Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Periklés

Index Periklés

Periklés (řecky Περικλής) (500 př. n. l. – 429 př. n. l.) byl starověký řecký athénský demokratický státník a politik.

38 vztahy: Agora, Aischylos, Akropolis (Athény), Alkméonovci, Anaxagorás, Aristeidés, Aristokracie, Athény, Řečtina, Řecko, Barbar, Búlé, Damón z Oé, Demokracie, Egypt, Ekklésiá, Feidiás, Hérodotos, Kartágo, Kimón, Odeon, Ostrakismus, Parthenón, Peloponéská válka, Plútarchos, Prótagorás z Abdér, Propyleje, Sofisté, Sofoklés, Sparta, Starověk, Starověké Athény, Tyfus, Xanthippos, 429 př. n. l., 430 př. n. l., 443 př. n. l., 500 př. n. l..

Agora

Agora v Athénách Agora (řecky αγορά, u Homéra lidové shromáždění a odtud i shromaždiště) znamená shromaždiště uprostřed starověkého města, kde se odehrával veřejný život.

Nový!!: Periklés a Agora · Vidět víc »

Aischylos

Aischylos (řecky Αἰσχύλος; 525 př. n. l. Eleusína v Attice – 456 př. n. l. Gela na Sicílii) byl první z řady velkých řeckých dramatiků, píšících tragédie (dalšími byli Sofoklés a Euripidés).

Nový!!: Periklés a Aischylos · Vidět víc »

Akropolis (Athény)

Athénská akropolis je asi nejznámější akropolí na světě.

Nový!!: Periklés a Akropolis (Athény) · Vidět víc »

Alkméonovci

Alkméonovci (Αλκμεωνίδες) byla významná aristokratická rodina starověkých Athén zapojující se do boje o moc v tomto městě často na straně demokratizujících reforem.

Nový!!: Periklés a Alkméonovci · Vidět víc »

Anaxagorás

Anaxagorás (řecky Ἀναξαγόρας, žil asi 500 př. n. l. Klazomenai – 428 př. n. l. Lampsakos) byl řecký předsokratovský filozof, který patřil k tzv.

Nový!!: Periklés a Anaxagorás · Vidět víc »

Aristeidés

Aristeidés nebo latinizovaně Aristides (asi 530 př. n. l. – asi 468 př. n. l.) byl starověký athénský státník a vojevůdce.

Nový!!: Periklés a Aristeidés · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Periklés a Aristokracie · Vidět víc »

Athény

Akropolis je se svými starověkými památkami hlavní turistickou atrakcí města Athény (česky také Atény) jsou hlavním městem Řecka.

Nový!!: Periklés a Athény · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Periklés a Řečtina · Vidět víc »

Řecko

Řecko (nebo Ελλάς), oficiálně Řecká republika (Ελληνική Δημοκρατία), je stát ležící v jižní Evropě – na jihu Balkánského poloostrova.

Nový!!: Periklés a Řecko · Vidět víc »

Barbar

kylixu z 5. století př. n. l. Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je slovo neznámého původu, původně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, podobně jako české slovo „brblat“.

Nový!!: Periklés a Barbar · Vidět víc »

Búlé

Búlé (Aristotle, Constitution of Athens. Trans. T. J. Dymes, London 1891, str. 6nn. v rámci svých reforem roku 620 př. n. l. Za Kleisthenových reforem v roce 508/7 př. n. l. se búlé rozšířila na 501 členů (búleutai, po 50 z každého z 10 nově vytvořených kmenů (fýl)). Členové se losovali nebo byli voleni na jeden rok, a to pouze ze tří vyšších tříd (kromě thétů) a z občanů starších než 30 let. Nikdo nesměl úřad zastávat víc než dvakrát v životě. Od Periklových reforem v polovině 5. století př. n. l. volila búlé ze svého středu 50 prytanů, kteří se pak v úřadě denně střídali. Búlé zasedala denně a později byli její členové placeni, aby si členství mohli dovolit i méně majetní občané. Búlé dohlížela na hospodaření obce, na loďstvo a jízdní vojsko, na oběti a svátky, na veřejné stavby a na péči o invalidy a sirotky. Její členové kromě toho tvořili různé výbory, pověřované detailnějšími úkoly, prověřovali nastupující i odstupující úředníky a jejich hospodaření, soudili žaloby na představitele obce a mnoho dalších věcí. Búlé byla rozhodující složkou athénské demokracie, protože se zde denně setkávali zvolení představitelé různých částí obyvatelstva a společně museli rozhodovat o všech významnějších záležitostech obce. Víme, že podobné orgány existovaly i v ostatních řeckých obcích, někde se nazývaly „sbor starších“ (gerúsia - Sparta), o jejich praktickém fungování však máme velmi málo zpráv.

Nový!!: Periklés a Búlé · Vidět víc »

Damón z Oé

Damón z Oé byl starořecký filozof - sofista.

Nový!!: Periklés a Damón z Oé · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Periklés a Demokracie · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Periklés a Egypt · Vidět víc »

Ekklésiá

Pnyx s řečništěm Ekklésiá čili lidové shromáždění (řecky ἐκκλησία) bylo shromáždění svobodných Athéňanů.

Nový!!: Periklés a Ekklésiá · Vidět víc »

Feidiás

Feidiás (Φειδίας); (asi 490 př. n. l. – asi 430 př. n. l.) byl antický řecký sochař klasického období.

Nový!!: Periklés a Feidiás · Vidět víc »

Hérodotos

Hérodotos z Halikarnássu (starořecky Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, asi 484 př. n. l. – asi mezi lety 430 a 420 př. n. l.) byl prvním významným antickým historikem, proto byl Ciceronem nazván otcem dějepisu.

Nový!!: Periklés a Hérodotos · Vidět víc »

Kartágo

Kartágo, často psáno také Karthágo (latinsky Carthago, punsky 𐤒𐤓𐤕•𐤇𐤃𐤔𐤕, Qart Hadašt, odvozeno z fénického QRT HDŠT znamenající „Nové město“, řecky Καρχηδών; arabsky قرطاج a také قرطاجة), bylo jak starověké město v Severní Africe u pobřeží Středozemního moře, tak civilizace, která se ve sféře vlivu tohoto města rozvinula.

Nový!!: Periklés a Kartágo · Vidět víc »

Kimón

Kimón (řecky Κίμων; kolem 510 př. n. l. v Athénách – 449 př. n. l. u Kitionu na Kypru) byl athénský politik a vojevůdce, syn Miltiada, vítěze od Marathonu, a Hegesipylé, dcery thráckého knížete Olora.

Nový!!: Periklés a Kimón · Vidět víc »

Odeon

Kosu Výraz Odeon (latinsky odeum, řecky ᾠδεῖον), někdy též Odeion, původně označoval antickou stavbu, jež sloužila pro vystoupení a pěvecké a hudební soutěže, jakož i umělecký přednes.

Nový!!: Periklés a Odeon · Vidět víc »

Ostrakismus

Ostrakon (ὄστρακον) Ostrakismus je v původní formě takzvané střepinové hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén.

Nový!!: Periklés a Ostrakismus · Vidět víc »

Parthenón

Parthenón - pohled ze západu Parthenón (Παρθενών, řec. chrám panen) byl hlavním chrámem antických Athén zasvěceným bohyni Athéně Parthenos (Panenské).

Nový!!: Periklés a Parthenón · Vidět víc »

Peloponéská válka

Peloponéská válka probíhala v letech 431 př. n. l. až 404 př. n. l. mezi athénským námořním spolkem, vedeným Athénami, a peloponéským spolkem, jehož vedoucím státem byla Sparta.

Nový!!: Periklés a Peloponéská válka · Vidět víc »

Plútarchos

Plútarchos, starořecky Πλούταρχος (asi 46, Chaironeia – asi 127, Delfy) byl řecký spisovatel, historik a filozof, autor historických a moralistických děl.

Nový!!: Periklés a Plútarchos · Vidět víc »

Prótagorás z Abdér

Prótagorás z Abdér, řecky Πρωταγόρας (481 př. n. l. Abdéra v Thrákii – 410 př. n. l.), byl starořecký řečník a filosof – nejznámější z první generace sofistů, patrně první, který toto označení přijal, a v mládí prý žák Démokritův.

Nový!!: Periklés a Prótagorás z Abdér · Vidět víc »

Propyleje

Akropoli v Athénách (19. století) Propyleje nebo propylaje (řečtina: Προπυλαια) je monumentální vstupní brána v podobě zdi prolomené několika vchody se sloupovými předsíněmi, chápané jako samostatný prostor před chrámy, svatyněmi a jinými budovami na starověké Krétě a v Řecku.

Nový!!: Periklés a Propyleje · Vidět víc »

Sofisté

Akademii. Platónova Akademie na mozaice z Pompejí Sofisté je označení pro starořecké učitele a filosofy, kteří působili v 5.

Nový!!: Periklés a Sofisté · Vidět víc »

Sofoklés

Sofoklés, řecky, (497/496 př. n. l., Athény – 406/405 př. n. l.) byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik.

Nový!!: Periklés a Sofoklés · Vidět víc »

Sparta

Sparta (dórsky Σπάρτα, Spartā; novořecky Σπάρτη, Sparti) byla starověká řecká obec a hlavní město stejnojmenného městského státu, nazývaného rovněž Lakedaimón (dórsky Λακεδαίμων, Lakedaímōn).

Nový!!: Periklés a Sparta · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Periklés a Starověk · Vidět víc »

Starověké Athény

Athény, řecky Αθήνα, hlavní město dnešního Řecka, byly osídleny již v neolitu a někdy kolem roku 1600 př.

Nový!!: Periklés a Starověké Athény · Vidět víc »

Tyfus

Tyfus (z řeckého tyfos – mlha) v přeneseném slova smyslu znamená zakalené vědomí.

Nový!!: Periklés a Tyfus · Vidět víc »

Xanthippos

ostrakismu Xanthippos byl athénský vojevůdce a politik, otec Periklův.

Nový!!: Periklés a Xanthippos · Vidět víc »

429 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Periklés a 429 př. n. l. · Vidět víc »

430 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Periklés a 430 př. n. l. · Vidět víc »

443 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Periklés a 443 př. n. l. · Vidět víc »

500 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Periklés a 500 př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Perikles.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »