Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Právník

Index Právník

90px90px Právník je odborný znalec práva, jde o obecné označení osoby, která získala vysokoškolské právnické vzdělání.

48 vztahy: Advokát, Advokátní koncipient, Akademický titul, Asistent, Asistent soudce, Ústavní soud České republiky, Česká advokátní komora, Česko, Bakalář, Doktor filozofie, Doktor práv, Exekutorský koncipient, ISCED, Ivo Bretaňský, Judikát, Justiční akademie, Justiční čekatel, Komunistický režim v Československu, Krajský úřad, Kvalifikace (osobní), Magistr, Master of Laws, Nejvyšší soud České republiky, Nostrifikace, Notář, Notářský koncipient, Obecní úřad, Ph.D., Podnikatel, Policejní akademie České republiky v Praze, Policie České republiky, Právní čekatel, Právnická fakulta, Právo, Rigorózní práce, Rigorózní zkouška, Sametová revoluce, Soudce, Soudní exekutor, Správní úřad, Státní zástupce, Studijní obor, Studijní program, Univerzita, Vyšší úředník státního zastupitelství, Vyšší soudní úředník, Vysoká škola, Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti.

Advokát

Anglický advokát na počátku 20. století Francouzský advokát na počátku 20. století Advokát je svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným poskytováním právních služeb, a to zpravidla za úplatu.

Nový!!: Právník a Advokát · Vidět víc »

Advokátní koncipient

Advokátní koncipient je právník, který je zaměstnán u určitého advokáta a který pod jeho dohledem jako školitele vykonává právní praxi, jejímž cílem je získat znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie, a připravuje se na advokátní zkoušku.

Nový!!: Právník a Advokátní koncipient · Vidět víc »

Akademický titul

Akademický titul značí udělenou kvalifikaci řádně zakončeného studijního programu v rámci terciárního vzdělávání zpravidla na univerzitě či jiné vysoké škole.

Nový!!: Právník a Akademický titul · Vidět víc »

Asistent

Asistent nebo asistentka může být.

Nový!!: Právník a Asistent · Vidět víc »

Asistent soudce

Asistent soudce je právník, odborný pomocník soudce.

Nový!!: Právník a Asistent soudce · Vidět víc »

Ústavní soud České republiky

Ústavní soud České republiky je specializovaná česká soudní instituce, která stojí mimo systém obecných soudů a jejímž základním posláním je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla v souladu s ústavním pořádkem.

Nový!!: Právník a Ústavní soud České republiky · Vidět víc »

Česká advokátní komora

Česká advokátní komora (ve zkratce ČAK) je stavovským sdružením advokátů.

Nový!!: Právník a Česká advokátní komora · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Právník a Česko · Vidět víc »

Bakalář

Bakalář (z lat. baccalaureus) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu.

Nový!!: Právník a Bakalář · Vidět víc »

Doktor filozofie

Doktor filozofie (z lat.), ve zkratce PhDr. psané před jménem, je akademický titul, který je udělován v oblasti humanitních, společenských (a v Česku od zrušení udělování titulu ve zkratce PaedDr.) i pedagogických věd na příslušných fakultách vysokých škol.

Nový!!: Právník a Doktor filozofie · Vidět víc »

Doktor práv

Doktor práv (ve zkratce JUDr. psané před jménem; dříve se též používala zkratka Dr. jur.) je akademický titul udělovaný v oblasti práva – udělován je těm právníkům, kteří už dosáhli titulu magistr (Mgr.) a kteří poté úspěšně absolvovali rigorózní zkoušku ze zvoleného právního oboru, jejíž součástí je také obhajoba rigorózní práce.

Nový!!: Právník a Doktor práv · Vidět víc »

Exekutorský koncipient

Exekutorský koncipient je právník, zaměstnanec soudního exekutora zapsaný v seznamu exekutorských koncipientů vedeném Exekutorskou komorou České republiky.

Nový!!: Právník a Exekutorský koncipient · Vidět víc »

ISCED

ISCED (International Standard Classification of Education) je mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO od roku 1976.

Nový!!: Právník a ISCED · Vidět víc »

Ivo Bretaňský

Ivo Bretaňský, také Ivo Hélory (nebo Yves de Tréguier; 17. října 1253, Minihy-Tréguier – 19. května 1303 tamtéž) byl církevní soudce a obhájce.

Nový!!: Právník a Ivo Bretaňský · Vidět víc »

Judikát

Judikát v širším smyslu znamená soudní rozhodnutí, ve smyslu užším pak rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí.

Nový!!: Právník a Judikát · Vidět víc »

Justiční akademie

Justiční akademie v Kroměříži vznikla na základě zákona o soudech a soudcích jako instituce resortu spravedlnosti pro vzdělávání soudců a státních zástupců a dalších zaměstnanců resortu justice.

Nový!!: Právník a Justiční akademie · Vidět víc »

Justiční čekatel

Justiční čekatel je právník, absolvent právnické fakulty, který se praxí u soudu připravuje na vykonání odborné justiční zkoušky, aby se mohl stát soudcem.

Nový!!: Právník a Justiční čekatel · Vidět víc »

Komunistický režim v Československu

Komunistický režim, komunistická diktatura nebo také komunistická totalita je označení pro období, po které v Československu vládla KSČ.

Nový!!: Právník a Komunistický režim v Československu · Vidět víc »

Krajský úřad

Detail z průčelí budovy jihlavského krajského úřadu. Krajský úřad je jedním z orgánů kraje (vedle zastupitelstva kraje, rady kraje, hejtmana kraje a zvláštního orgánu kraje).

Nový!!: Právník a Krajský úřad · Vidět víc »

Kvalifikace (osobní)

Kvalifikace je způsobilost řádně vykonávat určitou pracovní činnost, určitou pozici nebo určité povolání.

Nový!!: Právník a Kvalifikace (osobní) · Vidět víc »

Magistr

Magistr (z lat. magister) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu.

Nový!!: Právník a Magistr · Vidět víc »

Master of Laws

Master of Laws, psáno formou zkratky nejčastěji LL.M. uváděnou za jménem, z lat.

Nový!!: Právník a Master of Laws · Vidět víc »

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky.

Nový!!: Právník a Nejvyšší soud České republiky · Vidět víc »

Nostrifikace

Doklady o dosaženém vzdělání: mongolský, slovensko-maďarský a ukrajinský Nostrifikace (z lat. nostrum.

Nový!!: Právník a Nostrifikace · Vidět víc »

Notář

vlámského malíře Quentina Massyse ze 16. století) Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a některým dalším činnostem, z nichž významná je zejména činnost notáře jako soudního komisaře (v České republice a některých dalších státech zejména střední Evropy).

Nový!!: Právník a Notář · Vidět víc »

Notářský koncipient

Notářský koncipient (slovensky notársky koncipient, německy Notariatskonzipient, slovinsky notarski pripravnik) je zaměstnanec notáře, který z jeho pověření provádí úkony v činnosti notáře.

Nový!!: Právník a Notářský koncipient · Vidět víc »

Obecní úřad

Obecní úřad Stará Lysá, okres Nymburk Obecní úřad je orgán obce.

Nový!!: Právník a Obecní úřad · Vidět víc »

Ph.D.

Ph.D. je zkratka (původně z lat.) akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě.

Nový!!: Právník a Ph.D. · Vidět víc »

Podnikatel

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která se věnuje podnikání, tedy soustavné a samostatné činnosti prováděné za účelem zisku.

Nový!!: Právník a Podnikatel · Vidět víc »

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze (zkratka PA ČR, někdy též podle domény POLAC) je jediná policejní vysoká škola v České republice.

Nový!!: Právník a Policejní akademie České republiky v Praze · Vidět víc »

Policie České republiky

Znak Policie České republiky Policie České republiky (PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, státní policie s působností na celém území republiky.

Nový!!: Právník a Policie České republiky · Vidět víc »

Právní čekatel

Právní čekatel je právník, který se podílí na provádění úkonů státního zastupitelství, u kterého vykonává svou praxi a tím se připravuje na vykonání závěrečné zkoušky, aby se mohl stát státním zástupcem.

Nový!!: Právník a Právní čekatel · Vidět víc »

Právnická fakulta

Praze) Právnická fakulta je součást vysoké školy, na níž je možné studovat právo.

Nový!!: Právník a Právnická fakulta · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Právník a Právo · Vidět víc »

Rigorózní práce

Rigorózní práce (angl.) je obsáhlejší odborná práce, jejíž obhajoba je součástí rigorózní zkoušky – obhajují ji absolventi magisterského studijního programu s titulem magistr (Mgr.), pokud tito uchazeči usilují o získání titulu doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), doktor přírodních věd (RNDr.), doktor farmacie (PharmDr.), licenciát teologie (ThLic.), nebo doktor teologie (ThDr.). Rigorózní práce (nebo její obdoba) se může v některých případech týkat také vysokoškolských studentů lékařských magisterských studijních programů (MVDr./MDDr./MUDr.), pro ty však není tato práce – její obhajoba, povinná ze zákona, v některých těchto oborech se pak práce zhotovuje, v jiných nikoli, vždy dle akreditované skladby příslušného studijního oboru.

Nový!!: Právník a Rigorózní práce · Vidět víc »

Rigorózní zkouška

Rigorózní zkouška (latinsky examen rigorosum – přísná zkouška), dříve též rigorózum, hovorově též rigo, přesněji státní rigorózní zkouška, je v Česku jeden z typů státní zkoušky na některých vysokých školách univerzitního typu (univerzitách).

Nový!!: Právník a Rigorózní zkouška · Vidět víc »

Sametová revoluce

Tribuna u sochy sv. Václava Demonstranti na Staroměstském náměstí v Praze Sametová revoluce (jinak také Něžná revoluce) je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.

Nový!!: Právník a Sametová revoluce · Vidět víc »

Soudce

Americký soudce hovoří k advokátovi Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních.

Nový!!: Právník a Soudce · Vidět víc »

Soudní exekutor

Soudní exekutor je svobodné právnické povolání, které podle exekučního řádu zajišťuje provádění exekucí.

Nový!!: Právník a Soudní exekutor · Vidět víc »

Správní úřad

Správní úřad je organizační jednotka zřízená zákonem, jejíž působnost je stanovena zákonem (čl. 79 Ústavy), která vystupuje navenek prostřednictvím svých orgánů nebo zástupců, kteří jednají jménem subjektu či za subjekt (např. stát), jehož je správní úřad organizační součástí (organizační složkou).

Nový!!: Právník a Správní úřad · Vidět víc »

Státní zástupce

Talár, úřední oděv státního zástupce v trestním řízení před soudem Státní zástupce (zastarale též státní návladní) je právník, který je zařazen k určitému státnímu zastupitelství a který vykonává jeho úkoly.

Nový!!: Právník a Státní zástupce · Vidět víc »

Studijní obor

Studijní obor je ucelenou částí vysokoškolského studia, která tvoří podmnožinu studijního programu.

Nový!!: Právník a Studijní obor · Vidět víc »

Studijní program

Studijní program je ucelená forma vysokoškolského studia.

Nový!!: Právník a Studijní program · Vidět víc »

Univerzita

Univerzita (z lat. universitas.

Nový!!: Právník a Univerzita · Vidět víc »

Vyšší úředník státního zastupitelství

Vyšší úředník státního zastupitelství je administrativní pracovník státního zastupitelství, který se podílí na jeho činnosti v trestním řízení i v dalších oborech jeho působnosti.

Nový!!: Právník a Vyšší úředník státního zastupitelství · Vidět víc »

Vyšší soudní úředník

Vyšší soudní úředník (něm. Rechtspfleger, doslova „ošetřovatel práva“) je administrativní pracovník soudu, který se podílí na jeho rozhodovací a jiné činnosti.

Nový!!: Právník a Vyšší soudní úředník · Vidět víc »

Vysoká škola

Vysoká škola je právnická osoba, vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání.

Nový!!: Právník a Vysoká škola · Vidět víc »

Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti

Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti (Vysoká škola SNB, VŠ Sboru národní bezpečnosti, VŠ SNB) byla v letech 1973–1990 vysokou školou univerzitního směru řízenou ministerstvem vnitra ČSSR a se sídlem v Praze a pobočkami v Holešově a Bratislavě.

Nový!!: Právník a Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Jurista, Podnikový právník, Právnička.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »