Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

RRNA

Index RRNA

rRNA neboli ribozomální RNA je druh RNA, který se podílí spolu se specifickými bílkovinami na tvorbě ribozomu.

17 vztahy: Bílkovina, Buňka, Dvoušroubovice, Eukaryota, Gen, HeLa, Hmotnost, Jadérko, Octomilka, Peptidová vazba, Primární transkript, Prokaryota, Ribozom, Ribozym, RNA, Sekvenování, 18S rRNA.

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: RRNA a Bílkovina · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: RRNA a Buňka · Vidět víc »

Dvoušroubovice

Dvoušroubovice je složená ze dvou řetězců, které jsou znázorněny odlišnými barvami. B-DNA, struktura dvoušroubovice Dvoušroubovice (dvojitá šroubovice, anglicky double helix) je geometrický útvar, který se skládá ze dvou šroubovic se společnou osou (osou šroubovice) a shodnou vzdáleností od této osy, úhlem stoupání a chiralitou, které mají vzájemně posunutou fázi stoupání (někdy se implicitně předpokládá speciální, symetrický případ, kdy jedna šroubovice je souměrná ke druhé vzhledem k ose šroubovice).

Nový!!: RRNA a Dvoušroubovice · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: RRNA a Eukaryota · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: RRNA a Gen · Vidět víc »

HeLa

Barvivem obarvené buňky HeLa skenovacím elektronovým mikroskopem HeLa je buněčná linie lidských epiteliálních buněk.

Nový!!: RRNA a HeLa · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: RRNA a Hmotnost · Vidět víc »

Jadérko

interfázi (mimo buněčné dělení), kdy je viditelné jadérko Jadérko (nucleolus) je malá vnitřní část buněčného jádra kulovitého tvaru, která obsahuje velké množství ribozomální RNA (rRNA).

Nový!!: RRNA a Jadérko · Vidět víc »

Octomilka

Octomilka (Drosophila) je rod malého dvoukřídlého hmyzu, náležející do čeledi octomilkovití (Drosophilidae).

Nový!!: RRNA a Octomilka · Vidět víc »

Peptidová vazba

Peptidová vazba, také peptidická vazba, je druhem kovalentní chemické vazby obsahující seskupení atomů –CO–NH–.

Nový!!: RRNA a Peptidová vazba · Vidět víc »

Primární transkript

Primární transkript (též hnRNA - heterogenní nukleární RNA, prekurzorová RNA či také pre-RNA) je označení pro RNA bezprostředně po jejím vzniku.

Nový!!: RRNA a Primární transkript · Vidět víc »

Prokaryota

Řez prokaryotní buňkou Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3–3,5 miliardami let.

Nový!!: RRNA a Prokaryota · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: RRNA a Ribozom · Vidět víc »

Ribozym

Ribozym (RNA enzym) je katalyticky aktivní molekula RNA, která funguje jako enzym.

Nový!!: RRNA a Ribozym · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: RRNA a RNA · Vidět víc »

Sekvenování

Sekvenování (či sekvenace nebo jiné podobné termíny) je v biochemii označení pro proces, při němž se určuje primární struktura (pořadí chemických jednotek) daného biopolymeru.

Nový!!: RRNA a Sekvenování · Vidět víc »

18S rRNA

18S rRNA (též ~SSU rRNA) je eukaryotická ribozomální RNA, která se vyskytuje v malé ribozomální podjednotce ribozomu.

Nový!!: RRNA a 18S rRNA · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Pre-rRNA, Preribozomální RNA, RDNA, Ribozomální RNA, Ribozomální ribonukleová kyselina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »