Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

189 vztahy: A-forma, Adenin, Afinitní chromatografie, Albrecht Kossel, Aminokyselina, Antikodon, Antisense RNA, Antivirotikum, Archea, Autokatalýza, Autokláv, Šroubovice, Žlábek (DNA), B-DNA, Bakteriofág, Bílkovina, Beta-skládaný list, Bičivky, Bioinformatika, Biologická makromolekula, Biotin, Brzlík, Buněčný cyklus, Cajalovo tělísko, Carl Woese, Centrální dogma molekulární biologie, Chelatace, Chemická reakce, Chloroform, Chromozom X, CRISPR, Cytoplazma, Cytosin, DAPI, Dědičnost, Denaturace, Deoxyribóza, Detergent, Dihydrouridin, Direkcionalita, DNA, DNA čip, DNA polymeráza, DNáza, Dvoušroubovice, Dvouvláknová RNA, Elektroforéza, Embryo, Endomembránový systém, Enzym, ..., Epigenetika, Eukaryota, Exozom (komplex), Exprese genu, Fenol, Fenylalanin, Fluorescenční in situ hybridizace, Fosfodiesterová vazba, Fosforečnany, Fosforylace, Francis Crick, Friedrich Miescher, G-kvartet, Gen, Genetický kód, Genová terapie, Glykosidová vazba, GRNA, Guanin, Helikáza, Histon, HIV, Hydrolýza, Hydroxyl, Inosin, Intron, Ion, Jadérko, Katalyzátor, Kinetoplast, Klíšťová encefalitida, Kofaktor (biochemie), Komplementarita, Kotranslační translokace, Kovalentní vazba, Krystalická struktura, Kvantitativní polymerázová řetězová reakce, Kyselina fosforečná, Laboratorní centrifuga, Lidský cytomegalovirus, Membrána, Methyl, MiRNA, Mitochondrie, Molekulární biologie, Monosacharidy, MRNA, Myoblast, Nekódující DNA, Nekódující RNA, Nepřekládaná oblast, Neuron, Nobelova cena, Nobelova cena za chemii, Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství, Nukleotid, Nukleová báze, Nukleová kyselina, Oocyt, Oprava DNA, Orthomyxoviridae, Patrové interakce, Párování bází, Pentóza, Peptidová vazba, Plastid, Poly(A) konec, Poly(A) polymeráza, Polypeptid, Polyribozom, Posttranskripční modifikace, Primární transkript, Primáza, Primer, Promotor (genetika), Protein data bank, Proteosyntéza, Pseudouridin, Rakovina, Replikace DNA, Retrotranspozon, Retroviry, Reverzní transkripce, Reverzní transkriptáza, Ribóza, Ribonukleoprotein, Ribonukleotid, Ribozom, Ribozym, RISC (komplex), RNA editace, RNA interference, RNA polymeráza, RNA polymeráza I, RNA polymeráza II, RNA polymeráza III, RNA svět, RNA viry, RNáza, RRNA, SARS, SDS-PAGE, Sekvence DNA, Sekvenování, Sekvenování DNA, Semiautonomní organela, Severo Ochoa, Signál rozpoznávající částice, SiRNA, Skládání proteinů, SnRNA, SnRNP, Spliceozom, Splicing, Start kodon, Stop kodon, Tělní buňka, Telomera, Telomeráza, Templát, Thymin, Transferová-mediátorová RNA, Transkripční faktor, Transkripce (DNA), Translace (biologie), Transpozon, TRNA, Trofoblast, Trypanosoma, Tumor supresorový gen, Uracil, Uridin, Výměšek, Viroid, Virus, Virusoid, Vodíková vazba, 5' čepička, 5-Methyluridin. Rozbalte index (139 více) »

A-forma

Struktura A-DNA A-DNA, nebo také A-forma, je jedna z mnoha možných dvoušroubovicových struktur nukleových kyselin zaujímaná DNA nebo RNA.

Nový!!: RNA a A-forma · Vidět víc »

Adenin

Adenin, dříve též vitamín B4, je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní molekulové hmotnosti 135,125.

Nový!!: RNA a Adenin · Vidět víc »

Afinitní chromatografie

schéma kolony Afinitní chromatografie umožňuje oddělit z komplexní směsi přinejmenším omezenou skupinu příbuzných proteinů, nebo i jen jeden určitý protein.

Nový!!: RNA a Afinitní chromatografie · Vidět víc »

Albrecht Kossel

Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht Kossel (16. září 1853, Rostock - 5. července 1927, Heidelberg) byl německý lékař.

Nový!!: RNA a Albrecht Kossel · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: RNA a Aminokyselina · Vidět víc »

Antikodon

GmAA, který je komplementární ke kodonům UUC a UUU v sekvenci mRNA. Jedná se o případ, kdy jeden antikodon díky speciální bázi (Gm) rozeznává více kodonů kódujících tu samou aminokyselinu (v tomto případě fenylalanin), čímž se ušetří tRNA. Více informací viz wobbling Antikodon je trojice nukleotidů nacházející se v molekule transferové RNA (tRNA), která umožňuje specifické navázání tRNA na komplementární trojici bází (tzv. kodon) na mRNA molekule.

Nový!!: RNA a Antikodon · Vidět víc »

Antisense RNA

Antisense RNA (aRNA) je RNA, která je komplementární k určitému řetězci mRNA.

Nový!!: RNA a Antisense RNA · Vidět víc »

Antivirotikum

Antivirotikum je označení pro léčivý přípravek účinkující proti virům.

Nový!!: RNA a Antivirotikum · Vidět víc »

Archea

Archea (Archaea, z řec. ἀρχαῖα, archaia — starobylý), jednotné číslo archeon či v latinizované podobě archeum, dříve též archebakterie (Archaebacteria), je rozsáhlá skupina (doména) prokaryotických jednobuněčných organismů, jejíž nezávislost na ostatních doménách života (bakterie a eukaryota) byla zjištěna teprve roku 1977.

Nový!!: RNA a Archea · Vidět víc »

Autokatalýza

Autokatalýza je zvláštní případ katalýzy, kdy jako katalyzátor působí jeden z produktů reakce.

Nový!!: RNA a Autokatalýza · Vidět víc »

Autokláv

Autokláv Autokláv je přístroj-reaktor konstruovaný pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty.

Nový!!: RNA a Autokláv · Vidět víc »

Šroubovice

Příklad šroubovice se souřadnicemi (\cos t, \sin t, t) pro t od 0 do 4\pi Šroubovice je trojrozměrná křivka, která má tu vlastnost, že tečny ve všech jejích bodech mají stejný úhel vzhledem k pevně dané přímce nazývané osa šroubovice.

Nový!!: RNA a Šroubovice · Vidět víc »

Žlábek (DNA)

Žlábek (angl. groove) je v molekulární biologii označení pro jednu ze dvou prohlubňovitých struktur nacházejících se na dvoušroubovici DNA.

Nový!!: RNA a Žlábek (DNA) · Vidět víc »

B-DNA

Zleva: A-DNA, B-DNA, Z-DNA B-DNA - detail B-DNA je nejčastější druh dvoušroubovice DNA, který za normálních podmínek v buňkách zcela převažuje.

Nový!!: RNA a B-DNA · Vidět víc »

Bakteriofág

Ztvárnění bakteriofága T4 Diagram typického bakteriofága Bakteriofág (odvozený ze slov bakterie a fagein – řecky φᾰγεῖν, "jíst"), zkráceně fág, je obecný název pro virus infikující bakterie.

Nový!!: RNA a Bakteriofág · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: RNA a Bílkovina · Vidět víc »

Beta-skládaný list

Beta-skládaný list (někdy jen skládaný list, anglicky beta sheet) je typ prostorového uspořádání bílkovin.

Nový!!: RNA a Beta-skládaný list · Vidět víc »

Bičivky

Bičivky (Kinetoplastida) je třída bičíkatých prvoků z kmene Euglenozoa.

Nový!!: RNA a Bičivky · Vidět víc »

Bioinformatika

Bioinformatika je vědní disciplína, která se zabývá metodami pro shromažďování, analýzu a vizualizaci rozsáhlých souborů biologických dat, zejména dat molekulárně-biologických.

Nový!!: RNA a Bioinformatika · Vidět víc »

Biologická makromolekula

Biologická makromolekula čili biomakromolekula nebo biopolymer je obecně látka vzniklá v organizmu kondenzací z více stejných či různých nízkomolekulárních látek.

Nový!!: RNA a Biologická makromolekula · Vidět víc »

Biotin

Biotin (vitamín B7, též je nazýván koenzym R či vitamín H) je ve vodě rozpustný vitamín, z chemického hlediska kondenzát močoviny a thiofenu se zbytkem kyseliny valerové.

Nový!!: RNA a Biotin · Vidět víc »

Brzlík

Brzlík (thymus) je hlavním orgánem pro diferenciaci a funkční dozrávání T-lymfocytů.

Nový!!: RNA a Brzlík · Vidět víc »

Buněčný cyklus

Grafické znázornění buněčného cyklu a jeho fází s důrazem na zachování poměru jednotlivých fází Buněčný cyklus Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení.

Nový!!: RNA a Buněčný cyklus · Vidět víc »

Cajalovo tělísko

GFP) Cajalovo tělísko je útvar uvnitř buněčného jádra dosahující velikosti 0,1–2 mikrometru.

Nový!!: RNA a Cajalovo tělísko · Vidět víc »

Carl Woese

Carl Richard Woese (15. července 1928 Syracuse, New York, USA − 30. prosince 2012 Urbana, Illinois, USA) byl americký mikrobiolog, který navštěvoval Deerfield Academy a Amherst College, a proslavil se svou prací Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms, v níž definoval novou říší či doménu Archaea.

Nový!!: RNA a Carl Woese · Vidět víc »

Centrální dogma molekulární biologie

Pohyb biologické informace v organismech Centrální dogma molekulární biologie popisuje cestu přenosu informace mezi biopolymery.

Nový!!: RNA a Centrální dogma molekulární biologie · Vidět víc »

Chelatace

Metal-EDTA chelát Chelatace je navázání dvou či vícevazebného ligandu.

Nový!!: RNA a Chelatace · Vidět víc »

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: RNA a Chemická reakce · Vidět víc »

Chloroform

Chloroform neboli trichlormethan (mimo chemii dle PČP trichlormetan), je bezbarvá těkavá, avšak nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu.

Nový!!: RNA a Chloroform · Vidět víc »

Chromozom X

chromatidy lidského chromozomu X Chromozom X je pohlavní chromozom přítomný u mnoha skupin živočichů včetně člověka (druhým je chromozom Y).

Nový!!: RNA a Chromozom X · Vidět víc »

CRISPR

Princip systému CRISPR/Cas v prokaryotní buňce CRISPR jsou segmenty nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých palindromických repetic (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)), jsou to úseky prokaryotické DNA obsahující krátké repetice nukleotidů. Každá z repetic je následována krátkými segmenty tzv. spacer DNA, získanými při předchozích setkáních s příslušnými bakteriálními viry nebo plazmidy. CRISPR / Cas systém je prokaryotický imunitní systém, zajišťující rezistenci vůči cizím genetickým elementům, jako jsou plazmidy nebo fágy,, a představuje tedy formu získané imunity. Spacerová DNA tyto exogenní genetické elementy rozpozná a deaktivuje způsobem analogickým s mechanismem RNA interference v eukaryotických organismech. CRISPR lokusy již byly objeveny u přibližně 40% osekvenovaných bakterií a u 90% archeí. Technologie CRISPR interference má enormní potenciál k uplatnění, včetně pozměňování lidské zárodečné linie, zvířat (i dalších organismů) nebo modifikace genů potravinářských plodin. Doručením proteinu Cas9 a příslušné naváděcí RNA do buňky, lze genom cílového organismu rozstřihnout v jakémkoli požadovaném místě. CRISPRy ve spojení se specifickými endonukleázami, určenými k editování genomu či cílené regulaci genů, již byly otestovány v rozličných organismech. Z etického hlediska se jeví jako znepokojivá zejména možnost editace lidské zárodečné linie.

Nový!!: RNA a CRISPR · Vidět víc »

Cytoplazma

Řez buňkou řasy ''Chlamydomonas''; cytoplazma je vše vyjma jádra uprostřed ektoplazma a endoplazma elektronového mikroskopu je patrné, jak je cytoplazma vyplněna rozmanitými strukturami a membránami – zde konkrétně oblast Golgiho aparátu Cytoplazma je označení pro veškerý obsah buňky obklopený cytoplasmatickou membránou, s výjimkou jádra.

Nový!!: RNA a Cytoplazma · Vidět víc »

Cytosin

Cytosin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze.

Nový!!: RNA a Cytosin · Vidět víc »

DAPI

Epiteliální buňky s DNA obarveným modře pomocí DAPI a cytoskeletem obarveným zeleně a červeně pomocí imunofluorescence. Praasečí oocyt obklopený folikulárními buňkami pod fluorescenčním mikroskopem (obarveno DAPI). DAPI (4',6-diamidin-2-fenylindol) je fluorescenční barvivo, které se pevně váže na AT bohaté oblasti v DNA.

Nový!!: RNA a DAPI · Vidět víc »

Dědičnost

Dědičnost je schopnost organismu, díky které potomek získává vlastnosti nebo predispozice k vlastnostem rodičovské buňky nebo organismu.

Nový!!: RNA a Dědičnost · Vidět víc »

Denaturace

bílku se „srazily“ do bílé tuhé hmoty Denaturace je v biochemii vratný nebo nevratný proces, při němž účinkem jistých fyzikálních či chemických změn dochází k změnám prostorové struktury některých biomolekul z původního přirozeného (nativního) stavu.

Nový!!: RNA a Denaturace · Vidět víc »

Deoxyribóza

Deoxyribóza (podle staršího názvosloví též deoxyribosa) je monosacharid.

Nový!!: RNA a Deoxyribóza · Vidět víc »

Detergent

Detergent je chemická látka určená k čištění.

Nový!!: RNA a Detergent · Vidět víc »

Dihydrouridin

Dihydrouridin (5,6-dihydrouracil, zkratka: D) je pyrimidinový nukleosid vznikající z uracilu přidáním dvou atomů vodíku.

Nový!!: RNA a Dihydrouridin · Vidět víc »

Direkcionalita

Orientace RNA: 5'→3' ukazuje orientaci cukr-fosfátové kostry, čísla označují pozici uhlíku: Na pozici 5' je navázaný fosfát, na pozici 3' je propojení ribonukleotid propojen s dalším ribonukleotidem přes svou 3' OH skupinu. C-koncovou aminokyselinou (L-alanin) Molekuly nukleových kyselin (DNA, RNA) i bílkovin jsou tzv.

Nový!!: RNA a Direkcionalita · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: RNA a DNA · Vidět víc »

DNA čip

'''Zvětšený snímek dvoukanálového DNA čipu''' s výřezem v ještě větší velikosti. Tento čip obsahuje celkem asi 40000 vlastností '''DNA čipy od firmy Affymetrix''' DNA čip (často i v našem prostředí nazýván anglickým názvem DNA microarray) je technologie umožňující molekulárně-biologické analýzy výrazně paralelního rázu, především analýzu exprese genů.

Nový!!: RNA a DNA čip · Vidět víc »

DNA polymeráza

Průběh replikace pomocí DNA polymerázy, znázorněna oprava chyb DNA polymeráza je označení pro takový enzym účastnící se replikace DNA, který katalyzuje polymeraci řetězce DNA.

Nový!!: RNA a DNA polymeráza · Vidět víc »

DNáza

apoptózu DNáza čili deoxyribonukleáza je hydrolytický enzym (tedy hydroláza a konkrétně nukleáza), který je schopen štěpit molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA) na malé oligonukleotidy nebo přímo jednotlivé deoxyribonukleotidy.

Nový!!: RNA a DNáza · Vidět víc »

Dvoušroubovice

Dvoušroubovice je složená ze dvou řetězců, které jsou znázorněny odlišnými barvami. B-DNA, struktura dvoušroubovice Dvoušroubovice (dvojitá šroubovice, anglicky double helix) je geometrický útvar, který se skládá ze dvou šroubovic se společnou osou (osou šroubovice) a shodnou vzdáleností od této osy, úhlem stoupání a chiralitou, které mají vzájemně posunutou fázi stoupání (někdy se implicitně předpokládá speciální, symetrický případ, kdy jedna šroubovice je souměrná ke druhé vzhledem k ose šroubovice).

Nový!!: RNA a Dvoušroubovice · Vidět víc »

Dvouvláknová RNA

''Rotavirus'' patří mezi ''Reoviridae'' a obsahuje dvouvláknovou RNA Dvouvláknová RNA (dsRNA) je molekula RNA tvořená dvěma navzájem komplementárními vlákny ribonukleové kyseliny.

Nový!!: RNA a Dvouvláknová RNA · Vidět víc »

Elektroforéza

aparatura na elektroforézu Elektroforéza je soubor separačních metod, které využívají k dělení látek jejich odlišnou pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli.

Nový!!: RNA a Elektroforéza · Vidět víc »

Embryo

binolupou. binolupou. Embryo (řecky: έμβρυον, česky zárodek) je jedna z prvních fází ontogenetického (individuálního) vývoje (vývoje jedince) eukaryotického mnohobuněčného organismu, v typickém případě živočicha či rostliny.

Nový!!: RNA a Embryo · Vidět víc »

Endomembránový systém

Endomembránový systém Endomembránový systém je souhrnné označení pro všechny membrány uvnitř eukaryotických buněk.

Nový!!: RNA a Endomembránový systém · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: RNA a Enzym · Vidět víc »

Epigenetika

Plakát znázorňující dva typické příklady epigenetických procesů, methylace DNA a acetylace histonů Epigenetika (od slova επί/mimo genetiku) je v moderním slova smyslu vědní podobor genetiky, jenž studuje změny v genové expresi (a tedy obvykle i ve fenotypu), které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA.

Nový!!: RNA a Epigenetika · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: RNA a Eukaryota · Vidět víc »

Exozom (komplex)

Exozom je komplex složený z mnoha proteinů, který funguje jako RNA exonukleáza.

Nový!!: RNA a Exozom (komplex) · Vidět víc »

Exprese genu

Exprese genu (také genová exprese) je proces, kterým je v genu uložená informace převedena v reálně existující buněčnou strukturu nebo funkci.

Nový!!: RNA a Exprese genu · Vidět víc »

Fenol

Fenol Fenol (též známý jako kyselina karbolová, hydroxybenzen, karbol, benzenol) je jedovatá bezbarvá krystalická pevná látka sladkého dehtového zápachu, často označovaného jako „vůně nemocnice“.

Nový!!: RNA a Fenol · Vidět víc »

Fenylalanin

Fenylalanin (zkratka Pha, Pa, Phe, F) patří mezi kódované esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny (tzn. lidské tělo si ji neumí samo vyrobit), v lidské stravě však může (u dětí postižených fenylketonurií musí) být zcela nahrazen tyrosinem, na nějž se přeměňuje.

Nový!!: RNA a Fenylalanin · Vidět víc »

Fluorescenční in situ hybridizace

fluorescenčním mikroskopu modře, a to až na bod na jednom z chromozomů, jež je zelená a červená. To je místo, kde se nachází sekvence způsobující jeden z typů leukemie Fluorescenční in situ hybridizace (FISH, z angl. fluorescent in situ hybridisation) je cytogenetická metoda, která používá fluorescenčních sond, které se váží pouze na ty části chromosomu s vysokým stupněm komplementarity.

Nový!!: RNA a Fluorescenční in situ hybridizace · Vidět víc »

Fosfodiesterová vazba

Fosfodiesterová vazba propojující nukleotidy thymin (T) s adeninem (A), a následně s dalším adeninem skrze fosfátové skupiny(PO43-). Fosfodiesterová vazba je kovalentní propojení, ve kterém dvě hydroxylové skupiny tvoří esterové vazby na jednu fosfátovou skupinu.

Nový!!: RNA a Fosfodiesterová vazba · Vidět víc »

Fosforečnany

Anorganický hydrogenfosfát HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá) Struktura fosfátové skupiny Fosforečnany nebo také fosfáty (PO43−) jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), které vzniknou odtržením všech tří atomů vodíku.

Nový!!: RNA a Fosforečnany · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: RNA a Fosforylace · Vidět víc »

Francis Crick

Francis Harry Compton Crick (8. června 1916 – 28. července 2004) byl britský molekulární biolog, fyzik a ateista, který ve spolupráci s Jamesem Watsonem objevil v roce 1953 strukturu DNA, za což ještě společně s Mauricem Wilkinsem dostali v roce 1962 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Nový!!: RNA a Francis Crick · Vidět víc »

Friedrich Miescher

Johannes Friedrich Miescher (13. srpna 1844, Basilej – 26. srpna 1895, Davos) byl švýcarský lékař a přírodovědec.

Nový!!: RNA a Friedrich Miescher · Vidět víc »

G-kvartet

G-kvartet je jednou z alternativních sekundárních struktur DNA, jež se vyskytují v buňkách. V pravé části G-kvadruplex G-kvartet (též guaninový kvartet nebo G-tetráda) je rovinný systém čtyř guaninových bází, navzájem pootočených o 90° a pospojovaných vodíkovými můstky.

Nový!!: RNA a G-kvartet · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: RNA a Gen · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: RNA a Genetický kód · Vidět víc »

Genová terapie

Genová terapie, postup s využitím virů jako vektorů DNA Genová terapie je léčebný postup, při němž je do genomu pacienta vložena sekvence DNA, přičemž tato sekvence kóduje nějaký chybějící nebo nefungující protein.

Nový!!: RNA a Genová terapie · Vidět víc »

Glykosidová vazba

ribózou pseudouridin s C-glykosidovou vazbou Glykosidovou vazbou se označuje acetálová vazba sacharidů s hydroxylovou skupinou (-OH) postranního řetězce aminokyselin (v proteinu) nebo jiného sacharidu nebo různých derivátů lipidů (O-glykosidová vazba), popř.

Nový!!: RNA a Glykosidová vazba · Vidět víc »

GRNA

Komplex editosomu upravujícího mRNA podle informace nesené v gRNA. gRNA je přesně komplementární k 3' konci mRNA ("kotvící oblast", ''anchor region''), oblasti mRNA, které přesně neodpovídají sekvenci gRNA jsou podle gRNA upraveny vložením nebo odebráním zbytků uracilu Guide RNA (gRNA) jsou RNA, které řídí inzerci nebo deleci uridinových zbytků do mitochondriální mRNA prvoků bičivek (Kinetoplastida) v procesu RNA editace.

Nový!!: RNA a GRNA · Vidět víc »

Guanin

Guanin je heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze.

Nový!!: RNA a Guanin · Vidět víc »

Helikáza

Struktura E. coli helikáza RuvA Helikáza je enzym účastnící se zejména replikace DNA.

Nový!!: RNA a Helikáza · Vidět víc »

Histon

Stavba nukleozomu; šedě DNA a barevně uvnitř histony Jednotlivé histony Histony jsou malé bazické nukleoproteiny, které se podílí na výstavbě chromatinu zejména v jádře eukaryotních buněk.

Nový!!: RNA a Histon · Vidět víc »

HIV

HIV (z angl. Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti) je obalený RNA virus náležející mezi retroviry, což je skupina virů mající schopnost vytvořit podle své RNA molekulu DNA a tu vložit do genomu hostitelské buňky.

Nový!!: RNA a HIV · Vidět víc »

Hydrolýza

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např.

Nový!!: RNA a Hydrolýza · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: RNA a Hydroxyl · Vidět víc »

Inosin

Inosin Inosin je nukleosid, který se skládá z ribózy a hypoxantinu navázaného na ribózu β-N9-glykosidickou vazbou.

Nový!!: RNA a Inosin · Vidět víc »

Intron

pre-mRNA v mRNA Intron je oblast pre-mRNA, která se nepřekládá do proteinu, ale vystřihuje se během tvorby mRNA mechanismem zvaným splicing.

Nový!!: RNA a Intron · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: RNA a Ion · Vidět víc »

Jadérko

interfázi (mimo buněčné dělení), kdy je viditelné jadérko Jadérko (nucleolus) je malá vnitřní část buněčného jádra kulovitého tvaru, která obsahuje velké množství ribozomální RNA (rRNA).

Nový!!: RNA a Jadérko · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: RNA a Katalyzátor · Vidět víc »

Kinetoplast

''Trypanosoma brucei'', stadium trypomastigot – odborník v zadní části rozpozná kinetoplast Kinetoplast je úsek mitochondrie prvoků ze skupiny Kinetoplastea, jako jsou trypanozomy (jedná se o jejich evoluční novinku, apomorfii).

Nový!!: RNA a Kinetoplast · Vidět víc »

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida (též klíšťový zánět mozku) je infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány, které často probíhá lehce nebo inaparentně.

Nový!!: RNA a Klíšťová encefalitida · Vidět víc »

Kofaktor (biochemie)

Kofaktor je nízkomolekulová neaminokyselinová struktura, která spolu s řetězcem (nebo řetězci) aminokyselin (tedy s bílkovinou) tvoří tzv.

Nový!!: RNA a Kofaktor (biochemie) · Vidět víc »

Komplementarita

Komplementarita (z lat. complementum, doplněk) označuje dvojici postojů, pohledů nebo pojmů, které se navzájem podmiňují a doplňují, ale zároveň též vylučují.

Nový!!: RNA a Komplementarita · Vidět víc »

Kotranslační translokace

Na této animaci je znázorněn proces výroby proteinů na membráně drsného ER. Je patrné, že protein (černý přirůstající řetězec) je v prvních chvílích vyráběn volně do cytosolu, následně dojde k asociaci s membránou ER a protein je následně plynule soukán do dutiny ER Kotranslační translokace je proces přesunu komplexu překládajícího mRNA z volné cytoplasmy na membránu drsného endoplasmatického retikula (ER) a následného směřování syntetizovaného polypeptidu skrze membránu endoplasmatického retikula (viz obrázek).

Nový!!: RNA a Kotranslační translokace · Vidět víc »

Kovalentní vazba

Kovalentní vazba (homopolární) je vnitromolekulární forma chemické vazby, kterou lze charakterizovat sdílením jednoho nebo více párů elektronů mezi dvěma prvky.

Nový!!: RNA a Kovalentní vazba · Vidět víc »

Krystalická struktura

NaCl (kuchyňská sůl) Krystalickou strukturou neboli strukturou krystalu rozumíme konkrétní způsob rozmístění základních stavebních částic v krystalu (atomů, iontů nebo molekul).

Nový!!: RNA a Krystalická struktura · Vidět víc »

Kvantitativní polymerázová řetězová reakce

Kvantitativní polymerázová řetězová reakce (nejčastěji označované jako Real-time PCR nebo qPCR) je metoda založena na principu klasické PCR, umožňuje však kvantifikaci sledovaného úseku DNA v reálném čase.

Nový!!: RNA a Kvantitativní polymerázová řetězová reakce · Vidět víc »

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, tzn.

Nový!!: RNA a Kyselina fosforečná · Vidět víc »

Laboratorní centrifuga

Laboratorní centrifuga nebo též laboratorní odstředivka, je zařízení určené především k oddělení různých látek pomocí odstředivé síly.

Nový!!: RNA a Laboratorní centrifuga · Vidět víc »

Lidský cytomegalovirus

Lidský cytomegalovirus je druh viru, patřící mezi cytomegaloviry společně s dalšími viry.

Nový!!: RNA a Lidský cytomegalovirus · Vidět víc »

Membrána

dialýze krve. Krvinky ani jiné větší struktury nemohou projít. Membrána (latinsky membrana, někdy také blána nebo diafragma) je tenká, planární struktura nebo materiál, která tvoří rozhraní mezi prostředími, která navzájem odděluje.

Nový!!: RNA a Membrána · Vidět víc »

Methyl

Methyl Methyl (methylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

Nový!!: RNA a Methyl · Vidět víc »

MiRNA

Struktura pre-microRNA z rostliny ''Brassica oleracea'' miRNA neboli microRNA jsou jednovláknové řetězce nekódující RNA o délce 21-23 nukleotidů, které se podílejí na regulaci genové exprese.

Nový!!: RNA a MiRNA · Vidět víc »

Mitochondrie

matrix(transmisní elektronový mikroskop) Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk.

Nový!!: RNA a Mitochondrie · Vidět víc »

Molekulární biologie

replikace molekuly DNA Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni.

Nový!!: RNA a Molekulární biologie · Vidět víc »

Monosacharidy

Krystaly D-glukosy zobrazené pomocí mikroskopie Nomarského diferenčního interferenčního kontrastu Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý, sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší.

Nový!!: RNA a Monosacharidy · Vidět víc »

MRNA

Procesy související s mRNA mRNA je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.

Nový!!: RNA a MRNA · Vidět víc »

Myoblast

Myoblast je unipotentní kmenová buňka (buňka schopná diferenciace jen do jediného typu tkáně) kosterní svaloviny.

Nový!!: RNA a Myoblast · Vidět víc »

Nekódující DNA

Nekódující DNA je DNA, která není přepisována v proteiny.

Nový!!: RNA a Nekódující DNA · Vidět víc »

Nekódující RNA

Nekódující RNA (též ncRNA) je RNA, která se nepřekládá do proteinů.

Nový!!: RNA a Nekódující RNA · Vidět víc »

Nepřekládaná oblast

Struktura mRNA s vyznačenými 5' a 3' nepřekládanými oblastmi (žlutě a filově) Nepřekládaná oblast (untranslated region, UTR) je v molekulární biologii oblast mRNA, která není překládána do proteinů.

Nový!!: RNA a Nepřekládaná oblast · Vidět víc »

Neuron

Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně.

Nový!!: RNA a Neuron · Vidět víc »

Nobelova cena

Alfreda Nobela – předloha aversu medaile, 1896 či dříveNobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti.

Nový!!: RNA a Nobelova cena · Vidět víc »

Nobelova cena za chemii

Nobelova cena za chemii je jednou z pěti Nobelových cen, udělovanou za zásadní vědecký výzkum či vynález v oboru chemie.

Nový!!: RNA a Nobelova cena za chemii · Vidět víc »

Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství

Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství (Oficiální název ceny zní v doslovném překladu „Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství“. V českojazyčném prostředí se vžil i méně přesný překlad obsahující spojku „a“ namísto „nebo“, a to ve formě „Nobelova cena za fyziologii a lékařství (medicínu)“.) spravovaná Nobelovou nadací, je každoročně udělované ocenění za významné objevy na poli věd o životě a lékařství.

Nový!!: RNA a Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: RNA a Nukleotid · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: RNA a Nukleová báze · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: RNA a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Oocyt

Proces oogeneze Prasečí oocyt obklopený folikulárními buňkami pod fluorescenčním mikroskopem (obarveno DAPI). Oocyt (vajíčko) je samičí pohlavní buňka, z níž se meiotickým dělením vyvíjí ovum (vajíčko, zralý (terciární) oocyt).

Nový!!: RNA a Oocyt · Vidět víc »

Oprava DNA

Porušení celých řetězců DNA na tomto obrázku vyústilo ve vady ve stavbě chromozomů Oprava DNA je označení pro jakýkoliv mechanismus, který je schopen v poškozeném řetězci DNA obnovit původní pořadí nukleotidů („písmen genetického kódu“ - jednotlivých bází).

Nový!!: RNA a Oprava DNA · Vidět víc »

Orthomyxoviridae

Orthomyxoviridae (z řeckého orthos pro hladký a myxa pro sliz) je čeleď virů V.skupiny, která společně s čeleděmi Ophioviridae, Bunyaviridae a Arenaviridae v současnosti není zařazena do žádného řádu.

Nový!!: RNA a Orthomyxoviridae · Vidět víc »

Patrové interakce

Tři možné typy patrových interakcí mezi dvěma molekulami benzenu vodíkové můstky (čárkovaně) a molekuly vody (nezobrazeno). Patrové interakce (také π–π interakce nebo π–π stacking) jsou v chemii typem nekovalentní mezimolekulové interakce mezi aromatickými molekulami.

Nový!!: RNA a Patrové interakce · Vidět víc »

Párování bází

Párování bází je označení pro způsob, jímž jsou nukleové báze (ať v DNA či v RNA) navzájem pospojovány pomocí vodíkových můstků.

Nový!!: RNA a Párování bází · Vidět víc »

Pentóza

Pentóza (dříve běžně pentosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z pětičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: RNA a Pentóza · Vidět víc »

Peptidová vazba

Peptidová vazba, také peptidická vazba, je druhem kovalentní chemické vazby obsahující seskupení atomů –CO–NH–.

Nový!!: RNA a Peptidová vazba · Vidět víc »

Plastid

měříku příbuzného v optickém mikroskopu) jsou patrně nejznámějšími zástupci plastidů. Plastid je eukaryotická semiautonomní organela přítomná v buňkách rostlin a některých dalších eukaryotických organismů (zejména různých řas).

Nový!!: RNA a Plastid · Vidět víc »

Poly(A) konec

Finální maturovaná mRNA vypadá obvykle takto (patrná je oblast poly(A) konce Poly(A) konec je sekvence asi 40–250 adeninových (A) nukleotidů, které jsou pomocí poly(A) polymerázy přidány na 3' konec RNA v procesu tzv.

Nový!!: RNA a Poly(A) konec · Vidět víc »

Poly(A) polymeráza

Poly(A) polymeráza (PAP), též polynukleotid adenylyltransferáza, je enzym, který přidává na 3' konec mRNA tzv.

Nový!!: RNA a Poly(A) polymeráza · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: RNA a Polypeptid · Vidět víc »

Polyribozom

Polyribozom (též polyzom, vzácně ergozom) je řada ribozomů postupujících podél jediné mRNA molekuly.

Nový!!: RNA a Polyribozom · Vidět víc »

Posttranskripční modifikace

Posttranskripční modifikace je sled několika biochemických procesů, které následují u eukaryot po transkripci DNA do RNA.

Nový!!: RNA a Posttranskripční modifikace · Vidět víc »

Primární transkript

Primární transkript (též hnRNA - heterogenní nukleární RNA, prekurzorová RNA či také pre-RNA) je označení pro RNA bezprostředně po jejím vzniku.

Nový!!: RNA a Primární transkript · Vidět víc »

Primáza

E. coli'' DNA primáza je druh DNA-dependentní RNA polymerázy, která se váže k enzymu helikáze, (se kterým vytváří komplex zvaný primozom).

Nový!!: RNA a Primáza · Vidět víc »

Primer

Primer je řetězec nukleové kyseliny DNA, RNA nebo proteinu dlouhý několik bází, respektive aminokyselin, který slouží jako počáteční místo replikace DNA či RNA.

Nový!!: RNA a Primer · Vidět víc »

Promotor (genetika)

Promotor (symbol: P) je sekvence DNA, na kterou se váže RNA polymeráza či jiné součásti transkripčního aparátu.

Nový!!: RNA a Promotor (genetika) · Vidět víc »

Protein data bank

Příklad struktury v PDB databázi. Na obrázku molekula měsíce (březen 2000) DNA polymeráza Protein data bank (zkráceně PDB) je primární databáze 3-D struktur makromolekul jako např.

Nový!!: RNA a Protein data bank · Vidět víc »

Proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, ve kterém se tvoří bílkoviny.

Nový!!: RNA a Proteosyntéza · Vidět víc »

Pseudouridin

Pseudouridin Pseudouridin (Ψ, systematicky 5-β-D-ribofuranosyluracil či 5-ribosyluracil) je neobvyklý nukleosid tvořený ribózou a uracilem, jenž je připojen na ribózu C-glykosidickou vazbou.

Nový!!: RNA a Pseudouridin · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: RNA a Rakovina · Vidět víc »

Replikace DNA

Replikovaná DNA musí být nejprve rozdělena na 2 jednovláknové řetězce Replikace DNA je proces tvorby kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA), čímž se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (templát, matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika).

Nový!!: RNA a Replikace DNA · Vidět víc »

Retrotranspozon

Retrotranspozon je běžný typ transpozonů, tedy sekvencí DNA přítomných v genomu a schopných se přesouvat z místa na místo.

Nový!!: RNA a Retrotranspozon · Vidět víc »

Retroviry

Retroviry (čeleď Retroviridae) jsou obalené RNA viry s jednovláknovou nukleovou kyselinou, které jsou schopné pomocí reverzní transkriptázy přepsat svou genetickou informaci do DNA, kterou následně mohou včlenit (inzertovat) do genomu hostitelské buňky.

Nový!!: RNA a Retroviry · Vidět víc »

Reverzní transkripce

Reverzní transkripce (dolní červená šipka od RNA k DNA) v porovnání s ostatními formami přenosu genetické informace Reverzní transkripce je proces, při kterém dochází k přepisu genetické informace z ribonukleové kyseliny (RNA) do deoxyribonukleové (DNA).

Nový!!: RNA a Reverzní transkripce · Vidět víc »

Reverzní transkriptáza

HIV1 Reverzní transkriptáza je enzym, který katalyzuje proces přepisu genetické informace z ribonukleové kyseliny (RNA) do deoxyribonukleové kyseliny (DNA).

Nový!!: RNA a Reverzní transkriptáza · Vidět víc »

Ribóza

Ribóza (podle staršího názvosloví též ribosa) je monosacharid ze skupiny aldopentóz.

Nový!!: RNA a Ribóza · Vidět víc »

Ribonukleoprotein

Ribozom je komplikovaný ribonukleoprotein složený z mnoha proteinů (modře) a molekul RNA (oranžově) Ribonukleoprotein (RNP) je jakýkoliv složený protein, který obsahuje RNA jakožto svou neproteinovou složku.

Nový!!: RNA a Ribonukleoprotein · Vidět víc »

Ribonukleotid

Ribonukleotid je nukleotid složený z nukleové báze (A, C, G, T neboU), monosacharidu ribózy a jedné či více fosfátových skupin.

Nový!!: RNA a Ribonukleotid · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: RNA a Ribozom · Vidět víc »

Ribozym

Ribozym (RNA enzym) je katalyticky aktivní molekula RNA, která funguje jako enzym.

Nový!!: RNA a Ribozym · Vidět víc »

RISC (komplex)

Kanonický mechanismus RNA interference, typický pro siRNA; žlutě je RISC komplex RISC (z angl. RNA-induced silencing complex) je ribonukleoprotein (komplex několika bílkovin a molekuly RNA), který se komplementárně váže na cílovou molekulu mRNA a štěpí ji, případně alespoň blokuje její translaci.

Nový!!: RNA a RISC (komplex) · Vidět víc »

RNA editace

Komplex editosomu upravujícího mRNA podle informace nesené v gRNA. gRNA je přesně komplementární k 3' konci mRNA ("kotvící oblast", ''anchor region''), oblasti mRNA, které přesně neodpovídají sekvenci gRNA jsou podle gRNA upraveny vložením nebo odebráním zbytků uracilu RNA editace je proces posttranskripční úpravy RNA, kterým některé buňky vyvolávají specifické změny v sekvenci nukleotidů v molekule RNA poté, co byla syntetizována RNA polymerázou, sekvence editované RNA tedy neodpovídá sekvenci genu, který ji kóduje.

Nový!!: RNA a RNA editace · Vidět víc »

RNA interference

Rozložení pigmentů v květech petunie úzce souvisí s výzkumem RNA interference a procesu kosuprese RNA interference (z angl., česky doslova „rušení RNA“), zkratka RNAi, je relativně nedávno objasněný proces, kterým je regulována transkripce a vnitrobuněčná exprese genu.

Nový!!: RNA a RNA interference · Vidět víc »

RNA polymeráza

Bakteriální RNA polymeráza; na obrázku z bakterie ''Thermus aquaticus'' RNA polymeráza (RNAP) je enzym, který katalyzuje syntézu RNA podle vzoru - příslušné části řetězce DNA (či vzácně podle jiné RNA).

Nový!!: RNA a RNA polymeráza · Vidět víc »

RNA polymeráza I

RNA polymeráza I (RNAP I či Pol I) je jedna z eukaryotických RNA polymeráz.

Nový!!: RNA a RNA polymeráza I · Vidět víc »

RNA polymeráza II

titul.

Nový!!: RNA a RNA polymeráza II · Vidět víc »

RNA polymeráza III

RNA polymeráza III (RNAP III či Pol III) je jedna z eukaryotických RNA polymeráz.

Nový!!: RNA a RNA polymeráza III · Vidět víc »

RNA svět

Rozdíl ve struktuře RNA a DNA RNA svět je hypotetická představa o jedné z fází vzniku života na Zemi.

Nový!!: RNA a RNA svět · Vidět víc »

RNA viry

Virus chřipky v nepravých barvách. Uprostřed fialově zobrazená stočená RNA RNA viry jsou viry, které ve své částici (virionu) obsahují ribonukleovou kyselinu (RNA).

Nový!!: RNA a RNA viry · Vidět víc »

RNáza

RNáza A – struktura enzymu RNáza P – struktura enzymu RNáza (též ribonukleáza) je enzym ze skupiny nukleáz, který štěpí řetězce ribonukleové kyseliny (RNA).

Nový!!: RNA a RNáza · Vidět víc »

RRNA

rRNA neboli ribozomální RNA je druh RNA, který se podílí spolu se specifickými bílkovinami na tvorbě ribozomu.

Nový!!: RNA a RRNA · Vidět víc »

SARS

Rentgen plic pacienta se SARS SARS (z angl. Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom, či také syndrom náhlého selhání dýchání) je virové onemocnění dýchacích cest způsobené koronavirem SARS-CoV.

Nový!!: RNA a SARS · Vidět víc »

SDS-PAGE

SDS-PAGE SDS-PAGE (Někdy SDS-PAAGE) elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu sodného (SDS) je biochemická metoda využívaná k separaci proteinů na základě jejich elektroforetické pohyblivosti, která závisí především na délce polypeptidového řetězce a molekulární hmotnosti, ale také na stupni rozbalení (denaturaci) proteinu, posttranslační modifikaci a dalších faktorech.

Nový!!: RNA a SDS-PAGE · Vidět víc »

Sekvence DNA

část sekvence DNA Sekvence DNA nebo genetická sekvence je posloupnost písmen představujících primární strukturu reálné nebo hypotetické molekuly či vlákna DNA, které má kapacitu nést informaci.

Nový!!: RNA a Sekvence DNA · Vidět víc »

Sekvenování

Sekvenování (či sekvenace nebo jiné podobné termíny) je v biochemii označení pro proces, při němž se určuje primární struktura (pořadí chemických jednotek) daného biopolymeru.

Nový!!: RNA a Sekvenování · Vidět víc »

Sekvenování DNA

Sekvenování DNA (též sekvenace či sekvencování, mnohdy také „čtení“ DNA) je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v sekvencích DNA.

Nový!!: RNA a Sekvenování DNA · Vidět víc »

Semiautonomní organela

Semiautonomní organely jsou buněčné organely s vlastní genetickou informací, a to ve formě DNA prokaryotního uspořádání (DNA v kruhovém uspořádání a v plazmidech), u nichž se předpokládá, že vznikly na základě symbiózy mezi předkem eukaryotických organismů a organismy prokaryotickými.

Nový!!: RNA a Semiautonomní organela · Vidět víc »

Severo Ochoa

Severo Ochoa de Albornoz (24. září 1905 – 1. listopadu 1993) byl španělsko-americký lékař a biochemik, který spolu s Arthurem Kornbergem získal roku 1959 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu, a to za objev mechanismu biosyntézy RNA.

Nový!!: RNA a Severo Ochoa · Vidět víc »

Signál rozpoznávající částice

Lidská SRP – RNA a bílkoviny Signál rozpoznávající částice (SRP, český překlad anglického výrazu signal recognition particle není ustálen) je velký komplex (tzv. ribonukleoprotein) složený z RNA a bílkovin.

Nový!!: RNA a Signál rozpoznávající částice · Vidět víc »

SiRNA

Proces RNA interference a role siRNA v něm siRNA (z angl. small interfering RNA, případně short interfering RNA či silencing RNA) je označení pro skupinu dvouvláknových RNA o délce 20–25 nukleotidů.

Nový!!: RNA a SiRNA · Vidět víc »

Skládání proteinů

Protein před a po složení do správného prostorového uspořádání. Skládání proteinů je proces, při kterém primární struktura proteinu zaujímá stabilní prostorové uspořádání (konformaci).

Nový!!: RNA a Skládání proteinů · Vidět víc »

SnRNA

Splicing snRNA (small nuclear RNA, tedy v překladu malá jaderná RNA) je typ nekódující RNA, podílející se na procesu zvaném splicing, při němž dochází k vystříhání intronů z pre-mRNA.

Nový!!: RNA a SnRNA · Vidět víc »

SnRNP

kvasinek; v pravém dolním rohu je vyznačena stavba takového spliceozomu (s jednotlivými snRNP v různých barvách) snRNP („malý jaderný ribonukleoprotein“ – z angl. small nuclear ribonucleoprotein) je označení pro významnou skupinu jaderných ribonukleoproteinů.

Nový!!: RNA a SnRNP · Vidět víc »

Spliceozom

Spliceozom je drobná jaderná organela, v níž probíhá splicing, tedy odstraňování intronů z pre-mRNA.

Nový!!: RNA a Spliceozom · Vidět víc »

Splicing

Splicing (česky někdy sestřih) je postsyntetická úprava mediátorové RNA, k níž dochází v jádru eukaryotních organismů.

Nový!!: RNA a Splicing · Vidět víc »

Start kodon

Genetický kód - typickým start kodonem je AUG, kodon kódující methionin Start kodon (též iniciační kodon) je trojice nukleotidů (kodon), jež ribozom rozeznává jako počátek genu a začíná zde syntézu proteinu.

Nový!!: RNA a Start kodon · Vidět víc »

Stop kodon

Stop kodon (též terminační kodon) je trojice nukleotidů (kodon), jež ribozom rozeznává jako počátek genu a končí zde syntéza proteinu.

Nový!!: RNA a Stop kodon · Vidět víc »

Tělní buňka

Tělní buňka (somatická buňka) je termín pro všechny buňky v organismu vyjma pohlavních buněk.

Nový!!: RNA a Tělní buňka · Vidět víc »

Telomera

Lidský chromozom (šedě) ohraničený telomerami (bílá) Telomery jsou koncové části chromozomů.

Nový!!: RNA a Telomera · Vidět víc »

Telomeráza

Naivní představa telomerázy jako továrny, v níž je na základě žlutě vyznačené RNA prodlužováno vlákno DNA Telomeráza je enzym pracující jako reverzní transkriptáza, který je schopen prodlužovat samotné konce eukaryotických chromozomů (tzv. telomery).

Nový!!: RNA a Telomeráza · Vidět víc »

Templát

Templát či též matrice je v molekulární biologii označení pro jednořetězcovou DNA (někdy i jednořetězcovou RNA), který je využíván jako zdroj informací při tvorbě kopií těchto nukleových kyselin.

Nový!!: RNA a Templát · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: RNA a Thymin · Vidět víc »

Transferová-mediátorová RNA

tmRNA sdílí rysy tRNA a mRNA Transferová-mediátorová RNA (tmRNA) je molekula RNA, která má rysy transferové RNA (tRNA) i mediátorové RNA (mRNA).

Nový!!: RNA a Transferová-mediátorová RNA · Vidět víc »

Transkripční faktor

Transkripční faktor p53 v komplexu s DNA Transkripční faktor je termín užívaný pro jakýkoliv protein, který má schopnost spouštět či jinak regulovat transkripci DNA.

Nový!!: RNA a Transkripční faktor · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: RNA a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: RNA a Translace (biologie) · Vidět víc »

Transpozon

palindromické sekvence na okrajích a genetická výbava uvnitř Transpozon čili transpozibilní element je semiparazitická sekvence DNA (také segment DNA), která je schopna měnit svou pozici a kopírovat se v genomu („skákat“ čili procházet transpozicí).

Nový!!: RNA a Transpozon · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: RNA a TRNA · Vidět víc »

Trofoblast

endometriu (děložní sliznici, žlutě). Fialové buňky na povrchu embrya jsou buňky trofoblastu, uvnitř je blastocoel a vlastní embryonální buňky, embryoblast Trofoblast (zevní masa buněk) je vnější vrstva na povrchu savčího embrya ve stadiu blastocysty.

Nový!!: RNA a Trofoblast · Vidět víc »

Trypanosoma

Trypanosoma (česky také trypanozoma) je zdravotnicky významný rod parazitických prvoků z kmene Euglenozoa, třídy bičivky a řádu trypanozomy.

Nový!!: RNA a Trypanosoma · Vidět víc »

Tumor supresorový gen

Tumor supresorový gen (jinak též antionkogen) je gen, který svou činností brání vzniku nádorového onemocnění.

Nový!!: RNA a Tumor supresorový gen · Vidět víc »

Uracil

Uracil je heterocyklická sloučenina odvozená od pyrimidinu.

Nový!!: RNA a Uracil · Vidět víc »

Uridin

Uridin je nukleosid složený z nukleové báze uracilu a cukru ribózy, které jsou na sebe napojené β-N1-glykosidickou vazbou.

Nový!!: RNA a Uridin · Vidět víc »

Výměšek

Výměšek je chemická látka vyměšovaná buňkami ze svého těla.

Nový!!: RNA a Výměšek · Vidět víc »

Viroid

Viroid je malá infekční cirkulární autokatalytická ribonukleová kyselina (RNA) nekódující žádný protein.

Nový!!: RNA a Viroid · Vidět víc »

Virus

Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým.

Nový!!: RNA a Virus · Vidět víc »

Virusoid

Virusoid je infekční agens tvořené jednořetězcovou ribonukleovou kyselinou (RNA, RNK) napadající rostliny.

Nový!!: RNA a Virusoid · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: RNA a Vodíková vazba · Vidět víc »

5' čepička

7-methylguanosin 5' čepička (cap) je struktura na 5' konci eukaryotických a virových mRNA, která chrání mRNA před rozkladem buněčnými enzymy (fosfatázami a nukleázami) a usnadňuje transport mRNA a spuštění translace na ribozomu.

Nový!!: RNA a 5' čepička · Vidět víc »

5-Methyluridin

5-methyluridin 5-Methyluridin (též thymin ribosid, ribothymidin a m5u) je pyrimidinový nukleosid.

Nový!!: RNA a 5-Methyluridin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Jednovláknová RNA, Kyselina ribonukleová, RNK, Ribonukleová kyselina, SsRNA.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »