Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

R-věty

Index R-věty

R-věty jsou stanovené v dokumentu Annex III Evropské unie, 67/548/EEC: Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených tímto zákonem jako R-věty.

7 vztahy: Evropa, Evropská unie, Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií, H-věty, P-věty, S-věty, Směrnice Evropské unie.

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: R-věty a Evropa · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: R-věty a Evropská unie · Vidět víc »

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

Látka nebezpečná pro životní prostředí podle nového značení Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů.

Nový!!: R-věty a Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií · Vidět víc »

H-věty

H-věty jsou pro standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.

Nový!!: R-věty a H-věty · Vidět víc »

P-věty

P-věty jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi.

Nový!!: R-věty a P-věty · Vidět víc »

S-věty

S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, a to podle dosud platného systému bezpečnostní klasifikace.

Nový!!: R-věty a S-věty · Vidět víc »

Směrnice Evropské unie

Směrnice EU (directive) je normativním právním aktem Evropské unie. Směrnice je specifický nástroj harmonizace předpisů členských států, především v oblasti, kde má EU jen nevýlučné pravomoci.

Nový!!: R-věty a Směrnice Evropské unie · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »