Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Praslovanština

Index Praslovanština

Praslovanština je vymřelý jazyk z rodiny indoevropských jazyků, společný prajazyk dávných Slovanů, z něhož se později vyvinuly všechny ostatní slovanské jazyky.

63 vztahy: Akuzativ, Albánština, Aorist, Arménština, Íránské jazyky, Řečtina, Baltské jazyky, Běloruština, Bulharština, Dativ, Dvojné číslo, Genitiv, Germánské jazyky, Gramatikalizace, Imperativ, Imperfektum, Indikativ, Indoíránské jazyky, Indoevropské jazyky, Infinitiv, Instrumentál, Jednotné číslo, Jer, Jmenný rod, Karel Horálek, Keltské jazyky, Kmen (mluvnice), Koncovka (mluvnice), Kondicionál, Konjunktiv, Lingvistika, Lokál, Makedonština, Medium (mluvnice), Mluvnický pád, Množné číslo, Nominativ, Ѣ, Optativ, Příčestí, Perfektum, Plusquamperfektum, Polština, Praindoevropský jazyk, Prajazyk, Radoslav Večerka, Ruština, Satemové a kentumové jazyky, Slované, Slovanské jazyky, ..., Slovenština, Slovinština, Slovní zásoba, Srbochorvatština, Staroslověnština, Supinum, Syntax, Trpný rod, Tvarosloví, Ukrajinština, Vokativ, 10. století, 9. století. Rozbalte index (13 více) »

Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: Praslovanština a Akuzativ · Vidět víc »

Albánština

Albánština (albánsky gjuha shqipe nebo shqip) je indoevropský jazyk, kterým mluví přes 6 milionů lidí v Albánii a Kosovu.

Nový!!: Praslovanština a Albánština · Vidět víc »

Aorist

Termín aorist (z řeckého „a-horistos“ – „nevymezený“) se užívá u některých jazyků jako označení jistého typu slovesného času, a sice obyčejně jednoduchého minulého času, který nevyjadřuje žádné zvláštní vidové charakteristiky, čímž se liší od jiných časů minulých, jako je imperfektum, perfektum či plusquamperfektum.

Nový!!: Praslovanština a Aorist · Vidět víc »

Arménština

Arménština je jazyk arménského národa.

Nový!!: Praslovanština a Arménština · Vidět víc »

Íránské jazyky

Íránské jazyky jsou odnoží indoíránské větve indoevropské jazykové rodiny.

Nový!!: Praslovanština a Íránské jazyky · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Praslovanština a Řečtina · Vidět víc »

Baltské jazyky

Baltské jazyky na pobřeží Baltu Baltské jazyky jsou skupina jazyků v indoevropské jazykové rodině, které kdysi používaly baltské národy (Baltové) na území rozprostírajícím se od Visly až po hranice Estonska.

Nový!!: Praslovanština a Baltské jazyky · Vidět víc »

Běloruština

Běloruština je východoslovanský jazyk, příbuzný polštině, ukrajinštině a ruštině.

Nový!!: Praslovanština a Běloruština · Vidět víc »

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí.

Nový!!: Praslovanština a Bulharština · Vidět víc »

Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3.

Nový!!: Praslovanština a Dativ · Vidět víc »

Dvojné číslo

Dvojné číslo (duál) je mluvnická kategorie čísla vyjadřující dvojnost, párovost.

Nový!!: Praslovanština a Dvojné číslo · Vidět víc »

Genitiv

Genitiv (zkratka GEN, česky též původník, roditel či přisvojník) je mluvnický pád, v češtině 2.

Nový!!: Praslovanština a Genitiv · Vidět víc »

Germánské jazyky

němčina Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků.

Nový!!: Praslovanština a Germánské jazyky · Vidět víc »

Gramatikalizace

Gramatikalizace je druh jazykové změny, kdy dochází k desémantizaci lexikální jednotky, jež nabývá gramatického významu.

Nový!!: Praslovanština a Gramatikalizace · Vidět víc »

Imperativ

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz.

Nový!!: Praslovanština a Imperativ · Vidět víc »

Imperfektum

Imperfektum je jeden z minulých časů, kterým jazyky, jež ho mají, zpravidla označují minulý děj, který v minulosti trval nebo se opakoval.

Nový!!: Praslovanština a Imperfektum · Vidět víc »

Indikativ

Indikativ (též oznamovací způsob) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje běžné reálné sdělení.

Nový!!: Praslovanština a Indikativ · Vidět víc »

Indoíránské jazyky

Indoíránské Indoíránské jazyky jsou jednou ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Praslovanština a Indoíránské jazyky · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Praslovanština a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Infinitiv

'''Infinitiv''' (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas.

Nový!!: Praslovanština a Infinitiv · Vidět víc »

Instrumentál

Instrumentál (zkratka INS nebo INSTR, česky též nástrojník) je mluvnický pád.

Nový!!: Praslovanština a Instrumentál · Vidět víc »

Jednotné číslo

Jednotné číslo (singulár, lat. singularis, zkráceně sg.) je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus.

Nový!!: Praslovanština a Jednotné číslo · Vidět víc »

Jer

Jer (plurál jery) je jméno dvou slovanských samohlásek a písmen, tzv.

Nový!!: Praslovanština a Jer · Vidět víc »

Jmenný rod

Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie jmen (lat. nomina), tedy podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a případně dalších slovních druhů, která ovlivňuje jejich skloňování a také tvary sloves, zejména příčestí.

Nový!!: Praslovanština a Jmenný rod · Vidět víc »

Karel Horálek

Karel Horálek (4. listopadu 1908 Rajhrad farnost Rajhrad u Brna – 26. srpna 1992 Praha) byl český jazykovědec, slavista, paleoslovenista, bulharista, literární vědec a historik, folklorista, textolog, lexikograf, versolog, vysokoškolský pedagog, člen korespondent ČSAV.

Nový!!: Praslovanština a Karel Horálek · Vidět víc »

Keltské jazyky

Místa v Evropě, kde dnes najdeme keltské národy. Keltské jazyky, které se vyvinuly z protokeltštiny, představují starobylou větev indoevropské jazykové rodiny.

Nový!!: Praslovanština a Keltské jazyky · Vidět víc »

Kmen (mluvnice)

Kmenem se v lingvistice označuje ta část slova, která se v různých tvarech téhož slova (u flektivních slovních druhů) nemění.

Nový!!: Praslovanština a Kmen (mluvnice) · Vidět víc »

Koncovka (mluvnice)

Koncovka je zakončení ohebných slov (tzv. flexivní sufix), které se při skloňování nebo časování slova mění.

Nový!!: Praslovanština a Koncovka (mluvnice) · Vidět víc »

Kondicionál

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi.

Nový!!: Praslovanština a Kondicionál · Vidět víc »

Konjunktiv

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v některých jazycích) subjunktiv, francouzsky subjonctif (česky spojovací způsob) je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Nový!!: Praslovanština a Konjunktiv · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Praslovanština a Lingvistika · Vidět víc »

Lokál

Lokál (také lokativ, zkratka LOC, česky též místník) je mluvnický pád vyjadřující obvykle umístění v objektu, jehož pojmenování ohýbá.

Nový!!: Praslovanština a Lokál · Vidět víc »

Makedonština

Makedonština je jihoslovanský jazyk zapisovaný upravenou cyrilicí.

Nový!!: Praslovanština a Makedonština · Vidět víc »

Medium (mluvnice)

Medium označuje v mluvnici specifický rod sloves.

Nový!!: Praslovanština a Medium (mluvnice) · Vidět víc »

Mluvnický pád

Pád je morfologická kategorie, kterou flexivní jazyky obvykle vyjadřují vztah jmen (nomin) ke slovesu či jiným větným členům.

Nový!!: Praslovanština a Mluvnický pád · Vidět víc »

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus.

Nový!!: Praslovanština a Množné číslo · Vidět víc »

Nominativ

Nominativ (zkratka NOM, z lat. nominativus od nominare.

Nový!!: Praslovanština a Nominativ · Vidět víc »

Ѣ

Ѣ, minuskule ѣ (jať, rusky ять) je již běžně nepoužívané písmeno cyrilice.

Nový!!: Praslovanština a Ѣ · Vidět víc »

Optativ

Optativ je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla doufání v něco nebo přání.

Nový!!: Praslovanština a Optativ · Vidět víc »

Příčestí

Příčestí (participium, z lat. participare – „mít účast“; české označení vzniklo obrozeneckým převzetím ruského pričástije, což je částečný kalk z latiny) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce.

Nový!!: Praslovanština a Příčestí · Vidět víc »

Perfektum

Perfektum je slovesný čas, který v některých jazycích vyjadřuje ukončenost minulého děje.

Nový!!: Praslovanština a Perfektum · Vidět víc »

Plusquamperfektum

Plusquamperfektum je předminulý čas sloves, kterým se v některých jazycích vyjadřuje děj, který předcházel jinému minulému ději.

Nový!!: Praslovanština a Plusquamperfektum · Vidět víc »

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština.

Nový!!: Praslovanština a Polština · Vidět víc »

Praindoevropský jazyk

kurganové hypotézy, přibližně 4000–1000 př. n. l. Purpurová oblast reprezentuje předpokládanou indoevropskou pravlast, červená oblast osídlenou okolo roku 2500 př. n. l., oranžová okolo roku 1000 př. n. l. Praindoevropština, protoindoevropština či indoevropština (zkratke ide. či PIE) je lingvistická rekonstrukce společného předka indoevropských jazyků.

Nový!!: Praslovanština a Praindoevropský jazyk · Vidět víc »

Prajazyk

Termín prajazyk (řidčeji též protojazyk) označuje jazyk, jehož diferenciací vznikly další příbuzné jazyky či nářečí, a lze ho tak považovat za jejich společného předka.

Nový!!: Praslovanština a Prajazyk · Vidět víc »

Radoslav Večerka

Radoslav Večerka (18. dubna 1928 Brno – 15. prosince 2017 Brno) byl český jazykovědec, vysokoškolský pedagog, publicista, editor a literární vědec, který se zabýval slavistikou se zaměřením na paleoslovenistiku, slovanskou jazykovou komparistiku a dějiny slavistiky.

Nový!!: Praslovanština a Radoslav Večerka · Vidět víc »

Ruština

Ruština (rusky) je nejužívanější slovanský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor, zvaný rusistika.

Nový!!: Praslovanština a Ruština · Vidět víc »

Satemové a kentumové jazyky

Satemové a kentumové jazyky jsou dvě skupiny jazyků, které se vyvinuly z původního praindoevropského základu, a kontrastně vyslovují slova se společným původem.

Nový!!: Praslovanština a Satemové a kentumové jazyky · Vidět víc »

Slované

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy. Mnoho Slovanů později také osídlilo Sibiř, střední Asii a emigrovalo do různých částí světa. Slované obývají okolo poloviny území Evropy a je to největší etnicko-jazyková skupina v Evropě. Podle svého jazyka jsou Slované děleni na východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové a Makedonci). Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp. jsou národy in statu nascendi a jejich etnicita je předmětem sporů (Černohorci, Goranci, Kašubové, Moravané, Pomaci, Rusíni, Slezané). V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes již vymřelé: Polabští Slované a Pobaltští Slované (a v jejich rámci další kmeny).

Nový!!: Praslovanština a Slované · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Praslovanština a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Praslovanština a Slovenština · Vidět víc »

Slovinština

Slovinština je jihoslovanský jazyk.

Nový!!: Praslovanština a Slovinština · Vidět víc »

Slovní zásoba

Slovní zásoba neboli lexikum představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba).

Nový!!: Praslovanština a Slovní zásoba · Vidět víc »

Srbochorvatština

Etnopolitické varianty srbochorvatštiny (2006) Jako srbochorvatština nebo zastarale srbocharvátština (српскохрватски/srpskohrvatski, popř. hrvatskosrpski/хрватскосрпски, někdy také psáno se spojovníkem) byl v letech 1850–1991/1992 (s přestávkami) označován jazyk, který je dnes pod vlivem politického vývoje po rozpadu Jugoslávie považován za čtyři samostatné jazyky: srbštinu, chorvatštinu, bosenštinu a černohorštinu.

Nový!!: Praslovanština a Srbochorvatština · Vidět víc »

Staroslověnština

Staroslověnština neboli stará církevní slovanština je nejstarší slovanský spisovný jazyk.

Nový!!: Praslovanština a Staroslověnština · Vidět víc »

Supinum

Supinum (– „obrácený vzhůru“; motivace názvu je nejasná) je neurčitý tvar slovesa (příčestí) v některých jazycích.

Nový!!: Praslovanština a Supinum · Vidět víc »

Syntax

Syntax neboli skladba (zastarale větosloví) je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě (mj. větnými členy), správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem.

Nový!!: Praslovanština a Syntax · Vidět víc »

Trpný rod

Trpný rod (pasivum) je mluvnická kategorie sloves (slovesný rod), kterou vyjadřujeme, že podmět není původcem děje, ale tento děj podmět „trpí“, je pasivní – na rozdíl od činného rodu (aktiva), kde podmět je aktivní, tj.

Nový!!: Praslovanština a Trpný rod · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Praslovanština a Tvarosloví · Vidět víc »

Ukrajinština

Ukrajinský jazyk neboli ukrajinština (zastarale maloruština, rusínština, ruština) je východoslovanský jazyk, náležící mezi slovanské jazyky, tj.

Nový!!: Praslovanština a Ukrajinština · Vidět víc »

Vokativ

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5.

Nový!!: Praslovanština a Vokativ · Vidět víc »

10. století

10.

Nový!!: Praslovanština a 10. století · Vidět víc »

9. století

9.

Nový!!: Praslovanština a 9. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Praslovanský jazyk.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »