Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Pentan

Index Pentan

Pentan je jedna z organických sloučenin, se vzorcem C5H12.

17 vztahy: Alkany, Alkyl, Butan, Ethery, Geotermální energie, Halogenace, Hexan, Hoření, Isopentan, Izomerie, Maleinanhydrid, Neopentan, Organická sloučenina, Palivo, Polystyren, Radikál, Rozpouštědlo.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Nový!!: Pentan a Alkany · Vidět víc »

Alkyl

Alkyl Alkyl (alkanyl) je uhlovodíkový zbytek, jednovazebný radikál obsahující jen uhlíkové a vodíkové atomy uspořádané do řetězce.

Nový!!: Pentan a Alkyl · Vidět víc »

Butan

Název butan se používá jako.

Nový!!: Pentan a Butan · Vidět víc »

Ethery

Ethery jsou látky, které obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu ―O―, na kterou se vážou dva uhlovodíkové zbytky (obecný vzorec R―O―R’).

Nový!!: Pentan a Ethery · Vidět víc »

Geotermální energie

Pohled na zemní projev geotermální energie – gejzír Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil.

Nový!!: Pentan a Geotermální energie · Vidět víc »

Halogenace

Halogenace je chemická reakce, která obnáší začlenění halogenu do molekuly.

Nový!!: Pentan a Halogenace · Vidět víc »

Hexan

Hexan je uhlovodík s chemickým vzorcem C6H14.

Nový!!: Pentan a Hexan · Vidět víc »

Hoření

Plameny jako výsledek hoření paliva Hoření je redoxní exotermní reakce, tedy probíhající za vývoje světla a tepla.

Nový!!: Pentan a Hoření · Vidět víc »

Isopentan

Isopentan (systematický název 2-methylbutan, sumární vzorec C5H12) je rozvětvený alkan se pěti atomy uhlíku.

Nový!!: Pentan a Isopentan · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Pentan a Izomerie · Vidět víc »

Maleinanhydrid

Maleinanhydrid je organická sloučenina, anhydrid kyseliny maleinové.

Nový!!: Pentan a Maleinanhydrid · Vidět víc »

Neopentan

Neopentan, systematický název 2,2-dimethylpropan, je uhlovodík z řady alkanů, jeden z izomerů pentanu (společně s n-pentanem a isopentanem).

Nový!!: Pentan a Neopentan · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Pentan a Organická sloučenina · Vidět víc »

Palivo

Briketa Palivo je všeobecné označení pro chemický prvek, chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování.

Nový!!: Pentan a Palivo · Vidět víc »

Polystyren

strukturní vzorec styrenu Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu.

Nový!!: Pentan a Polystyren · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Pentan a Radikál · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Pentan a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Přesměrování zde:

N-Pentan, N-pentan, Pentany.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »