Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Průtok vodního toku

Index Průtok vodního toku

Průtok vodního toku je objemový průtok vody v daném profilu vodního toku.

30 vztahy: Aritmetický průměr, Český hydrometeorologický ústav, Chézyho rovnice, Chlorid sodný, Dopplerův jev, Hmotnostní průtok, Koncentrace (chemie), Konsumpční křivka (hydrologie), Limnigrafická stanice, Logaritmicko-normální rozdělení, Objem, Objemový průtok, Odtok, Přehradní hráz, Pojišťovnictví, Povodí, Povodeň, Průtočná plocha, Průtokoměr, Rozdělení pravděpodobnosti, Rychlost, Sanační průtok, Ultrazvuk, Voda, Vodní bilance, Vodní dílo, Vodní stav, Vodní tok, Vodní zákon, Vodočet.

Aritmetický průměr

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot.

Nový!!: Průtok vodního toku a Aritmetický průměr · Vidět víc »

Český hydrometeorologický ústav

Budova ČHMÚ Pracoviště předpovědní a výstražné služby ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ, CHMI) je organizace zabývající se zejména předpověďmi počasí a poskytující výstražnou službu a další služby v oborech meteorologie, klimatologie či hydrologie.

Nový!!: Průtok vodního toku a Český hydrometeorologický ústav · Vidět víc »

Chézyho rovnice

Chézyho rovnice je vztahem pro výpočet rychlosti vody v otevřeném korytě.

Nový!!: Průtok vodního toku a Chézyho rovnice · Vidět víc »

Chlorid sodný

Chlorid sodný (NaCl), známý v běžném životě pod označením kuchyňská sůl a nejčastěji prostě sůl, je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná.

Nový!!: Průtok vodního toku a Chlorid sodný · Vidět víc »

Dopplerův jev

Zdroj vlnění v pohybu zprava doleva. Před zdrojem vlevo je frekvence vyšší, za zdrojem vpravo je frekvence nižší. Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače.

Nový!!: Průtok vodního toku a Dopplerův jev · Vidět víc »

Hmotnostní průtok

Jako hmotnostní průtok \dot se označuje hmotnost m tekutiny (kapaliny nebo plynu), která za jednotku času projde průtočným průřezem v určitém systému.

Nový!!: Průtok vodního toku a Hmotnostní průtok · Vidět víc »

Koncentrace (chemie)

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi.

Nový!!: Průtok vodního toku a Koncentrace (chemie) · Vidět víc »

Konsumpční křivka (hydrologie)

Konsumční (též konsumpční) neboli měrná křivka je vztah mezi vodním stavem na měrném objektu nebo ve vodním toku a objemovým průtokem vody tímto objektem či tokemKemel, M. (1991): Hydrologie.

Nový!!: Průtok vodního toku a Konsumpční křivka (hydrologie) · Vidět víc »

Limnigrafická stanice

Výtoňský limnigraf Limnigrafická stanice je místo se zařízením k pozorování vodního stavu v hlásném profilu vodního toku, vybavené limnigrafem – přístrojem k měření a registraci výšky hladiny vodního toku.

Nový!!: Průtok vodního toku a Limnigrafická stanice · Vidět víc »

Logaritmicko-normální rozdělení

Hustoty logaritmicko-normálního rozdělení se stejným parametrem ''μ'' a různými parametry ''σ'' Logaritmicko-normální rozdělení (také log-normální rozdělení) s parametry \mu a \sigma, označované LN(\mu, \sigma), je spojité rozdělení pravděpodobnosti jednorozměrné reálné náhodné veličiny X takové, že náhodná veličina \ln(X) má normální rozdělení se střední hodnotou \mu a směrodatnou odchylkou \sigma.

Nový!!: Průtok vodního toku a Logaritmicko-normální rozdělení · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Průtok vodního toku a Objem · Vidět víc »

Objemový průtok

Objemový průtok (objemový tok) je objem kapaliny, který proteče jedním místem (celým průřezem v jednom místě trubice) za jednotku času.

Nový!!: Průtok vodního toku a Objemový průtok · Vidět víc »

Odtok

Odtok je hydrologický pojem vyjadřující objem vody, která odteče za určité časové období z povodí.

Nový!!: Průtok vodního toku a Odtok · Vidět víc »

Přehradní hráz

vodní nádrže Orlík, nejvyšší betonová hráz v Česku Přehrada Höllensteinsee v Německu Přehradní hráz také nazývaná jen přehrada je vodní dílo přehrazující vodní tok (řeku či potok) a zadržující vodu.

Nový!!: Průtok vodního toku a Přehradní hráz · Vidět víc »

Pojišťovnictví

Pojišťovnictví je specializovaná oblast finančnictví, jež pomáhá zajišťovat veškeré hodnoty včetně zdraví a života, které jsou ohrožovány řadou rizik.

Nový!!: Průtok vodního toku a Pojišťovnictví · Vidět víc »

Povodí

Mapa hlavních evropských povodí Povodí je oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky či jezera.

Nový!!: Průtok vodního toku a Povodí · Vidět víc »

Povodeň

Rozvodněná Berounka v obci Hlásná Třebaň v srpnu 2002 Novém Městě nad Metují v roce 1997 dešťů Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků.

Nový!!: Průtok vodního toku a Povodeň · Vidět víc »

Průtočná plocha

Průtočná plocha je plošný obsah řezu vedeného kolmo k proudnicím, ve zvláštních případech (prismatické koryto, rovnoběžné proudnice) na osu vodního toku.

Nový!!: Průtok vodního toku a Průtočná plocha · Vidět víc »

Průtokoměr

Průtokoměr je zařízení, které měří průtok (objemový nebo hmotnostní) kapalin a plynů.

Nový!!: Průtok vodního toku a Průtokoměr · Vidět víc »

Rozdělení pravděpodobnosti

Rozdělení pravděpodobnosti nebo rozložení pravděpodobnosti (někdy také distribuce pravděpodobnosti) náhodné veličiny je pravidlo, kterým každému jevu popisovanému touto veličinou přiřazujeme určitou pravděpodobnost.

Nový!!: Průtok vodního toku a Rozdělení pravděpodobnosti · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Průtok vodního toku a Rychlost · Vidět víc »

Sanační průtok

Přeliv pro sanační průtok Sanační průtok nebo též Minimální zůstatkový průtok (MZP) nebo také hygienický průtok je minimální stálý průtok ve vodním toku pod místem odběru (např. pro vodní elektrárnu, či vodárenské účely), který je nutný pro zachování jeho biologické rovnováhy (ochrana ryb a dalších vodních živočichů).

Nový!!: Průtok vodního toku a Sanační průtok · Vidět víc »

Ultrazvuk

Vyšetření plodu ultrazvukem Cholecystolithiasa ukázka tzv. Dopplerovské sonografie krčních tepen Ultrazvuk (UZ) je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, slyšitelného zvuku, která je cca 20 kHz.

Nový!!: Průtok vodního toku a Ultrazvuk · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Průtok vodního toku a Voda · Vidět víc »

Vodní bilance

Denní příjem tekutin Denní výdej tekutin Vodní bilance je poměr mezi příjmem a výdejem tekutin.

Nový!!: Průtok vodního toku a Vodní bilance · Vidět víc »

Vodní dílo

Vodní dílo Morávka Vodní dílo je v české a slovenské legislativě obecně používaný termín pro každou stavbu sloužící k zadržování, jímání, vedení, nebo jinému nakládání s povrchovou či podzemní vodou.

Nový!!: Průtok vodního toku a Vodní dílo · Vidět víc »

Vodní stav

Vodní stav u vodních toků se obvykle udává jako výška hladiny vody nad nulou vodočtu, zpravidla v centimetrech, jedná se tedy v zásadě o smluvní hodnotu.

Nový!!: Průtok vodního toku a Vodní stav · Vidět víc »

Vodní tok

Vodní tok (vodoteč) je koryto s vodou, která odtéká z povodí.

Nový!!: Průtok vodního toku a Vodní tok · Vidět víc »

Vodní zákon

Vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nabyl účinnosti 1.

Nový!!: Průtok vodního toku a Vodní zákon · Vidět víc »

Vodočet

Ledči nad Sázavou Vodočet je základním vybavením každé vodočetné či limnigrafické stanice.

Nový!!: Průtok vodního toku a Vodočet · Vidět víc »

Přesměrování zde:

N - letá voda, N-letá voda, Průtok (hydrologie), Průtok (veličina).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »