Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ponížení

Index Ponížení

Ponížení je vystavení bytosti (entity používající přirozenou inteligenci) takovému úkonu, pro jehož uplatnění na sobě tato entita může oprávněně cítit stud a o kterém se současně lze důvodně domnívat, že přistoupení k němu není nezbytné k zachování chodu společnosti, nebo je nezbytné jen v krajních případech — takových, jimž se bytost při vyvinutí jistého úsilí může bezpečně vyhnout.

28 vztahy: Autorita, Šikana, Škola, Bytost, Důstojnost, Evaluace, Gymnázium, Imperativ, Inteligence, Intuice, Kamerový systém, Norma, Osobní prohlídka, Ozbrojené síly, Přepravní kontrolor, Policista, Pomluva, Právní osobnost, Právo, Restrikce, Riziko, Společnost, Správní úřad, Stud, Suspendování, Učitel, Válečný stav, Vězeňská služba České republiky.

Autorita

Slovo autorita (z latinského růsti, posílit, podpořit, uplatnit) označuje.

Nový!!: Ponížení a Autorita · Vidět víc »

Šikana

školách Vyžadování nesmyslných formulářů je šikanou v původním smyslu slova Šikana (z francouzského chicane) označuje fyzické i psychické omezování či týrání slabšího jedince v kolektivu.

Nový!!: Ponížení a Šikana · Vidět víc »

Škola

Škola tabulí Škola je místo určené pro učení.

Nový!!: Ponížení a Škola · Vidět víc »

Bytost

Bytost je jedinec jevící známky života a vlastního myšlení.

Nový!!: Ponížení a Bytost · Vidět víc »

Důstojnost

Alegorie důstojnosti Důstojnost je soubor pravidel, vztahujících se k nějaké přirozenou inteligenci používající bytosti, nejčastěji k člověku, jejichž (z technického hlediska možné) překročení je z morálního hlediska vnímáno jako nepřípustné, resp.

Nový!!: Ponížení a Důstojnost · Vidět víc »

Evaluace

Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit), hodnocení, je systematické posouzení kvality a hodnoty, popř.

Nový!!: Ponížení a Evaluace · Vidět víc »

Gymnázium

Gymnázium je jeden ze tří hlavních druhů středních škol existujících v České republice, poskytující všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Nový!!: Ponížení a Gymnázium · Vidět víc »

Imperativ

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz.

Nový!!: Ponížení a Imperativ · Vidět víc »

Inteligence

Roberta Fludda z roku 1619 Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je dispozice pro myšlení, učení a adaptaci a projevuje se intelektovým výkonem.

Nový!!: Ponížení a Inteligence · Vidět víc »

Intuice

Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum, doslova v-hled) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody.

Nový!!: Ponížení a Intuice · Vidět víc »

Kamerový systém

Průmyslové kamery Kamerový systém (CCTV –, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů.

Nový!!: Ponížení a Kamerový systém · Vidět víc »

Norma

Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé).

Nový!!: Ponížení a Norma · Vidět víc »

Osobní prohlídka

Osobní prohlídka je jeden z možných úkonů v rámci trestního řízení, který slouží k zajištění věci, která je pro toto řízení důležitá.

Nový!!: Ponížení a Osobní prohlídka · Vidět víc »

Ozbrojené síly

Ozbrojené síly je soubor ozbrojených sborů státu, jejichž součástí jsou ozbrojené jednotky, které mají za úkol podílet se na obraně státu a zajišťovat dodržování zákonů na jeho státním území.

Nový!!: Ponížení a Ozbrojené síly · Vidět víc »

Přepravní kontrolor

Brně Nizozemsku Přepravní kontrolor, obvykle nazývaný revizor, je osoba provádějící přepravní kontrolu, zejména v samoobslužných odbavovacích systémech.

Nový!!: Ponížení a Přepravní kontrolor · Vidět víc »

Policista

Policista v německém Hamburku Policista je příslušník policie.

Nový!!: Ponížení a Policista · Vidět víc »

Pomluva

Pomluva je trestným činem, který spáchá ten, kdo o jiném uvede takový nepravdivý údaj, který může značně ohrozit jeho vážnost před druhými osobami.

Nový!!: Ponížení a Pomluva · Vidět víc »

Právní osobnost

Právní osobnost nebo také právní subjektivita je schopnost vystupovat jako subjekt a nikoli jako objekt práva, tedy schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností.

Nový!!: Ponížení a Právní osobnost · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Ponížení a Právo · Vidět víc »

Restrikce

Restrikce (z lat. re-stringo, re-strictum – škrtím, omezuji; nesprávně také restrinkce) znamená omezení, například snížení počtu zaměstnanců, redukce nákladů, rozsahu služeb a podobná úsporná opatření.

Nový!!: Ponížení a Restrikce · Vidět víc »

Riziko

Pojem rizika se používá v mnoha souvislostech a má v odborném jazyce různých odborných disciplín odlišný význam.

Nový!!: Ponížení a Riziko · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Ponížení a Společnost · Vidět víc »

Správní úřad

Správní úřad je organizační jednotka zřízená zákonem, jejíž působnost je stanovena zákonem (čl. 79 Ústavy), která vystupuje navenek prostřednictvím svých orgánů nebo zástupců, kteří jednají jménem subjektu či za subjekt (např. stát), jehož je správní úřad organizační součástí (organizační složkou).

Nový!!: Ponížení a Správní úřad · Vidět víc »

Stud

Stud je obrana vlastní intimity, varování před tím, co by ji mohlo narušit (ostych), anebo aktuální pocit zahanbení před sebou samým, nad vlastní nedostatečností (hanba). Stud je psychofyzický a často mimovolný jev, který se může projevit zrudnutím ve tváři, kdežto české „stud“ naopak naznačuje souvislost s pocitem chladu a zimy. Fyziologické souvislosti studu nejsou zatím prozkoumány. Jako takový není stud důsledkem mravní výchovy, nýbrž spíše předpokladem skutečné mravnosti. Výchova může ovlivnit rozsah a způsoby projevování studu, může je usměrňovat, podporovat nebo potlačovat, stud sám však není produktem výchovy. M. Scheler, O studu. Praha 1993.

Nový!!: Ponížení a Stud · Vidět víc »

Suspendování

Suspenze (suspendování) je v právu forma trestu, jímž je na určitou či neurčitou dobu odňato určité privilegium nebo je někdo zatímně zproštěn úřadu nebo výkonu určitého práva.

Nový!!: Ponížení a Suspendování · Vidět víc »

Učitel

Učitel ve třídě Učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu.

Nový!!: Ponížení a Učitel · Vidět víc »

Válečný stav

Válečný stav je stav, kdy dvě a více stran jsou ve vzájemném ozbrojeném konfliktu.

Nový!!: Ponížení a Válečný stav · Vidět víc »

Vězeňská služba České republiky

Rukávový znak Vězeňské služby České republiky Výtoni Vězeňská služba České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.

Nový!!: Ponížení a Vězeňská služba České republiky · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »