Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Procento

Index Procento

Symbol procenta Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

27 vztahy: Aritmetický průměr, Augustus, ČSN, Bazický bod, Celé číslo, Centi, Daň, Ekonomika, Ethanol, Internetová jazyková příručka, ISO, Karát, Kladné a záporné číslo, Litr, Parts per million, Přídavné jméno, Podstatné jméno, Promile, RPSN, Setina, Soustava SI, Starověký Řím, Středověk, Trojčlenka, Zlomek, 1425, 1650.

Aritmetický průměr

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot.

Nový!!: Procento a Aritmetický průměr · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Procento a Augustus · Vidět víc »

ČSN

ČSN je chráněné označení českých technických norem.

Nový!!: Procento a ČSN · Vidět víc »

Bazický bod

Termínem bazický bod (označovaný symbolem ‱ nebo zkratkou bp, bps – z anglického Basis point) se ve finanční oblasti označuje jedna setina procentního bodu (1 pp.

Nový!!: Procento a Bazický bod · Vidět víc »

Celé číslo

Celá čísla se skládají z přirozených čísel (1, 2, 3, …), nuly (0) a záporných celých čísel (-1, -2, -3, …).

Nový!!: Procento a Celé číslo · Vidět víc »

Centi

Centi (symbol c) je předpona soustavy SI a znamená mocninu 10−2, nebo 1/100.

Nový!!: Procento a Centi · Vidět víc »

Daň

Daň je zákonem (popřípadě i jinak) určená povinná platba do rozpočtu autority (např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit.

Nový!!: Procento a Daň · Vidět víc »

Ekonomika

HDP na obyvatele (2014) Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Nový!!: Procento a Ekonomika · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Procento a Ethanol · Vidět víc »

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka je webová aplikace, která vznikla v rámci projektu Jazyková poradna na internetu.

Nový!!: Procento a Internetová jazyková příručka · Vidět víc »

ISO

Zkratka ISO označuje.

Nový!!: Procento a ISO · Vidět víc »

Karát

Karát je jméno dvou různých jednotek.

Nový!!: Procento a Karát · Vidět víc »

Kladné a záporné číslo

Záporné číslo je takové reálné číslo, které je menší než nula.

Nový!!: Procento a Kladné a záporné číslo · Vidět víc »

Litr

Litr je metrická jednotka objemu odpovídající krychlovému decimetru.

Nový!!: Procento a Litr · Vidět víc »

Parts per million

Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion.

Nový!!: Procento a Parts per million · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Procento a Přídavné jméno · Vidět víc »

Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Nový!!: Procento a Podstatné jméno · Vidět víc »

Promile

Úsek železniční trati o délce 1371 metrů s klesáním 20 ‰. Během metrového úseku (1000 mm) klesne trať o 20 milimetrů. Promile je jedna desetina procenta, tzn.

Nový!!: Procento a Promile · Vidět víc »

RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru.

Nový!!: Procento a RPSN · Vidět víc »

Setina

Setina je matematický pojem, který v desítkové soustavě představuje číslo 10−2 (0,01).

Nový!!: Procento a Setina · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Procento a Soustava SI · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Procento a Starověký Řím · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Procento a Středověk · Vidět víc »

Trojčlenka

Trojčlenka je mechanický matematický postup používaný při výpočtech založených na přímé a nepřímé úměrnosti.

Nový!!: Procento a Trojčlenka · Vidět víc »

Zlomek

Zlomek (či lomený výraz) označuje v matematice podíl dvou výrazů.

Nový!!: Procento a Zlomek · Vidět víc »

1425

Bez popisu.

Nový!!: Procento a 1425 · Vidět víc »

1650

1650 (MDCL) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Procento a 1650 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

%, Procent, Procenta, Procentní bod.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »