Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Permutace

Index Permutace

Permutace množiny, která obsahuje \scriptstyle n prvků, je jedno z možných uspořádání těchto prvků, přičemž výsledná uspořádaná n-tice má stejný počet prvků jako původní množina.

14 vztahy: Bijekce, Celé číslo, Determinant, Faktoriál, Funkce (matematika), Identita (matematika), Kombinace, Množina, Operace (matematika), Přirozené číslo, Sudá a lichá čísla, Uspořádaná n-tice, Variace (kombinatorika), Znaménko permutace.

Bijekce

Bijekce (bijektivní zobrazení, vzájemně jednoznačné zobrazení, isomorfismus) je zobrazení, které je zároveň prosté i na.

Nový!!: Permutace a Bijekce · Vidět víc »

Celé číslo

Celá čísla se skládají z přirozených čísel (1, 2, 3, …), nuly (0) a záporných celých čísel (-1, -2, -3, …).

Nový!!: Permutace a Celé číslo · Vidět víc »

Determinant

Sarrusovým pravidlem Sarrusovým pravidlem V lineární algebře je determinant zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár det A. Determinantem čtvercové matice řádu n nazýváme součet všech součinů n prvků této matice takových, že v žádném z uvedených součinů se nevyskytují dva prvky z téhož řádku ani z téhož sloupce.

Nový!!: Permutace a Determinant · Vidět víc »

Faktoriál

V matematice je faktoriál čísla n (značeno pomocí vykřičníku: n!) číslo, rovné součinu všech kladných celých čísel menších nebo rovných n, pokud je n kladné a 1 pokud n.

Nový!!: Permutace a Faktoriál · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Permutace a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Identita (matematika)

Identita, nebo také identické zobrazení, je matematické zobrazení, které přiřazuje prvku množiny ten samý prvek stejné množiny.

Nový!!: Permutace a Identita (matematika) · Vidět víc »

Kombinace

k-Členná kombinace z n prvků je neuspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak, že se v ní každý vyskytuje nejvýše jednou.

Nový!!: Permutace a Kombinace · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Permutace a Množina · Vidět víc »

Operace (matematika)

Operace v matematice, logice a informatice je postup, který na základě daných vstupů (nazývaných též argumenty, vstupní hodnoty nebo operandy) vyprodukuje jednu nebo více hodnot (nazývaných též výstupní hodnoty, výsledky nebo výstupy).

Nový!!: Permutace a Operace (matematika) · Vidět víc »

Přirozené číslo

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, &hellip), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp.

Nový!!: Permutace a Přirozené číslo · Vidět víc »

Sudá a lichá čísla

V matematice je každé celé číslo buď sudé, nebo liché.

Nový!!: Permutace a Sudá a lichá čísla · Vidět víc »

Uspořádaná n-tice

Jako uspořádaná n-tice se v matematice označuje uspořádaný seznam konečného počtu n objektů (je proto možné se také setkat s pojmy jako uspořádaná k-tice apod., konkrétní varianty se pak nazývají uspořádané dvojice, uspořádané trojice atd.). Zapisuje se obvykle jako seznam těchto prvků, uzavřený do kulatých závorek.

Nový!!: Permutace a Uspořádaná n-tice · Vidět víc »

Variace (kombinatorika)

Variace k-té třídy z n prvků je každá uspořádaná ''k''-tice vytvořená z celkového počtu n prvků, přičemž při výběru záleží na pořadí jednotlivých prvků.

Nový!!: Permutace a Variace (kombinatorika) · Vidět víc »

Znaménko permutace

Znaménko permutace (značené obvykle jako sgn(σ), též označováno jako parita permutace) je charakteristika konkrétní permutace (seřazení množiny čísel), která vyjadřuje, zda je počet inverzí této permutace (počet prvků prohozených oproti seřazené posloupnosti) sudý či lichý.

Nový!!: Permutace a Znaménko permutace · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Permutace s opakováním, Sudá permutace.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »