Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Protilátka

Index Protilátka

Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle.

53 vztahy: Aglutinace, Aminy, Antigen, Atomová hmotnostní konstanta, B-lymfocyt, Bakterie, Bazofilní granulocyt, Bílá krvinka, Bílkovina, Coombsův test, Cystein, Dimer, Disulfidický můstek, ELISA, ELISPOT, Epitelová tkáň, Fagocytóza, Fc receptor, Glykoproteiny, Granulocyt, Hexamer, Imunita (biologie), Imunitní systém, Imunohistochemie, Karboxylové kyseliny, Komplement (biologie), Komplement fixační test, Membránový protein, Monoklonální protilátka, Monomer, Myš, Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství, Opice, Opsonizace, Parazitismus, Pentamer, Pepsin, Placenta, Plazmatická buňka, Polypeptid, Potkan, Prase, Rozpustnost, Sacharidy, Sérologie, Srážení (chemie), Susumu Tonegawa, Tur domácí, V(D)J rekombinace, Vazba, ..., Virus, Virus neutralizační test, 1987. Rozbalte index (3 více) »

Aglutinace

krevních skupin Aglutinace (shlukování) je sérologická reakce aglutinogenu s aglutininem, projevující se shlukováním aglutinogenu.

Nový!!: Protilátka a Aglutinace · Vidět víc »

Aminy

struktura aminu Aminy jsou organické sloučeniny formálně odvozené od amoniaku náhradou jednoho (primární amin), dvou (sekundární amin) nebo tří (terciární amin) vodíků za alkylovou nebo arylovou skupinu.

Nový!!: Protilátka a Aminy · Vidět víc »

Antigen

Antigen je látka, která navozuje produkci jedné nebo více protilátek.

Nový!!: Protilátka a Antigen · Vidět víc »

Atomová hmotnostní konstanta

Atomová hmotnostní konstanta činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 (^_\mbox, tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami.

Nový!!: Protilátka a Atomová hmotnostní konstanta · Vidět víc »

B-lymfocyt

Efektorový B-lymfocyt, tzn. plazmatická buňka B-lymfocyty (jinak také B buňky) jsou buňky imunitního systému zodpovědné především za specifickou, protilátkami zprostředkovanou imunitní odpověď.

Nový!!: Protilátka a B-lymfocyt · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Protilátka a Bakterie · Vidět víc »

Bazofilní granulocyt

Bazofil, typ granulocytu Bazofilní granulocyt čili bazofil je buňka imunitního systému řazená mezi granulocyty.

Nový!!: Protilátka a Bazofilní granulocyt · Vidět víc »

Bílá krvinka

Zleva: Červená krvinka, krevní destička a bílá krvinka Bílá krvinka či leukocyt je krevní buňka mnohých živočichů, která se obvykle podílí na fungování imunitního systému.

Nový!!: Protilátka a Bílá krvinka · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Protilátka a Bílkovina · Vidět víc »

Coombsův test

Nepřímý a přímý Coombsův test Coombsův test, též známý jako antiglobulinový test (AGT), je termín pro dva klinické krevní testy užívané v imunohematologii a imunologii.

Nový!!: Protilátka a Coombsův test · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: Protilátka a Cystein · Vidět víc »

Dimer

kyseliny acetylsalicylové – aspirinu Dimer v biologii a chemii označuje molekulu složenou ze dvou menších podjednotek, tzv.

Nový!!: Protilátka a Dimer · Vidět víc »

Disulfidický můstek

Formální znázornění procesu vzniku disulfidických můstků jako oxidačního procesu Disulfidický můstek (též např. SS můstek či SS vazba) je kovalentní vazba mezi dvěma atomy síry, vznikající oxidací dvou sulfanylových (-SH) skupin cysteinu.

Nový!!: Protilátka a Disulfidický můstek · Vidět víc »

ELISA

ELISA (z angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), někdy také označovaná jako EIA (Enzyme Immunoassay) je jednou z nejpoužívanějších imunologických metod sloužících k detekci a stanovení koncentrace antigenů nebo protilátek.

Nový!!: Protilátka a ELISA · Vidět víc »

ELISPOT

ELISpot je citlivý test používaný ke kvantifikaci neboli určování množství buněk vyměšujících (sekretujících) cytokiny nebo imunoglobuliny na úrovni jedné buňky.

Nový!!: Protilátka a ELISPOT · Vidět víc »

Epitelová tkáň

Epitelové buňky Epitelová tkáň (epitel, krycí tkáň) je tkáň tvořená buňkami, které na sebe těsně naléhají, a minimem mezibuněčné hmoty.

Nový!!: Protilátka a Epitelová tkáň · Vidět víc »

Fagocytóza

Fagocytóza (z řečtiny) je endocytotický proces pohlcování pevných částic z okolního prostředí buňkami.

Nový!!: Protilátka a Fagocytóza · Vidět víc »

Fc receptor

Fc receptor je receptor nacházející se na povrchu některých buněk imunitního systému – např.

Nový!!: Protilátka a Fc receptor · Vidět víc »

Glykoproteiny

Schéma stavby glykoproteinu Glykoproteiny jsou proteiny s navázanými sacharidy.

Nový!!: Protilátka a Glykoproteiny · Vidět víc »

Granulocyt

Eosinofil, typ granulocytu Bazofil, typ granulocytu Granulocyt je druh bílých krvinek, který v cytoplazmě své buňky obsahuje granula.

Nový!!: Protilátka a Granulocyt · Vidět víc »

Hexamer

Hexamer v biologii a chemii označuje molekulu složenou z šesti menších podjednotek, tzv.

Nový!!: Protilátka a Hexamer · Vidět víc »

Imunita (biologie)

Lymfocyty, jako ten na obrázku, pomáhají tělu bránit se specifickým způsobem proti infekci Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti antigenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního.

Nový!!: Protilátka a Imunita (biologie) · Vidět víc »

Imunitní systém

Imunitní systém je souhrn mechanismů zajišťujících integritu organismu rozeznáváním a likvidací cizích či vlastních, ale potenciálně škodlivých struktur.

Nový!!: Protilátka a Imunitní systém · Vidět víc »

Imunohistochemie

Imunohistochemie je histologická technika barvení histologických preprarátů, která umožňuje znázornit přítomnost v ideálním případě jedné konkrétní látky pomocí specifických protilátek.

Nový!!: Protilátka a Imunohistochemie · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH.

Nový!!: Protilátka a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Komplement (biologie)

Schéma aktivace komplementu Komplement (komplementový soubor, zkratka C) je soubor asi 40 sérových a membránových glykoproteinů, které slouží jako humorální složka nespecifické imunity (spolu s interferony a dalšími plazmatickými proteiny).

Nový!!: Protilátka a Komplement (biologie) · Vidět víc »

Komplement fixační test

Komplement fixační test (zkratka CFT z anglického Complement fixation test), někdy označovaná jako reakce vazby komplementu nebo komplement fixační reakce (KFR), je imunologická metoda patřící mezi základní sérologické metody, jež fungují na principu reakce protilátky s antigenem.

Nový!!: Protilátka a Komplement fixační test · Vidět víc »

Membránový protein

Transmembránový protein, dvakrát překračuje membránu Membránový protein je jakýkoliv protein, který je navázán či jinak asociován s jakoukoliv membránou v buňce.

Nový!!: Protilátka a Membránový protein · Vidět víc »

Monoklonální protilátka

Schéma protilátky (imunoglobulinu) rakoviny) Monoklonální protilátka (MoAb) je protilátka (imunoglobulin), která je získaná z klonální populace jedné plazmatické buňky.

Nový!!: Protilátka a Monoklonální protilátka · Vidět víc »

Monomer

Monomer je výchozí látka používaná k výrobě makromolekulárních látek tzv.

Nový!!: Protilátka a Monomer · Vidět víc »

Myš

Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů.

Nový!!: Protilátka a Myš · Vidět víc »

Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství

Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství (Oficiální název ceny zní v doslovném překladu „Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství“. V českojazyčném prostředí se vžil i méně přesný překlad obsahující spojku „a“ namísto „nebo“, a to ve formě „Nobelova cena za fyziologii a lékařství (medicínu)“.) spravovaná Nobelovou nadací, je každoročně udělované ocenění za významné objevy na poli věd o životě a lékařství.

Nový!!: Protilátka a Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství · Vidět víc »

Opice

Tamarín vousatý (''Saguinus imperator'') Opice (Simiiformes) je infrařád náležející do vyšší taxonomické jednotky podřádu vyšších primátů, od kterého se odlišuje tím, že neobsahuje čeleď nártounovitých.

Nový!!: Protilátka a Opice · Vidět víc »

Opsonizace

Opsonizace je navázání určitých látek na povrch antigenu, které navozuje jeho fagocytózu imunitními buňkami.

Nový!!: Protilátka a Opsonizace · Vidět víc »

Parazitismus

kukačku Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel).

Nový!!: Protilátka a Parazitismus · Vidět víc »

Pentamer

Pentamer v biologii a chemii označuje molekulu složenou z pěti menších podjednotek, tzv.

Nový!!: Protilátka a Pentamer · Vidět víc »

Pepsin

Pepsin Pepsin je trávicí enzym, který vzniká v žaludku většiny obratlovců.

Nový!!: Protilátka a Pepsin · Vidět víc »

Placenta

Placenta (z latiny, česky též plodové nebo mateřské lůžko) je dočasný orgán, který vzniká v děloze březí samice placentálních savců.

Nový!!: Protilátka a Placenta · Vidět víc »

Plazmatická buňka

Plazmatická buňka Plazmocytom je maligní nádorové onemocnění plazmatických buněk, přesto je na této fotografii nálezu tohoto onemocnění dobře patrné, že jde o plazmatické buňky Plazmatická buňka (či plazmocyt) je bílá krvinka specializovaná na produkci protilátek (imunoglobulinů).

Nový!!: Protilátka a Plazmatická buňka · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: Protilátka a Polypeptid · Vidět víc »

Potkan

Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus).

Nový!!: Protilátka a Potkan · Vidět víc »

Prase

Prase je české jméno pro několik příbuzných rodů nepřežvýkavých sudokopytníků, patřících do čeledi prasatovitých a podčeledí pravá prasata (Suinae) nebo bradavičnatá prasata (Phacochoerinae).

Nový!!: Protilátka a Prase · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Protilátka a Rozpustnost · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Protilátka a Sacharidy · Vidět víc »

Sérologie

Sérologie je součást vědního oboru imunologie, která se zabývá sérem a to zejména s ohledem na přítomnost specifických protilátek proti antigenům.

Nový!!: Protilátka a Sérologie · Vidět víc »

Srážení (chemie)

Schéma srážení Srážení či precipitace je reakce, při níž v roztoku vzniká jedna nebo více pevných látek (známých jako sraženina čili precipitát).

Nový!!: Protilátka a Srážení (chemie) · Vidět víc »

Susumu Tonegawa

Susumu Tonegawa (* 6. září 1939) je japonský imunolog, molekulární biolog a neurovědec, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1987.

Nový!!: Protilátka a Susumu Tonegawa · Vidět víc »

Tur domácí

Tur domácí (Bos primigenius f. taurus) je domestikovaný sudokopytnatý savec celosvětově chovaný pro mnohostranný hospodářský užitek.

Nový!!: Protilátka a Tur domácí · Vidět víc »

V(D)J rekombinace

V(D)J rekombinace je mechanismus genetické rekombinace u obratlovců, který náhodně vybírá a spojuje segmenty genů kódujících specifické proteiny zásadní pro fungování imunitního systému.

Nový!!: Protilátka a V(D)J rekombinace · Vidět víc »

Vazba

Výraz vazba má mnoho významů, označujících svázanost různých věcí, a to buď v základním významu (svázání provazem či provázkem apod.), nebo v přeneseném (omezení pohybu, vzájemná závislost nebo přitažlivost, vzájemná souvislost).

Nový!!: Protilátka a Vazba · Vidět víc »

Virus

Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým.

Nový!!: Protilátka a Virus · Vidět víc »

Virus neutralizační test

Virus neutralizační test (zkratka VNT) je jedna ze sérologických metod, při které se detekují protilátky z vyšetřovaného séra jedince proti virům.

Nový!!: Protilátka a Virus neutralizační test · Vidět víc »

1987

1987 (MCMLXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Protilátka a 1987 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Imunoglobin, Imunoglobulin, Imunoglobuliny, Imunoglobulín, Protilátky.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »