Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Protestantismus

Index Protestantismus

95 tezí Martina Luthera z roku 1517 se považuje za počátek reformace Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

104 vztahy: Adventisté sedmého dne, Anarchismus, Anglikánská církev, Anglikánství, Apoštolská církev, Apoštolské vyznání, Ariánství, Armáda spásy, Augsburské vyznání, Špýr, Žamberk, České stavovské povstání, Česko, Českobratrská církev evangelická, Říšský sněm (Německo), Baptismus, Bible, Bohoslužba, Církev, Církev československá husitská, Církev bratrská, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Církev Křesťanská společenství, Charisma, Charismatické hnutí, Demokracie, Den reformace, Erasmus Rotterdamský, Evangelická církev, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Evangelická církev metodistická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Evangelikalismus, Evangelium, Habsburkové, Helvetské vyznání, Humanismus, Husitství, Jakob Böhme, Jan Kalvín, Jednota bratrská, Jindřich VIII. Tudor, Kalvinismus, Katolicismus, Křesťanské sbory, Křesťanství, Kunvald, Latina, Letniční hnutí, Luteránství, ..., Luterská evangelická církev a. v. v České republice, Maria (matka Ježíšova), Martin Luther, Mennonité, Metodismus, Mikuláš Ludvík Zinzendorf, Mistr Eckhart, Mystika, Náboženská společnost českých unitářů, Německo, Nejsvětější Trojice, Novokřtěnectví, Odpustek, Papež, Paracelsus, Presbyteriáni, Probuzenectví, Protestantská etika a duch kapitalismu, Protireformace, Puritáni, Reformace, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Sola scriptura, Soudný den, Spiritualismus, Spojené státy americké, Středověk, Svatá říše římská, Svědkové Jehovovi, Třicetiletá válka, Teologie, Thomas Cranmer, Tradice, Tridentský koncil, Ulrich Zwingli, Unitářství, Univerzita Karlova, Valdenští, Vestfálský mír, 1457, 1517, 1611, 1727, 1739, 1830, 1831, 1863, 1865, 1880, 1909, 1918, 1920, 1990, 95 tezí. Rozbalte index (54 více) »

Adventisté sedmého dne

Církev Adventistů sedmého dne je protestantská denominace, která vznikla v rámci eschatologického hnutí protestantských církví známého jako Druhé velké probuzení ve Spojených státech v 19.

Nový!!: Protestantismus a Adventisté sedmého dne · Vidět víc »

Anarchismus

Anarchismus je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem (např. genderová nebo věková).

Nový!!: Protestantismus a Anarchismus · Vidět víc »

Anglikánská církev

Canterburská katedrála – sídlo prvního mezi anglikánskými biskupy Anglikánská církev (anglicky Church of England, mimo Anglii většinou The Anglican Church) je mateřská církev anglikánského společenství církví, která je v Anglii podřízena panovníkově moci.

Nový!!: Protestantismus a Anglikánská církev · Vidět víc »

Anglikánství

Anglikánská Kniha společných modliteb z roku 1596 Pojmy anglikánství a anglikánský označuje křesťany a církve, které se drží náboženské tradice, jež je vlastní anglikánské církvi.

Nový!!: Protestantismus a Anglikánství · Vidět víc »

Apoštolská církev

Apoštolská církev může být.

Nový!!: Protestantismus a Apoštolská církev · Vidět víc »

Apoštolské vyznání

Apoštolské vyznání (latinsky Symbolum Apostolicum – Apoštolský symbol) je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají v podstatě všichni křesťané.

Nový!!: Protestantismus a Apoštolské vyznání · Vidět víc »

Ariánství

První nikajský koncil, který odsoudil ariánské učení Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněmem v Níkaji roku 325 jako hereze – odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista.

Nový!!: Protestantismus a Ariánství · Vidět víc »

Armáda spásy

William Booth, zakladatel Armády spásy Armáda spásy (zkratka AS, anglicky Salvation Army) je křesťanská církev s kvazivojenskou strukturou a zároveň charitativní organizace, kterou tato církev provozuje a která je známa především péčí o bezdomovce.

Nový!!: Protestantismus a Armáda spásy · Vidět víc »

Augsburské vyznání

Philipp Melanchthon, autor augsburského vyznání víry Augsburské vyznání, někdy také augšpurské vyznání či aušpurské vyznání nebo konfese je v latině (Confessio Augustana) a němčině (Augsburger Bekenntnis) sepsané shrnutí učení evangelíků od Philippa Melanchthona.

Nový!!: Protestantismus a Augsburské vyznání · Vidět víc »

Špýr

Špýr, Speyer, je historicky a kulturně významné město v jihozápadním Německu, ve spolkové zemi Porýní-Falc (Rheinland-Pfalz) na levém (západním) břehu Rýna asi 20 km jižně od Mannheimu.

Nový!!: Protestantismus a Špýr · Vidět víc »

Žamberk

Žamberk (německy Senftenberg) je město na východě Čech v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, v podhůří Orlických hor.

Nový!!: Protestantismus a Žamberk · Vidět víc »

České stavovské povstání

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků.

Nový!!: Protestantismus a České stavovské povstání · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Protestantismus a Česko · Vidět víc »

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická (ve zkratce ČCE, výjimečně též CČBE) je křesťanská církev působící na území České republiky.

Nový!!: Protestantismus a Českobratrská církev evangelická · Vidět víc »

Říšský sněm (Německo)

Říšský sněm, německy Reichstag, je označení několika historických parlamentů v Německu.

Nový!!: Protestantismus a Říšský sněm (Německo) · Vidět víc »

Baptismus

Baptistický sbor ve Four Oaks v Severní Karolíně Baptistický sbor v Doněcku na Ukrajině Baptisté jsou křesťanským reformačním společenstvím církví.

Nový!!: Protestantismus a Baptismus · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Protestantismus a Bible · Vidět víc »

Bohoslužba

Bohoslužba je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s božstvem, setkání s ním nebo oběti, která mu má být přinesena.

Nový!!: Protestantismus a Bohoslužba · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Protestantismus a Církev · Vidět víc »

Církev československá husitská

Černovíře. Církev československá husitská (zkratka CČSH, do roku 1971 pouze Církev československá, zkratka CČS) je křesťanská církev vyhlášená 8. ledna 1920.

Nový!!: Protestantismus a Církev československá husitská · Vidět víc »

Církev bratrská

Církev bratrská (CB) (Cirkev bratská; dříve Svobodná církev reformovaná, později Jednota českobratrská) je protestantská, reformovaná a evangelikální církev, která vznikla roku 1882 sloučením Svobodné evangelické církve české (založena 1868) a Svobodné reformované církve (založena 1880).

Nový!!: Protestantismus a Církev bratrská · Vidět víc »

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) (anglicky The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) je největší z mormonských církví, vzešlých z původní organizace Josepha Smithe z roku 1830 v USA.

Nový!!: Protestantismus a Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů · Vidět víc »

Církev Křesťanská společenství

Církev Křesťanská společenství (oficiální název, pod kterým církev registrovalo Ministerstvo kultury ČR v roce 2002) (často zkracován jako KS), patří mezi evangelikální církve.

Nový!!: Protestantismus a Církev Křesťanská společenství · Vidět víc »

Charisma

Charisma (řec. χάρισμα obdarování, projev přízně) je zvláštní dar nebo rys osobní přitažlivosti a kouzla.

Nový!!: Protestantismus a Charisma · Vidět víc »

Charismatické hnutí

Charismatické hnutí, charismatická obnova nebo též Obnova v Duchu svatém je církevní hnutí, které vzniklo v 60.

Nový!!: Protestantismus a Charismatické hnutí · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Protestantismus a Demokracie · Vidět víc »

Den reformace

Den reformace (též Svátek reformace či Památka reformace) je svátkem a připomínkou začátku reformace v některých evangelických církvích, zejména luterských.

Nový!!: Protestantismus a Den reformace · Vidět víc »

Erasmus Rotterdamský

Socha Erasma Rotterdamského v Rotterdamu Hanse Holbeina mladšího Erasmus Desiderius Rotterdamský, vlastním jménem Gerrit Gerritszoon, (27. října 1466 Rotterdam – 12. července 1536 Basilej) byl holandský myslitel, augustiniánský kanovník a představitel zaalpské renesance a humanismu.

Nový!!: Protestantismus a Erasmus Rotterdamský · Vidět víc »

Evangelická církev

Evangelická církev je obecné označení luterských, kalvínských (reformovaných) a metodistických církví.

Nový!!: Protestantismus a Evangelická církev · Vidět víc »

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV v ČR) je nezávislou samosprávnou evangelickou církví, která se hlásí k Augsburskému vyznání.

Nový!!: Protestantismus a Evangelická církev augsburského vyznání v České republice · Vidět víc »

Evangelická církev metodistická

Bernarticích na Písecku Evangelická církev metodistická je křesťanskou církví hlásící se k odkazu světového hnutí metodismu.

Nový!!: Protestantismus a Evangelická církev metodistická · Vidět víc »

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Evangelická teologická fakulta (ETF) Univerzity Karlovy (UK) je jednou ze tří teologických fakult této univerzity.

Nový!!: Protestantismus a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy · Vidět víc »

Evangelikalismus

Církev Božího království v Rusku Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka.

Nový!!: Protestantismus a Evangelikalismus · Vidět víc »

Evangelium

Codex Alexandrinus (řecký rukopis), Lukášovo evangelium Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Protestantismus a Evangelium · Vidět víc »

Habsburkové

Habsburkové byli jedním z nejvýznamnějších panovnických rodů v evropské historii až do svého vymření po meči roku 1740 a po přeslici roku 1780.

Nový!!: Protestantismus a Habsburkové · Vidět víc »

Helvetské vyznání

Helvetské vyznání víry, též Helvetská konfese (lat. Confessio Helvetica), je dokument základních dogmat reformovaných církví (kalvinistů).

Nový!!: Protestantismus a Helvetské vyznání · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Protestantismus a Humanismus · Vidět víc »

Husitství

Husitství (někdy také husitská revoluce, v marxistické historiografii též husitské revoluční hnutí) označuje nábožensky (a v jistých ohledech snad i národnostně, sociálně a politicky) motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve.

Nový!!: Protestantismus a Husitství · Vidět víc »

Jakob Böhme

Jakob Böhme (1575, Alt-Seidenberg u Görlitz – 17. listopadu 1624, Görlitz) byl německý mystik, filosof a křesťanský teosof.

Nový!!: Protestantismus a Jakob Böhme · Vidět víc »

Jan Kalvín

Kalvínův hrob na hřbitově 'Cimetière des Rois' v Ženevě Jan Kalvín (franc. psán Jean Calvin, it. Giovanni Calvino; vlastním jménem Jehan Cauvin) (10. července 1509, Noyon v Pikardii – 27. května 1564, Ženeva) byl francouzský teolog, významný představitel křesťanské reformace 16. století, zakladatel kalvinismu.

Nový!!: Protestantismus a Jan Kalvín · Vidět víc »

Jednota bratrská

Jednota bratrská (latinsky Unitas Fratrum) je jedna z protestantských (evangelických) církví působících v České republice.

Nový!!: Protestantismus a Jednota bratrská · Vidět víc »

Jindřich VIII. Tudor

Jindřich VIII.

Nový!!: Protestantismus a Jindřich VIII. Tudor · Vidět víc »

Kalvinismus

Ženevě Kalvinismus (neboli kalvínství), resp.

Nový!!: Protestantismus a Kalvinismus · Vidět víc »

Katolicismus

Katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální McBrien, Catholicism, 19-20. Pojem katolicismus reprezentuje určitou eklesiologickou i teologickou tradici, která však nutně nemusí být svázána se Svatým stolcem a římským papežem. V rámci starokatolictví totiž můžeme hovořit i o tzv. národních katolických církvích. Společnými důrazy však jsou hierarchická struktura, důraz na tradici (učení apoštolů, církevních otců, papežů), mariánský kult, na západě od jisté doby i celibát kléru (není podmínka) a sociálně-politickým působením (charita, misie aj.). Je třeba postřehnout rozdíl oproti termínu katolictví, který i pro křesťany ostatních církví může znamenat právě všeobecnou církev, zmíněnou již v nejstarších vyznáních víry. V některých jazycích (dále např. v chorvatštině) pojmy katolický a všeobecný splývají. (Vjerujem u jednu svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. /svetu crkvu katoličku.).

Nový!!: Protestantismus a Katolicismus · Vidět víc »

Křesťanské sbory

Křesťanské sbory je název jednoho hnutí v rámci evangelikálního proudu křesťanství.

Nový!!: Protestantismus a Křesťanské sbory · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Protestantismus a Křesťanství · Vidět víc »

Kunvald

Kunvald (německy Kunwald) je městys 5 km severovýchodně od Žamberka v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji.

Nový!!: Protestantismus a Kunvald · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Protestantismus a Latina · Vidět víc »

Letniční hnutí

Letniční kostel v polském Lublinu Letniční hnutí či pentekostalismus (z řeckého pentekosta - padesát; Pentekostes.

Nový!!: Protestantismus a Letniční hnutí · Vidět víc »

Luteránství

Martin Luther Luteráni či luteránské církve jsou protestantským křesťanským vyznáním, které vychází z odkazu Martina Luthera a protestantské reformace.

Nový!!: Protestantismus a Luteránství · Vidět víc »

Luterská evangelická církev a. v. v České republice

Lutherova růže - emblém luterských církví Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice (LECAV) je luterskou církví v ČR působící na Těšínsku v Moravskoslezském kraji a v hlavním městě Praze.

Nový!!: Protestantismus a Luterská evangelická církev a. v. v České republice · Vidět víc »

Maria (matka Ježíšova)

ikon znázorňujících Pannu Marii – Bogorodica Vladimirskaja, Rusko, 12. stol. Maria nebo Marie, také Panna Maria (hebrejsky Miriam, aramejsky מַרְיָם Marjām; řecky Μαριαμ či Μαρια; arabsky مريم Marjam) je v křesťanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesaře Josefa.

Nový!!: Protestantismus a Maria (matka Ježíšova) · Vidět víc »

Martin Luther

Martin Luther (10. listopadu 1483 Eisleben – 18. února 1546 Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů.

Nový!!: Protestantismus a Martin Luther · Vidět víc »

Mennonité

Menno SimonsMennonité jsou jednou součástí křesťanského hnutí novokřtěnců (tzv. anabaptistů), kteří si původně říkali švýcarští bratří.

Nový!!: Protestantismus a Mennonité · Vidět víc »

Metodismus

Metodismus je protestantské hnutí zahrnující mnoho křesťanských denominací a organizací, k němuž se celosvětově hlásí asi sedmdesát milionů lidí.

Nový!!: Protestantismus a Metodismus · Vidět víc »

Mikuláš Ludvík Zinzendorf

Hrob Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa na hřbitově 'Herrnhuter Gottesacker' Mikuláš Ludvík hrabě ze Zinzendorfu a z Pottendorfu (německy, 26. května 1700 Drážďany – 9. května 1760 Ochranov) byl německý náboženský a sociální reformátor, zakladatel a biskup Obnovené Jednoty bratrské.

Nový!!: Protestantismus a Mikuláš Ludvík Zinzendorf · Vidět víc »

Mistr Eckhart

Mistr Eckhart (1260, Waldenfels u Gothy – 1327, Avignon) byl německý teolog, filosof a dominikán, známý především jako mystický spisovatel a představitel platonizující metafyziky.

Nový!!: Protestantismus a Mistr Eckhart · Vidět víc »

Mystika

sv. Kateřiny Sienské (Barna da Siena, asi 1340) Mystika (řec.) je souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro různé cesty, jak takovou zkušenost získat.

Nový!!: Protestantismus a Mystika · Vidět víc »

Náboženská společnost českých unitářů

Znak Náboženské společnosti českých unitářů Náboženská společnost českých unitářů (NSČU) je samostatná, správně i duchovně nezávislá právnická osoba.

Nový!!: Protestantismus a Náboženská společnost českých unitářů · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Protestantismus a Německo · Vidět víc »

Nejsvětější Trojice

Andrej Rublev, ''Návštěva u Abraháma'', 1410, Treťjakovská galerie, Moskva – symbolické vyjádření Nejsvětější Trojice Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci (Bůh, stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bohu Duchu Svatém (posvětitel světa), které sdílejí jediné božství.

Nový!!: Protestantismus a Nejsvětější Trojice · Vidět víc »

Novokřtěnectví

Upalování novokřtěnců na hranici (Anneken Hendriks, † 1571) Novokřtěnectví (Anabaptismus) je jedno z mnoha reformních křesťanských náboženských hnutí vzniklých v 16. století.

Nový!!: Protestantismus a Novokřtěnectví · Vidět víc »

Odpustek

Nápis na kříži hlásající, jak lze získat 100–300 dnů odpustků (Záhlinice, okres Kroměříž) Odpustek (plurál odpustky, latinsky indulgentia) je odpuštění časných trestů za hříchy (zpočátku chápáno jako počet dní pokání, později nesprávně chápáno jako zkrácení trestu pobytu v očistci), které může být úplné (plnomocné odpustky), nebo částečné (částečné odpustky).

Nový!!: Protestantismus a Odpustek · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Protestantismus a Papež · Vidět víc »

Paracelsus

Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, (1493 Einsiedeln – 24. září 1541 Salcburk) byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství.

Nový!!: Protestantismus a Paracelsus · Vidět víc »

Presbyteriáni

Hořící keř je symbolem mnohých presbyteriánských církví Presbyteriáni (z řec. presbyter, starší) jsou členové reformovaných církví s presbyterním zřízením v anglicky mluvících zemích.

Nový!!: Protestantismus a Presbyteriáni · Vidět víc »

Probuzenectví

Probuzenectví (též křesťanské obrození, probuzenecké hnutí, revivalismus) je hnutí uvnitř protestantských církví na základě různorodých směrů reformace, které zdůrazňují obrácení jednotlivce a jeho následný život, v němž se prakticky uskutečňuje křesťanská víra, což má vliv na sociální praxi církve.

Nový!!: Protestantismus a Probuzenectví · Vidět víc »

Protestantská etika a duch kapitalismu

Protestantská etika a duch kapitalismu (v německém originále Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus) je jedno z nejproslulejších děl německého sociologa Maxe Webera.

Nový!!: Protestantismus a Protestantská etika a duch kapitalismu · Vidět víc »

Protireformace

Protireformace, známá též jako katolická reformace, je termín obecně používaný pro reakci katolické církve na protestantskou reformaci, především potom na učení Martina Luthera.

Nový!!: Protestantismus a Protireformace · Vidět víc »

Puritáni

Termínem Puritáni (z lat. puritas, čistota, ryzost) se označují křesťanské skupiny, které vznikly jako výsledek Anglické reformace, kterou započal Jindřich VIII. Tudor v 16.

Nový!!: Protestantismus a Puritáni · Vidět víc »

Reformace

Reformace v Evropě (1618) Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.

Nový!!: Protestantismus a Reformace · Vidět víc »

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Slezská církev evangelická augsburského vyznání je největší luterská církev v České republice; působí zejména na Těšínsku v Moravskoslezském kraji.

Nový!!: Protestantismus a Slezská církev evangelická augsburského vyznání · Vidět víc »

Sola scriptura

Sola scriptura (lat) je jedním ze základních protestantských teologických důrazů.

Nový!!: Protestantismus a Sola scriptura · Vidět víc »

Soudný den

Mozaika nad Zlatou bránou na jižní stěně pražské katedrály svatého Víta z let 1370-1371 představující Poslední soud Soudný den je většinou významných náboženských tradic považován za soud či rozsudek nad osudy lidských duší vynesený božstvem a bývá svázán s myšlenkou Nového světa nebo začátku.

Nový!!: Protestantismus a Soudný den · Vidět víc »

Spiritualismus

Hypnotizér navozuje stav tranzu, malba: Richard Bergh, 1887 Spiritualismus je ve filozofii (metafyzice) jeden ze směrů monismu, podle kterého je prazáklad světa duchovní povahy a duch existuje nezávisle na těle.

Nový!!: Protestantismus a Spiritualismus · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Protestantismus a Spojené státy americké · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Protestantismus a Středověk · Vidět víc »

Svatá říše římská

Svatá říše římská (latinsky Sacrum Imperium Romanum, německy Heiliges Römisches Reich) je název zaniklého mnohonárodnostního, později velmi volného svazku mnoha politických útvarů, který se rozkládal ve střední Evropě.

Nový!!: Protestantismus a Svatá říše římská · Vidět víc »

Svědkové Jehovovi

Náboženská společnost svědkové Jehovovi (NSSJ, též hanlivě označováni jako jehovisté) je ne-trojiční náboženská společnost, která vznikala původně z kroužku lidí společně studujicích Bibli podle témat, a to mezi léty 1870–1879 v Allegheny ve státě Pensylvánie v USA, která se rozšířila do celého světa pod názvem Mezinárodní sdružení vážných badatelů Bible.

Nový!!: Protestantismus a Svědkové Jehovovi · Vidět víc »

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím.

Nový!!: Protestantismus a Třicetiletá válka · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Protestantismus a Teologie · Vidět víc »

Thomas Cranmer

Thomas Cranmer (2. červenec 1489 – 21. březen 1556) byl hlavním představitelem reformace v Anglii a arcibiskupem canterburským v době vlády Jindřicha VIII. a Eduarda VI. Pomohl vytvořit podmínky pro rozvod Jindřicha VIII.

Nový!!: Protestantismus a Thomas Cranmer · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Protestantismus a Tradice · Vidět víc »

Tridentský koncil

Tridentský koncil, neznámý malíř, 1600 cca, Museo Diocesiano Tridentino, Trento Tridentský koncil (latinsky Tridentinum) byl 19.

Nový!!: Protestantismus a Tridentský koncil · Vidět víc »

Ulrich Zwingli

Huldrych Zwingli Ulrich Zwingli, křestní jméno později psáno též Huldrych, (1. ledna 1484 Wildhaus – 11. října 1531 Kappel am Albis) byl švýcarský humanistický teolog a první představitel švýcarské reformace.

Nový!!: Protestantismus a Ulrich Zwingli · Vidět víc »

Unitářství

Náboženské společnosti českých unitářů Unitářství je organizačně nejednotný proud v rámci protestantské liberální teologie.

Nový!!: Protestantismus a Unitářství · Vidět víc »

Univerzita Karlova

243x243px Karolina s arkýřem Velké auly Univerzita Karlova (zkratka UK, latinský název Universitas Carolina) se sídlem v Praze je nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.

Nový!!: Protestantismus a Univerzita Karlova · Vidět víc »

Valdenští

Valdenští (francouzsky: vaudois) nebo valdenství bylo středověké náboženské hnutí směřující k reformě křesťanského života inspirované původně bohatým lyonským obchodníkem Petrem Valdesem.

Nový!!: Protestantismus a Valdenští · Vidět víc »

Vestfálský mír

Jednání v Münsteru Vestfálský mír, uzavřený 24. října 1648, byl soubor dvou smluv, Münsterské a Osnabrücké, ukončující třicetiletou a Osmdesátiletou válku, které byly uzavřeny mezi Svatou říší římskou – reprezentovanou císařem Ferdinandem III. a dalšími německými knížaty –, Španělskem, zástupci Francie Ludvíkem XIV. a kardinálem Julesem Mazarinem, delegáty Republiky spojených nizozemských provincií a Švédskem.

Nový!!: Protestantismus a Vestfálský mír · Vidět víc »

1457

Bez popisu.

Nový!!: Protestantismus a 1457 · Vidět víc »

1517

Bez popisu.

Nový!!: Protestantismus a 1517 · Vidět víc »

1611

1611 (MDCXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Protestantismus a 1611 · Vidět víc »

1727

1727 (MDCCXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Protestantismus a 1727 · Vidět víc »

1739

1739 (MDCCXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Protestantismus a 1739 · Vidět víc »

1830

1830 (MDCCCXXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Protestantismus a 1830 · Vidět víc »

1831

1831 (MDCCCXXXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Protestantismus a 1831 · Vidět víc »

1863

1863 (MDCCCLXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Protestantismus a 1863 · Vidět víc »

1865

1865 (MDCCCLXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Protestantismus a 1865 · Vidět víc »

1880

1880 (MDCCCLXXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Protestantismus a 1880 · Vidět víc »

1909

1909 (MCMIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Protestantismus a 1909 · Vidět víc »

1918

1918 (MCMXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Protestantismus a 1918 · Vidět víc »

1920

1920 (MCMXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Protestantismus a 1920 · Vidět víc »

1990

1990 (MCMXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Protestantismus a 1990 · Vidět víc »

95 tezí

95 tezí neboli Disputace o moci odpustků je seznam návrhů pro akademickou disputaci, jež napsal v roce 1517 Martin Luther, profesor morální teologie na Univerzitě ve Wittenbergu v Německu.

Nový!!: Protestantismus a 95 tezí · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Evangelicismus, Evangelicizmus, Evangelictví, Evangelismus, Evangelizmus, Evangelík, Protestanství, Protestanti, Protestantizmus, Protestantská církev, Protestantství, Protestanté.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »