Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Právní věda

Index Právní věda

Právní věda neboli jurisprudence je věda zkoumající z různých hledisek právo, a to ať již právo pozitivní (platné), tak i právo přirozené.

12 vztahy: Aleš Gerloch, Antropologie práva, Biologie, Filosofie práva, Kanonické právo, Přirozené právo, Pozitivní právo, Právní odvětví, Právo, Teorie práva, Věda, Viktor Knapp.

Aleš Gerloch

Aleš Gerloch (* 26. května 1955 Ostrava) je český právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá hlavně teorií práva, právní filozofií a ústavním právem.

Nový!!: Právní věda a Aleš Gerloch · Vidět víc »

Antropologie práva

Antropologie práva je společenská věda, která zkoumá vznik, vývoj a fungování práva v různých kulturách světa.

Nový!!: Právní věda a Antropologie práva · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Právní věda a Biologie · Vidět víc »

Filosofie práva

Filosofie práva je odvětví filosofie a právní vědy, které zkoumá a objasňuje základní právní pojmy, vztah mezi morálkou, spravedlností a právem, otázky legality a legitimity, platnosti práva a podobně.

Nový!!: Právní věda a Filosofie práva · Vidět víc »

Kanonické právo

Kanonické právo je náboženské právo katolických, pravoslavných a anglikánských církví, které jsou jeho tvůrkyněmi.

Nový!!: Právní věda a Kanonické právo · Vidět víc »

Přirozené právo

Přirozené právo (latinsky ius naturale) znamená právo nepsané, věčné, univerzální a nezávislé na státu, jehož podstatou je obecná rovnost všech lidí a nediskriminace žádné lidské osoby.

Nový!!: Právní věda a Přirozené právo · Vidět víc »

Pozitivní právo

Pozitivním právem (označovaným též - ne zcela přesně - jako platné právo) se rozumí takové právo, které lze odvodit z v dané době platného systému právních norem, vesměs psaných (psané právo neboli ius scriptum).

Nový!!: Právní věda a Pozitivní právo · Vidět víc »

Právní odvětví

Právní odvětví je autonomní část právního řádu.

Nový!!: Právní věda a Právní odvětví · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Právní věda a Právo · Vidět víc »

Teorie práva

Teorie práva je právní věda systematicky se zabývající veškerými právně relevantními skutečnostmi (hovoříme o tzv. právních jevech).

Nový!!: Právní věda a Teorie práva · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Právní věda a Věda · Vidět víc »

Viktor Knapp

Viktor Knapp (18. prosince 1913 Praha – 29. června 1996) byl jeden z nejvýznamnějších českých právníků druhé poloviny 20. století, československý politik Komunistické strany Československa a poúnorový poslanec Národního shromáždění ČSSR a Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

Nový!!: Právní věda a Viktor Knapp · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Iurisprudentia, Jurisprudence, Právní vědy.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »