Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 
Nový! Neztrácejte tuto stránku! » Vytvořit účet

R je 18.

30 vztahy: Abeceda, Angličtina, Arginin, Biochemie, Chiralita, Elektrický odpor, Fyzika, Geometrie, Informatika, Kinematografie, Knihovnictví, Konfigurace, Latina, Latinka, Matematika, Molární plynová konstanta, Motion Picture Association of America, Ochranná známka, Organická chemie, Paginace, Poloměr, R (programovací jazyk), Radiokomunikace, Reálné číslo, Rentgen (jednotka), Rusko, Rychlostní silnice, Termodynamika, Tisk, Uhlovodíky.

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: R a Abeceda · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: R a Angličtina · Vidět víc »

Arginin

Arginin (zkratka Arg nebo R) je biogenní aminokyselina obsahující bazickou guanidinovou skupinu.

Nový!!: R a Arginin · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: R a Biochemie · Vidět víc »

Chiralita

Šroubovice s opačnou chiralitou aminokyseliny Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Nový!!: R a Chiralita · Vidět víc »

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

Nový!!: R a Elektrický odpor · Vidět víc »

Fyzika

oblohy určuje Rayleighův rozptyl. Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: R a Fyzika · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: R a Geometrie · Vidět víc »

Informatika

Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá zpracováním informací.

Nový!!: R a Informatika · Vidět víc »

Kinematografie

''The Kiss'' (Polibek) z roku 1896 Kinematografie (z řečtiny kinéma - pohyb a grafein - psát) je souhrnné označení pro veškeré činnosti spojené s filmem a filmováním (výroba filmů, výroba filmové techniky, organizace distribuce, prodej).

Nový!!: R a Kinematografie · Vidět víc »

Knihovnictví

Knihovnictví je vědní, studijní a praktický obor, jehož předmětem jsou všechny aspekty činnosti knihoven a knihovnictví a který je jako vědní a studijní obor součástí informační vědy.

Nový!!: R a Knihovnictví · Vidět víc »

Konfigurace

Konfigurace může být.

Nový!!: R a Konfigurace · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: R a Latina · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: R a Latinka · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: R a Matematika · Vidět víc »

Molární plynová konstanta

Molární plynová konstanta (též univerzální plynová konstanta) je fyzikální konstanta používaná ve stavové rovnici, kde uvádí do souvislosti různé stavové veličiny.

Nový!!: R a Molární plynová konstanta · Vidět víc »

Motion Picture Association of America

The Motion Picture Association of America (zkráceně MPAA) je nezisková obchodní organizace sídlící ve Spojených státech, která byla založena na ochranu zájmů filmových studií.

Nový!!: R a Motion Picture Association of America · Vidět víc »

Ochranná známka

Symbol registrované ochranné známky, Registered Trade Mark Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby.

Nový!!: R a Ochranná známka · Vidět víc »

Organická chemie

Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.

Nový!!: R a Organická chemie · Vidět víc »

Paginace

Paginace (též paginování, z lat. pagina, stránka, česky stránkování) je označování stránek knihy nebo dokumentu pořadovými čísly (zřídka písmeny či jinými grafickými znaky).

Nový!!: R a Paginace · Vidět víc »

Poloměr

Atributy kružnice s vyznačeným poloměrem V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice.

Nový!!: R a Poloměr · Vidět víc »

R (programovací jazyk)

R je programovací jazyk a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení.

Nový!!: R a R (programovací jazyk) · Vidět víc »

Radiokomunikace

Radiokomunikace jsou podoborem širšího technického oboru zvaného telekomunikace.

Nový!!: R a Radiokomunikace · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: R a Reálné číslo · Vidět víc »

Rentgen (jednotka)

Rentgen (nebo také röntgen či roentgen, zkratkou R) je jednotka expozice ionizujícímu záření.

Nový!!: R a Rentgen (jednotka) · Vidět víc »

Rusko

Rusko (Rossija), oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 102 345 km² největší stát světa.

Nový!!: R a Rusko · Vidět víc »

Rychlostní silnice

Česká dopravní značka IP 15a „Silnice pro motorová vozidla“ Rychlostní silnice či silnice pro motorová vozidla je rychlostní komunikace dálničního typu.

Nový!!: R a Rychlostní silnice · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: R a Termodynamika · Vidět víc »

Tisk

Tisk je způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál.

Nový!!: R a Tisk · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: R a Uhlovodíky · Vidět víc »

Přesměrování zde:

R..

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »