Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Planckova konstanta

Index Planckova konstanta

Planckova konstanta je jedna ze základních fyzikálních konstant.

42 vztahy: Akce (fyzika), ČSN, CODATA, De Broglieova vlna, Dualita částice a vlnění, Elektronvolt, Energie, Fotoelektrický jev, Foton, Frekvence, Fyzikální konstanty, Fyzikální veličina, Hallův jev, Hamiltonovská formulace mechaniky, Hybnost, International Standard Book Number, ISO, Josephsonův jev, Kilogram, Komplexní číslo, Komutátor (algebra), Kvantová mechanika, Magnetické pole, Max Planck, Mezinárodní úřad pro míry a váhy, Moment hybnosti, Newtonův gravitační zákon, Nové definice SI, Operátor, Přirozená soustava jednotek, Planckův vyzařovací zákon, Planckovy jednotky, Princip neurčitosti, Prusko, Rychlost světla, Schrödingerova rovnice, Soustava SI, Spin, Vlnová délka, Vlnový vektor, Wattové váhy, 1899.

Akce (fyzika)

Akce (účinek) ve fyzice je měřitelná veličina, která popisuje časový vývoj fyzikálního systému.

Nový!!: Planckova konstanta a Akce (fyzika) · Vidět víc »

ČSN

ČSN je chráněné označení českých technických norem.

Nový!!: Planckova konstanta a ČSN · Vidět víc »

CODATA

CODATA (Committee on Data for Science and Technology) je interdisciplinární komise Mezinárodního výboru pro vědu (ICSU) zřízená v roce 1966.

Nový!!: Planckova konstanta a CODATA · Vidět víc »

De Broglieova vlna

Podle de Broglievy hypotézy, přiřazuje částicím látky (ať už elektronu, protonu či jiné částici) nejen vlastnosti částic ale také vlnové a tedy pohybující se částici připadá na základě této hypotézy určitá vlnová délka de Broglieho vlny.

Nový!!: Planckova konstanta a De Broglieova vlna · Vidět víc »

Dualita částice a vlnění

Fotoelektrický jev. Myšlenku duality částic a vlnění zavedl v roce 1905 Albert Einstein pro objasnění fotoelektrického jevu.

Nový!!: Planckova konstanta a Dualita částice a vlnění · Vidět víc »

Elektronvolt

kvadraticky, přičemž elektron na stejné vzdálenosti získá zhruba 43× vyšší rychlost. Proton získá 43× větší hybnost. Naznačené rychlosti částic nejsou v odpovídajícím poměru, ve skutečnosti by červená šipka měla být asi dvacetkrát menší, než je. Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie mimo soustavu SI.

Nový!!: Planckova konstanta a Elektronvolt · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Planckova konstanta a Energie · Vidět víc »

Fotoelektrický jev

Schéma fotoefektu. Fotoelektrický jev či fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány z obalu atomu a následně mohou být emitovány (vyzařovány) z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorpce elektromagnetického záření (např. rentgenové záření nebo viditelného světla) látkou.

Nový!!: Planckova konstanta a Fotoelektrický jev · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Planckova konstanta a Foton · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Planckova konstanta a Frekvence · Vidět víc »

Fyzikální konstanty

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Nový!!: Planckova konstanta a Fyzikální konstanty · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Planckova konstanta a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Hallův jev

Schema Hallova jevu, ukazující proud elektronů.''Legenda'': 1. Elektrony (směr proudu je podle konvence opačný) 2. Polovodičový předmět 3. Magnety 4. Magnetické pole 5. Zdroj energie''Popis'':Na obrázku „A“ dostává předmět negativní náboj symbolizovaný modrou barvou a kladný náboj symbolizovaný barvou červenou. Na obrázcích „B“ a „C“ se elektrický proud obrací, což způsobuje změnu polarizace. Změna proudu i magnetického pole opět vytvoří záporný náboj v horní části předmětu (obrázek „D“). Hallův jev je proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči (existuje i v kovech, ale vzhledem k vysoké koncentraci vodivostních elektronů se téměř neuplatňuje) za současného působení vnějšího elektrického i magnetického pole.

Nový!!: Planckova konstanta a Hallův jev · Vidět víc »

Hamiltonovská formulace mechaniky

Hamiltonovská formulace mechaniky (někdy též hamiltonovská mechanika) představuje jiný přístup k popisu mechaniky než jaký využívají Newtonovy pohybové rovnice.

Nový!!: Planckova konstanta a Hamiltonovská formulace mechaniky · Vidět víc »

Hybnost

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti.

Nový!!: Planckova konstanta a Hybnost · Vidět víc »

International Standard Book Number

Čárový kód a ISBN-13 na obalu knihy ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání.

Nový!!: Planckova konstanta a International Standard Book Number · Vidět víc »

ISO

Zkratka ISO označuje.

Nový!!: Planckova konstanta a ISO · Vidět víc »

Josephsonův jev

Pacientka podstupuje vyšetření srdce snímkováním magnetického pole s využitím technologie SQUID. Většinu objemu zařízení tvoří kryogenika. Josephsonův jev (čti džouzefsnův) je vznik elektrického proudu mezi dvěma supravodiči oddělenými tenkou vrstvou izolantu.

Nový!!: Planckova konstanta a Josephsonův jev · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Planckova konstanta a Kilogram · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Planckova konstanta a Komplexní číslo · Vidět víc »

Komutátor (algebra)

Komutátor je operátor vyjadřující „míru nekomutativity“ dvou operátorů.

Nový!!: Planckova konstanta a Komutátor (algebra) · Vidět víc »

Kvantová mechanika

akustice). Kvantová mechanika je vedle kvantové teorie pole součástí kvantové teorie, což je základní fyzikální teorie, která zobecnila a rozšířila klasickou mechaniku, zejména na atomové a subatomové úrovni.

Nový!!: Planckova konstanta a Kvantová mechanika · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Planckova konstanta a Magnetické pole · Vidět víc »

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck (23. dubna 1858 Kiel – 4. října 1947 Göttingen) byl německý fyzik, považovaný za jednoho ze zakladatelů kvantové teorie.

Nový!!: Planckova konstanta a Max Planck · Vidět víc »

Mezinárodní úřad pro míry a váhy

Mezinárodní úřad pro míry a váhy je jedna ze tří mezinárodních organizací, které udržují standardní soustavu SI.

Nový!!: Planckova konstanta a Mezinárodní úřad pro míry a váhy · Vidět víc »

Moment hybnosti

Moment hybnosti je vektorová fyzikální veličina, která popisuje rotační pohyb tělesa.

Nový!!: Planckova konstanta a Moment hybnosti · Vidět víc »

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon graficky Na základě analýzy pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Newton tzv.

Nový!!: Planckova konstanta a Newtonův gravitační zákon · Vidět víc »

Nové definice SI

USA.) Mezinárodní výbor pro míry a váhy (CIPM) navrhl v roce 2011 změnu definic základních jednotek soustavy SI.

Nový!!: Planckova konstanta a Nové definice SI · Vidět víc »

Operátor

Operátorem \hat A nazýváme v matematice takové zobrazení, které prvku nějakého prostoru (např. funkci) f přiřazuje prvek jiného prostoru g, tzn.

Nový!!: Planckova konstanta a Operátor · Vidět víc »

Přirozená soustava jednotek

Přirozené jednotky ve fyzice jsou voleny tak, aby vybrané základní konstanty, případně obecné univerzální vlastnosti materiálních objektů, měly číselnou hodnotu 1.

Nový!!: Planckova konstanta a Přirozená soustava jednotek · Vidět víc »

Planckův vyzařovací zákon

Závislost intenzity záření ''I'' absolutně černého tělesa o frekvenci ''ω'' na frekvenci ''ω''. Planckův vyzařovací zákon vyjadřuje závislost intenzity záření I absolutně černého tělesa na frekvenci ω. kde Intenzitu záření I o frekvenci ω je třeba chápat tak, že spektrum je rozděleno na nekonečně malé a stejně velké intervaly frekvencí a intenzita záření I o frekvenci ω pak znamená intenzitu záření o frekvencích z intervalu, který obsahuje frekvenci ω. Tuto formuli odhadl v srpnu roku 1900 Max Planck a o rok později přišel i na způsob, jakým se dá odvodit, za což byl později oceněn Nobelovou cenou.

Nový!!: Planckova konstanta a Planckův vyzařovací zákon · Vidět víc »

Planckovy jednotky

Planckovy jednotky představují přirozený způsob zavedení fyzikálních jednotek tak, že gravitační konstanta, redukovaná Planckova konstanta a rychlost světla mají jednotkovou velikost.

Nový!!: Planckova konstanta a Planckovy jednotky · Vidět víc »

Princip neurčitosti

Heisenbergův princip neurčitosti (též relace neurčitosti) je matematická vlastnost dvou kanonicky konjugovaných veličin.

Nový!!: Planckova konstanta a Princip neurčitosti · Vidět víc »

Prusko

Prusko, zastarale Prusy (německy, lat. Borussia, Prutenia, prusky Prūsa, slezsky Prajsko) byl historický státní útvar ve střední Evropě.

Nový!!: Planckova konstanta a Prusko · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Planckova konstanta a Rychlost světla · Vidět víc »

Schrödingerova rovnice

Schrödingerova rovnice je pohybová rovnice nerelativistické kvantové teorie.

Nový!!: Planckova konstanta a Schrödingerova rovnice · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Planckova konstanta a Soustava SI · Vidět víc »

Spin

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná.

Nový!!: Planckova konstanta a Spin · Vidět víc »

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Nový!!: Planckova konstanta a Vlnová délka · Vidět víc »

Vlnový vektor

Vlnový vektor je ve vektorová fyzikální veličina, která se používá při popisu postupného periodického vlnění.

Nový!!: Planckova konstanta a Vlnový vektor · Vidět víc »

Wattové váhy

Wattové váhy v americkém NIST Wattové váhy známé též pod anglickým názvem „watt balance“ jsou extrémně přesný přístroj pro měření hmotnosti anebo Planckovy konstanty.

Nový!!: Planckova konstanta a Wattové váhy · Vidět víc »

1899

1899 (MDCCCXCIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Planckova konstanta a 1899 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Diracova konstanta, Redukovaná Planckova konstanta, , .

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »