Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 
Nový! Uchovávejte své koncepty! » Vytvořit účet

Symbol procenta Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

29 vztahy: Aritmetický průměr, Úrok, Úroková sazba, Augustus, ČSN, Bazický bod, Celé číslo, Centi, Daň, Ekonomika, Ethanol, Internetová jazyková příručka, ISO, Karát, Kladné a záporné číslo, Litr, Parts per million, Přídavné jméno, Podstatné jméno, Promile, RPSN, Setina, Soustava SI, Starověký Řím, Středověk, Trojčlenka, Zlomek, 1425, 1650.

Aritmetický průměr

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot.

Nový!!: Procento a Aritmetický průměr · Vidět víc »

Úrok

Hodnoty úrokové sazby německé centrální banky Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz.

Nový!!: Procento a Úrok · Vidět víc »

Úroková sazba

Hodnoty úrokové sazby německé centrální banky Úroková sazba v obecné řeči znamená měřítko ceny peněz.

Nový!!: Procento a Úroková sazba · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14. Mladý Octavius byl adoptován svým prastrýcem Gaiem Juliem Caesarem (Octavianova matka Atia byla dcerou Caesarovy sestry Julie) a po jeho zavraždění o březnových idách roku 44 př. n. l. zahájil svoji politickou kariéru. V následujícím roce se spojil s Markem Antoniem a Markem Aemiliem Lepidem v tzv. druhém triumvirátu. Nicméně po zdolání Caesarových vrahů se triumvirové postavili proti sobě. Lepidus byl přinucen k odchodu do ústraní, zatímco Antonius spáchal sebevraždu poté, co Octavianus porazil jeho vojsko v bitvě u Actia v roce 31 př. n. l. Po svém vítězství Octavianus formálně obnovil republiku (restitutio rei publicae) přenecháním vlády římskému senátu. Ve skutečnosti si však podržel veškerou moc ve státě. Ovšem na rozdíl od Caesara nebo Sully nezastával diktaturu, nýbrž se domohl celé řady různých doživotních pravomocí a titulů, čímž provedl transformaci římské formy vlády z republiky v monarchii v podobě principátu. Tato změna znamenala nejen začátek téměř čtyřicetiletého období Augustovy císařské vlády, nýbrž počátek zcela nové epochy římských dějin. Jeho vláda byla podepřena materiálními zisky v zahraničních výbojích, vytvořením patronátních vztahů s tisíci loajálních vojáků a veteránů, autoritou mnoha poct udělených senátem a respektem lidu, jemuž po mnoha desetiletích občanských válek zajistil bezpečí a blahobyt. Augustus kontroloval většinu legií, kteroužto hrozivou ozbrojenou mocí si vynucoval a uplatňoval svoji vůli v senátu. Augustovou vládou započala dlouhá etapa míru a prosperity známá jako Pax Romana („římský mír“), které se navzdory pokračujícím pohraničním konfliktům středomořský svět těšil po dobu více než dvou staletí. Augustus posunul hranice římského státu a dále je zabezpečil vytvořením mnoha klientských království a diplomatickým sjednáním míru s parthskou říší. Reformoval římský systém daní, dal rozšířit síť silnic, přestavět řadu měst, založil stálou armádu a pretoriánskou gardu. Po své smrti byl Augustus prohlášen senátem za boha, jenž byl uctíván Římany, a měsíc Sextilis byl na jeho počest oficiálně přejmenován na Augustus.

Nový!!: Procento a Augustus · Vidět víc »

ČSN

ČSN je chráněné označení českých technických norem.

Nový!!: Procento a ČSN · Vidět víc »

Bazický bod

Termínem bazický bod (označovaný symbolem ‱ nebo zkratkou bp, bps – z anglického Basis point) se ve finanční oblasti označuje jedna setina procentního bodu (1 pp.

Nový!!: Procento a Bazický bod · Vidět víc »

Celé číslo

Celá čísla se skládají z přirozených čísel (1, 2, 3, …), nuly a záporných celých čísel (-1, -2, -3, …).

Nový!!: Procento a Celé číslo · Vidět víc »

Centi

Centi (symbol c) je předpona soustavy SI a znamená mocninu 10-2, nebo 1/100.

Nový!!: Procento a Centi · Vidět víc »

Daň

Daň je zákonem (popřípadě i jinak) určená povinná platba do rozpočtu autority (např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit.

Nový!!: Procento a Daň · Vidět víc »

Ekonomika

HDP na obyvatele (2014) Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Nový!!: Procento a Ekonomika · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol), nebo ethylalkohol (hovorově špiritus či alkohol) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Procento a Ethanol · Vidět víc »

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka je webová aplikace, která vznikla v rámci projektu Jazyková poradna na internetu.

Nový!!: Procento a Internetová jazyková příručka · Vidět víc »

ISO

Zkratka ISO označuje.

Nový!!: Procento a ISO · Vidět víc »

Karát

Karát je jméno dvou různých jednotek.

Nový!!: Procento a Karát · Vidět víc »

Kladné a záporné číslo

Záporné číslo je takové reálné číslo, které je menší než nula.

Nový!!: Procento a Kladné a záporné číslo · Vidět víc »

Litr

Litr je metrická jednotka objemu odpovídající krychlovému decimetru.

Nový!!: Procento a Litr · Vidět víc »

Parts per million

Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion.

Nový!!: Procento a Parts per million · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Procento a Přídavné jméno · Vidět víc »

Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Nový!!: Procento a Podstatné jméno · Vidět víc »

Promile

Úsek železniční trati o délce 1371 metrů s klesáním 20 ‰. Během metrového úseku (1000 mm) klesne trať o 20 milimetrů. Promile je jedna desetina procenta, tzn.

Nový!!: Procento a Promile · Vidět víc »

RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru.

Nový!!: Procento a RPSN · Vidět víc »

Setina

Setina je matematický pojem, který v desítkové soustavě představuje číslo 10-2 (0,01).

Nový!!: Procento a Setina · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'Unités) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze základních jednotek, odvozených jednotek a násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Procento a Soustava SI · Vidět víc »

Starověký Řím

Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8. století př. n. l., jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp.

Nový!!: Procento a Starověký Řím · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Procento a Středověk · Vidět víc »

Trojčlenka

Trojčlenka je (praktický) matematický postup používaný při výpočtech přímé a nepřímé úměrnosti.

Nový!!: Procento a Trojčlenka · Vidět víc »

Zlomek

Zlomek (či lomený výraz) označuje v matematice podíl dvou výrazů.

Nový!!: Procento a Zlomek · Vidět víc »

1425

Bez popisu.

Nový!!: Procento a 1425 · Vidět víc »

1650

1650 (MDCL) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Procento a 1650 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

%, Procent, Procenta, Procentní bod.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »