Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Pověst

Index Pověst

Josef Mathauser, ''Praotec Čech na hoře Říp'', obraz na motivy české pověsti Pověst je epický útvar lidové slovesnosti, obvykle definovaný jako krátké, fantasticky zabarvené vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni.

42 vztahy: Alois Jirásek, Archaismus, August Sedláček, Říp, Bruncvík, Dalimil, Dalimilova kronika, Epika, Erb, Etiologie, Etymologická pověst, Expresivita, Fáma, Folklór, Gelasius Dobner, Hájkova kronika, Hoax, Hyperbola (literatura), Karel Jaromír Erben, Křesťanství, Knížky lidového čtení, Kosmova kronika česká, Kristiánova legenda, Kytice (sbírka), Legenda, Lidová slovesnost, Mýtus, Městská legenda, Mimika, Mimozemšťané, Mytologie, Nadpřirozenost, Pohádka, Pomístní jméno, Praotec Čech, Sakrální stavba, Sigmatismus, Staré pověsti české, Světec, Syžet, Toponymum, Václav Hájek z Libočan.

Alois Jirásek

Alois Jirásek (23. srpna 1851 Hronov – 12. března 1930 Praha) byl český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu.

Nový!!: Pověst a Alois Jirásek · Vidět víc »

Archaismus

Archaismus je označení pro zastaralý jazykový prvek.

Nový!!: Pověst a Archaismus · Vidět víc »

August Sedláček

Písku Pamětní deska prof. A. Sedláčka v budově, kde bývalo reálné gymnázium, dnes ZŠ na nám. Mikuláše z Husi, Tábor August Sedláček (28. srpna 1843 Mladá Vožicehttp://digi.ceskearchivy.cz/cs/5638/132 – Matriční zápis o narození a křtu – 15. ledna 1926 Písek farnost Písek) byl český historik, genealog, sfragistik a heraldik.

Nový!!: Pověst a August Sedláček · Vidět víc »

Říp

Hora Říp (německy Sankt Georgsberg) je se svými 455,2 m n. m.Chlupáč, I. et al., Geologická minulost české republiky, Academia, Praha 2002 již z daleka viditelný a výrazný vrch 4 km jižně od Roudnice nad Labem; jeho vrchol se nachází v katastrálním území Mnetěš.

Nový!!: Pověst a Říp · Vidět víc »

Bruncvík

Bruncvík na hřebenu pilíře Karlova mostu na okraji ostrova Kampa Bruncvík (zvaný též Brunclík) je postava, o níž vyprávějí české báje a jejíž socha je umístěna na Karlově mostu v Praze.

Nový!!: Pověst a Bruncvík · Vidět víc »

Dalimil

Dalimil je mužské jméno.

Nový!!: Pověst a Dalimil · Vidět víc »

Dalimilova kronika

Dalimilova kronika (správně: Kronika tak řečeného Dalimila) je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví.

Nový!!: Pověst a Dalimilova kronika · Vidět víc »

Epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura je literární druh.

Nový!!: Pověst a Epika · Vidět víc »

Erb

Erb (z něm. der Erbe – dědic, případně das Erbe – dědictví) je barevné grafické znamení, které označuje konkrétní osobu, resp.

Nový!!: Pověst a Erb · Vidět víc »

Etiologie

Etiologie (také aetiologie, aitiologie, z řec. αἰτία aitia, příčina) znamená soustavné hledání a výklad příčin.

Nový!!: Pověst a Etiologie · Vidět víc »

Etymologická pověst

Etymologická pověst je pověst snažící se o vysvětlení vzniku nějakého pomístního názvu.

Nový!!: Pověst a Etymologická pověst · Vidět víc »

Expresivita

Expresivita může znamenat.

Nový!!: Pověst a Expresivita · Vidět víc »

Fáma

Fáma (také domněnka či zvěst, anglicky rumour či rumor) je téměř vždy smyšlená, polopravdivá či nepravdivá informace o člověku, jevu či události ze všech sfér soudobého či současného života.

Nový!!: Pověst a Fáma · Vidět víc »

Folklór

valašském lidovém kroji Folklór či folklor je označení pro osobité hudební, slovesné, taneční a dramatické projevy kultury integrovaných skupin obyvatelstva, například venkovského či městského.

Nový!!: Pověst a Folklór · Vidět víc »

Gelasius Dobner

Gelasius Dobner, Sch.P., řádovým jménem Gelasius a Sancta Catharina, vlastním jménem Job Felix Dobner (30. května 1719 Praha – 24. května 1790 Praha) byl český katolický kněz-piarista německého původu, osvícenský historik, propagátor kritické metody v dějepisectví, označovaný za zakladatele moderního kritického českého dějepisectví.

Nový!!: Pověst a Gelasius Dobner · Vidět víc »

Hájkova kronika

Hájkova kronika česká (titulní list, 1541) Hájkova kronika (originálně Kronika česká, původním pravopisem Kronyka Czeska) je česky psaná humanistická kronika o dějinách českého národa, kterou napsal kněz Václav Hájek z Libočan.

Nový!!: Pověst a Hájkova kronika · Vidět víc »

Hoax

teroristických útocích z 11. září 2001 se po Internetu šířila zpráva spojující údajné registrační číslo jednoho z letadel se skrytou zprávou. Ovšem pokud napíšete údajnou registrační značku písmeny wingdings, opravdu tam budete mít toto. Anglické slovo hoax (ze 17. století) obecně označuje podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu.

Nový!!: Pověst a Hoax · Vidět víc »

Hyperbola (literatura)

V literatuře a rétorice se jako hyperbola, nadsázka či zveličení označuje záměrné přehánění skutečnosti s cílem zdůraznit subjektivní závažnost.

Nový!!: Pověst a Hyperbola (literatura) · Vidět víc »

Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben (1811–1870) Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811 Miletín – 21. listopadu 1870 Praha) byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu.

Nový!!: Pověst a Karel Jaromír Erben · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Pověst a Křesťanství · Vidět víc »

Knížky lidového čtení

Titulní list německého vydání ''Fortunata'' z roku 1509. ''Historia von D. Johan Fausten'', frontispiece vydání z roku 1587. Knížky lidového čtení je pojmenování pro zábavnou četbu (hlavně pro různé dobrodružné, hrůzostrašné a sentimentální příběhy, v nichž děj probíhal bez úvah a bez motivace a končil šťastným rozuzlením na způsob pohádky), která byla v souvislost s rozšířením knihtisku v době baroka (tj. zhruba od 16. století), distribuována v jednodušší úpravě a s dřevorytovými ilustracemi do širokých lidových vrstev.

Nový!!: Pověst a Knížky lidového čtení · Vidět víc »

Kosmova kronika česká

Kosmova Kronika česká (lat. orig. Chronica Boemorum, v přesném překladu Kronika Čechů) je nejstarší česká kronika, tj.

Nový!!: Pověst a Kosmova kronika česká · Vidět víc »

Kristiánova legenda

První strana z rukopisu Rajhradského breviáře z poloviny 12. století Vyobrazení konfliktu mezi sv. Václavem a kouřimským knížetem ''(pařížský zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky)'' Kristiánova legenda (také nazývána Křišťanova legenda) je latinský spis o počátcích křesťanství a o prvních českých světcích.

Nový!!: Pověst a Kristiánova legenda · Vidět víc »

Kytice (sbírka)

Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena.

Nový!!: Pověst a Kytice (sbírka) · Vidět víc »

Legenda

Legenda (pochází z latinského legenda, což znamená "věci určené ke čtení") je epický literární žánr, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp.

Nový!!: Pověst a Legenda · Vidět víc »

Lidová slovesnost

Lidová slovesnost, někdy ztotožňována s pojmy ústní lidová slovesnost, ústní lidová tvorba nebo folklor, je součást lidové duchovní kultury, jíž se zabývá slovesná folkloristika.

Nový!!: Pověst a Lidová slovesnost · Vidět víc »

Mýtus

Mýtus (řecky μύθος, vyprávění) je „symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu“, typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky.

Nový!!: Pověst a Mýtus · Vidět víc »

Městská legenda

Městská legenda (urban legend), též současná pověst (contemporary legend) nebo městský mýtus (urban myth) je součástí soudobého folkloru.

Nový!!: Pověst a Městská legenda · Vidět víc »

Mimika

Pokusy G. Duchenne s mimikou tváře (1862) Mimika (z řeckého mimeomai, napodobovat, představovat) je vědomé vyjadřování výrazem tváře, způsobené stahy obličejových svalů.

Nový!!: Pověst a Mimika · Vidět víc »

Mimozemšťané

Mimozemšťany jsou v kulturním kontextu míněny různě inteligentní bytosti, které nepocházejí z planety Země.

Nový!!: Pověst a Mimozemšťané · Vidět víc »

Mytologie

Sir James George Frazer, jeden z nejvýznamnějších mytologů 19. století Mytologie (mythologie, bájesloví, případně bájeslovectví) je věda zabývající se studiem mýtů.

Nový!!: Pověst a Mytologie · Vidět víc »

Nadpřirozenost

Nadpřirozeno či nadpřirozenost je chápána jako něco neobvyklého, pro člověka většinou neznámého nebo nepochopitelného, něco co se nalézá mimo veškerou známou přirozenost.

Nový!!: Pověst a Nadpřirozenost · Vidět víc »

Pohádka

Obraz ''Matky Husy'', jak čte pohádky: Gustave Doré Pohádka je původně folklórní žánr závislý na ústní lidové slovesnosti.

Nový!!: Pověst a Pohádka · Vidět víc »

Pomístní jméno

Vlastní jméno pomístní, anoikonymum, dříve též mikrotoponymum, místní vlastní jméno nesídlištní.

Nový!!: Pověst a Pomístní jméno · Vidět víc »

Praotec Čech

Josef Mathauser – Praotec Čech na hoře Říp Praotec Čech je legendární prapředek, který podle českých pověstí o svém původu přivedl svůj lid do země, která po něm byla pojmenována Čechy.

Nový!!: Pověst a Praotec Čech · Vidět víc »

Sakrální stavba

Haifě Sakrální stavba (z latinského Sacer – „svatý“) (svatostánek) je stavba sloužící pro náboženské nebo rituální úkony.

Nový!!: Pověst a Sakrální stavba · Vidět víc »

Sigmatismus

Sigmatismus, hovorově také známý jako šišlavost, se spolu s rotacismem a rotacismem bohemicem řadí pod narušenou komunikační schopnost nazvanou dyslalie.

Nový!!: Pověst a Sigmatismus · Vidět víc »

Staré pověsti české

Staré pověsti české je kniha pro mládež Aloise Jiráska.

Nový!!: Pověst a Staré pověsti české · Vidět víc »

Světec

Slovo Světec může znamenat.

Nový!!: Pověst a Světec · Vidět víc »

Syžet

Syžet (z francouzského le sujet – námět, látka, téma) je způsob, jakým jsou v literárním díle uspořádány tematické složky (tj. děj, postavy, vypravěč, prostředí) a jak jsou ztvárněny informace o fabuli: mohou být např.

Nový!!: Pověst a Syžet · Vidět víc »

Toponymum

Toponymum vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu (hora, řeka apod.) nebo člověkem vytvořeného objektu a jevu (sídlo, přehrada apod.), který je na povrchu Země nebo jiného kosmického tělesa fixován; pro objekty a jevy na Zemi je to geonymum, pro objekty mimo Zemi je to kosmonymum a pro objekty na Měsíci je to selenonymum.

Nový!!: Pověst a Toponymum · Vidět víc »

Václav Hájek z Libočan

(Titulní list, 1541) Václav Hájek z Libočan (konec 15. st. – 18. březen 1553 Praha) byl český kronikář, spisovatel a nejprve utrakvistický, od roku 1521 katolický kněz.

Nový!!: Pověst a Václav Hájek z Libočan · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Pověsti.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »