy nebo poškození.

Nový!!: Patologie a Diagnóza · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Patologie a DNA · Vidět víc »

Duševní porucha

Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní nemoci, duševní choroby) představují skupinu onemocnění, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy postiženého s jeho okolím.

Nový!!: Patologie a Duševní porucha · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Patologie a Enzym · Vidět víc »

Epidemiologie

Evropě Epidemiologie je lékařské odvětví, zabývající se studiem faktorů ovlivňujících zdraví a nemocnost obyvatelstva a slouží také jako podklad k opodstatnění lékařských zásahů, provedených v zájmu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství.

Nový!!: Patologie a Epidemiologie · Vidět víc »

Escherichia coli

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků.

Nový!!: Patologie a Escherichia coli · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Patologie a Ethanol · Vidět víc »

Etiologie

Etiologie (také aetiologie, aitiologie, z řec. αἰτία aitia, příčina) znamená soustavné hledání a výklad příčin.

Nový!!: Patologie a Etiologie · Vidět víc »

Hematologie

Krvácející prst Hematologie je vědní obor, jenž se zabývá studiem krve a všemi jejími složkami.

Nový!!: Patologie a Hematologie · Vidět víc »

Imunitní systém

Imunitní systém je souhrn mechanismů zajišťujících integritu organismu rozeznáváním a likvidací cizích či vlastních, ale potenciálně škodlivých struktur.

Nový!!: Patologie a Imunitní systém · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Patologie a Játra · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Patologie a Jed · Vidět víc »

Lékař

Lékař je absolvent magisterského studijního programu, obor všeobecné lékařství lékařské fakulty (v Česku šestileté studium jen prezenční formou), má titul MUDr. (Medicinae universae doctor, doslovně česky doktor všeobecného lékařství; slovní vyjádření doktor medicíny, tj. forma udělovaná diplomem od roku 1998).

Nový!!: Patologie a Lékař · Vidět víc »

Lékařská genetika

Lidská DNA polymeráza Lékařská genetika je odvětví lékařské vědy, které se zabývá lidským genomem a jeho poruchami, a to s ohledem na jejich lékařské důsledky, to jest vrozené či dědičné vady a choroby.

Nový!!: Patologie a Lékařská genetika · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Patologie a Lékařství · Vidět víc »

Marfanův syndrom

Marfanův syndrom (dolichostenomelie) je genetická porucha pojivové tkáně.

Nový!!: Patologie a Marfanův syndrom · Vidět víc »

Mikrobiologie

živném médiu – agaru Mikrobiologie (z řeckého micron.

Nový!!: Patologie a Mikrobiologie · Vidět víc »

Mikroskop

Starý mikroskop Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení.

Nový!!: Patologie a Mikroskop · Vidět víc »

Molekulární biologie

replikace molekuly DNA Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni.

Nový!!: Patologie a Molekulární biologie · Vidět víc »

Mutace

Mutace je dědičná změna genotypu.

Nový!!: Patologie a Mutace · Vidět víc »

Mykologie

Mykologie Mykologie (z řec. μύκης mýkés – „houba“) je věda zabývající se studiem hub: jejich klasifikací (tříděním), funkcí v přírodě, genetickými a biochemickými vlastnostmi, jejich využitím v lékařství a potravinářství, otravami a nemocemi, které způsobují, apod.

Nový!!: Patologie a Mykologie · Vidět víc »

Nemoc

Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

Nový!!: Patologie a Nemoc · Vidět víc »

Paleontologie

Lebka dravého dinosaura druhu ''Tyrannosaurus rex'' Paleontologie (řecky: παλαιός palaios stáří) je věda o životě v minulých geologických obdobích.

Nový!!: Patologie a Paleontologie · Vidět víc »

Paleopatologie

Paleopatologie je oborem na pomezí humánní a částečně i veterinární medicíny, antrolologie, pomocných věd historických a dějin lékařství.

Nový!!: Patologie a Paleopatologie · Vidět víc »

Parazitologie

Larva blechy Parazitologie je věda, která se zabývá parazity, jejich hostiteli a vztahy mezi nimi.

Nový!!: Patologie a Parazitologie · Vidět víc »

Patogeneze

alkoholem Patogeneze (latinsky pathogenesis) je nauka o mechanismech vzniku nemoci.

Nový!!: Patologie a Patogeneze · Vidět víc »

Patologická anatomie

Nebožtík Patologická anatomie nebo nověji patologie je základní lékařský obor zabývající se především morfologickou diagnostikou z cytologických, bioptických a autoptických vzorků tkání.

Nový!!: Patologie a Patologická anatomie · Vidět víc »

Patologická fyziologie

Patologická fyziologie (též patofyziologie) je teoretický obor zabývající se studiem změn normálních mechanických, fyzických a biochemických funkcí, které jsou způsobeny chorobami, nebo které plynou z abnormálních syndromů.

Nový!!: Patologie a Patologická fyziologie · Vidět víc »

Patologie

plody Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů.

Nový!!: Patologie a Patologie · Vidět víc »

Pitva

Nicolaese TulpaPitva, taktéž obdukce, sekcehttp://ssjc.ujc.cas.cz/search.php nebo autopsie, je druh medicínského nebo veterinárního úkonu, při kterém odborný specialista rozděluje mrtvé tělo na části.

Nový!!: Patologie a Pitva · Vidět víc »

Pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické (PVH) jsou souborem speciálních vědních disciplín, jež slouží ke zkoumání a kritickému hodnocení pramenů historických věd.

Nový!!: Patologie a Pomocné vědy historické · Vidět víc »

Psychiatrie

Vincent van Gogh: Před branami věčnosti Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných.

Nový!!: Patologie a Psychiatrie · Vidět víc »

Psychologie

Řecké písmeno Psí bývá občas používáno jako symbol psychologiePsychologie (z řeckého ψυχή (psyché).

Nový!!: Patologie a Psychologie · Vidět víc »

Psychopatie

Slovo psychopatie má několik významů.

Nový!!: Patologie a Psychopatie · Vidět víc »

Psychopatologie

Psychopatologie je jednou ze základních disciplín psychologie zabývající se duševními poruchami, psychickou tísní a abnormálním či maladaptivním chováním.

Nový!!: Patologie a Psychopatologie · Vidět víc »

Rizikový faktor

Rizikovým faktorem se v lékařství myslí takový faktor v životosprávě či životním prostředí, jehož přítomnost zvyšuje pravděpodobnost objevení se zdravotní komplikace, resp.

Nový!!: Patologie a Rizikový faktor · Vidět víc »

Rostlinolékařství

Rostlinolékařství též ochrana rostlin nebo fytopatologie je vědní disciplína, která se zabývá se působením a životními pochody u různých živých organismů, především však rostlin, za účelem ochrany a podpory rozvoje rostlin, pro zemědělské účely.

Nový!!: Patologie a Rostlinolékařství · Vidět víc »

Sociální patologie

Sociální patologie (z řec. pathos, utrpení, choroba) je souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí společenské jevy, tzn.

Nový!!: Patologie a Sociální patologie · Vidět víc »

Tkáň

epitelovými buňkami Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci.

Nový!!: Patologie a Tkáň · Vidět víc »

Toxikologie

Toxikologie je multidisciplinární věda, stojící na pokraji několika oblastí, hlavně chemie a medicíny.

Nový!!: Patologie a Toxikologie · Vidět víc »

Tuberkulóza

Tuberkulóza (z lat. tuberculum – hrbolek, nádorek), též TBC, dříve souchotiny či úbytě (oubytě), je infekční onemocnění způsobené bakteriemi ze skupiny ''Mycobacterium tuberculosis'' komplex s nejvýznamnějším zástupcem M. tuberculosis.

Nový!!: Patologie a Tuberkulóza · Vidět víc »

Veterinární lékařství

Veterinární lékařství je vědní obor, který se zabývá zdravotní problematikou, léčbou nemocemi i prevencí nemocí domácích i divoce žijících zvířat.

Nový!!: Patologie a Veterinární lékařství · Vidět víc »

Virologie

''Cytomegalovirus'' na histologickém preparátu Virologie je biologický vědní obor, zabývající se studiem nebuněčných organismů, zejména virů, ale i viroidů a virusoidů.

Nový!!: Patologie a Virologie · Vidět víc »

Weierstrassova funkce

Weierstrassova funkce s konstantami a.

Nový!!: Patologie a Weierstrassova funkce · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Klinická patologie, Patolog.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »