Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Petrologie

Index Petrologie

Petrologie (Z řeckého πέτρα, petra, kámen a λόγος, logos, znalost) je věda zabývající se vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin.

11 vztahy: Geologie, Hornina, Litosféra, Ložisková geologie, Mineralogie, Minerál, Půda, Pedologie, Petrografie, Věda, Země.

Geologie

Podrobná geologická 3D modelace oblasti okolo pohoří Zagros v Íránu Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj.

Nový!!: Petrologie a Geologie · Vidět víc »

Hornina

sedimentární horninou Horniny jsou heterogenní přírodní látky, jež tvoří zemskou kůru.

Nový!!: Petrologie a Hornina · Vidět víc »

Litosféra

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země Litosféra je pevný obal tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.

Nový!!: Petrologie a Litosféra · Vidět víc »

Ložisková geologie

Ložisková geologie či ekonomická geologie je geologická disciplína, jejímž úkolem je studovat zákonitosti vzniku, stavby, složení a rozšíření ložisek nerostných surovin.

Nový!!: Petrologie a Ložisková geologie · Vidět víc »

Mineralogie

Mineralogie (nerostopis) je vědecká disciplína, zabývající se minerály (nerosty), jejich vnitřní stavbou, vzhledem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a přeměnami v přírodě a také možnostmi technického využití.

Nový!!: Petrologie a Mineralogie · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Petrologie a Minerál · Vidět víc »

Půda

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek.

Nový!!: Petrologie a Půda · Vidět víc »

Pedologie

Půdní profil Pedologie (česky půdoznalství) je nauka, která si klade za cíl objasnit genezi půd a charakterizovat její vlastnosti, stanovit klasifikační systém, zpracovat rozšíření půdních jednotek na zemském povrchu, jakož i určit možnosti hospodářského využití půd.

Nový!!: Petrologie a Pedologie · Vidět víc »

Petrografie

Petrografie (z řec. petra, skála) je součástí geologie a zabývá se popisem složení a vlastností hornin.

Nový!!: Petrologie a Petrografie · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Petrologie a Věda · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Petrologie a Země · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Petrolog.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »