Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Politik

Index Politik

První československé republiky. Politik, z řeckého politikos (πολιτικός - občanský, státní, veřejný), polites (πολίτης - občan, krajan), a polis (πόλις - město, obec, stát), je osoba aktivně angažovaná v ovlivňování veřejných pravidel a rozhodování, tj.

65 vztahy: Absolutismus, Armáda České republiky, Ústava, Česko, Řečtina, Demokracie, Evropská politická strana, Evropská unie, Evropský parlament, Feudalismus, Kandidát, Kandidátní listina, Koalice, Komunální volby, Kraje v Česku, Krajský hejtman, Mandát (politika), Městská rada, Milost (právo), Ministr, Občanství, Občanství Evropské unie, Obec, Parlament České republiky, Parlamentní republika, Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Předseda Senátu Parlamentu České republiky, Předseda vlády, Politická strana, Politické hnutí, Politika, Politologie, Poloprezidentská republika, Poměrný volební systém, Poslanec, Poslanec Evropského parlamentu, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Pravomoc, Prezident České republiky, Prezidentská republika, Primátor, Profesor, První republika, Rada kraje, Rada obce, Samospráva, Senát Parlamentu České republiky, Seznam politických rodin, Seznam politických stran a hnutí v Česku, Starosta, ..., Starosta (Česko), Státník, Tomáš Garrigue Masaryk, Totalitarismus, Vláda České republiky, Volba prezidenta České republiky, Volby, Volby do Evropského parlamentu, Volby do Senátu Parlamentu České republiky, Volební systém, Zastupitel, Zastupitelstvo, Zastupitelstvo kraje, Zastupitelstvo obce, 2013. Rozbalte index (15 více) »

Absolutismus

Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým centralismem, důležitostí armády a správního aparátu, existencí dvora a státní církve.

Nový!!: Politik a Absolutismus · Vidět víc »

Armáda České republiky

Armáda České republiky (zkratka AČR) představuje hlavní složku ozbrojených sil České republiky, do nichž se dále řadí Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.

Nový!!: Politik a Armáda České republiky · Vidět víc »

Ústava

Ústava státu je základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu.

Nový!!: Politik a Ústava · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Politik a Česko · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Politik a Řečtina · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Politik a Demokracie · Vidět víc »

Evropská politická strana

Pojem evropská politická strana označuje politickou stranu, která působí na úrovní EU.

Nový!!: Politik a Evropská politická strana · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Politik a Evropská unie · Vidět víc »

Evropský parlament

Logo Evropského parlamentu Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů Evropské unie a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty.

Nový!!: Politik a Evropský parlament · Vidět víc »

Feudalismus

Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk.

Nový!!: Politik a Feudalismus · Vidět víc »

Kandidát

Kandidát (z lat. candidatus, oblečený do bílého roucha, od candidus, čistý) je konkrétní člověk – fyzická osoba (někdy jím může být i organizace či instituce – tedy právnická osoba), který se buď sám uchází o nějakou funkci, členství, hodnost nebo poctu, anebo jehož k tomu navrhují jiní.

Nový!!: Politik a Kandidát · Vidět víc »

Kandidátní listina

Kandidátní listina, krátce kandidátka, je uspořádaný seznam kandidátů pro volby v poměrném volebním systému.

Nový!!: Politik a Kandidátní listina · Vidět víc »

Koalice

Koalice (z lat. co-alescere, srůstat) obecně označuje spojenectví států, organizací, politických stran nebo osob k prosazení určitých konkrétních cílů.

Nový!!: Politik a Koalice · Vidět víc »

Komunální volby

Komunální volby jsou volby zástupců do menších a malých celků územní samosprávy, tedy do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů v případě měst velkých.

Nový!!: Politik a Komunální volby · Vidět víc »

Kraje v Česku

Samosprávné kraje Česka Územní kraje Česka Kraje jsou v současné době v České republice označení pro dva různé typy subjektů.

Nový!!: Politik a Kraje v Česku · Vidět víc »

Krajský hejtman

Hejtman. Kancelář hejtmana Jihomoravského kraje (r. 2010) Hejtman (z německého Hauptmann, doslova hlavní muž) je v některých státech či oblastech funkce osoby stojící v čele kraje, země nebo obdobného regionu, a to někde jako úředník státní správy, jinde jako funkcionář samosprávného územního celku.

Nový!!: Politik a Krajský hejtman · Vidět víc »

Mandát (politika)

Mandát (z lat. manu dare, pověřit, přikázat) v demokraciích znamená oprávnění a pravomoc poslance nebo jiného voleného funkcionáře, kterou mu svěřili voliči.

Nový!!: Politik a Mandát (politika) · Vidět víc »

Městská rada

Městská rada je v systému místní samosprávy orgán volený zastupiteli města ke správě města či obce.

Nový!!: Politik a Městská rada · Vidět víc »

Milost (právo)

Milost je nevymahatelným a nezaslouženým odpuštěním trestu.

Nový!!: Politik a Milost (právo) · Vidět víc »

Ministr

Ministr (původní význam slova z latinského "minister" .

Nový!!: Politik a Ministr · Vidět víc »

Občanství

Občanství je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu.

Nový!!: Politik a Občanství · Vidět víc »

Občanství Evropské unie

Občanství Evropské unie získává automaticky každý občan členského státu Unie.

Nový!!: Politik a Občanství Evropské unie · Vidět víc »

Obec

Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně.

Nový!!: Politik a Obec · Vidět víc »

Parlament České republiky

Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor České republiky.

Nový!!: Politik a Parlament České republiky · Vidět víc »

Parlamentní republika

'''světle oranžovou barvou'''. Parlamentní republika je forma republiky působící v rámci parlamentního systému vlády (systém bez jasného oddělení moci výkonné a zákonodárné, ale s jasným rozlišením mezi hlavou vlády a hlavou státu).

Nový!!: Politik a Parlamentní republika · Vidět víc »

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je poslanec, volený člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jeden z nejvyšších ústavních činitelů v České republice.

Nový!!: Politik a Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky · Vidět víc »

Předseda Senátu Parlamentu České republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky je senátor a hlava Senátu Parlamentu České republiky, jeden z nejvyšších ústavních činitelů státu.

Nový!!: Politik a Předseda Senátu Parlamentu České republiky · Vidět víc »

Předseda vlády

Předseda vlády (nebo také ministerský předseda, premiér či první ministr) je v parlamentním systému hlavou nejvyššího exekutivního orgánu ve státě: vlády.

Nový!!: Politik a Předseda vlády · Vidět víc »

Politická strana

Politická strana je politická organizace, která nominuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakého problému.

Nový!!: Politik a Politická strana · Vidět víc »

Politické hnutí

Politické hnutí je sociální hnutí v oblasti politiky.

Nový!!: Politik a Politické hnutí · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Politik a Politika · Vidět víc »

Politologie

Politologie (složeno z řec. polis – obec, stát a logos – slovo, výklad) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích, původně sociologie politiky.

Nový!!: Politik a Politologie · Vidět víc »

Poloprezidentská republika

Žlutě jsou vyznačeny státy s poloprezidentským systémem Poloprezidentská republika (též parlamentně prezidentská rep.) je forma republiky, kdy vláda je odpovědná parlamentu, ale prezident, který je volený přímo občany, má postavení přesahující pravomoci prezidenta parlamentní republiky.

Nový!!: Politik a Poloprezidentská republika · Vidět víc »

Poměrný volební systém

Poměrný (proporční) volební systém je kategorie volebního systému, ve které jsou mandáty na úrovni volebního obvodu rozdělovány poměrně.

Nový!!: Politik a Poměrný volební systém · Vidět víc »

Poslanec

Poslanec (v přechýlené podobě pak poslankyně) je člen poslanecké sněmovny parlamentu zvolený oprávněnými voliči.

Nový!!: Politik a Poslanec · Vidět víc »

Poslanec Evropského parlamentu

Poslanec Evropského parlamentu (anglicky Member of the European Parliament, zkráceně MEP) je označení pro osobu, která byla zvolena do Evropského parlamentu, jednoho ze dvou legislativních těles Evropské unie.

Nový!!: Politik a Poslanec Evropského parlamentu · Vidět víc »

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, zkr.

Nový!!: Politik a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky · Vidět víc »

Pravomoc

Pravomoc je souhrn práv (disponovat prostředky a lidmi) a moci (nástrojů, umožňujících požadovat určité činnosti, práce atd. a uplatňovat za jejich správný výkon odměny a za nesplnění sankce) umožňující splnění delegovaných úkolů.

Nový!!: Politik a Pravomoc · Vidět víc »

Prezident České republiky

Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp.

Nový!!: Politik a Prezident České republiky · Vidět víc »

Prezidentská republika

'''modrou barvou'''. Prezidentská republika nebo prezidentská forma vlády je po parlamentním systému druhá nejrozšířenější forma vlády ve světě.

Nový!!: Politik a Prezidentská republika · Vidět víc »

Primátor

Insignie primátora Olomouce Primátor je v České republice označení starosty statutárního města nebo hlavního města Prahy.

Nový!!: Politik a Primátor · Vidět víc »

Profesor

Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická (nebo umělecko-pedagogická) hodnost vysokoškolského pedagoga, tedy vyšší než docent.

Nový!!: Politik a Profesor · Vidět víc »

První republika

První republika je označeníSpojení první republika (.

Nový!!: Politik a První republika · Vidět víc »

Rada kraje

'''Rada kraje.''' Ze zasedací místnosti, v níž se schází rada kraje Vysočiny Rada kraje je jedním z orgánů kraje (vedle zastupitelstva kraje, krajského úřadu, hejtmana kraje a zvláštního orgánu kraje) jakožto vyššího územněsamosprávního celku České republiky.

Nový!!: Politik a Rada kraje · Vidět víc »

Rada obce

Rada obce (obecní rada) je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce.

Nový!!: Politik a Rada obce · Vidět víc »

Samospráva

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“.

Nový!!: Politik a Samospráva · Vidět víc »

Senát Parlamentu České republiky

Senát Parlamentu České republiky je horní komora Parlamentu České republiky.

Nový!!: Politik a Senát Parlamentu České republiky · Vidět víc »

Seznam politických rodin

V politice a politických stranách se často vyskytují příbuzenské vztahy.

Nový!!: Politik a Seznam politických rodin · Vidět víc »

Seznam politických stran a hnutí v Česku

V České republice je registrováno aktivních 84 politických stran a 118 politických hnutí (celkem 202), z nichž část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny.

Nový!!: Politik a Seznam politických stran a hnutí v Česku · Vidět víc »

Starosta

Starosta je nejvyšší představitel obecní správy ve městě nebo v obci.

Nový!!: Politik a Starosta · Vidět víc »

Starosta (Česko)

Starosta je v českém pojetí osoba zvolená do čela obce či její samosprávné části nebo jiné korporace (například spolku či občanského sdružení, tradičně například v Sokolu či Orlu).

Nový!!: Politik a Starosta (Česko) · Vidět víc »

Státník

Státník je politik, který je chápán jako autorita ve vedení státu nebo jeho zastupování navenek.

Nový!!: Politik a Státník · Vidět víc »

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány), byl československý státník, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky.

Nový!!: Politik a Tomáš Garrigue Masaryk · Vidět víc »

Totalitarismus

Totalitarismus (z latinského totus.

Nový!!: Politik a Totalitarismus · Vidět víc »

Vláda České republiky

Vláda České republiky je vrcholný orgán výkonné moci v České republice.

Nový!!: Politik a Vláda České republiky · Vidět víc »

Volba prezidenta České republiky

státních symbolů Prezidenta České republiky volí občané od roku 2012 přímou volbou.

Nový!!: Politik a Volba prezidenta České republiky · Vidět víc »

Volby

Volby do iráckého parlamentu v lednu 2005 Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země.

Nový!!: Politik a Volby · Vidět víc »

Volby do Evropského parlamentu

Volby v Evropské unii se konají každých pět let na základě všeobecného hlasovacího práva.

Nový!!: Politik a Volby do Evropského parlamentu · Vidět víc »

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění.

Nový!!: Politik a Volby do Senátu Parlamentu České republiky · Vidět víc »

Volební systém

Graf volebních systémů Volební systém je v užším smyslu konkrétní způsob, jakým se ve volbách určuje obsazení jednotlivých funkcí, jež jsou voleny, na základě hlasů voličů.

Nový!!: Politik a Volební systém · Vidět víc »

Zastupitel

Zastupitel je zástupce svých voličů, který od nich získal mandát ve volbách, aby skrze něj byly prosazovány myšlenky prezentované v jeho volebním programu.

Nový!!: Politik a Zastupitel · Vidět víc »

Zastupitelstvo

Zasedací sál zastupitelstva Prahy Zastupitelstvo je obecné označení pro přímo volený sbor na úrovni obcí, měst, statutárních měst (včetně jejich městských částí nebo obvodů) a krajů či zemí.

Nový!!: Politik a Zastupitelstvo · Vidět víc »

Zastupitelstvo kraje

Zasedací síň zastupitelstva Jihomoravského kraje Zastupitelstvo kraje je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven.

Nový!!: Politik a Zastupitelstvo kraje · Vidět víc »

Zastupitelstvo obce

Petr Štěpánek) Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje.

Nový!!: Politik a Zastupitelstvo obce · Vidět víc »

2013

* Kalendář.

Nový!!: Politik a 2013 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Politička.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »