Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Podstatné jméno

Index Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

40 vztahy: Akuzativ, Angličtina, Apelativum, Česká podstatná jména, České skloňování, Bulharština, Dativ, Dvojné číslo, Estonština, Finština, Genitiv, Indoevropské jazyky, Instrumentál, Jazyk (lingvistika), Jednotné číslo, Latina, Lokál, Lužická srbština, Množné číslo, Němčina, Nominativ, Ohýbání, Přísudek, Podmět, Podstatná jména hromadná, Pohlavnost, Polština, Proprium, Ruština, Seznam latinských gramatických pojmů, Skloňování, Slovenština, Sloveso, Slovinština, Slovní druh, Věta (lingvistika), Větný člen, Vlastní jméno, Vokativ, Vyjmenovaná slova.

Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: Podstatné jméno a Akuzativ · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Podstatné jméno a Angličtina · Vidět víc »

Apelativum

Apelativum je obecné jméno, tedy takové jméno, které není vlastním jménem (propriem), například kůň, radost, kámen (v protikladu ke jménům jako Tomáš nebo Fantomas).

Nový!!: Podstatné jméno a Apelativum · Vidět víc »

Česká podstatná jména

Článek česká podstatná jména pojednává o podstatných jménech v češtině.

Nový!!: Podstatné jméno a Česká podstatná jména · Vidět víc »

České skloňování

České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek.

Nový!!: Podstatné jméno a České skloňování · Vidět víc »

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí.

Nový!!: Podstatné jméno a Bulharština · Vidět víc »

Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3.

Nový!!: Podstatné jméno a Dativ · Vidět víc »

Dvojné číslo

Dvojné číslo (duál) je mluvnická kategorie čísla vyjadřující dvojnost, párovost.

Nový!!: Podstatné jméno a Dvojné číslo · Vidět víc »

Estonština

Oblast jižní estonštiny Estonština (estonsky eesti keel) je jazyk baltofinské větve ugrofinských jazyků.

Nový!!: Podstatné jméno a Estonština · Vidět víc »

Finština

Finština (zast. čuchonština) je úřední jazyk Finska, kde s ní hovoří přibližně 5 milionů mluvčích.

Nový!!: Podstatné jméno a Finština · Vidět víc »

Genitiv

Genitiv (zkratka GEN, česky též původník, roditel či přisvojník) je mluvnický pád, v češtině 2.

Nový!!: Podstatné jméno a Genitiv · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Podstatné jméno a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Instrumentál

Instrumentál (zkratka INS nebo INSTR, česky též nástrojník) je mluvnický pád.

Nový!!: Podstatné jméno a Instrumentál · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Podstatné jméno a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Jednotné číslo

Jednotné číslo (singulár, lat. singularis, zkráceně sg.) je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus.

Nový!!: Podstatné jméno a Jednotné číslo · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Podstatné jméno a Latina · Vidět víc »

Lokál

Lokál (také lokativ, zkratka LOC, česky též místník) je mluvnický pád vyjadřující obvykle umístění v objektu, jehož pojmenování ohýbá.

Nový!!: Podstatné jméno a Lokál · Vidět víc »

Lužická srbština

Dvojjazyčné názvy v Budyšíně Lužická srbština je všeobecné pojmenování pro příbuzné západoslovanské jazyky používané Lužickými Srby na území německé Lužice, tj.

Nový!!: Podstatné jméno a Lužická srbština · Vidět víc »

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus.

Nový!!: Podstatné jméno a Množné číslo · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Podstatné jméno a Němčina · Vidět víc »

Nominativ

Nominativ (zkratka NOM, z lat. nominativus od nominare.

Nový!!: Podstatné jméno a Nominativ · Vidět víc »

Ohýbání

Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např.

Nový!!: Podstatné jméno a Ohýbání · Vidět víc »

Přísudek

Přísudek (predikát) je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost, jako například prší ve větě Venku prší, či je zelený ve větě Strom je zelený.

Nový!!: Podstatné jméno a Přísudek · Vidět víc »

Podmět

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti.

Nový!!: Podstatné jméno a Podmět · Vidět víc »

Podstatná jména hromadná

Podstatná jména hromadná (kolektiva) jsou taková podstatná jména, která označují skupinu stejných věcí.

Nový!!: Podstatné jméno a Podstatná jména hromadná · Vidět víc »

Pohlavnost

Pohlavnost (existence několika pohlaví) představuje rozdělení jedinců druhu na dvě nebo více skupin s odlišnými vlastnostmi a úlohami, které souvisí s pohlavním rozmnožováním.

Nový!!: Podstatné jméno a Pohlavnost · Vidět víc »

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština.

Nový!!: Podstatné jméno a Polština · Vidět víc »

Proprium

Proprium (proprius.

Nový!!: Podstatné jméno a Proprium · Vidět víc »

Ruština

Ruština (rusky) je nejužívanější slovanský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor, zvaný rusistika.

Nový!!: Podstatné jméno a Ruština · Vidět víc »

Seznam latinských gramatických pojmů

* Toto je seznam některých původem latinských pojmů, užívaných v mluvnici.

Nový!!: Podstatné jméno a Seznam latinských gramatických pojmů · Vidět víc »

Skloňování

Skloňování (deklinace) je jmenná flexe, tedy ohýbání slovních druhů, jako jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, členy apod.

Nový!!: Podstatné jméno a Skloňování · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Podstatné jméno a Slovenština · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Podstatné jméno a Sloveso · Vidět víc »

Slovinština

Slovinština je jihoslovanský jazyk.

Nový!!: Podstatné jméno a Slovinština · Vidět víc »

Slovní druh

Lingvistika dělí slova do slovních druhů.

Nový!!: Podstatné jméno a Slovní druh · Vidět víc »

Věta (lingvistika)

Věta je typizovaný jazykový útvar, kterým mluvčí slovně vyjadřuje určitou myšlenku, vztah k situaci, nebo obecný názor.

Nový!!: Podstatné jméno a Věta (lingvistika) · Vidět víc »

Větný člen

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury.

Nový!!: Podstatné jméno a Větný člen · Vidět víc »

Vlastní jméno

Vlastní jméno (proprium) je jazykový prostředek, obvykle charakteru podstatného jména samotného nebo s přívlastky, který označuje určitou konkrétní skutečnost (osobu, zvíře, věc, příslušnost k národu atd., tj. jednotlivinu), odlišuje ji od ostatních skutečností téhož druhu a určuje ji tím jako jedinečnou v rámci dané třídy.

Nový!!: Podstatné jméno a Vlastní jméno · Vidět víc »

Vokativ

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5.

Nový!!: Podstatné jméno a Vokativ · Vidět víc »

Vyjmenovaná slova

Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) bývají označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý).

Nový!!: Podstatné jméno a Vyjmenovaná slova · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Podstatná jména, Podstatné jména, Substantiva, Substantivum.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »