Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Public relations

Index Public relations

Public relations (často uváděné pod zkratkou PR, toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat.

54 vztahy: AMI Communications, Asýrie, Írán, Druhá světová válka, Edward L. Bernays, Egypt, Firemní styl, Firemní veřejné vztahy, Firma, FleishmanHillard, Fundraising, Image, Informace, Interní komunikace, Klub práce s veřejností, Komunikační mix, Komunita, Krizová komunikace, Lobbování, Londýn, Marketingová strategie, Marketingový mix, Marketingový výzkum, Média, Mediální agentura, Mezopotámie, Motivace, Podnik zahraničního obchodu, Politika, PR Klub, Publicita, Radek Chalupa (manažer), Reklama, Reklamní agentura, Spojené království, Spojené státy americké, Společenská odpovědnost firem, Sponzor, Starověké Řecko, Starověký Řím, Tisková konference, Tisková zpráva, Univerzita Karlova, Výroční zpráva, Veřejnost, Vysoká škola ekonomická v Praze, Zpětná vazba, 1809, 1912, 1923, ..., 1948, 1951, 1955, 1989. Rozbalte index (4 více) »

AMI Communications

AMI Communications je od roku 2001 největší českou agenturou v oboru Public relations.

Nový!!: Public relations a AMI Communications · Vidět víc »

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě.

Nový!!: Public relations a Asýrie · Vidět víc »

Írán

Írán, úředně Íránská islámská republika (persky ایران, původně Árjan, neboli země Árjů) je stát v Přední Asii, dříve nazývaný Persie.

Nový!!: Public relations a Írán · Vidět víc »

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Nový!!: Public relations a Druhá světová válka · Vidět víc »

Edward L. Bernays

Edward Louis Bernays (22. listopadu 1891 – 9. dubna 1995) byl americký zakladatel moderních public relations.

Nový!!: Public relations a Edward L. Bernays · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Public relations a Egypt · Vidět víc »

Firemní styl

Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, tak vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování.

Nový!!: Public relations a Firemní styl · Vidět víc »

Firemní veřejné vztahy

Public affairs (česky veřejné záležitosti; též legal & corporate affairs či government relations, zkráceně PA) je rozsáhlým souborem aktivit zahrnujícím identifikování, vyhodnocování, plánování a reagování na příležitosti a rizika vznikající v důsledku politických a správních rozhodnutí, která mají vliv na podnikající subjekty či jiné organizace.

Nový!!: Public relations a Firemní veřejné vztahy · Vidět víc »

Firma

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech.

Nový!!: Public relations a Firma · Vidět víc »

FleishmanHillard

FleishmanHillard je mezinárodní komunikační a PR agentura.

Nový!!: Public relations a FleishmanHillard · Vidět víc »

Fundraising

Fundraising (z angl. „shromažďování zdrojů“) je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.

Nový!!: Public relations a Fundraising · Vidět víc »

Image

Image (angl. obraz, představa) se v češtině užívá jako odborný termín pro afektivní a celkovou představu osoby, značky nebo výrobku ve veřejnosti, často záměrně pěstovaný s cílem být úspěšný.

Nový!!: Public relations a Image · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Public relations a Informace · Vidět víc »

Interní komunikace

Marketingové vazby Interní komunikace (angl. internal communications) či interní marketing (angl. internal marketing) je hybnou silou celé firmy.

Nový!!: Public relations a Interní komunikace · Vidět víc »

Klub práce s veřejností

Klub práce s veřejností bylo prvníVáclav Svoboda,, Public relations moderně a účinně, Grada Publishing, Praha 2006 profesní sdružení z oboru public relations na území ČSSR.

Nový!!: Public relations a Klub práce s veřejností · Vidět víc »

Komunikační mix

Marketingový komunikační mix je součástí marketingového mixu.

Nový!!: Public relations a Komunikační mix · Vidět víc »

Komunita

Komunita (z lat. communitas – společenství) nemá jedinou definici.

Nový!!: Public relations a Komunita · Vidět víc »

Krizová komunikace

Krizová komunikace patří mezi klíčové disciplíny public relations a je nedílnou součástí krizového managementu.

Nový!!: Public relations a Krizová komunikace · Vidět víc »

Lobbování

Lobbování (z angl. lobby, původně vrátnice, předsíň, v přeneseném smyslu zájmová skupina) je soustavné prosazování skupinových zájmů zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů.

Nový!!: Public relations a Lobbování · Vidět víc »

Londýn

Londýn (s výslovností) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže.

Nový!!: Public relations a Londýn · Vidět víc »

Marketingová strategie

Marketingová strategie je taktický proces, jehož cílem je efektivní alokace omezených finančních prostředků podniku ke zvýšení prodeje a udržení si konkurenční výhody.

Nový!!: Public relations a Marketingová strategie · Vidět víc »

Marketingový mix

Marketingový mix je souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů.

Nový!!: Public relations a Marketingový mix · Vidět víc »

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum je způsob získávání informací o obchodním trhu (konkurence, tržní příležitosti, rizika, cílové skupiny apod.), které mají význam pro úspěšné vedení firmy.

Nový!!: Public relations a Marketingový výzkum · Vidět víc »

Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen.

Nový!!: Public relations a Média · Vidět víc »

Mediální agentura

Mediální agentura je specializovaná společnost, která pro své klienty nakupuje reklamní prostor v médiích.

Nový!!: Public relations a Mediální agentura · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Public relations a Mezopotámie · Vidět víc »

Motivace

Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu.

Nový!!: Public relations a Motivace · Vidět víc »

Podnik zahraničního obchodu

Podnik zahraničního obchodu (PZO, lidově pézetka) byl typ společnosti v komunistickém Československu.

Nový!!: Public relations a Podnik zahraničního obchodu · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Public relations a Politika · Vidět víc »

PR Klub

PR Klub vznikl v roce 1998 jako součást Asociace public relations agentur (APRA), od roku 2001 působí jako samostatný spolek.

Nový!!: Public relations a PR Klub · Vidět víc »

Publicita

Publicita je neplacený prostor v médiích, který je poskytován osobě, firmě nebo události.

Nový!!: Public relations a Publicita · Vidět víc »

Radek Chalupa (manažer)

Radek Chalupa (* 15. srpna 1968) je manažer a odborník na řízenou komunikaci public relations a public affairs.

Nový!!: Public relations a Radek Chalupa (manažer) · Vidět víc »

Reklama

Reklamní leták z roku 1873 Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje.

Nový!!: Public relations a Reklama · Vidět víc »

Reklamní agentura

Reklamní agentura (řidčeji komunikační agentura) je společnost, která se specializuje na produkci kreativních konceptů a materiálů.

Nový!!: Public relations a Reklamní agentura · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Public relations a Spojené království · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Public relations a Spojené státy americké · Vidět víc »

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.

Nový!!: Public relations a Společenská odpovědnost firem · Vidět víc »

Sponzor

Logo pojišťovny Allianz na boku budovy fotbalového stadionu ''Allianz Arena'' v Mnichově, kterého je sponzorem Sponzorství z automobilky v jezdeckém sportu Sponzoring (sponzorování) je podpora převážně neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního příspěvku případně nefinanční podpory.

Nový!!: Public relations a Sponzor · Vidět víc »

Starověké Řecko

Parthenón – symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.

Nový!!: Public relations a Starověké Řecko · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Public relations a Starověký Řím · Vidět víc »

Tisková konference

Mezinárodnímu roku astronomie – novináři rychle přemisťují své mikrofony k dalšímu řečníkovi Tisková konference je setkání jednotlivců či představitelů firem nebo jiných organizací se zástupci médií.

Nový!!: Public relations a Tisková konference · Vidět víc »

Tisková zpráva

Tisková zpráva je obsáhlejší textové sdělení určené médiím, které vydává obchodní společnost, politická strana či jiná organizace v okamžiku, kdy potřebuje sdělit něco důležitého veřejnosti.

Nový!!: Public relations a Tisková zpráva · Vidět víc »

Univerzita Karlova

243x243px Karolina s arkýřem Velké auly Univerzita Karlova (zkratka UK, latinský název Universitas Carolina) se sídlem v Praze je nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.

Nový!!: Public relations a Univerzita Karlova · Vidět víc »

Výroční zpráva

Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok.

Nový!!: Public relations a Výroční zpráva · Vidět víc »

Veřejnost

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, resp.

Nový!!: Public relations a Veřejnost · Vidět víc »

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE, anglicky University of Economics, Prague) je veřejná vysoká škola zaměřená na výuku ekonomických oborů se sídlem v Praze, jedna z fakult je umístěna v Jindřichově Hradci.

Nový!!: Public relations a Vysoká škola ekonomická v Praze · Vidět víc »

Zpětná vazba

Zpětná vazba (také zpětnovazební smyčka) je termín pro situaci (mechanismus, elektronický obvod), kdy výstup nějakého systému ovlivňuje zpětně jeho vstup.

Nový!!: Public relations a Zpětná vazba · Vidět víc »

1809

1809 (MDCCCIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Public relations a 1809 · Vidět víc »

1912

1912 (MCMXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Public relations a 1912 · Vidět víc »

1923

1923 (MCMXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Public relations a 1923 · Vidět víc »

1948

1948 (MCMXLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Public relations a 1948 · Vidět víc »

1951

1951 (MCMLI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Public relations a 1951 · Vidět víc »

1955

1955 (MCMLV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Public relations a 1955 · Vidět víc »

1989

1989 (MCMLXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Public relations a 1989 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

PR agentura, Public Relations, Public relation, Public relations agentura, Pí ár, Vztahy s veřejností.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »