Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Reaktance

Index Reaktance

Reaktance (též postaru jalový odpor) je imaginární částí impedance (celkového odporu) součástky.

18 vztahy: Admitance, Cívka, Elektřina, Elektrická kapacita, Elektrický obvod, Elektrický odpor, Elektrotechnická součástka, Fyzikální jednotka, Imaginární jednotka, Impedance, Indukčnost, Induktance, Kapacitance, Kondenzátor, Ohm, Sinus, Soustava SI, Střídavý proud.

Admitance

Admitance je v elektrotechnice převrácenou hodnotou impedance součástek.

Nový!!: Reaktance a Admitance · Vidět víc »

Cívka

vysokofrekvenční cívka Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech.

Nový!!: Reaktance a Cívka · Vidět víc »

Elektřina

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantůPříruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Heslo Elektřina, s. 657: „Elektřina, název pro souhrn jevů a stavů zvaných elektrické. Elektr. stav byl nejprve pozorován podle silových účinků, které lze vyvolat třením látek,… (např. jantar, řec. élektron). … Tělesa nabitá stejnými druhy e. (stejnojmenné, souhlasné náboje) se odpuzují, tělesa nabitá různými druhy e. (nestejnojmenné, nesouhlasné náboje) se přitahují. Původní teorie e. byla fluidová (viz fluidum). Současná teorie e. je elektronová. (…)“ a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Nový!!: Reaktance a Elektřina · Vidět víc »

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je množství elektrického náboje ve vodiči s jednotkovým elektrickým potenciálem.

Nový!!: Reaktance a Elektrická kapacita · Vidět víc »

Elektrický obvod

Příklad schématu elektrického obvodu Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např.

Nový!!: Reaktance a Elektrický obvod · Vidět víc »

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

Nový!!: Reaktance a Elektrický odpor · Vidět víc »

Elektrotechnická součástka

Elektrotechnická součástka je součástka, která se používá v elektrických obvodech.

Nový!!: Reaktance a Elektrotechnická součástka · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Reaktance a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Imaginární jednotka

Jako imaginární jednotka se v matematice označuje číslo značené i (někdy též j), které rozšiřuje obor reálných čísel \mathbb na obor čísel komplexních \mathbb.

Nový!!: Reaktance a Imaginární jednotka · Vidět víc »

Impedance

Impedance je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (obsahuje reálnou a imaginární složku) popisující zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.

Nový!!: Reaktance a Impedance · Vidět víc »

Indukčnost

Vlastní indukčnost či zkráceně indukčnost je fyzikální veličina, vyjadřující schopnost dané konfigurace elektricky vodivých těles protékaných elektrickým proudem vytvářet ve svém okolí magnetické pole.

Nový!!: Reaktance a Indukčnost · Vidět víc »

Induktance

Induktance, správněji induktivní reaktance, je zdánlivý odpor součástky s indukčností (nejčastěji cívky) proti průchodu střídavého elektrického proudu.

Nový!!: Reaktance a Induktance · Vidět víc »

Kapacitance

Kapacitance je jalová část impedance (neboli reaktance) součástky s kapacitou (nejčastěji kondenzátoru) proti průchodu proměnlivého elekrického proudu nebo střídavého elektrického proudu (harmonického) dané frekvence.

Nový!!: Reaktance a Kapacitance · Vidět víc »

Kondenzátor

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je kapacita.

Nový!!: Reaktance a Kondenzátor · Vidět víc »

Ohm

Ohm je jednotka elektrického odporu, značí se velkým řeckým písmenem Ω (omega).

Nový!!: Reaktance a Ohm · Vidět víc »

Sinus

Graf funkce sinus - sinusoida Sinus je goniometrická funkce.

Nový!!: Reaktance a Sinus · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Reaktance a Soustava SI · Vidět víc »

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Nový!!: Reaktance a Střídavý proud · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »