Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Pružnost

Index Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

45 vztahy: ČSN, Bod, Cenová elasticita, Délka, Deformace, Experiment, Fyzika, Hmotnost, Hookův zákon, Houževnatost, Hystereze, Hysterezní křivka, Kompozitní materiál, Konstantní funkce, Krut, Látka, Mechanické napětí, Mechanické vlastnosti materiálů, Mechanika, Modul pružnosti, Modul pružnosti v tahu, Modul pružnosti ve smyku, Namáhání, Newtonův gravitační zákon, Nosná konstrukce, Obsah, Ocel, Ohyb, Pascal (jednotka), Periodická funkce, Pevnost (fyzika), Pružnost, Radián, Robert Hooke, Síla, Smyk, Spojitá funkce, Střih, Tah, Těleso, Tlak, Torze, Tuhost, Tvar, 1676.

ČSN

ČSN je chráněné označení českých technických norem.

Nový!!: Pružnost a ČSN · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Pružnost a Bod · Vidět víc »

Cenová elasticita

V ekonomii se pod pojmem cenová elasticita rozumí přímá úměrnost procentuální změny nabídky nebo poptávky určitého zboží nebo služby na její ceně.

Nový!!: Pružnost a Cenová elasticita · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Pružnost a Délka · Vidět víc »

Deformace

Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru.

Nový!!: Pružnost a Deformace · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Pružnost a Experiment · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Pružnost a Fyzika · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Pružnost a Hmotnost · Vidět víc »

Hookův zákon

Hookův zákon – Deformace je přímo úměrná napětí materiálu. Robert Hooke Hookův zákon (též Hookeův zákon) popisuje pružnou deformaci materiálu působením síly, za předpokladu malých sil a malých deformací, které po odlehčení zmizí.

Nový!!: Pružnost a Hookův zákon · Vidět víc »

Houževnatost

Pracovní diagram oceli. Plocha pod křivkou je mechanická práce na jednotku objemu. Houževnaté materiály mívají širokou křivku, která vymezuje větší plochu. Křehké materiály mohou ale nemusí mít vysokou pevnost Re a Rm, ale tažnost A je výrazně menší, takže plocha pod křivkou je malá. Houževnatost je materiálová vlastnost, jde o schopnost materiálu zůstat při deformování a nárazech vcelku bez tvorby trhlin, nebo zamezovat růstu existujících trhlin.

Nový!!: Pružnost a Houževnatost · Vidět víc »

Hystereze

Hysterezní křivka při opakovaném namáhání tlakem a tahem Schmittova klopného obvodu Hystereze je označení pro takové chování dynamického systému, kdy výstupní veličina nezávisí jen na nezávisle proměnné vstupní veličině, ale i na předchozím stavu systému (tzv. „paměťový efekt“ systému).

Nový!!: Pružnost a Hystereze · Vidět víc »

Hysterezní křivka

Hysterezní křivka Hysterezní křivka (smyčka) magnetického materiálu je uzavřená křivka magnetování, která vyjadřuje závislost magnetizace M na intenzitě magnetického pole H při pomalé, plynulé změně intenzity magnetického pole od +Hs do -Hs.

Nový!!: Pružnost a Hysterezní křivka · Vidět víc »

Kompozitní materiál

Miniletadlo VariEze, postavené z kompozitních materiálů Kompozitní materiál, nebo zkráceně kompozit je obecně vzato materiál ze dvou, nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí.

Nový!!: Pružnost a Kompozitní materiál · Vidět víc »

Konstantní funkce

V matematice se pojmem konstantní funkce označuje taková funkce, jejíž funkční hodnota je v celém definičním oboru stejná, tedy konstantní.

Nový!!: Pružnost a Konstantní funkce · Vidět víc »

Krut

Krut je.

Nový!!: Pružnost a Krut · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Pružnost a Látka · Vidět víc »

Mechanické napětí

Mechanické napětí je stav, který vznikne v tělese pokud na něj působí účinky sil.

Nový!!: Pružnost a Mechanické napětí · Vidět víc »

Mechanické vlastnosti materiálů

Materiály jsou při používání vystaveny různému namáhání, např.: tah, tlak, krut, střih, ohyb.

Nový!!: Pružnost a Mechanické vlastnosti materiálů · Vidět víc »

Mechanika

Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.

Nový!!: Pružnost a Mechanika · Vidět víc »

Modul pružnosti

Modul pružnosti je charakteristikou materiálu používanou při studiu pružnosti.

Nový!!: Pružnost a Modul pružnosti · Vidět víc »

Modul pružnosti v tahu

Modul pružnosti v tahu, také Youngův modul, lze definovat jako poměr napětí a jím vyvolané deformace, což lze vyjádřit vztahem: E.

Nový!!: Pružnost a Modul pružnosti v tahu · Vidět víc »

Modul pružnosti ve smyku

Zkos (\gamma) Modul pružnosti ve smyku, značený G, je jedna z materiálových vlastností popisující poměr mezi smykovým napětím a jím způsobenou deformací, tzv.

Nový!!: Pružnost a Modul pružnosti ve smyku · Vidět víc »

Namáhání

Mechanické namáhání reálného tělesa, též mechanická zátěž či zatížení, je silové působení, které kromě reaktivní síly zpět na zdroj vyvolává tlaky ve struktuře tělesa, jeho deformace a při opakovaných změnách zátěže i jeho zahřívání vlivem mechanických ztrát v materiálu.

Nový!!: Pružnost a Namáhání · Vidět víc »

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon graficky Na základě analýzy pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Newton tzv.

Nový!!: Pružnost a Newtonův gravitační zákon · Vidět víc »

Nosná konstrukce

Ocelová nosná konstrukce budovy Dřevěná nosná konstrukce lodního trupu Nosná konstrukce je základní část, zejména stavební (např. zdivo budovy) či strojní (např. rám lodi) konstrukce, která zajišťuje její potřebnou únosnost, tuhost a trvanlivost.

Nový!!: Pružnost a Nosná konstrukce · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Pružnost a Obsah · Vidět víc »

Ocel

Ocelový most Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku.

Nový!!: Pružnost a Ocel · Vidět víc »

Ohyb

Prostý nosník namáhaný ohybem Ohyb charakterizuje chování prvku (například stavebního či strojního) v závislosti na vnějším zatížení, které působí kolmo na podélnou osu elementu.

Nový!!: Pružnost a Ohyb · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Pružnost a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Periodická funkce

Periodická funkce s periodou P Jedna perioda funkce sinus a kosinus Jednoduché periodické funkce Periodická funkce je v matematice funkce, jejíž hodnoty se pravidelně opakují s určitou periodou.

Nový!!: Pružnost a Periodická funkce · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Pružnost a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

Nový!!: Pružnost a Pružnost · Vidět víc »

Radián

π radiánů. Některé obvyklé úhly, vyjádřené v radiánech Radián je bezrozměrná odvozená jednotka soustavy SI užívaná při měření rovinného úhlu.

Nový!!: Pružnost a Radián · Vidět víc »

Robert Hooke

Robert Hooke (18. července 1635 Freshwater, ostrov Wight – 3. března 1703 Londýn) byl anglický polyhistor, který se proslavil zejména svými objevy na poli přírodních věd.

Nový!!: Pružnost a Robert Hooke · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Pružnost a Síla · Vidět víc »

Smyk

* smyk (mechanika), fyzikální oblast, střih či posun na soumezném řezu, tečně, v jeho rovině.

Nový!!: Pružnost a Smyk · Vidět víc »

Spojitá funkce

Spojitá (červeně) a nespojitá funkce (modře) Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota f(x) změní libovolně málo.

Nový!!: Pružnost a Spojitá funkce · Vidět víc »

Střih

Střih může být.

Nový!!: Pružnost a Střih · Vidět víc »

Tah

Tah označuje proces tažení (popřípadě vlečení tedy vlek), který je způsoben nějakou silou, tzv.

Nový!!: Pružnost a Tah · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Pružnost a Těleso · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Pružnost a Tlak · Vidět víc »

Torze

Torze označuje obvykle zkroucení.

Nový!!: Pružnost a Torze · Vidět víc »

Tuhost

Tuhost pružiny či obecně tuhost tělesa je fyzikální veličina, charakteristická pro každé pružné těleso, udávající míru změny jeho délky (či jiného daného charakteristického rozměru ve směru působící síly) vzhledem k velikosti působící vnější síly při pružné deformaci.

Nový!!: Pružnost a Tuhost · Vidět víc »

Tvar

Tvar je celková vizuální podoba, vzhled, obrys nebo povrch rovinného nebo prostorového útvaru, rozložení a rozvržení jeho hmoty bez ohledu na materiál a další vlastnosti.

Nový!!: Pružnost a Tvar · Vidět víc »

1676

1676 (MDCLXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Pružnost a 1676 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Elasticita, Mez elasticity, Mez kluzu, Mez pružnosti, Mez pružnosti v krutu, Mez pružnosti v tahu, Mez pružnosti v tlaku, Mez pružnosti ve smyku, Mez pružnosti ve střihu, Mez průtažnosti, Mez úměrnosti, Tahová zkouška, Tahový diagram, Teorie elasticity, Teorie pružnosti, Trhací diagram.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »