Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Propan

Index Propan

Propan je nasycený uhlovodík, třetí člen homologické řady alkanů.

44 vztahy: Aceton, Alkany, Alkeny, Benzín, But-1-en, Butan, Chemická vazba, Chlor, Ethan, Ethen, Grilování, Homologická řada, Hustota, Isobutan, Izotop, Jodovodík, Joule, Kinetická energie, Konformace, Kyselina chlorovodíková, Kyselina máselná, Kyselina propionová, Kyslík, LPG, Mezihvězdné mračno, Motorová nafta, Oxid uhelnatý, Oxid uhličitý, Plyn, Propanol, Propen, Redoxní reakce, Ropa, Saturn (planeta), Titan (měsíc), Uhlík, Uhlovodíky, Vůně, Výbuch, Voda, Vzduch, Zemní plyn, Zinek, 1910.

Aceton

Aceton je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon.

Nový!!: Propan a Aceton · Vidět víc »

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Nový!!: Propan a Alkany · Vidět víc »

Alkeny

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C.

Nový!!: Propan a Alkeny · Vidět víc »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: Propan a Benzín · Vidět víc »

But-1-en

But-1-en je za běžných podmínek bezbarvý, hořlavý plynný uhlovodík patřící do skupiny alkenů.

Nový!!: Propan a But-1-en · Vidět víc »

Butan

Název butan se používá jako.

Nový!!: Propan a Butan · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Propan a Chemická vazba · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Propan a Chlor · Vidět víc »

Ethan

Ethan (mimo chemii dle PČP etan) je druhý nejjednodušší nasycený uhlovodík, patřící mezi alkany.

Nový!!: Propan a Ethan · Vidět víc »

Ethen

3D model s vyznačenými p-orbitaly Ethen (starší názvy: ethylen, etylén) je nejjednodušším zástupcem uhlovodíků ze skupiny alkenů.

Nový!!: Propan a Ethen · Vidět víc »

Grilování

Grilování Steak na griluGrilování je tepelná úprava pokrmu, při které na pokrm dopadá tepelné záření.

Nový!!: Propan a Grilování · Vidět víc »

Homologická řada

Pojmem homologická řada se v chemii označuje řada organických sloučenin se stejným obecným vzorcem.

Nový!!: Propan a Homologická řada · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Propan a Hustota · Vidět víc »

Isobutan

Isobutan (též izobutan; systematický název methylpropan nebo 2-methylpropan) je alkan izomerní s butanem.

Nový!!: Propan a Isobutan · Vidět víc »

Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

Nový!!: Propan a Izotop · Vidět víc »

Jodovodík

Jodovodík (systematicky jodan) – HI je bezbarvý štiplavý plyn, jehož vodný roztok kyselina jodovodíková je silnou kyselinou.

Nový!!: Propan a Jodovodík · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Propan a Joule · Vidět víc »

Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

Nový!!: Propan a Kinetická energie · Vidět víc »

Konformace

Konformace je v chemii termín označující různá uspořádání molekul jedné sloučeniny, nejčastěji se používá u uhlovodíkových (organických) sloučenin.

Nový!!: Propan a Konformace · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Propan a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Kyselina máselná

Kyselina máselná, též známá pod systematickým názvem butanová kyselina, je karboxylová kyselina se vzorcem CH3CH2CH2-COOH.

Nový!!: Propan a Kyselina máselná · Vidět víc »

Kyselina propionová

Kyselina propionová (systematický název propanová kyselina) je přirozeně se vyskytující karboxylová kyselina s chemickým vzorcem CH3CH2COOH.

Nový!!: Propan a Kyselina propionová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Propan a Kyslík · Vidět víc »

LPG

LPG autobusy v Hongkongu LPG (z angličtiny Liquified Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel.

Nový!!: Propan a LPG · Vidět víc »

Mezihvězdné mračno

Mezihvězdné mračno (též mezihvězdný mrak, mezihvězdný oblak) je obecný název pro uskupení plynu, plazmatu a prachu v galaxiích.

Nový!!: Propan a Mezihvězdné mračno · Vidět víc »

Motorová nafta

Nafta na vodě Vývoj ceny nafty na komoditních burzách http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/cetv-cme-3394/graf Komodity - Nafta - Vývoj ceny nafty na komoditních burzách Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků.

Nový!!: Propan a Motorová nafta · Vidět víc »

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (starší terminologií kysličník uhelnatý) je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý.

Nový!!: Propan a Oxid uhelnatý · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Propan a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Propan a Plyn · Vidět víc »

Propanol

Existují dva izomery propanolu.

Nový!!: Propan a Propanol · Vidět víc »

Propen

Propen (propylen) je za normálních podmínek (pokojová teplota, normální tlak) bezbarvý plyn bez zápachu (někdy může zapáchat po česneku).

Nový!!: Propan a Propen · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Propan a Redoxní reakce · Vidět víc »

Ropa

Ropa Těžba ropy při vietnamském pobřeží Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.

Nový!!: Propan a Ropa · Vidět víc »

Saturn (planeta)

Saturn je v pořadí planet na šestém místě a po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy.

Nový!!: Propan a Saturn (planeta) · Vidět víc »

Titan (měsíc)

Titan (Saturn VI) je největší z 62 do roku 2017 objevených měsíců planety Saturn.

Nový!!: Propan a Titan (měsíc) · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Propan a Uhlík · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Propan a Uhlovodíky · Vidět víc »

Vůně

Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů.

Nový!!: Propan a Vůně · Vidět víc »

Výbuch

implozí Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku (obecně entropie).

Nový!!: Propan a Výbuch · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Propan a Voda · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Propan a Vzduch · Vidět víc »

Zemní plyn

Těžba zemního plynu v metrech krychlových za rok Buzău Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo.

Nový!!: Propan a Zemní plyn · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Propan a Zinek · Vidět víc »

1910

1910 (MCMX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Propan a 1910 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

C3H8, CH3CH2CH3, E 944.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »