Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Prorok

Index Prorok

Ve starověku byl prorok člověk, považovaný za Bohem inspirovaného, aby svou řečí poskytoval lidem vhled do budoucích událostí a do skrytých stránek přítomnosti.

53 vztahy: Abrahám, Achijáš, Apokalyptika, Arabové, Ámos, Čarodějnice z Endoru, Babylonské zajetí, Bible, Bible kralická, Budoucnost, Daniel (prorok), Elíša, Elijáš, Eschatologie, Ezechiel, Gád, Gotika, Hebrejština, Islám, Izajáš, Izrael, Izraelské kmeny, Ježíš Kristus, Jehú (prorok), Jeremjáš, Jonáš (prorok), Judaismus, Judské království, Kanaán, Křesťanství, Kniha Abakuk, Kniha Abdijáš, Kniha Ageus, Kniha Jóel, Korán, Kristus, Malachiáš, Micheáš, Mohamed, Mojžíš, Nahum, Nátan, Nekromancie, Noe, Ozeáš, Prorocké knihy, Samuel, Samuel (prorok), Saul, Starý zákon, ..., Tóra, Věštec, 16. století. Rozbalte index (3 více) »

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Prorok a Abrahám · Vidět víc »

Achijáš

Achijáš Šíloský (אחיה השילוני, Achija ha-Šiloni) byl jedním ze starozákonních proroků.

Nový!!: Prorok a Achijáš · Vidět víc »

Apokalyptika

Apokalyptika (z řeckého Άποκάλυψις Apokalypsis, „zjevení, odhalení“) je obecně hnutí sdílející apokalyptický světový názor nebo alespoň to, co je pro něj podstatné.

Nový!!: Prorok a Apokalyptika · Vidět víc »

Arabové

arabského světa, souboru zemí s většinou arabského obyvatelstva Arabové jsou etnická skupina semitského původu rozšířená především v severní Africe a na Blízkém východě.

Nový!!: Prorok a Arabové · Vidět víc »

Ámos

Ámos,, je jeden z malých proroků Starého zákona, řazený mezi Jóela a Abdijáše.

Nový!!: Prorok a Ámos · Vidět víc »

Čarodějnice z Endoru

Čarodějnice z Endoru je biblická postava objevující se v 1. knize Samuelově.

Nový!!: Prorok a Čarodějnice z Endoru · Vidět víc »

Babylonské zajetí

babylonské říše na počátku 7. století př. n. l. (tmavě zelená) Babylonské zajetí (též babylonský exil či vyhnanství) je označení pro deportaci a exil Židů z judského království do Babylónu za vlády Nabukadnesara II. na počátku 6. století př. n. l..

Nový!!: Prorok a Babylonské zajetí · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Prorok a Bible · Vidět víc »

Bible kralická

První díl Šestidílky (1579) obsahuje Pentateuch Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské.

Nový!!: Prorok a Bible kralická · Vidět víc »

Budoucnost

Představa budoucího města z roku 1911 Budoucnost je označení pro časový horizont, který ještě nenastal v toku času.

Nový!!: Prorok a Budoucnost · Vidět víc »

Daniel (prorok)

Daniel (a, „Bůh je můj soudce“) byl starozákonní prorok a hlavní postava větší části stejnojmenné biblické knihy Daniel.

Nový!!: Prorok a Daniel (prorok) · Vidět víc »

Elíša

Ruská ikona zobrazující Elíšu (první čtvrtina 18. století) Elíša, dříve uváděný jako Eliseus (hebrejsky אֱלִישַׁע) byl starozákonní prorok, žák a později následník Elijáše, který působil převážně v Samařsku.

Nový!!: Prorok a Elíša · Vidět víc »

Elijáš

Prorok Elijáš. Elijáš (většinou psáno neetymologicky Eliáš, hebrejsky אֱלִיָּהוּ, ELIJAHU, Bůh můj je Hospodin) je starozákonní prorok 9. století př. n. l. Elijášův život a skutky zaznamenávají 1. a 2. kniha královská.

Nový!!: Prorok a Elijáš · Vidět víc »

Eschatologie

Eschatologie (z řeckého έσχατος eschatos, „poslední“; λόγος logos, „slovo, nauka“) je nauka o posledních věcech.

Nový!!: Prorok a Eschatologie · Vidět víc »

Ezechiel

Prorok Ezechiel v Sixtinské kapli Ezechiel (hebr. יחזקאל Jechezkel – silný je Bůh, Bůh posiluje) byl jeden z velkých proroků hebrejské bible (Starého zákona), autor Knihy Ezechiel.

Nový!!: Prorok a Ezechiel · Vidět víc »

Gád

Gád (Gad) je jméno sedmého Jákobova syna, kterého mu porodila Zilpa, otrokyně první manželky Ley.

Nový!!: Prorok a Gád · Vidět víc »

Gotika

Seiny na Katedrálu Notre-Dame v Paříži Gotický oltář z pozdního 15. století z Mariánského kostela v Krakově Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský.

Nový!!: Prorok a Gotika · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Prorok a Hebrejština · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Prorok a Islám · Vidět víc »

Izajáš

Sixtinské kapli. Izaiaš (hebrejsky יְשַׁעְיָהוּ, Ješajahu - Hospodin je spása) je jeden z významných izraelských proroků období Starého zákona.

Nový!!: Prorok a Izajáš · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Prorok a Izrael · Vidět víc »

Izraelské kmeny

Izraelské kmeny (Šivtej Jisra'el) souhrnně označované jako synové Izraele (Bnej Jisra'el) byly podle tradičního biblického podání kmeny, které vzešly z potomků patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael („Zápasící s Bohem“, „Bůh zápasí“).

Nový!!: Prorok a Izraelské kmeny · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Prorok a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jehú (prorok)

Jehú (hebr. יְהוּא) je jedním z tzv.

Nový!!: Prorok a Jehú (prorok) · Vidět víc »

Jeremjáš

Ilja Repin: Jeremjáš naříkající nad zničením Jeruzaléma (1870) Jeremjáš (hebr. יִרְמְיָהוּ Jirmejahu, nebo יִרְמְיָה Jirmeja), syn Chilkijášův, byl starozákonní prorok.

Nový!!: Prorok a Jeremjáš · Vidět víc »

Jonáš (prorok)

Gustave Doré: ''Jonáš vyvržený velrybou'' Jonáš („holubice“) byl starozákonní prorok a hlavní postava stejnojmenné biblické knihy Jonáš.

Nový!!: Prorok a Jonáš (prorok) · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Prorok a Judaismus · Vidět víc »

Judské království

Judské království byl státní útvar, jenž existoval mezi lety 930-586 př.

Nový!!: Prorok a Judské království · Vidět víc »

Kanaán

Oblast nejčastěji označovaná jako ''Kenaán'' s vyznačenými národy v 1. polovině 1. tisíciletí př. n. l. Kanaán či Kenaan (někdy též Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán apod.) je označení pro území Předního východu, kde se dnes nalézají západní Sýrie, Libanon, Palestina a Izrael.

Nový!!: Prorok a Kanaán · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Prorok a Křesťanství · Vidět víc »

Kniha Abakuk

Prorok Abakuk (Salzburg, vitráž) Kniha Abakuk (Chavakuk), někdy též Kniha proroka Abakuka, je jednou z prorockých knih Starého zákona.

Nový!!: Prorok a Kniha Abakuk · Vidět víc »

Kniha Abdijáš

Kniha Abdijáš či jinak kniha proroka Abdijáše je s pouhými 21 verši nejkratší knihou Starého zákona i Bible vůbec.

Nový!!: Prorok a Kniha Abdijáš · Vidět víc »

Kniha Ageus

Kniha Ageus (Chagaj,; znamená „(narozený ve) svátek“), patří ke kanonickým knihám Starého zákona.

Nový!!: Prorok a Kniha Ageus · Vidět víc »

Kniha Jóel

Kniha Jóel nebo též Kniha proroka Jóela (sefer Jo'el) je jednou ze starozákonních prorockých knih.

Nový!!: Prorok a Kniha Jóel · Vidět víc »

Korán

Korán (arabsky القرآن‎‎ 'al-Qurʾān', doslovný překlad: "recitace") je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada (proroka islámu) během posledních 23 let jeho života.

Nový!!: Prorok a Korán · Vidět víc »

Kristus

Ježíš Kristus Kristus (latinsky christus z řeckého Χριστός - Christós, kalk hebrejského מַשִׁיחַ - maššíach) znamená „pomazaný“, Mesiáš, Bohem vyvolený král.

Nový!!: Prorok a Kristus · Vidět víc »

Malachiáš

Malachiáš, hebrejsky Malachi, znamená „můj posel“.

Nový!!: Prorok a Malachiáš · Vidět víc »

Micheáš

Micheáš je jedním ze dvanácti malých proroků.

Nový!!: Prorok a Micheáš · Vidět víc »

Mohamed

Prorok Mohammed a jeho žena Áiša Mohamed, též, plným jménem Muhammad ibn Abdilláh ibn AbdilmuttalibPřesné datum narození není bezpečně známo, rok 570 je uváděn jako nejpravděpodobnější.

Nový!!: Prorok a Mohamed · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Prorok a Mojžíš · Vidět víc »

Nahum

Nahum (Nachum), též Nahum Elkóšský, byl jedním z menších proroků, jehož proroctví je zaznamenáno v bibli.

Nový!!: Prorok a Nahum · Vidět víc »

Nátan

Nátan (hebr.) je starozákonní prorok.

Nový!!: Prorok a Nátan · Vidět víc »

Nekromancie

Alchymisté John Dee a Edward Kelley, vyvolávající ducha Nekromancie (z řeckého νεκρομαντία, nekromantía, ze slov νεκρός – nekrós – mrtvý a μαντεία – manteia – věštění) je forma magické evokace.

Nový!!: Prorok a Nekromancie · Vidět víc »

Noe

Noe (hebrejsky נֹחַ, Noach, doslova „Odpočinutí“), v českých překladech Bible přepisováno též jako Noé, je starozákonní postava.

Nový!!: Prorok a Noe · Vidět víc »

Ozeáš

Ruská ikona z počátku 18. století Ozeáš (hebr. הושֵעַ Hóšéaʿ) je jeden ze starozákonních proroků.

Nový!!: Prorok a Ozeáš · Vidět víc »

Prorocké knihy

Termínem prorocké knihy (někdy též knihy proroků) se obvykle označuje specifická skupina starozákonních knih, jejichž autory jsou proroci nebo které obsahují výroky a činy proroků.

Nový!!: Prorok a Prorocké knihy · Vidět víc »

Samuel

Samuel je mužské rodné jméno hebrejského původu (שְׁמוּאֵל, Šemu'el, vyslyšel Bůh či jméno Boží).

Nový!!: Prorok a Samuel · Vidět víc »

Samuel (prorok)

Samuel (שְׁמוּאֵל, Šmu'el, vyslyšel Bůh) je starozákonní prorok a soudce.

Nový!!: Prorok a Samuel (prorok) · Vidět víc »

Saul

Saul (hebrejsky שָׁאוּל, ŠA'UL, doslova „Vyžádaný“) byl první izraelský král, byl synem Kíše.

Nový!!: Prorok a Saul · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Prorok a Starý zákon · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Prorok a Tóra · Vidět víc »

Věštec

Sixtinské kapli Věštec je osoba s údajnou schopností předpovídat budoucnost, vykládat sny, nebo vyjevovat lidem boží vůli.

Nový!!: Prorok a Věštec · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Prorok a 16. století · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »