Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ph.D.

Index Ph.D.

Ph.D. je zkratka (původně z lat.) akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě.

177 vztahy: Akademická půda, Akademický titul, Akademie věd, Akademie věd České republiky, Angličtina, Aritmetika, Artistická fakulta, Asistent (pedagog), Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Astronomie, Školní rok, Židé, České vysoké učení technické v Praze, Česko, Římské právo, Bachelor of Science, Bakalář, Bakalářská práce, Berlín, Boloňská univerzita, Boloňský proces, Církevní otcové, Dálková forma vzdělávání, Dějiny lidstva, Děkan, Dialektika, Diplomová práce, Disertační práce, Docent, Doktor, Doktor (titul 1990–1998), Doktor filozofie, Doktor medicíny, Doktor práv, Doktor teologie, Doktor umění, Doktor věd, Doktor veterinární medicíny, Doktor zubního lékařství, Druhá světová válka, E-learning, Evropa, Evropská unie, Fakulta, Farmacie, Filosofie, Filozofická fakulta, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Geometrie, ..., Gramatika, Grant (účelový dar), Grantová agentura České republiky, Harvardova univerzita, Hirschův index, Hudba, Humanitní vědy, Impakt faktor, Inženýr, ISCED, Jan Duns Scotus, John D. Rockefeller, Kanada, Kandidát věd, Kanonické právo, Královská společnost, Kredit (školství), Kvadrivium, Kvalifikace (osobní), Latina, Lékař, Lékařství, Lektor (pedagog), Licenciát, Londýnská univerzita, Magister regens, Magistr, Magistr farmacie, Magistr umění, Masarykova univerzita, Matematika, Metodologie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Mistr, Mladá fronta, Mzda, Nadnárodní korporace, Náboženství, Německo, Nizozemsko, Nostrifikace, Oblast vzdělávání, Odborný asistent, Oponentura, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Pařížská univerzita, Přírodní vědy, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Přístavek, Přednáška, Plat, Právník, Právo, Prezenční studium, Princetonská univerzita, Profesor, Publikace, Rakousko, Rétorika, Recenzovaný časopis, Rejstřík informací o výsledcích, Rigorózní práce, Rigorózní zkouška, Roger Bacon, Scopus (databáze), Sedm svobodných umění, Seminář, Severní Amerika, Seznam nejstarších univerzit, Slovensko, Soudce, Sovětský svaz, Spojené království, Spojené státy americké, Společenské vědy, Starořečtina, Starověký Řím, Stát, Státní zkouška, Středověk, Stipendium, Student, Studijní program, Studium, Talmud, Technika, Technologická agentura České republiky, Teologická fakulta, Teologie, Tomáš Akvinský, Trivium, Typografie, Učitel, Umělec, Umění, Univerzita, Univerzita Johnse Hopkinse, Univerzita Karlova, Univerzita v Cambridgi, Vídeňská univerzita, Východní blok, Vývoj, Výzkum, Věda, Vědec, Vědecká hodnost, Vědecká metoda, Vědecký časopis, Vysoká škola, Vysokoškolský učitel, Web of Science, Yaleova univerzita, Zkratka, 12. století, 18. století, 1873, 19. století, 1953, 1990, 1998, 20. století, 2005, 2006, 2009, 2012, 2016. Rozbalte index (127 více) »

Akademická půda

Akademická půda jsou jak veřejně přístupné, tak veřejnosti nepřístupné prostory vysoké školy, ve kterých platí určitá práva i povinnosti akademické obce.

Nový!!: Ph.D. a Akademická půda · Vidět víc »

Akademický titul

Akademický titul značí udělenou kvalifikaci řádně zakončeného studijního programu v rámci terciárního vzdělávání zpravidla na univerzitě či jiné vysoké škole.

Nový!!: Ph.D. a Akademický titul · Vidět víc »

Akademie věd

Toto je přehled akademií věd jednotlivých států.

Nový!!: Ph.D. a Akademie věd · Vidět víc »

Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky (zkratka AV ČR) je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice zabývající se převážně základním výzkumem.

Nový!!: Ph.D. a Akademie věd České republiky · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Ph.D. a Angličtina · Vidět víc »

Aritmetika

Aritmetika je disciplína matematiky zabývající se popisem vlastností elementárních matematických operací s čísly.

Nový!!: Ph.D. a Aritmetika · Vidět víc »

Artistická fakulta

Praze) Artistická fakulta (též fakulta svobodných umění) byla součást středověké univerzity, která poskytovala přípravné vzdělání pro další studium na teologických, právnických a lékařských fakultách.

Nový!!: Ph.D. a Artistická fakulta · Vidět víc »

Asistent (pedagog)

Asistent (angl. Assistant) je vysokoškolský učitel, akademický pracovník, který zpravidla absolvoval magisterský studijní program (master's degree, 7 v ISCED).

Nový!!: Ph.D. a Asistent (pedagog) · Vidět víc »

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Ústav pro jazyk český, zkr.

Nový!!: Ph.D. a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky · Vidět víc »

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Ph.D. a Astronomie · Vidět víc »

Školní rok

Školní rok je rozdělení 1 kalendářního roku na dobu studia a dobu volna na základních, středních, univerzitách, vysokých školách i učilištích.

Nový!!: Ph.D. a Školní rok · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Ph.D. a Židé · Vidět víc »

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

Nový!!: Ph.D. a České vysoké učení technické v Praze · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Ph.D. a Česko · Vidět víc »

Římské právo

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši.

Nový!!: Ph.D. a Římské právo · Vidět víc »

Bachelor of Science

Bachelor of Science (ve zkratce BS, B.S., BSc či B.Sc., příp. z lat. někdy též ve zkratce SB, S.B. apod.) je titul bakalářského stupně (bachelor's degree) typický pro anglosaský svět.

Nový!!: Ph.D. a Bachelor of Science · Vidět víc »

Bakalář

Bakalář (z lat. baccalaureus) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu.

Nový!!: Ph.D. a Bakalář · Vidět víc »

Bakalářská práce

Bakalářská práce (lidově nazývaná též bakalářka, angl.) je obsáhlejší odborná práce, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy zpravidla jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu, a tedy rovněž i k získání příslušného akademického titulu.

Nový!!: Ph.D. a Bakalářská práce · Vidět víc »

Berlín

Berlín (německy Berlin) je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo.

Nový!!: Ph.D. a Berlín · Vidět víc »

Boloňská univerzita

Boloňská univerzita (italsky, latinsky) je nejstarší univerzita na světě, sídlí v italském městě Bologna.

Nový!!: Ph.D. a Boloňská univerzita · Vidět víc »

Boloňský proces

Boloňský proces je dohoda 47 evropských i mimoevropských států, které chtějí zvýšit dostupnost, přitažlivost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání a vytvořit Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

Nový!!: Ph.D. a Boloňský proces · Vidět víc »

Církevní otcové

miniatuře z 11. století Jako církevní otcové se označují církevní spisovatelé křesťanského starověku, jejichž svědectví církev považuje za zvlášť závazné pro víru.

Nový!!: Ph.D. a Církevní otcové · Vidět víc »

Dálková forma vzdělávání

Dálková forma vzdělávání (někdy též studium při zaměstnání) je forma vzdělávání, která studentovi umožňuje studovat střední školu, vyšší odbornou školu či konzervatoř, nebo vysokou školu, na rozdíl od denního studia, při zaměstnání.

Nový!!: Ph.D. a Dálková forma vzdělávání · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Ph.D. a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Děkan

Děkan (italsky a; – vše z latinského termínu decanus, „hlava deseti“) je funkce většinou používaná v církevním a univerzitním prostředí, resp.

Nový!!: Ph.D. a Děkan · Vidět víc »

Dialektika

Dialektika (z řeckého dialektiké techné od dialegesthai, rozmlouvat) je filosofický pojem, jenž nabýval během dějin různých významů a je i dnes nejednoznačný.

Nový!!: Ph.D. a Dialektika · Vidět víc »

Diplomová práce

Diplomová práce (lidově nazývaná též diplomka, angl., magisterská práce, angl.) je obsáhlejší odborná práce, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, a tedy rovněž i k získání příslušného akademického titulu.

Nový!!: Ph.D. a Diplomová práce · Vidět víc »

Disertační práce

Disertační práce (či disertace, hovorově také disertačka, angl., či) je obsáhlá odborná práce, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v doktorském studijním programu, a tedy rovněž i k získání příslušného akademického titulu.

Nový!!: Ph.D. a Disertační práce · Vidět víc »

Docent

Docent je vědecko-pedagogická (nebo umělecko-pedagogická) hodnost vysokoškolského pedagoga vyšší než odborný asistent a nižší než profesor.

Nový!!: Ph.D. a Docent · Vidět víc »

Doktor

Doktor je zkrácené označení některého z akademických titulů či vědeckých hodností – doktorátu.

Nový!!: Ph.D. a Doktor · Vidět víc »

Doktor (titul 1990–1998)

Doktor (z lat. doctor, ve zkratce Dr. a proto zaměnitelný s jiným doktorátem) je akademicko-vědecký titul, který byl udělován v Československu a později v České republice mezi lety 1990-1998 podle tehdy platného zákona o vysokých školách.

Nový!!: Ph.D. a Doktor (titul 1990–1998) · Vidět víc »

Doktor filozofie

Doktor filozofie (z lat.), ve zkratce PhDr. psané před jménem, je akademický titul, který je udělován v oblasti humanitních, společenských (a v Česku od zrušení udělování titulu ve zkratce PaedDr.) i pedagogických věd na příslušných fakultách vysokých škol.

Nový!!: Ph.D. a Doktor filozofie · Vidět víc »

Doktor medicíny

Lékařka Doktor medicíny (původně lat., zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství.

Nový!!: Ph.D. a Doktor medicíny · Vidět víc »

Doktor práv

Doktor práv (ve zkratce JUDr. psané před jménem; dříve se též používala zkratka Dr. jur.) je akademický titul udělovaný v oblasti práva – udělován je těm právníkům, kteří už dosáhli titulu magistr (Mgr.) a kteří poté úspěšně absolvovali rigorózní zkoušku ze zvoleného právního oboru, jejíž součástí je také obhajoba rigorózní práce.

Nový!!: Ph.D. a Doktor práv · Vidět víc »

Doktor teologie

Doktor teologie (z lat.) je akademický titul, který je v současné době udělován vysokými školami v oblasti teologie (bohosloví).

Nový!!: Ph.D. a Doktor teologie · Vidět víc »

Doktor umění

Doktor umění, ve zkratce ArtD. (z latinského artis doctor), je akademický titul, který se obvykle uděluje absolventům vysokoškolského doktorského studia v uměleckých oborech na některých vysokých školách ve světě (např. na Slovensku).

Nový!!: Ph.D. a Doktor umění · Vidět víc »

Doktor věd

Doktor věd (lat. doctor scientiarum) označuje některou z vědeckých hodností, jejichž postavení se může lišit podle zemí, v nichž se udělují.

Nový!!: Ph.D. a Doktor věd · Vidět víc »

Doktor veterinární medicíny

Doktor veterinární medicíny (lat., zkratka MVDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny.

Nový!!: Ph.D. a Doktor veterinární medicíny · Vidět víc »

Doktor zubního lékařství

Australský zubní lékař aplikuje anestetikum před extrakcí zubu pacientky. Doktor zubního lékařství (z lat., zkratka MDDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti zubního lékařství.

Nový!!: Ph.D. a Doktor zubního lékařství · Vidět víc »

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Nový!!: Ph.D. a Druhá světová válka · Vidět víc »

E-learning

E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

Nový!!: Ph.D. a E-learning · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Ph.D. a Evropa · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Ph.D. a Evropská unie · Vidět víc »

Fakulta

Fakulta (latinsky facultas – obor, předmět, disciplína) je oborově vymezená část vysoké školy univerzitního typu, jako je např.

Nový!!: Ph.D. a Fakulta · Vidět víc »

Farmacie

náhled Farmacie (též lékárnictví; řec. „farmakon“.

Nový!!: Ph.D. a Farmacie · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Ph.D. a Filosofie · Vidět víc »

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta je fakulta specializující se na výuku humanitních věd, zejména filosofie, historie nebo filologie, a někdy též společenských věd.

Nový!!: Ph.D. a Filozofická fakulta · Vidět víc »

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (FF MU) je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity.

Nový!!: Ph.D. a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity · Vidět víc »

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kateřinu Alexandrijskou, patronku filozofů, s atributy – mečem, kolem a mučednickou palmou Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze, založená jako jedna ze čtyř původních fakult pražské univerzity z roku 1348 (zpočátku označovaná jako fakulta svobodných umění neboli artistická fakulta), je tradičním centrem české vzdělanosti a z hlediska vědeckého výkonu nejvýznamnější humanitní institucí v Česku.

Nový!!: Ph.D. a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Ph.D. a Geometrie · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Ph.D. a Gramatika · Vidět víc »

Grant (účelový dar)

Grant (z angl.) je účelový příspěvek (dotace) na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži s anonymním posouzením na základě předloženého projektu.

Nový!!: Ph.D. a Grant (účelový dar) · Vidět víc »

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je státní instituce podporující základní výzkum napříč všemi vědními obory, a to výhradně z veřejných prostředků.

Nový!!: Ph.D. a Grantová agentura České republiky · Vidět víc »

Harvardova univerzita

Znak s heslem "Veritas" Harvardova univerzita, anglicky Harvard University (název podle Johna Harvarda, proto je označení Harvardská chybné), byla založena roku 1636 a je nejstarší univerzitou na území USA.

Nový!!: Ph.D. a Harvardova univerzita · Vidět víc »

Hirschův index

Hirschův index (také H-index či h-index) ve scientometrii udává, kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací.

Nový!!: Ph.D. a Hirschův index · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: Ph.D. a Hudba · Vidět víc »

Humanitní vědy

Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm. Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např.

Nový!!: Ph.D. a Humanitní vědy · Vidět víc »

Impakt faktor

Impakt faktor (též impact factor, IF) ve scientometrii představuje průměrný počet citací průměrné publikace v daném vědeckém či odborném časopisu.

Nový!!: Ph.D. a Impakt faktor · Vidět víc »

Inženýr

Inženýr (z franc. ingénieur, původně z lat. ingeniator, přechýlená podoba inženýrka) je akademický titul absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, ekonomie, zemědělství, lesnictví nebo vojenství.

Nový!!: Ph.D. a Inženýr · Vidět víc »

ISCED

ISCED (International Standard Classification of Education) je mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO od roku 1976.

Nový!!: Ph.D. a ISCED · Vidět víc »

Jan Duns Scotus

Blahoslavený Jan Duns Scotus (asi 1266, Duns, Skotsko – 8. listopadu 1308, Kolín nad Rýnem) byl skotský mnich, františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů pozdní scholastiky.

Nový!!: Ph.D. a Jan Duns Scotus · Vidět víc »

John D. Rockefeller

John Davison Rockefeller (8. července 1839 – 23. května 1937) byl americký průmyslník.

Nový!!: Ph.D. a John D. Rockefeller · Vidět víc »

Kanada

Kanada (Canada, vyslovuj v angličtině a ve francouzštině) je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části Severní Ameriky.

Nový!!: Ph.D. a Kanada · Vidět víc »

Kandidát věd

Kandidát věd (lat. candidatus scientiarum), ve zkratce CSc. umisťované za jménem a oddělené od něj čárkou, je vědecká hodnost nižšího stupně, která je udělována v některých zemích světa (zejména v zemích bývalého tzv. Východního bloku).

Nový!!: Ph.D. a Kandidát věd · Vidět víc »

Kanonické právo

Kanonické právo je náboženské právo katolických, pravoslavných a anglikánských církví, které jsou jeho tvůrkyněmi.

Nový!!: Ph.D. a Kanonické právo · Vidět víc »

Královská společnost

Královská společnost (Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge) je britská učená společnost čili akademie pro podporu věd, založená roku 1660 v Londýně.

Nový!!: Ph.D. a Královská společnost · Vidět víc »

Kredit (školství)

Kredit, přesněji kreditní bod, je jednotka náročnosti, kterou se měří a oceňuje objem práce, který musí vysokoškolský student průměrně vynaložit na úspěšné zvládnutí kurzu, modulu nebo jiné části studia.

Nový!!: Ph.D. a Kredit (školství) · Vidět víc »

Kvadrivium

Kvadrivium (lat. quadrivium, čtyřcestí) na středověkých univerzitách byla druhá, vyšší, část sedmi svobodných umění.

Nový!!: Ph.D. a Kvadrivium · Vidět víc »

Kvalifikace (osobní)

Kvalifikace je způsobilost řádně vykonávat určitou pracovní činnost, určitou pozici nebo určité povolání.

Nový!!: Ph.D. a Kvalifikace (osobní) · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Ph.D. a Latina · Vidět víc »

Lékař

Lékař je absolvent magisterského studijního programu, obor všeobecné lékařství lékařské fakulty (v Česku šestileté studium jen prezenční formou), má titul MUDr. (Medicinae universae doctor, doslovně česky doktor všeobecného lékařství; slovní vyjádření doktor medicíny, tj. forma udělovaná diplomem od roku 1998).

Nový!!: Ph.D. a Lékař · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Ph.D. a Lékařství · Vidět víc »

Lektor (pedagog)

Lektor je pracovní pozice (také vysokoškolského) učitele, který většinou vede některou z praktických částí studia (výuky).

Nový!!: Ph.D. a Lektor (pedagog) · Vidět víc »

Licenciát

Licenciát je jedním z vyšších akademických titulů, používaný od středověku v mnoha evropských zemích dodnes.

Nový!!: Ph.D. a Licenciát · Vidět víc »

Londýnská univerzita

Londýnská univerzita je britskou federální univerzitou, která se skládá z 31 afilací: 19 jednotlivých univerzitních institucí a 12 výzkumných institutů.

Nový!!: Ph.D. a Londýnská univerzita · Vidět víc »

Magister regens

Magister regens byl titul udělovaný na středověkých universitách studentům, kteří získali magisterský titul.

Nový!!: Ph.D. a Magister regens · Vidět víc »

Magistr

Magistr (z lat. magister) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu.

Nový!!: Ph.D. a Magistr · Vidět víc »

Magistr farmacie

Magistr farmacie (z lat., zkratka PhMr. psaná před jménem) je akademický titul, který byl v minulosti udělován absolventům vysokoškolského studia farmacie.

Nový!!: Ph.D. a Magistr farmacie · Vidět víc »

Magistr umění

Magistr umění (z lat.) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti umění.

Nový!!: Ph.D. a Magistr umění · Vidět víc »

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita (v letech 1960–1990 Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně) je česká univerzita se sídlem v Brně.

Nový!!: Ph.D. a Masarykova univerzita · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Ph.D. a Matematika · Vidět víc »

Metodologie

Metodologie (z řec. methodos, sledování, stopování, od hodos, cesta) je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací.

Nový!!: Ph.D. a Metodologie · Vidět víc »

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Nový!!: Ph.D. a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky · Vidět víc »

Mistr

Titul mistr v minulosti označoval majitele a vedoucího řemeslnické dílny.

Nový!!: Ph.D. a Mistr · Vidět víc »

Mladá fronta

Mladá fronta, a. s. je české vydavatelství.

Nový!!: Ph.D. a Mladá fronta · Vidět víc »

Mzda

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně.

Nový!!: Ph.D. a Mzda · Vidět víc »

Nadnárodní korporace

Nadnárodní korporace (řidčeji mnohonárodní korporace, transnacionální korporace, mezinárodní korporace nebo nadnárodní podnik (společnost)) je korporace nebo podnik, který řídí svůj obchod - výrobu produktů nebo distribuci služeb nebo obojí - ve více zemích, tj.

Nový!!: Ph.D. a Nadnárodní korporace · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Ph.D. a Náboženství · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Ph.D. a Německo · Vidět víc »

Nizozemsko

Nizozemsko, někdy označované i jako Nizozemí nebo Holandsko,Nizozemí je na rozdíl od termínu Nizozemsko označením historického, nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza, které zhruba odpovídá území dnešních tří států Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, pro které se vžil nový souhrnný název Benelux.

Nový!!: Ph.D. a Nizozemsko · Vidět víc »

Nostrifikace

Doklady o dosaženém vzdělání: mongolský, slovensko-maďarský a ukrajinský Nostrifikace (z lat. nostrum.

Nový!!: Ph.D. a Nostrifikace · Vidět víc »

Oblast vzdělávání

Oblast vzdělávání je v české vysokoškolské legislativě chápána jako věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření.

Nový!!: Ph.D. a Oblast vzdělávání · Vidět víc »

Odborný asistent

Odborný asistent (angl. Assistant professor) je vysokoškolský učitel, akademický pracovník, který zpravidla absolvoval doktorský studijní program (doctor's degree, 8 v ISCED – dříve označovaný také jako vědecká výchova, aspirantura či postgraduální studium).

Nový!!: Ph.D. a Odborný asistent · Vidět víc »

Oponentura

Oponentura je oponentní řízení, při kterém je nezávislými oponenty posuzován projekt, řešení, investice atp.

Nový!!: Ph.D. a Oponentura · Vidět víc »

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Logo OECD Jeden z několika plakátů Správy ekonomické spolupráce (Economic Cooperation Administration – ECA) popularizující Marshallův plán v Evropě. Nápis praví: „Jakékoli bude počasí, musíme táhnout společně.“ Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace 35 velmi ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky.

Nový!!: Ph.D. a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj · Vidět víc »

Pařížská univerzita

Znak Pařížské univerzity Pařížská univerzita (Université de Paris) je dnes historický termín, který označuje starobylou univerzitu v Paříži.

Nový!!: Ph.D. a Pařížská univerzita · Vidět víc »

Přírodní vědy

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír, vycházející z přírodní filosofie.

Nový!!: Ph.D. a Přírodní vědy · Vidět víc »

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (PřF MU) je fakulta Masarykovy univerzity, která poskytuje vysokoškolské vzdělání v biologických, fyzikálních, chemických, matematic­kých, geologických a geografických vědách a ve vyučování těmto vědám.

Nový!!: Ph.D. a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity · Vidět víc »

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK, lat. Facultas Rerum Naturalium) je jedna ze 17 současných fakult Univerzity Karlovy.

Nový!!: Ph.D. a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy · Vidět víc »

Přístavek

Přístavek (apozice) je větný člen, druh shodného přívlastku.

Nový!!: Ph.D. a Přístavek · Vidět víc »

Přednáška

Boloňské univerzitě v polovině 14. století. Přednášející čte text na pultíku, zatímco studenti vzadu spí Přednáška je mluvený výklad určitého tématu, který přednášející prezentuje ve stanoveném čase určitému publiku.

Nový!!: Ph.D. a Přednáška · Vidět víc »

Plat

Plat je peněžitým plněním poskytovaným zaměstnanci jako odměna za práci pro zaměstnavatele, který je veřejnou institucí (tzv. veřejný sektor – stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace – kde se platy hradí z rozpočtu jejího zřizovatele – nebo školská právnická osoba apod.). Platem ale není peněžité plnění poskytované občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky, ačkoli pracují pro některého z těchto zaměstnavatelů: Plat lze dostávat až na základě splnění státem stanovených podmínek platového tarifu.

Nový!!: Ph.D. a Plat · Vidět víc »

Právník

90px90px Právník je odborný znalec práva, jde o obecné označení osoby, která získala vysokoškolské právnické vzdělání.

Nový!!: Ph.D. a Právník · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Ph.D. a Právo · Vidět víc »

Prezenční studium

Prezenční studium je taková forma (především vysokoškolského) studia, při které je vyžadována častá osobní přítomnost studentů při výuce.

Nový!!: Ph.D. a Prezenční studium · Vidět víc »

Princetonská univerzita

Princetonská univerzita (Princeton University) je jedna z nejprestižnějších univerzit v USA.

Nový!!: Ph.D. a Princetonská univerzita · Vidět víc »

Profesor

Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická (nebo umělecko-pedagogická) hodnost vysokoškolského pedagoga, tedy vyšší než docent.

Nový!!: Ph.D. a Profesor · Vidět víc »

Publikace

Cizí slovo publikace či publikování, česky zveřejnění či vydání, označuje uvedení nějaké informace, textu či zprávy ve známost, nejčastěji v tisku nebo na internetu.

Nový!!: Ph.D. a Publikace · Vidět víc »

Rakousko

Rakousko, oficiální název Rakouská republika, Republik Österreich, je vnitrozemská spolková republika ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Ph.D. a Rakousko · Vidět víc »

Rétorika

Rétorika neboli řečnictví je umění a nauka mluveného projevu, především veřejně přednášené řeči.

Nový!!: Ph.D. a Rétorika · Vidět víc »

Recenzovaný časopis

Recenzovaný časopis je odborný časopis, jehož příspěvky jsou recenzovány.

Nový!!: Ph.D. a Recenzovaný časopis · Vidět víc »

Rejstřík informací o výsledcích

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je jednou ze čtyř vzájemně provázaných částí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) provozovaného v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Nový!!: Ph.D. a Rejstřík informací o výsledcích · Vidět víc »

Rigorózní práce

Rigorózní práce (angl.) je obsáhlejší odborná práce, jejíž obhajoba je součástí rigorózní zkoušky – obhajují ji absolventi magisterského studijního programu s titulem magistr (Mgr.), pokud tito uchazeči usilují o získání titulu doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), doktor přírodních věd (RNDr.), doktor farmacie (PharmDr.), licenciát teologie (ThLic.), nebo doktor teologie (ThDr.). Rigorózní práce (nebo její obdoba) se může v některých případech týkat také vysokoškolských studentů lékařských magisterských studijních programů (MVDr./MDDr./MUDr.), pro ty však není tato práce – její obhajoba, povinná ze zákona, v některých těchto oborech se pak práce zhotovuje, v jiných nikoli, vždy dle akreditované skladby příslušného studijního oboru.

Nový!!: Ph.D. a Rigorózní práce · Vidět víc »

Rigorózní zkouška

Rigorózní zkouška (latinsky examen rigorosum – přísná zkouška), dříve též rigorózum, hovorově též rigo, přesněji státní rigorózní zkouška, je v Česku jeden z typů státní zkoušky na některých vysokých školách univerzitního typu (univerzitách).

Nový!!: Ph.D. a Rigorózní zkouška · Vidět víc »

Roger Bacon

Anglický minorita Roger Bacon (1214, Ilchester – 1294) byl významným scholastickým filosofem a vědcem.

Nový!!: Ph.D. a Roger Bacon · Vidět víc »

Scopus (databáze)

Scopus je abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury dostupná pro registrované uživatele.

Nový!!: Ph.D. a Scopus (databáze) · Vidět víc »

Sedm svobodných umění

Herrady von Landsberg (12. století) Sedmero svobodných umění (lat. septem artes liberales) tvořilo základ středověkého vzdělávání, byl to středověký název pro souhrn předmětů, které tvořily všeobecné vzdělání (řecky enkyklios paideia, lat. orbis doctrinae – kruh vzdělání) středověkého vzdělance.

Nový!!: Ph.D. a Sedm svobodných umění · Vidět víc »

Seminář

Seminář (z lat. seminarium, semeniště) může znamenat:;obecné významy v pedagogice.

Nový!!: Ph.D. a Seminář · Vidět víc »

Severní Amerika

Severní Amerika (anglicky North America, španělsky América del Norte nebo Norteamérica, francouzsky Amérique du Nord, nizozemsky Noord-Amerika, papiamentsky Nort Amerika, grónsky Amerika Avannarleq) je světadíl nacházející se zcela na západní a severní polokouli.

Nový!!: Ph.D. a Severní Amerika · Vidět víc »

Seznam nejstarších univerzit

Seznam nejstarších univerzit zahrnuje vysoké školy, které splňují definici univerzity a byly založeny před rokem 1500.

Nový!!: Ph.D. a Seznam nejstarších univerzit · Vidět víc »

Slovensko

Slovensko, oficiálním názvem Slovenská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Ph.D. a Slovensko · Vidět víc »

Soudce

Americký soudce hovoří k advokátovi Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních.

Nový!!: Ph.D. a Soudce · Vidět víc »

Sovětský svaz

Sovětský svaz (Sovětskij Sojuz), oficiálním názvem Svaz sovětských socialistických republik, zkráceně SSSR (rusky, СССР, Sojuz Sovětskich Socialističeskich Respublik), byl eurasijský stát se socialistickým zřízením, který existoval v rozmezí let 1922 až 1991 na většině území dřívějšího Ruského impéria.

Nový!!: Ph.D. a Sovětský svaz · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Ph.D. a Spojené království · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Ph.D. a Spojené státy americké · Vidět víc »

Společenské vědy

Společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností.

Nový!!: Ph.D. a Společenské vědy · Vidět víc »

Starořečtina

Rozmístění řeckých dialektů kolem 400 př. n. l. Starořečtina neboli stará či klasická řečtina je mrtvý jazyk z řecké skupiny indoevropských jazyků a vývojový předchůdce moderní řečtiny (v současných jazykových typologiích se stará a nová řečtina zpravidla hodnotí jako dva jazyky).

Nový!!: Ph.D. a Starořečtina · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Ph.D. a Starověký Řím · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Ph.D. a Stát · Vidět víc »

Státní zkouška

Státní zkouška je označením určitého zjišťování vědomostí, znalostí a schopností, které ověřuje a ukončuje nabytí jisté formální kvalifikace.

Nový!!: Ph.D. a Státní zkouška · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Ph.D. a Středověk · Vidět víc »

Stipendium

Stipendium je peněžitá podpora pro studenty a mladé vědce.

Nový!!: Ph.D. a Stipendium · Vidět víc »

Student

Helsinské technické univerzitě Student, studentka nebo studující (zastarale též študent či študák) je člověk, který chodí do školy a který se systematicky vzdělává na nějaké střední, vyšší odborné, či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání.

Nový!!: Ph.D. a Student · Vidět víc »

Studijní program

Studijní program je ucelená forma vysokoškolského studia.

Nový!!: Ph.D. a Studijní program · Vidět víc »

Studium

Studium je cílená a systematická činnost, směřující k získávání znalostí, zkušeností nebo k získávání poznatků vůbec.

Nový!!: Ph.D. a Studium · Vidět víc »

Talmud

Talmud, od למד – učit, tedy učení, je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné.

Nový!!: Ph.D. a Talmud · Vidět víc »

Technika

Technika (z řeckého τεχνη/techné – řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání.

Nový!!: Ph.D. a Technika · Vidět víc »

Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky (zkr. TA ČR) byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou.

Nový!!: Ph.D. a Technologická agentura České republiky · Vidět víc »

Teologická fakulta

Praze) Teologická fakulta (dříve také bohoslovecká fakulta) je fakulta specializující se na výuku teologie a související oblasti (např. přípravu kněží, pastoraci, pedagogiku apod.). Často bývá ve svém bádání vymezena věroukou určité církve, která se na jejím vedení podílí či zřizuje celou vysokou školu, k níž náleží.

Nový!!: Ph.D. a Teologická fakulta · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Ph.D. a Teologie · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Ph.D. a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Trivium

Trivium (lat. trivium, trojcestí) byl název pro tři základní „umění“ (lat. artes, obory, učební předměty), která tvořila první stupeň v systému vzdělávání na středověkých univerzitách.

Nový!!: Ph.D. a Trivium · Vidět víc »

Typografie

Vzorník písem (William Caslon, ''Cyclopaedia'', 1728) Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem.

Nový!!: Ph.D. a Typografie · Vidět víc »

Učitel

Učitel ve třídě Učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu.

Nový!!: Ph.D. a Učitel · Vidět víc »

Umělec

„Umělci jsou osoby, jež vytvářejí či interpretují umělecká díla s tím, že se touto prací živí či o to usilují.

Nový!!: Ph.D. a Umělec · Vidět víc »

Umění

Jeskynní malba z Lascaux, asi 15 000 př. n. l. Australský domorodý náhrobek (Muzeum Canberra) Koberec (indiáni Navajo) Anděl (rukopis ''Beatus'', Španělsko, 9. stol.) Michelangelo Buonarroti, Stvoření Adama, 1510 (detail) Alegorie umění a věd (Niederalteich, Bavorsko) Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit.

Nový!!: Ph.D. a Umění · Vidět víc »

Univerzita

Univerzita (z lat. universitas.

Nový!!: Ph.D. a Univerzita · Vidět víc »

Univerzita Johnse Hopkinse

Gilman Hall JHU, Homewood Campus Univerzita Johnse Hopkinse (anglicky Johns Hopkins University, zkratka JHU) je soukromá vysoká škola ve městě Baltimore v americkém státě Maryland.

Nový!!: Ph.D. a Univerzita Johnse Hopkinse · Vidět víc »

Univerzita Karlova

243x243px Karolina s arkýřem Velké auly Univerzita Karlova (zkratka UK, latinský název Universitas Carolina) se sídlem v Praze je nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.

Nový!!: Ph.D. a Univerzita Karlova · Vidět víc »

Univerzita v Cambridgi

Univerzita v Cambridgi, či Cambridgeská univerzita (anglicky University of Cambridge, často také Cambridge University, latinsky Universitas Cantabrigiensis) je druhá nejstarší univerzita v anglicky mluvící části světa.

Nový!!: Ph.D. a Univerzita v Cambridgi · Vidět víc »

Vídeňská univerzita

Vídeňská univerzita byla založena roku 1365 a je tak nejstarší univerzitou v německy mluvících zemích.

Nový!!: Ph.D. a Vídeňská univerzita · Vidět víc »

Východní blok

Státy východního bloku Východní blok (zkráceně Východ) bylo během Studené války označení Sovětského svazu (SSSR) a jeho politických satelitů; jako protiklad byl zaveden pojem Západní blok (zkr. Západ).

Nový!!: Ph.D. a Východní blok · Vidět víc »

Vývoj

Vývoj je označení pro soustavný proces, během kterého dochází ke změně aktuálního stavu do stavu nového.

Nový!!: Ph.D. a Vývoj · Vidět víc »

Výzkum

Výzkum je často popisován jako aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit, interpretovat nebo přepracovat fakta.

Nový!!: Ph.D. a Výzkum · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Ph.D. a Věda · Vidět víc »

Vědec

Fyzik Albert Einstein Vědec je jedinec systematicky usilující o poznání skutečnosti.

Nový!!: Ph.D. a Vědec · Vidět víc »

Vědecká hodnost

Vědecká hodnost byla udílena jako zvláštní uznání vědecké činnosti, nešlo o klasický akademický titul.

Nový!!: Ph.D. a Vědecká hodnost · Vidět víc »

Vědecká metoda

Vědecká metoda je posloupnost nebo sada procesů, používaných při vědeckém výzkumu.

Nový!!: Ph.D. a Vědecká metoda · Vidět víc »

Vědecký časopis

Vědecký časopis je nejčastějším místem publikace výsledků výzkumu ve vědě, zejména v přírodních vědách a v biomedicíně.

Nový!!: Ph.D. a Vědecký časopis · Vidět víc »

Vysoká škola

Vysoká škola je právnická osoba, vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání.

Nový!!: Ph.D. a Vysoká škola · Vidět víc »

Vysokoškolský učitel

Vysokoškolský učitel či vysokoškolský pedagog je pracovní pozice učitele, akademického pracovníka, na vysoké škole.

Nový!!: Ph.D. a Vysokoškolský učitel · Vidět víc »

Web of Science

Web of Science Core Collection je online akademická služba založenáná společností Thomson Reuters (s divizí Reuters) a v současné době poskytovaná společností Clarivate Analytics.

Nový!!: Ph.D. a Web of Science · Vidět víc »

Yaleova univerzita

Harknesská věž Yaleova univerzita je prestižní soukromá univerzita v New Havenu v americkém státě Connecticut.

Nový!!: Ph.D. a Yaleova univerzita · Vidět víc »

Zkratka

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví.

Nový!!: Ph.D. a Zkratka · Vidět víc »

12. století

Dvanácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1101 a 31. prosincem 1200.

Nový!!: Ph.D. a 12. století · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Ph.D. a 18. století · Vidět víc »

1873

1873 (MDCCCLXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Ph.D. a 1873 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Ph.D. a 19. století · Vidět víc »

1953

1953 (MCMLIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Ph.D. a 1953 · Vidět víc »

1990

1990 (MCMXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Ph.D. a 1990 · Vidět víc »

1998

1998 (MCMXCVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Ph.D. a 1998 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Ph.D. a 20. století · Vidět víc »

2005

2005 (MMV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Ph.D. a 2005 · Vidět víc »

2006

2006 (MMVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Ph.D. a 2006 · Vidět víc »

2009

2009 (MMIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Ph.D. a 2009 · Vidět víc »

2012

2012 (MMXII) byl přestupný rok, který podle gregoriánského kalendáře začal nedělí.

Nový!!: Ph.D. a 2012 · Vidět víc »

2016

OSN vyhlásila rok 2016 mezinárodním rokem luštěnin.

Nový!!: Ph.D. a 2016 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Doktor (Ph.D.), Doktorand, Doktorandka, Externí doktorand, Interní doktorand, Ph. D., PhD, PhD., Postgraduál.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »