Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Purin

Index Purin

Purin je dusíkatá heterocyklická sloučenina tvořená kondenzovaným pyrimidinovým a imidazolovým kruhem.

54 vztahy: Adenin, Adenosin, Adenosintrifosfát, Alkaloidy, Aminokyselina, Centrální nervová soustava, Chemoterapie, Cyklický adenosinmonofosfát, Cyklický guanosinmonofosfát, Cytosin, Deoxyadenosin, Deoxyguanosin, Deoxyribóza, DNA, Dna, Endergonická reakce, Enzym, Fosforylace, Glutamin, Glycin, Glykosidová vazba, Guanin, Guanosin, Guanosintrifosfát, Heterocyklické sloučeniny, Hydroxyl, Hyperurikemie, Hypoxantin, Imidazol, Játra, Kakao, Katabolismus, Káva, Koenzym, Kofein, Kyselina asparagová, Kyselina fosforečná, Kyselina listová, Kyselina močová, Leschův–Nyhanův syndrom, Moč, MRNA, Nukleová kyselina, Párování bází, Pentóza, Pyrimidin, Rakovina, Receptor, Ribóza, Theobromin, ..., Thymin, TRNA, Vodíková vazba, Xantin. Rozbalte index (4 více) »

Adenin

Adenin, dříve též vitamín B4, je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní molekulové hmotnosti 135,125.

Nový!!: Purin a Adenin · Vidět víc »

Adenosin

Adenosin je nukleosid složený z molekuly nukleové báze adeninu a cukru ribózy.

Nový!!: Purin a Adenosin · Vidět víc »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Purin a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Alkaloidy

Alkaloidy představují skupinu zásaditých organických sloučenin, které se tvoří při přeměně aminokyselin.

Nový!!: Purin a Alkaloidy · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Purin a Aminokyselina · Vidět víc »

Centrální nervová soustava

Schéma centrální nervové soustavy člověka. Centrální nervová soustava (CNS) je ústřední část nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Purin a Centrální nervová soustava · Vidět víc »

Chemoterapie

Chemoterapie je jakákoli léčebná terapie spočívající ve vpravování chemických látek do organismu.

Nový!!: Purin a Chemoterapie · Vidět víc »

Cyklický adenosinmonofosfát

Cyklický adenosinmonofosfát (cAMP, cyklický AMP) je derivátem adenosintrifosfátu (ATP) a většina prokaryotických i eukaryotických buněk ho využívá jako vnitrobuněčného druhého posla v řadě signálních drah.

Nový!!: Purin a Cyklický adenosinmonofosfát · Vidět víc »

Cyklický guanosinmonofosfát

Cyklický guanosinmonofosfát (zkratka cGMP) je cyklický guaninový nukleotid pracující jako druhý posel v eukaryotických buňkách.

Nový!!: Purin a Cyklický guanosinmonofosfát · Vidět víc »

Cytosin

Cytosin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze.

Nový!!: Purin a Cytosin · Vidět víc »

Deoxyadenosin

Deoxyadenosin (dA) je purinový nukleosid složený z adeninu napojeného na cukr deoxyribózu glykosidickou vazbou.

Nový!!: Purin a Deoxyadenosin · Vidět víc »

Deoxyguanosin

Deoxyguanosin (dG) je purinový nukleosid složený z guaninu napojeného na cukr deoxyribózu glykosidickou vazbou.

Nový!!: Purin a Deoxyguanosin · Vidět víc »

Deoxyribóza

Deoxyribóza (podle staršího názvosloví též deoxyribosa) je monosacharid.

Nový!!: Purin a Deoxyribóza · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Purin a DNA · Vidět víc »

Dna

Dna neboli '''pakostnice''' (pokud postihuje palec u nohy, označuje se též jako podagra), odborně arthritis urica (v některých pramenech arthritis uratica), je onemocnění obvykle charakterizované opakujícími se záchvaty akutní zánětlivé artritidy, projevující se zarudlým, velmi citlivým a horkým otokem kloubu.

Nový!!: Purin a Dna · Vidět víc »

Endergonická reakce

Endergonické reakce, též děje nebo procesy, které jsou (samy o sobě) za fysiologických podmínek energeticky nevýhodné (změna Gibbsovy energie je positivní, ΔG > 0) a mohou tedy probíhat pouze v případě, že jsou bezprostředně spřaženy s reakcí (dějem), který jí energii dodává.

Nový!!: Purin a Endergonická reakce · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Purin a Enzym · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: Purin a Fosforylace · Vidět víc »

Glutamin

thumb Glutamin (Gln, Q) je neesenciální biogenní aminokyselina, jedna z 23 aminokyselin, které se při translaci zabudovávají do nově vzniklých bílkovin.

Nový!!: Purin a Glutamin · Vidět víc »

Glycin

Glycin (Gly, G) je aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Purin a Glycin · Vidět víc »

Glykosidová vazba

ribózou pseudouridin s C-glykosidovou vazbou Glykosidovou vazbou se označuje acetálová vazba sacharidů s hydroxylovou skupinou (-OH) postranního řetězce aminokyselin (v proteinu) nebo jiného sacharidu nebo různých derivátů lipidů (O-glykosidová vazba), popř.

Nový!!: Purin a Glykosidová vazba · Vidět víc »

Guanin

Guanin je heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze.

Nový!!: Purin a Guanin · Vidět víc »

Guanosin

Guanosin je nukleosid složený z nukleové báze guaninu a pětiuhlíkatého cukru ribózy.

Nový!!: Purin a Guanosin · Vidět víc »

Guanosintrifosfát

Guanosintrifosfát (GTP) je nukleotid s třemi fosfátovými skupinami, který je možno považovat za analog ATP.

Nový!!: Purin a Guanosintrifosfát · Vidět víc »

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny jsou organické cyklické látky, které mimo atomů uhlíku obsahují v cyklu i jiné atomy, tzv.

Nový!!: Purin a Heterocyklické sloučeniny · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Purin a Hydroxyl · Vidět víc »

Hyperurikemie

Strukturní vzorec kyseliny močové Hyperurikemie je označení pro zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi.

Nový!!: Purin a Hyperurikemie · Vidět víc »

Hypoxantin

Hypoxantin Hypoxantin je purin, který vzniká oxidativní deaminací adeninu.

Nový!!: Purin a Hypoxantin · Vidět víc »

Imidazol

Imidazol je dusíkatá aromatická heterocyklická sloučenina, klasifikována jako alkaloid.

Nový!!: Purin a Imidazol · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Purin a Játra · Vidět víc »

Kakao

Kakaový plod se semeny – kakaovými boby Kakaové boby Kakao je obvyklé označení pro semena kakaovníku (Theobroma) a z nich vyrobený prášek.

Nový!!: Purin a Kakao · Vidět víc »

Katabolismus

Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj.

Nový!!: Purin a Katabolismus · Vidět víc »

Káva

kávová zrna po upražení Káva je obvykle horký nápoj z plodů kávovníku.

Nový!!: Purin a Káva · Vidět víc »

Koenzym

Atomový model koenzymu acetyl-CoA Koenzym je kofaktor, tedy nízkomolekulární látka nebílkovinné povahy, která tvoří součást složených enzymů.

Nový!!: Purin a Koenzym · Vidět víc »

Kofein

Kofein (podle rostliny Coffea arabica, česky kávovník arabský) je alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční činnost.

Nový!!: Purin a Kofein · Vidět víc »

Kyselina asparagová

Kyselina asparagová (Asp, D) je biogenní aminokyselina vyskytující se v organismu ve formě své konjugované zásady, která se nazývá aspartát.

Nový!!: Purin a Kyselina asparagová · Vidět víc »

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, tzn.

Nový!!: Purin a Kyselina fosforečná · Vidět víc »

Kyselina listová

Kyselina listová je ve vodě rozpustný vitamín ze skupiny B-komplexu.

Nový!!: Purin a Kyselina listová · Vidět víc »

Kyselina močová

Strukturní vzorec Kyselina močová neboli 2,6,8-trioxypurin, sumární vzorec C5H4N4O3, je bezbarvá krystalická látka s teplotou tání 400 °C, při které se však rozkládá.

Nový!!: Purin a Kyselina močová · Vidět víc »

Leschův–Nyhanův syndrom

Leschův–Nyhanův syndrom (LNS) je vzácná metabolická porucha, způsobená kritickým nedostatkem či nefunčností enzymu HGPRT (hypoxantin-guanin fosforibosyltransferázy, zodpovědné za regeneraci nukleotidů z příslušných purinových nukleových bází).

Nový!!: Purin a Leschův–Nyhanův syndrom · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Purin a Moč · Vidět víc »

MRNA

Procesy související s mRNA mRNA je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.

Nový!!: Purin a MRNA · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Purin a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Párování bází

Párování bází je označení pro způsob, jímž jsou nukleové báze (ať v DNA či v RNA) navzájem pospojovány pomocí vodíkových můstků.

Nový!!: Purin a Párování bází · Vidět víc »

Pentóza

Pentóza (dříve běžně pentosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z pětičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Purin a Pentóza · Vidět víc »

Pyrimidin

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická sloučenina podobná benzenu a pyridinu, obsahuje dva atomy dusíku na pozicích 1 a 3 v šestičlenném kruhu.

Nový!!: Purin a Pyrimidin · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: Purin a Rakovina · Vidět víc »

Receptor

Trans-membránový receptor: E-vnější mezibuněčný prostor, P-Cytoplazmatická membrána, I-vnitrobuněčný prostor V biochemii je receptor (přijímač, přenašeč) bílkovina umístěná na cytoplazmatické membráně, nebo v cytoplazmě či buněčném jádře, která se váže na specifické molekuly (ligandy), jako neurotransmitery, hormony nebo ostatní látky, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy.

Nový!!: Purin a Receptor · Vidět víc »

Ribóza

Ribóza (podle staršího názvosloví též ribosa) je monosacharid ze skupiny aldopentóz.

Nový!!: Purin a Ribóza · Vidět víc »

Theobromin

Struktura molekuly theobrominu-vzorec:'''C7H8N4O2''' Theobromin (někdy psaný jako teobromin), též známý jako xanteóza, je hořký alkaloid kakaovníku, vyskytující se v čokoládě.

Nový!!: Purin a Theobromin · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: Purin a Thymin · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Purin a TRNA · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Purin a Vodíková vazba · Vidět víc »

Xantin

Xantin je purinová báze vyskytující se ve většině lidských tkání i v tělech jiných organismů, ale také v malém množství ve vesmíru či na meteoritech.

Nový!!: Purin a Xantin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Puriny.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »