Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Pravoslaví

Index Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

231 vztahy: Adam, Adam a Eva, Anděl v křesťanství, Anglikánství, Apoštolská posloupnost, Arcibiskup, Askeze, Athos, Austrálie, Autokefální církev, Žehnání, České země, Řecká pravoslavná církev, Řecko, Řeckokatolická církev, Bartoloměj I., Basileios Veliký, Bůh, Bůh Otec, Biřmování, Bible, Biskup, Božská liturgie, Brno, Bulharská pravoslavná církev, Byzantská říše, Byzantský ritus, Církev, Církevní otcové, Církevní slovanština, Cela, Celibát, Cenobitství, Chartres, Chléb, Chorvatská pravoslavná církev, Chrám, Cluny, Dialog, Dogma, Druhý vatikánský koncil, Duch svatý, Egypt, Ekumenický koncil, Emigrace, Emoce, Eparchie, Etiopská pravoslavná církev, Eucharistie, Filioque, ..., Florencie, Gregoriánský kalendář, Gregorios Palamas, Gruzínská pravoslavná církev, Gruzie, Hádés, Hésychasmus, Igumen, Ikona, Individualismus, Jan Křtitel, Jan Pavel II., Jáhen, Ježíš Kristus, Jeruzalém, Juliánský kalendář, Jurodiví, Kadidlo, Kalendář, Kanada, Kanonické právo, Katedrála, Katolicismus, Kánon (kanonické právo), Křesťanství, Křest, Křižmo, Klášter, Kněz, Koncil, Konstantinopol, Konstantinopolský patriarchát, Kontemplace, Konzervatismus, Koptská pravoslavná církev, Korunovace, Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Praha), Krédo, Kyperská pravoslavná církev, Kypr, Latina, Latinové, Lávra, Liturgický rok, Liturgický text, Liturgie, Liturgie svatého Jana Zlatoústého, Makedonská pravoslavná církev, Malá Asie, Manželství, Maria (matka Ježíšova), Mehmed II., Metropolita, Michalovce, Milosrdenství, Misie, Mniška, Mnišství, Mnich, Modlitba, Mojžíš, Monastýr, Moskva, Mučedník, Myrón, Mystérium, Nanebevzetí Panny Marie, Neděle, Nejsvětější Trojice, Nemoc, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nesmrtelnost, Nicejsko-konstantinopolské vyznání, Očistec, Obrazoborectví, Odpustek, Olej, Olomouc, Oltář, Opatství, Ortodoxie, Palestina, Panna, Papež, Papežský primát, Patriarchát (územní členění církve), Pavel VI., Pavel z Tarsu, Půst, Přirozenost, Pesach, Podstata, Pohřeb, Pokání, Politika, Postní doba, Poustevník, Praha, Pravda, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, Pravoslavná svatba, Pravoslavný fundamentalismus, Pravoslavný patriarchát alexandrijský, Pravoslavný patriarchát antiochijský, Pravoslavný patriarchát jeruzalémský, Prešov, Prešovský lžisobor, Prorok, Protestantismus, Prsten, Relikvie, Ritus, Rozmnožování, Rozum, Rumunská pravoslavná církev, Rumunsko, Ruská pravoslavná církev, Ruský pravoslavný kříž, Rusko, Schizma, Simeon Stylita starší, Sinajský poloostrov, Skriptorium, Slib, Slované, Slovensko, Smrt, Spása, Spekulace, Spojené státy americké, Společenství (křesťanství), Srbská pravoslavná církev, Starokatolická církev, Starověký Řím, Středověk, Stvoření světa, Stylita, Sultán, Svatý, Svátost smíření, Svíčka, Svěcení, Svět, Syrská dynastie, Syrská pravoslavná církev, Teologie, Theodosius II., Theotokos, Tradice, Transcendence, Transsubstanciace, Trest, Ukřižování, Vánoce, Víno, Víra, Východní křesťanství, Velikonoce, Velké schizma, Voda, Vzkříšení, Západní křesťanství, Zlo, 1054, 1204, 1439, 1453, 19. století, 1950, 1964, 1967, 20. století, 2001, 2004, 2005, 3. století, 4. květen, 4. století, 5. století, 6. století, 8. století. Rozbalte index (181 více) »

Adam

1), Druhá bible ze St Marciala, Limoges (kolem 1100) Adam a Eva s hadem. (Codex Aemilinanesis, Španělsko 994) Stvoření světa, Adama a Evy. Arménský rukopis, 1619 Adam byl podle Bible první člověk, společný předek celého lidstva a všech lidí.

Nový!!: Pravoslaví a Adam · Vidět víc »

Adam a Eva

Albrecht Dürer: Adam a Eva, 1507 Mihály Zichy (1827-1906): Adam a Eva Adam a Eva byli podle bible první lidé, prapředci všech lidí.

Nový!!: Pravoslaví a Adam a Eva · Vidět víc »

Anděl v křesťanství

W.-A. Bouguereau 1881) Anděl je v křesťanství označení pro svatou a dokonalou duchovou bytost obdařenou rozumem a vůlí, která slouží Bohu jako posel.

Nový!!: Pravoslaví a Anděl v křesťanství · Vidět víc »

Anglikánství

Anglikánská Kniha společných modliteb z roku 1596 Pojmy anglikánství a anglikánský označuje křesťany a církve, které se drží náboženské tradice, jež je vlastní anglikánské církvi.

Nový!!: Pravoslaví a Anglikánství · Vidět víc »

Apoštolská posloupnost

Apoštolská posloupnost (též apoštolská sukcese) je teologický termín, jímž se rozumí návaznost, ve které každý katolický biskup je „následníkem“ dalších biskupů, kde toto „následnictví“ sahá až k apoštolům (proto apoštolská).

Nový!!: Pravoslaví a Apoštolská posloupnost · Vidět víc »

Arcibiskup

Arcibiskup (z řeckého αρχι – prvý + biskup) je označení biskupa se zvláštním postavením.

Nový!!: Pravoslaví a Arcibiskup · Vidět víc »

Askeze

Meditující filosof (Rembrandt van Rijn) Askeze (z řeckého ἄσκησις askésis cvičení, praxe, disciplína; z ἀσκέω askeó cvičit) původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplína.

Nový!!: Pravoslaví a Askeze · Vidět víc »

Athos

Athos (v pravoslaví většinou „Svatá Hora“ – z řeckého Agion Óros) je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki.

Nový!!: Pravoslaví a Athos · Vidět víc »

Austrálie

Austrálie, oficiálně Australské společenství – v českém prostředí též Australský svaz – je federativní stát na jižní polokouli nacházející se na stejnojmenném kontinentu.

Nový!!: Pravoslaví a Austrálie · Vidět víc »

Autokefální církev

Autokefální církev je společenství křesťanů, které je organizačně a právně nezávislé, nepodléhá tedy žádné vnější autoritě.

Nový!!: Pravoslaví a Autokefální církev · Vidět víc »

Žehnání

Žehnání (neboli benedikce) je náboženský obřad, kterým se určité věci slavnostně vyprošuje Boží požehnání k její prospěšnosti lidem.

Nový!!: Pravoslaví a Žehnání · Vidět víc »

České země

husitských válek Rakouska-Uherska České země (možno psát jak s velkým, tak malým počátečním písmenem) je pomocný historicko-geografický termín, který je používán zejména v historickém kontextu jako označení pro Česko.

Nový!!: Pravoslaví a České země · Vidět víc »

Řecká pravoslavná církev

Řecká pravoslavná církev (Ελληνορθόδοξη Εκκλησία) je skupina několika církví v rámci širšího společenství pravoslavné církve, které sdílí společné kulturní tradice, jejichž liturgie je tradičně v helenistické řečtině, která je původním jazykem Nového zákona.

Nový!!: Pravoslaví a Řecká pravoslavná církev · Vidět víc »

Řecko

Řecko (nebo Ελλάς), oficiálně Řecká republika (Ελληνική Δημοκρατία), je stát ležící v jižní Evropě – na jihu Balkánského poloostrova.

Nový!!: Pravoslaví a Řecko · Vidět víc »

Řeckokatolická církev

Řeckokatolická církev (katolická církev byzantského obřadu, uniaté) je společné, souhrnné označení autokefálních (samosprávných) východních katolických církví, které mají liturgií byzantského obřadu.

Nový!!: Pravoslaví a Řeckokatolická církev · Vidět víc »

Bartoloměj I.

Bartoloměj I. (Vartholomeos I., občanským jménem Dimitrios Archondonis, řecky Δημήτριος Αρχοντώνης) (* 29. února 1940, turecký ostrov Imbros) je konstantinopolský arcibiskup a pravoslavný patriarcha.

Nový!!: Pravoslaví a Bartoloměj I. · Vidět víc »

Basileios Veliký

Svatý Basileios z Kaisareie, krátce Basil (v ruštině Vasil), zvaný též Veliký nebo Filosof (kolem 330 Kaisareia – 1. ledna 379 tamtéž) patří mezi nejvýznamnější řecké raně křesťanské teology 4. století, kteří jsou označováni jako kapadočtí otcové (vedle Basileia mezi ně patří též sv. Grégorios z Nazianzu a Basileiův bratr, sv. Grégorios z Nyssy).

Nový!!: Pravoslaví a Basileios Veliký · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Pravoslaví a Bůh · Vidět víc »

Bůh Otec

Bůh Otec, dílo ''Die Bibel in Bildern'' (1860), Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872)Bůh Ódin (severská mytologie), dílo ''Odin, der Göttervater'' (1882), Carl Emil Doepler (1824-1905) Obecně boží titul Otec vyjadřuje roli boha jako tvůrce a pána.

Nový!!: Pravoslaví a Bůh Otec · Vidět víc »

Biřmování

Biřmování v Hildesheimu Biřmování (z lat. „confirmatio“ – utvrzení) je jedna ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné, anglikánské církve a Církve československé husitské.

Nový!!: Pravoslaví a Biřmování · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Pravoslaví a Bible · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Pravoslaví a Biskup · Vidět víc »

Božská liturgie

Božská liturgie je pojem, jehož východní církev, zvláště byzantského obřadu, užívá pro eucharistickou bohoslužbu.

Nový!!: Pravoslaví a Božská liturgie · Vidět víc »

Brno

Brno (Brin) je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Nový!!: Pravoslaví a Brno · Vidět víc »

Bulharská pravoslavná církev

Bulharská pravoslavná církev (Българска православна църква) je stará slovanská pravoslavná církev.

Nový!!: Pravoslaví a Bulharská pravoslavná církev · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Pravoslaví a Byzantská říše · Vidět víc »

Byzantský ritus

Bohoslužby východní křesťanské tradice používají pravoslavné církve a velká část katolických církví východního obřadu - řeckokatolické církve.

Nový!!: Pravoslaví a Byzantský ritus · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Pravoslaví a Církev · Vidět víc »

Církevní otcové

miniatuře z 11. století Jako církevní otcové se označují církevní spisovatelé křesťanského starověku, jejichž svědectví církev považuje za zvlášť závazné pro víru.

Nový!!: Pravoslaví a Církevní otcové · Vidět víc »

Církevní slovanština

Církevní slovanština je liturgický a literární jazyk používaný slovanskými pravoslavnými a řeckokatolickými církvemi; zapisuje se cyrilicí.

Nový!!: Pravoslaví a Církevní slovanština · Vidět víc »

Cela

Cela může být.

Nový!!: Pravoslaví a Cela · Vidět víc »

Celibát

Celibát (z latinského přídavného jména caelebs.

Nový!!: Pravoslaví a Celibát · Vidět víc »

Cenobitství

Cenobitství je formou křesťanského asketismu, kterou charakterizuje život ve společenství.

Nový!!: Pravoslaví a Cenobitství · Vidět víc »

Chartres

Katedrála a historické centrum Chartres v 17. století Zákoutí u řeky s mostem Chartres je historické město ve Francii, v regionu Centre-Val de Loire, departement Eure-et-Loir.

Nový!!: Pravoslaví a Chartres · Vidět víc »

Chléb

Bochníky chleba v obchodě Chléb nebo hovorově chleba patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody.

Nový!!: Pravoslaví a Chléb · Vidět víc »

Chorvatská pravoslavná církev

vpravo Chorvatská pravoslavná církev patří mezi menší církve v Chorvatsku.

Nový!!: Pravoslaví a Chorvatská pravoslavná církev · Vidět víc »

Chrám

maďarské pustině Chrám (řecky vαός, náos, latinsky templum) je obecné označení pro stavbu nebo komplex staveb určenou k bohoslužbám a jiným podobným nebo souvisejícím náboženským účelům.

Nový!!: Pravoslaví a Chrám · Vidět víc »

Cluny

Cluny je historické městečko ve střední/východní Francii, v departementu Saône-et-Loire, jižní Burgundsko, asi 80 km severně od Lyonu.

Nový!!: Pravoslaví a Cluny · Vidět víc »

Dialog

Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai, rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor dvou nebo více osob, který může vést k nalezení společného stanoviska.

Nový!!: Pravoslaví a Dialog · Vidět víc »

Dogma

Dogma (pl. dogmata; řec. δόγμα dogma názor, učení; δοκεῖν dokein ukazovat se správným) je výslovné tvrzení čili teze, o němž se v dané oblasti nebo v určitém společenství nepochybuje.

Nový!!: Pravoslaví a Dogma · Vidět víc »

Druhý vatikánský koncil

Interiér svatopetrské bazilikyFoto: Lothar Wolleh Koncilní otcové v den zahájení koncilu před bazilikou sv. Petra Druhý vatikánský koncil bylo shromáždění více než 2500 katolických biskupů na dosud posledním ekumenickém koncilu, které svolal papež Jan XXIII. (1958–1963) a jež zasedalo v letech 1962–1965.

Nový!!: Pravoslaví a Druhý vatikánský koncil · Vidět víc »

Duch svatý

Seslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazu Duch Svatý i Svatý Duch (latinsky Spiritus Sanctus) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios).

Nový!!: Pravoslaví a Duch svatý · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Pravoslaví a Egypt · Vidět víc »

Ekumenický koncil

Ekumenický koncil (řec. οἰκουμένη obydlený svět) neboli všeobecný sněm je setkání biskupů (koncil) celé církve na celém světě.

Nový!!: Pravoslaví a Ekumenický koncil · Vidět víc »

Emigrace

Emigrace (z lat. ex-migrare, vystěhovat se) je opuštění (či útěk ze) země původu a přestěhování se do jiné země.

Nový!!: Pravoslaví a Emigrace · Vidět víc »

Emoce

Emoce (z lat. emovere- vzrušovat) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti.

Nový!!: Pravoslaví a Emoce · Vidět víc »

Eparchie

Eparchie je územní správní jednotka řeckokatolických, pravoslavných a východních církví, obdoba římskokatolické diecéze.

Nový!!: Pravoslaví a Eparchie · Vidět víc »

Etiopská pravoslavná církev

Mapa Etiopie Regiony v Etiopii Devět svatých na malbě v klášteře Abby Pentalewona u Aksúmu Etiopská pravoslavná církev Tewahedo patří mezi starobylé východní církve.

Nový!!: Pravoslaví a Etiopská pravoslavná církev · Vidět víc »

Eucharistie

Eucharistie (řec. díkuvzdání) je jedna ze základních součástí křesťanského kultu.

Nový!!: Pravoslaví a Eucharistie · Vidět víc »

Filioque

Filioque (lat. „i Syna“) je sporná součást křesťanského, tzv.

Nový!!: Pravoslaví a Filioque · Vidět víc »

Florencie

Florencie (italsky Firenze /firɛːntse/) je metropole italského Toskánska, ležící na řece Arno.

Nový!!: Pravoslaví a Florencie · Vidět víc »

Gregoriánský kalendář

Gregoriánský kalendář je juliánský kalendář s křesťanským letopočtem a korekcí přestupnosti, který je v současnosti celosvětově používaný systém pro počítání času (kalendář).

Nový!!: Pravoslaví a Gregoriánský kalendář · Vidět víc »

Gregorios Palamas

Svatý Gregorios Palamas či Řehoř Palama (Γρηγόριος ο Παλαμάς, konec 1296 či začátek 1297 Konstantinopol – 14. listopadu 1359 Soluň) byl řecký (byzantský) mnich a světec, jeden z nejdůležitějších theologů a mystiků pravoslavné církve.

Nový!!: Pravoslaví a Gregorios Palamas · Vidět víc »

Gruzínská pravoslavná církev

Vlajka Gruzínské pravoslavné církve Gruzínská pravoslavná církev (— sakartvelos samocikulo martlmadidebeli avtokepaluri eklesia) je autokefální pravoslavná církev v Gruzii.

Nový!!: Pravoslaví a Gruzínská pravoslavná církev · Vidět víc »

Gruzie

Gruzie (gruzínsky: საქართველო, transliterace: Sakartvelo) je stát na rozhraní jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie, při východním okraji Černého moře.

Nový!!: Pravoslaví a Gruzie · Vidět víc »

Hádés

Hades, bůh podsvětí, na váze ze 4.století př. n. l. V řecké mytologii je Hádés (2. pád Háda, řecky též Plútón, latinsky Plútó, řecky ᾍδης) bůh podsvětí.

Nový!!: Pravoslaví a Hádés · Vidět víc »

Hésychasmus

Hésychasmus (řecky ἡσυχασμός, hésychasmos – od hésychia, „zklidnění“) je mystická forma pravoslavné religiozity, která zažívala rozkvět především mezi byzantskými mnichy v pozdním středověku.

Nový!!: Pravoslaví a Hésychasmus · Vidět víc »

Igumen

Igumen nebo hegumen (někdy také hegumenos; přes staroslověnštinu z řeckého ἡγούμενος hegúménos, vedoucí; makedonsky, bulharsky a rusky игумен (transliterováno igumen),,, iğumeni) je titul představeného pravoslavného nebo katolického kláštera východního ritu, podobný opatovi.

Nový!!: Pravoslaví a Igumen · Vidět víc »

Ikona

'''Kristus a svatý Menas''', ikona, Egypt, 6. století. Ikona je náboženský obraz (přenosný nebo součást ikonostasu) užívaný v oblasti východního křesťanství, tedy v pravoslavné a řeckokatolické církvi.

Nový!!: Pravoslaví a Ikona · Vidět víc »

Individualismus

Individualismus (z lat. in-dividuus, nedělitelný, a individuum, jednotlivec) je morální, politický nebo společenský názor a postoj, který na první místo klade jedince, jeho nezávislost a soběstačnost.

Nový!!: Pravoslaví a Individualismus · Vidět víc »

Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích.

Nový!!: Pravoslaví a Jan Křtitel · Vidět víc »

Jan Pavel II.

Svatý Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Józef Wojtyła, (18. květen 1920 Wadowice – 2. duben 2005 Vatikán) byl polský katolický duchovní, jenž se postupně stal pomocným biskupem (1958–1963), arcibiskupem krakovským (1964–1978), kardinálem (1967) a od 16. října 1978 až do své smrti prvním slovanským a po 455 letech prvním neitalským papežem.

Nový!!: Pravoslaví a Jan Pavel II. · Vidět víc »

Jáhen

ektenii. Znak římskokatolického jáhna Jáhen čte evangelium Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně.

Nový!!: Pravoslaví a Jáhen · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Pravoslaví a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Pravoslaví a Jeruzalém · Vidět víc »

Juliánský kalendář

Juliánský kalendář je kalendář, který v roce 46 př. n. l. s platností od 45 př. n. l. zavedl Julius Caesar.

Nový!!: Pravoslaví a Juliánský kalendář · Vidět víc »

Jurodiví

Vasilij Ivanovič Surikov: Jurodivý sedící ve sněhu Blázni pro Krista často používají šokující nekonvenční chování napadající přijaté standardní normy. Jurodivý Basil se modlí nahý na sněhu. Jurodiví (řecky μωρός), původní význam řeckého slova μωρός byl mrzák (mrzák od narození).

Nový!!: Pravoslaví a Jurodiví · Vidět víc »

Kadidlo

gramů Kadidlovník Kadidlo (olibanum, frankincense, Weihrauch, לבונה, levona; لبٌان, lubbān, v pravoslaví se kromě obecného výrazu кадило (kadilo) používá spíše výrazu ла́дан (ladan), λήδανον či λάδανον) je vonná pryskyřice, která se připravuje z tzv.

Nový!!: Pravoslaví a Kadidlo · Vidět víc »

Kalendář

Kalendář (lat. calendarium, od ''calendae'', původně svátky novoluní) je abstraktní systém pro členění času datováním a orientaci v čase v periodách dnů a delších v rámci roku.

Nový!!: Pravoslaví a Kalendář · Vidět víc »

Kanada

Kanada (Canada, vyslovuj v angličtině a ve francouzštině) je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části Severní Ameriky.

Nový!!: Pravoslaví a Kanada · Vidět víc »

Kanonické právo

Kanonické právo je náboženské právo katolických, pravoslavných a anglikánských církví, které jsou jeho tvůrkyněmi.

Nový!!: Pravoslaví a Kanonické právo · Vidět víc »

Katedrála

zvonicí (napravo) na Dómském pahorku tvoří hlavní dominantu města Litoměřice Katedrála (z katedra, označení biskupského stolce; též katedrální kostel nebo dóm) znamená předně hlavní kostel diecéze, sídelní kostel biskupa nebo arcibiskupa.

Nový!!: Pravoslaví a Katedrála · Vidět víc »

Katolicismus

Katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální McBrien, Catholicism, 19-20. Pojem katolicismus reprezentuje určitou eklesiologickou i teologickou tradici, která však nutně nemusí být svázána se Svatým stolcem a římským papežem. V rámci starokatolictví totiž můžeme hovořit i o tzv. národních katolických církvích. Společnými důrazy však jsou hierarchická struktura, důraz na tradici (učení apoštolů, církevních otců, papežů), mariánský kult, na západě od jisté doby i celibát kléru (není podmínka) a sociálně-politickým působením (charita, misie aj.). Je třeba postřehnout rozdíl oproti termínu katolictví, který i pro křesťany ostatních církví může znamenat právě všeobecnou církev, zmíněnou již v nejstarších vyznáních víry. V některých jazycích (dále např. v chorvatštině) pojmy katolický a všeobecný splývají. (Vjerujem u jednu svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. /svetu crkvu katoličku.).

Nový!!: Pravoslaví a Katolicismus · Vidět víc »

Kánon (kanonické právo)

Kánon je v kanonickém právu základní část určitého právního předpisu, například Kodexu kanonického práva nebo Kodexu kánonů východních církví.

Nový!!: Pravoslaví a Kánon (kanonické právo) · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Pravoslaví a Křesťanství · Vidět víc »

Křest

Ježíš křtěný v Jordánu Křest (asi ze starohornoněmeckého Krist - Kristus; řecky βάπτισμα ponoření Stoltz, Eric (2005). "A Christian Glossary: Baptism". The Abraham Project. Retrieved February 25, 2009 www.theabrahamproject.com/resources/glossary-christian.html.

Nový!!: Pravoslaví a Křest · Vidět víc »

Křižmo

Křižmo ve zlaté nádobce Křižmo, v původním řeckém originále χρῖμα, ve významu pomazání, pomazaný, též nazývané myrha či chrizma a v pravoslaví též myro (odtud myropomazání), je svěcený olej používaný v římskokatolické, řeckokatolické, pravoslavné, starokatolické i některých protestantských církvích.

Nový!!: Pravoslaví a Křižmo · Vidět víc »

Klášter

Klášter v Astinu, Itálie Klášter San Lazzaro degli Armeni v Benátkách, Itálie Klášter v Assisi, Itálie Klášter Stams, Rakousko Klášter de San Zoilo, Španělsko Refektář v klášteře Santa Maria Huerta, Španělsko Kapitulní síň v klášteře v Pontaut Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).

Nový!!: Pravoslaví a Klášter · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Pravoslaví a Kněz · Vidět víc »

Koncil

Koncil (z lat. concilium rada, porada) nebo též synod a synoda (z řec. σύνοδος setkání) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe.

Nový!!: Pravoslaví a Koncil · Vidět víc »

Konstantinopol

Konstantinopol Umělecké ztvárnění Konstantinopole. Dnešní podoba mohutných konstantinopolských hradeb Theodosiánské hradby Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, bylo hlavním městem Římské říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývané Byzantské říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše.

Nový!!: Pravoslaví a Konstantinopol · Vidět víc »

Konstantinopolský patriarchát

Konstantinopolský patriarchát či Ekumenický konstantinopolský patriarchát (řecky Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως; turecky Rum Ortodoks Patrikhanesi, neboli Řecký pravoslavný patriarchát)Saja English to Turkish dictionary v.2 je jednou ze čtrnácti autokefálních pravoslavných církví.

Nový!!: Pravoslaví a Konstantinopolský patriarchát · Vidět víc »

Kontemplace

Kontemplace (z lat. contemplatio) je nejvyšší stupeň modlitby; stav přímého patření na Boha člověkem, nakolik je to v tomto životě možné; „nazírání“.

Nový!!: Pravoslaví a Kontemplace · Vidět víc »

Konzervatismus

Edmund Burke, zakladatel konzervativního myšlení Konzervatismus nebo konzervativismus (z lat. conservare, uchovávat) je vedle liberalismu a socialismu jednou ze tří hlavních politických ideologií.

Nový!!: Pravoslaví a Konzervatismus · Vidět víc »

Koptská pravoslavná církev

Koptský kříž Koptská pravoslavná církev (ti.eklisia en.remenkimi en.orthodoxos) je největší křesťanskou církví v Egyptě (min. 8-9 milionů obyv.), která patří do skupiny starobylých východních církví a která neuznává christologii Chalkedonského koncilu (451).

Nový!!: Pravoslaví a Koptská pravoslavná církev · Vidět víc »

Korunovace

Eduarda Gurka Korunovace Matyáše římskoněmeckým císařem v roce 1612 na dobovém mědirytu Korunovace (či investitura) panovníka (například císaře, krále, faraóna, šáha, cara, císařovny, královny či carevny) je slavnostní ceremoniál, při kterém významný církevní činitel, zpravidla metropolita, na významném - posvátném místě (zpravidla před hlavním oltářem chrámu, katedrály) vyvolenému uchazeči ve slavnostním oděvu (jímž jsou nejčastěji korunovační plášť, korunovační rukavice a korunovační střevíce), uděluje obzvláštní moc a výsady ovládnout církev, stát a lid.

Nový!!: Pravoslaví a Korunovace · Vidět víc »

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Praha)

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské, resp.

Nový!!: Pravoslaví a Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Praha) · Vidět víc »

Krédo

Krédo (z lat. credo věřím) znamená vyznání víry, nejběžněji křesťanské vyznání víry a přeneseně i životní přesvědčení a zásady, např.

Nový!!: Pravoslaví a Krédo · Vidět víc »

Kyperská pravoslavná církev

Kyperská pravoslavná církev (řecky Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου) je autokefální pravoslavné společenství na území Kypru.

Nový!!: Pravoslaví a Kyperská pravoslavná církev · Vidět víc »

Kypr

Kypr (Kýpros), oficiálním názvem Kyperská republika (Kypriakī́ Dīmokratía), je euroasijský ostrovní stát nacházející se ve východní části Středozemního moře, východně od Řecka, jižně od Turecka, západně od Sýrie a severně od Egypta.

Nový!!: Pravoslaví a Kypr · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Pravoslaví a Latina · Vidět víc »

Latinové

Řekové Latinové byli obyvatelé severozápadní části Latia ve starověku.

Nový!!: Pravoslaví a Latinové · Vidět víc »

Lávra

Trojicko-sergijevská lávra, nejvýznamnější monastýr v Rusku Počajivská lávra na Ukrajině Lávra (řecky Λαύρα, cyrilicí Ла́вра) je termín používaný v řeckokatolické a pravoslavné církvi, označující velký a mimořádně významný monastýr (klášter), který zpravidla podléhá přímo patriarchovi a nikoliv místnímu biskupovi.

Nový!!: Pravoslaví a Lávra · Vidět víc »

Liturgický rok

Liturgický rok nebo též církevní rok je v křesťanském prostředí souhrn svátečních dnů a časových úseků sestavených do pevné struktury v období jednoho roku.

Nový!!: Pravoslaví a Liturgický rok · Vidět víc »

Liturgický text

Liturgický text je text schválený příslušnou náboženskou autoritou k tomu, aby byl čten, zpíván nebo recitován během bohoslužeb.

Nový!!: Pravoslaví a Liturgický text · Vidět víc »

Liturgie

Tradiční římskokatolická liturgie Řeckokatolická liturgie (Byzantská) - (Prešov, Slovensko) Nová římskokatolická liturgie Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Nový!!: Pravoslaví a Liturgie · Vidět víc »

Liturgie svatého Jana Zlatoústého

Po většinu dní v roce se v pravoslavné a řeckokatolické církvi koná liturgie sv. Jana, archiepiskopa města Konstantinova, Zlatoústého.

Nový!!: Pravoslaví a Liturgie svatého Jana Zlatoústého · Vidět víc »

Makedonská pravoslavná církev

Makedonská pravoslavná církev vznikla v roce 1958, kdy byl srbský nejsvětější synod nucen uznat autonomii makedonské církve.

Nový!!: Pravoslaví a Makedonská pravoslavná církev · Vidět víc »

Malá Asie

Malá Asie (Mikra Asia) je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem.

Nový!!: Pravoslaví a Malá Asie · Vidět víc »

Manželství

Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny.

Nový!!: Pravoslaví a Manželství · Vidět víc »

Maria (matka Ježíšova)

ikon znázorňujících Pannu Marii – Bogorodica Vladimirskaja, Rusko, 12. stol. Maria nebo Marie, také Panna Maria (hebrejsky Miriam, aramejsky מַרְיָם Marjām; řecky Μαριαμ či Μαρια; arabsky مريم Marjam) je v křesťanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesaře Josefa.

Nový!!: Pravoslaví a Maria (matka Ježíšova) · Vidět víc »

Mehmed II.

Mehmed II.

Nový!!: Pravoslaví a Mehmed II. · Vidět víc »

Metropolita

Makarij Něvskij, metropolita moskevský (1915) Metropolita (z řeckého μητρόπολις métropolis mateřské město) je sídelní biskup v metropoli, jenž je představeným církevní provincie.

Nový!!: Pravoslaví a Metropolita · Vidět víc »

Michalovce

Michalovce (německy: Großmichel, maďarsky: Nagymihály, jidiš (latinkou): Michajlovec, romsky: Mihaľa) je město na východním Slovensku, v Košickém kraji.

Nový!!: Pravoslaví a Michalovce · Vidět víc »

Milosrdenství

Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé zacházení.

Nový!!: Pravoslaví a Milosrdenství · Vidět víc »

Misie

Misie (z lat. missio, poslání) znamená původně soustavné šíření křesťanské víry kázáním a jinou misijní činností.

Nový!!: Pravoslaví a Misie · Vidět víc »

Mniška

Mniška nebo jeptiška (ze středolatinského, abatyše) je označení pro ženu žijící mnišským způsobem života v některých řádech (zejména druhá, kontemplativní větev) a která složila slavné sliby.

Nový!!: Pravoslaví a Mniška · Vidět víc »

Mnišství

(Marcilla, Španělsko) Mnišství (z řec. monachos, osamělý) také monasticismus či mnišský způsob života je životní styl, který podřizuje svůj život konkrétnímu cíli.

Nový!!: Pravoslaví a Mnišství · Vidět víc »

Mnich

benediktin) Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře, podřízenou konkrétnímu cíli víry.

Nový!!: Pravoslaví a Mnich · Vidět víc »

Modlitba

Albrecht Dürer, ''Modlící se ruce'' Modlitba (z praslovanského *mold- snažně prosit, vzývat boha) je úkon, který má ústřední úlohu v mnoha náboženstvích.

Nový!!: Pravoslaví a Modlitba · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Pravoslaví a Mojžíš · Vidět víc »

Monastýr

Monastýr (z řeckého μοναστήριον; rusky монастырь; ukrajinsky монастир; srbsky a bulharsky манастир) – termín označující pravoslavný klášter – společný příbytek mnichů, místo pro monastický (mnišský) život.

Nový!!: Pravoslaví a Monastýr · Vidět víc »

Moskva

Moskva (rusky Москва) je hlavní město Ruska o rozloze 2511 km².

Nový!!: Pravoslaví a Moskva · Vidět víc »

Mučedník

Mučedník (řecky: μάρτυς, mártys; doslova: svědek) je osoba, která byla umučená nebo zemřela za svojí víru nebo ideu.

Nový!!: Pravoslaví a Mučedník · Vidět víc »

Myrón

Myrón z Eleuther (řecky Μύρων) byl antický řecký sochař, činný zejména v Athénách kolem poloviny 5. století př. n. l. Už ve starověku byl považován za mistra zachycení postav v pohybu.

Nový!!: Pravoslaví a Myrón · Vidět víc »

Mystérium

Mysterium (z lat. mysterium, tajemství) je středověká náboženská hra (14.-16. století) uvádějící na scénu epizody ze Starého i Nového zákona či příběhy ze života svatých.

Nový!!: Pravoslaví a Mystérium · Vidět víc »

Nanebevzetí Panny Marie

P. P. Rubens: Nanebevzetí Panny Marie Nanebevzetí Panny Marie je podle učení katolické církve a pravoslavných církví událost v dějinách spásy, při níž byla Maria s tělem i duší vzata do nebeské slávy.

Nový!!: Pravoslaví a Nanebevzetí Panny Marie · Vidět víc »

Neděle

Neděle je jeden ze sedmi dnů v týdnu.

Nový!!: Pravoslaví a Neděle · Vidět víc »

Nejsvětější Trojice

Andrej Rublev, ''Návštěva u Abraháma'', 1410, Treťjakovská galerie, Moskva – symbolické vyjádření Nejsvětější Trojice Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci (Bůh, stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bohu Duchu Svatém (posvětitel světa), které sdílejí jediné božství.

Nový!!: Pravoslaví a Nejsvětější Trojice · Vidět víc »

Nemoc

Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

Nový!!: Pravoslaví a Nemoc · Vidět víc »

Neposkvrněné početí Panny Marie

Francisco de Zurbarán (1598–1664): Neposkvrněné početí Neposkvrněné početí Panny Marie (latinsky Immaculata conceptio) je početí Marie, budoucí matky Ježíše Krista, jejími rodiči, Annou a Jáchymem bez poskvrnění dědičným prvotním hříchem.

Nový!!: Pravoslaví a Neposkvrněné početí Panny Marie · Vidět víc »

Nesmrtelnost

Jin a jang jsou symbolem věčnosti Jako nesmrtelnost se označuje nemožnost úmrtí, věčný život ve fyzické nebo spirituální formě.

Nový!!: Pravoslaví a Nesmrtelnost · Vidět víc »

Nicejsko-konstantinopolské vyznání

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry či Nicejsko-cařihradské vyznání víry (latinsky Nicaeno-Constantinopolitanum) je jedním z nejdůležitějších křesťanských vyznání víry.

Nový!!: Pravoslaví a Nicejsko-konstantinopolské vyznání · Vidět víc »

Očistec

Božské komedii Očistec (latinsky purgatorium, z purgo - čistit, očistit) je stavem, během něhož se podle učení některých křesťanských církví očišťují duše zemřelých od méně závažných hříchů a nedokonalostí před svým vstupem do nebeského stavu.

Nový!!: Pravoslaví a Očistec · Vidět víc »

Obrazoborectví

Obrazoborectví či ikonoklasmus (z řeckého εἰκῶν eikón obraz + κλάστειν klastein lámat) označuje původně hnutí, snažící se v náboženství (především v křesťanství) odstranit náboženské obrazy (ikony).

Nový!!: Pravoslaví a Obrazoborectví · Vidět víc »

Odpustek

Nápis na kříži hlásající, jak lze získat 100–300 dnů odpustků (Záhlinice, okres Kroměříž) Odpustek (plurál odpustky, latinsky indulgentia) je odpuštění časných trestů za hříchy (zpočátku chápáno jako počet dní pokání, později nesprávně chápáno jako zkrácení trestu pobytu v očistci), které může být úplné (plnomocné odpustky), nebo částečné (částečné odpustky).

Nový!!: Pravoslaví a Odpustek · Vidět víc »

Olej

slunečnicový olej Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce.

Nový!!: Pravoslaví a Olej · Vidět víc »

Olomouc

Model centra Olomouce na Horním náměstí Západní část historického jádra (letecký pohled ze západu) Olomouc (rod ženský, v místním úzu i mužský; hanácky Olomóc nebo Holomóc; německy Olmütz; polsky Ołomuniec; latinsky Olomucium) je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a historická metropole celé Moravy.

Nový!!: Pravoslaví a Olomouc · Vidět víc »

Oltář

Oltář (mizbeach,, béma,, v křesťanském užití) je místo, na němž se v náboženství přináší dar jako oběť, obvykle bohu či božstvu.

Nový!!: Pravoslaví a Oltář · Vidět víc »

Opatství

Benediktinské opatství v Praze-Břevnově Opatství je v organizační hierarchii katolické církve a církevního řádu samostatný a právně nezávislý klášter.

Nový!!: Pravoslaví a Opatství · Vidět víc »

Ortodoxie

Slovem ortodoxie (z řeckého ὀρθός orthos správný, přímý + δόξα doxa učení, názor, sláva) se označuje.

Nový!!: Pravoslaví a Ortodoxie · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Pravoslaví a Palestina · Vidět víc »

Panna

Williama-Adolpha Bouguereaua. Bílá barva je tradičně spojována s čistotou, nevinností a panenstvím. Panna (latinsky: Virgo intacta) je obecně označení ženy či dívky, která ještě neměla pohlavní styk s mužem.

Nový!!: Pravoslaví a Panna · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Pravoslaví a Papež · Vidět víc »

Papežský primát

Papežský primát je označení církevní doktríny o vedoucí úloze římského biskupa (tedy papeže) v křesťanství.

Nový!!: Pravoslaví a Papežský primát · Vidět víc »

Patriarchát (územní členění církve)

Patriarcha, (patriarchés), je představitel patriarchátu (řecky πατριαρχία).

Nový!!: Pravoslaví a Patriarchát (územní členění církve) · Vidět víc »

Pavel VI.

Blahoslavený Pavel VI. (26. září 1897 Concesio – 6. srpna 1978 Vatikán), původním jménem Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (Jan Křtitel Jindřich Antonín Maria), byl papež v letech 1963–1978.

Nový!!: Pravoslaví a Pavel VI. · Vidět víc »

Pavel z Tarsu

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.

Nový!!: Pravoslaví a Pavel z Tarsu · Vidět víc »

Půst

Půst je jednání jedince nebo společenské skupiny dané zřeknutím se potravy, její redukcí na minimum nebo omezením na vyhraněné, skromností charakterizované pokrmy, jež má mít pro postící se osobní pozitivní přínos.

Nový!!: Pravoslaví a Půst · Vidět víc »

Přirozenost

Přirozenost (řecky fysis, lat. natura, srov. s českým nátura) je podstata, trvalá struktura jsoucna, pokud je základem či pevnou součástí jeho chování.

Nový!!: Pravoslaví a Přirozenost · Vidět víc »

Pesach

Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec (jelikož příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji).

Nový!!: Pravoslaví a Pesach · Vidět víc »

Podstata

Podstata čili substance (z latinského sub-stantia, podloží, základ; kalk řeckého hypo-stasis) je filosofický pojem, který chce zachytit stálou a neměnnou stránku jsoucna, to, co věc činí tím, čím je (lišku liškou, stůl stolem atd.) Na rozdíl od akcidentů či případků (např. velký, červený), které patří vždy nějaké substanci, substance existuje sama o sobě a svou existencí nezávisí na ničem jiném.

Nový!!: Pravoslaví a Podstata · Vidět víc »

Pohřeb

Jana Pavla II. Pohřeb (lat. funus) může znamenat.

Nový!!: Pravoslaví a Pohřeb · Vidět víc »

Pokání

Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil, a snaží se své viny zbavit.

Nový!!: Pravoslaví a Pokání · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Pravoslaví a Politika · Vidět víc »

Postní doba

Postní doba či půst je v křesťanství období přípravy na Velikonoce.

Nový!!: Pravoslaví a Postní doba · Vidět víc »

Poustevník

Poustevník, obraz Teodora Asentowicze z roku 1881 Svatý Jan Křtitel na poušti, Bernský mistr, cca 1495 Poustevník (také anachoreta, z řeckého anachórein: ustoupit, vzdálit se, od toho anachorese – poustevnictví, nebo eremita z řec. eremos: poušť) je mnich žijící na odlehlém a opuštěném místě, v poustevně, za účelem duchovního očištění, kontemplace a modliteb.

Nový!!: Pravoslaví a Poustevník · Vidět víc »

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.

Nový!!: Pravoslaví a Praha · Vidět víc »

Pravda

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností.

Nový!!: Pravoslaví a Pravda · Vidět víc »

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku) je místní autokefální (samostatná a nezávislá) pravoslavná církev složená z Pravoslavné církve v českých zemích (podle sčítání lidu 2011 měla 20 533 věřících) a Pravoslavné církve na Slovensku (podle sčítání lidu 2011 49 133 věřících).

Nový!!: Pravoslaví a Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku · Vidět víc »

Pravoslavná svatba

Svatba v ruském pravoslavném chrámu, 1862. chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, 2011 Pravoslavná svatba je sňatek mezi mužem a ženou pravoslavného vyznání.

Nový!!: Pravoslaví a Pravoslavná svatba · Vidět víc »

Pravoslavný fundamentalismus

Pravoslavný fundamentalismus je fundamentalismus, jehož zdrojem je ortodoxní církev.

Nový!!: Pravoslaví a Pravoslavný fundamentalismus · Vidět víc »

Pravoslavný patriarchát alexandrijský

Pravoslavný patriarchát alexandrijský je součástí křesťanského společenství řecké pravoslavné církve, uznaný patriarchou Konstantinopole s titulem "první mezi rovnými" (primus inter pares).

Nový!!: Pravoslaví a Pravoslavný patriarchát alexandrijský · Vidět víc »

Pravoslavný patriarchát antiochijský

Pravoslavný patriarchát antiochijský je součástí řecké pravoslavné církve, uznaný patriarchou Konstantinopole s titulem "první mezi rovnými" (primus inter pares).

Nový!!: Pravoslaví a Pravoslavný patriarchát antiochijský · Vidět víc »

Pravoslavný patriarchát jeruzalémský

Pravoslavný patriarchát jeruzalémský je součástí řecké pravoslavné církve, uznaný patriarchou Konstantinopole s titulem "první mezi rovnými" (primus inter pares).

Nový!!: Pravoslaví a Pravoslavný patriarchát jeruzalémský · Vidět víc »

Prešov

Prešov (romsky Perješis) je krajské a okresní město na Slovensku.

Nový!!: Pravoslaví a Prešov · Vidět víc »

Prešovský lžisobor

Prešovský lžisobor (zvaný také pouze "Prešovský sobor") je označení pro sobornou (společnou) schůzi duchovenstva řeckokatolické církve z r. 1950, při níž byla řeckokatolická církev rozpuštěna, a její duchovní (spolu s věřícími) byli nuceni přijmout pravoslavnou víru.

Nový!!: Pravoslaví a Prešovský lžisobor · Vidět víc »

Prorok

Ve starověku byl prorok člověk, považovaný za Bohem inspirovaného, aby svou řečí poskytoval lidem vhled do budoucích událostí a do skrytých stránek přítomnosti.

Nový!!: Pravoslaví a Prorok · Vidět víc »

Protestantismus

95 tezí Martina Luthera z roku 1517 se považuje za počátek reformace Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

Nový!!: Pravoslaví a Protestantismus · Vidět víc »

Prsten

Diamantový prsten prince Charlese Stuarta, 1745 současný snubní prsten Prsten je šperk v podobě malého kroužku navlékaného na prst ruky nebo nohy, podobně jako se náramek navléká na zápěstí a předloktí paže.

Nový!!: Pravoslaví a Prsten · Vidět víc »

Relikvie

Relikvie sv. Víta, Mořice a Štěpána z chrámového pokladu kostela sv. Mořice v Kroměříži Relikvie jsou věřícími uctívané ostatky světců, osob blahoslavených, ctihodných nebo svatých proroků.

Nový!!: Pravoslaví a Relikvie · Vidět víc »

Ritus

Mši Pavla VI. slouženou zády k lidem) Ritus je náboženský termín z prostředí křesťanských církví, který označuje celek zvyklostí, liturgických předpisů, právních nařízení, apod.

Nový!!: Pravoslaví a Ritus · Vidět víc »

Rozmnožování

pohlavním rozmnožování kolopejky (''Kalanchoe pinnata'') Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva.

Nový!!: Pravoslaví a Rozmnožování · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Pravoslaví a Rozum · Vidět víc »

Rumunská pravoslavná církev

Chrám sv. Teodora v Iaşi Rumunská pravoslavná církev (rumunsky Biserica Ortodoxă Română) je jedna z pravoslavných církví.

Nový!!: Pravoslaví a Rumunská pravoslavná církev · Vidět víc »

Rumunsko

Rumunsko je stát ležící z větší části na Balkánském poloostrově v jihovýchodní části Evropy.

Nový!!: Pravoslaví a Rumunsko · Vidět víc »

Ruská pravoslavná církev

Ruská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu či jen Ruská pravoslavná církev, oficiálně též Moskevský patriarchát či Patriarchát Moskvy a vší Rusi, zkráceně RPC (Русская Православная Церковь Московского Патриархата, РПЦ) je největší autokefální pravoslavnou církví, s nimiž tvoří společenství pravoslavných církví.

Nový!!: Pravoslaví a Ruská pravoslavná církev · Vidět víc »

Ruský pravoslavný kříž

Ruský pravoslavný kříž před vstupem do kostela ve Svidníku Ruský pravoslavný kříž (pravoslavný kříž) je náboženský kříž, jeden z hlavních symbolů Ruské pravoslavné církve.

Nový!!: Pravoslaví a Ruský pravoslavný kříž · Vidět víc »

Rusko

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 125 191 km² největší stát světa.

Nový!!: Pravoslaví a Rusko · Vidět víc »

Schizma

Schisma pochází z řeckého σχίσμα rozdělení (.

Nový!!: Pravoslaví a Schizma · Vidět víc »

Simeon Stylita starší

Obraz Symeona na sloupus hadem, 6. století Svatý Simeon Stylita starší nebo počeštěle Šimon Stylita starší (také Sloupník či Sloupovník, asi 389–459; řecky Συμεών ὁ Στυλίτης čili Symeon Stylités) byl byzantský asketa, poustevník a světec.

Nový!!: Pravoslaví a Simeon Stylita starší · Vidět víc »

Sinajský poloostrov

Sinajský poloostrov (arabsky شبه جزيرة سيناء, Shibh Jazīrat Sīnā', hebrejsky חצי האי סיני), zkráceně Sinaj (arabsky سيناء, Sīnā', egyptskou arabštinou سينا, Sīnā, hebrejsky סיני, Sīnay), je trojúhelníkovitý poloostrov mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu.

Nový!!: Pravoslaví a Sinajský poloostrov · Vidět víc »

Skriptorium

Středověký písař Skriptoria byla ve středověku klášterní písařské dílny, kde mniši opisovali knihy.

Nový!!: Pravoslaví a Skriptorium · Vidět víc »

Slib

Slib je řečový akt, při němž jedna osoba ujišťuje druhou (druhé), že v budoucnosti něco udělá nebo naopak neudělá.

Nový!!: Pravoslaví a Slib · Vidět víc »

Slované

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy. Mnoho Slovanů později také osídlilo Sibiř, střední Asii a emigrovalo do různých částí světa. Slované obývají okolo poloviny území Evropy a je to největší etnicko-jazyková skupina v Evropě. Podle svého jazyka jsou Slované děleni na východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové a Makedonci). Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp. jsou národy in statu nascendi a jejich etnicita je předmětem sporů (Černohorci, Goranci, Kašubové, Moravané, Pomaci, Rusíni, Slezané). V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes již vymřelé: Polabští Slované a Pobaltští Slované (a v jejich rámci další kmeny).

Nový!!: Pravoslaví a Slované · Vidět víc »

Slovensko

Slovensko, oficiálním názvem Slovenská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Pravoslaví a Slovensko · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Pravoslaví a Smrt · Vidět víc »

Spása

Spása (z praslovanského *sъpasti chránit stádo; lat. salus nebo pozdější salutare, řec. σωτηρία sótéría) označuje záchranu, původně jak časnou (dočasnou, z každodenní životní zkušenosti, být zachráněn např. od nepřítele apod.), tak nadpřirozenou (náboženskou, věčnou).

Nový!!: Pravoslaví a Spása · Vidět víc »

Spekulace

Spekulace (latinsky speculatio.

Nový!!: Pravoslaví a Spekulace · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Pravoslaví a Spojené státy americké · Vidět víc »

Společenství (křesťanství)

Společenství (lat. communio společenství, vzájemné přijímání; řec. κοινωνία) je teologický pojem, který označuje vzájemný vztah křesťanů coby jednotlivců či církví s Bohem a ostatními křesťany či církvemi.

Nový!!: Pravoslaví a Společenství (křesťanství) · Vidět víc »

Srbská pravoslavná církev

Administrativní rozdělení Srbské pravoslavné církve. Obraz zakladatele, svatého Sávy, z 13. století Srbská pravoslavná církev je autokefální pravoslavná církev působící zejména v Srbsku, Černé Hoře, Chorvatsku a Republice srbské v Bosně a Hercegovině, dalšími ohnisky jsou komunity srbských emigrantů.

Nový!!: Pravoslaví a Srbská pravoslavná církev · Vidět víc »

Starokatolická církev

Starokatolická církev je křesťanskou církví, která se v několika fázích s gradací v 2.

Nový!!: Pravoslaví a Starokatolická církev · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Pravoslaví a Starověký Řím · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Pravoslaví a Středověk · Vidět víc »

Stvoření světa

Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší (1480-1490) Stvoření světa je symbolické či mytologické vyprávění o počátku světa a o tom, jak se v něm objevili lidé.

Nový!!: Pravoslaví a Stvoření světa · Vidět víc »

Stylita

Ikona zobrazující Simeona Stylitu staršího a Simeona Stylitu mladšího Stylita neboli sloupovník byl křesťanský poustevník v byzantské říši, který žil asketickým životem, nikoliv však na poušti, ale na vysokém sloupu, a to často mnoho let.

Nový!!: Pravoslaví a Stylita · Vidět víc »

Sultán

Sulejman I. Sultán je panovnický titul používaný v muslimských zemích.

Nový!!: Pravoslaví a Sultán · Vidět víc »

Svatý

Černé Madony. Užití slova svatý či světec (z praslov. *svętъ mocný, silný) v náboženství pro člověka nebo věc (mše svatá, svatý kříž, nejsvětější trojice) se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší.

Nový!!: Pravoslaví a Svatý · Vidět víc »

Svátost smíření

Pietra Longhiho Svátost smíření, někdy též svátost pokání, obvykle známá a označovaná jako svatá zpověď je jednou ze svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve, jejíž prostřednictvím křesťan vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví.

Nový!!: Pravoslaví a Svátost smíření · Vidět víc »

Svíčka

Svíčka Svíčka či svíce je jednoduchý zdroj světla, používaný už od starověku.

Nový!!: Pravoslaví a Svíčka · Vidět víc »

Svěcení

Kněžské svěcení - pomazání rukou posvátnými oleji Svěcení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu.

Nový!!: Pravoslaví a Svěcení · Vidět víc »

Svět

Obvyklá mapa světa Pojem svět označuje celek věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti a rozum.

Nový!!: Pravoslaví a Svět · Vidět víc »

Syrská dynastie

Syrská dynastie, někdy nesprávně označovaná jako isaurská dynastie, byla založena byzantským císařem Leonem III. v roce 717 a přetrvala až do roku 802.

Nový!!: Pravoslaví a Syrská dynastie · Vidět víc »

Syrská pravoslavná církev

Syrská pravoslavná církev, je jedna ze starobylých východních církví, označovaná též jako jakobité.

Nový!!: Pravoslaví a Syrská pravoslavná církev · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Pravoslaví a Teologie · Vidět víc »

Theodosius II.

Flavius Theodosius (řecky Theodosios; 10. dubna 401 – 28. července 450), známější spíše jako Theodosius II., byl východořímský císař od roku 408 až do své smrti.

Nový!!: Pravoslaví a Theodosius II. · Vidět víc »

Theotokos

Theotokos je též typ ikon: zde jedna z nejslavnějších znázorňujících Marii jako bohorodičku – Bogorodica Vladimirskaja, Rusko, 12. stol. Pojem Theotokos θεοτόκος (Богородица, Bogorodica) znamená „nositelka Boha“ či „Boží rodička“, Bohorodička.

Nový!!: Pravoslaví a Theotokos · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Pravoslaví a Tradice · Vidět víc »

Transcendence

Transcendence (z lat. transcendó, překračuji, přesahuji) označuje přesahování, překračování toho, co je bezprostředně dáno, například jako smyslová skutečnost.

Nový!!: Pravoslaví a Transcendence · Vidět víc »

Transsubstanciace

Transsubstanciace čili přepodstatnění je jedním z výkladů církevního učení o reálné přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie, který zastává zejména římskokatolická církev.

Nový!!: Pravoslaví a Transsubstanciace · Vidět víc »

Trest

San Francisca Trest nebo také sankce je uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství.

Nový!!: Pravoslaví a Trest · Vidět víc »

Ukřižování

Japonský zločinec popravený ukřižováním (před r. 1907) Ukřižování je historický způsob potupné popravy, jehož se užívalo především ve starověku; spočíval v zavěšení odsouzencova těla za rozpjaté ruce na kříž.

Nový!!: Pravoslaví a Ukřižování · Vidět víc »

Vánoce

Narození Páně, misál ze Sherbrooke, kolem 1315 Vánoční stromek královny Viktorie a prince Alberta (1848) Jesličky z východních Čech, 19. století Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista.

Nový!!: Pravoslaví a Vánoce · Vidět víc »

Víno

Víno je alkoholický a méně často také nealkoholický nápoj typicky vznikající kvašením moštu z plodů vinné révy.

Nový!!: Pravoslaví a Víno · Vidět víc »

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech.

Nový!!: Pravoslaví a Víra · Vidět víc »

Východní křesťanství

Východní křesťanství je souborný název pro východní katolické církve, pravoslaví a starobylé východní církve.

Nový!!: Pravoslaví a Východní křesťanství · Vidět víc »

Velikonoce

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista Čtení z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům (latinsky) během velikonoční hrubé mše. Velikonoce (– pascha, pesach – přechod, přejití) jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Pravoslaví a Velikonoce · Vidět víc »

Velké schizma

Toto schéma zachycuje mj. Velké schizma a rozdělení Rané církve na Katolickou a Pravoslavnou větev a následný další vývoj Velké schizma označuje rozkol v Rané neboli Prvotní církvi, který vyústil v rozdělení církve na dvě větve; dnešní tzv.

Nový!!: Pravoslaví a Velké schizma · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Pravoslaví a Voda · Vidět víc »

Vzkříšení

Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života.

Nový!!: Pravoslaví a Vzkříšení · Vidět víc »

Západní křesťanství

Evropy a okolí; západní křesťanství zahrnuje oblasti katolicko-protestantské) Západní křesťanství má své kořeny v Západořímské říši a je charakteristické historickým užíváním latinského jazyka, římského ritu a až do reformace (16. stol.) i úzkou vazbou na papežský stolec v Římě; pro oblast západního křesťanství též byla typická určitá kultura, typ myšlení, uspořádání společnosti a vztah mezi duchovní a světskou mocí, jež ve svém celku učinily tuto sféru „Západem“, výrazně odlišným od řecko-slovanského „Východu“, vycházejícího z dědictví Východořímské říše/Byzance a pozdějšího „stýkání a potýkání“ se světem islámu.

Nový!!: Pravoslaví a Západní křesťanství · Vidět víc »

Zlo

Zlo je teologický pojem označují všeobecně jakoukoli negaci.

Nový!!: Pravoslaví a Zlo · Vidět víc »

1054

Bez popisu.

Nový!!: Pravoslaví a 1054 · Vidět víc »

1204

Bez popisu.

Nový!!: Pravoslaví a 1204 · Vidět víc »

1439

Bez popisu.

Nový!!: Pravoslaví a 1439 · Vidět víc »

1453

Bez popisu.

Nový!!: Pravoslaví a 1453 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Pravoslaví a 19. století · Vidět víc »

1950

1950 (MCML) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Pravoslaví a 1950 · Vidět víc »

1964

1964 (MCMLXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Pravoslaví a 1964 · Vidět víc »

1967

1967 (MCMLXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Pravoslaví a 1967 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Pravoslaví a 20. století · Vidět víc »

2001

2001 (MMI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Pravoslaví a 2001 · Vidět víc »

2004

2004 (MMIV) byl přestupný rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Pravoslaví a 2004 · Vidět víc »

2005

2005 (MMV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Pravoslaví a 2005 · Vidět víc »

3. století

3.

Nový!!: Pravoslaví a 3. století · Vidět víc »

4. květen

4.

Nový!!: Pravoslaví a 4. květen · Vidět víc »

4. století

4.

Nový!!: Pravoslaví a 4. století · Vidět víc »

5. století

5.

Nový!!: Pravoslaví a 5. století · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Pravoslaví a 6. století · Vidět víc »

8. století

8.

Nový!!: Pravoslaví a 8. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ortodoxní církev, Ortodoxní křesťanství, Pravoslavná církev, Pravoslavné křesťanství, Pravoslavní, Pravoslavný.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »