Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Redoxní reakce

Index Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

18 vztahy: Arsen, Atom, Chemická reakce, Chlorečnan draselný, Elektrochemie, Elektron, Hoření, Koroze, Kyselina chlorovodíková, Kyselina dusičná, Kyslík, Manganistan draselný, Oxid dusnatý, Oxidační číslo, Peroxid vodíku, Roztok, Síra, Sulfid olovnatý.

Arsen

Arsen, chemická značka As (lat. Arsenicum, arabsky al-zarnīkh – zlatavá barva) (někdy se používá též název Arzén) je toxický polokovový prvek, známý již od starověku.

Nový!!: Redoxní reakce a Arsen · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Redoxní reakce a Atom · Vidět víc »

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: Redoxní reakce a Chemická reakce · Vidět víc »

Chlorečnan draselný

Chlorečnan draselný (synonymum Bertholetova sůl) je bílá krystalická látka s chemickým vzorcem KClO3.

Nový!!: Redoxní reakce a Chlorečnan draselný · Vidět víc »

Elektrochemie

John Daniell a Michael Faraday Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod (kovových nebo polokovových, příp. grafitových) a elektrolytu.

Nový!!: Redoxní reakce a Elektrochemie · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Redoxní reakce a Elektron · Vidět víc »

Hoření

Plameny jako výsledek hoření paliva Hoření je redoxní exotermní reakce, tedy probíhající za vývoje světla a tepla.

Nový!!: Redoxní reakce a Hoření · Vidět víc »

Koroze

Rez, pravděpodobně nejznámější forma '''koroze'''. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Nový!!: Redoxní reakce a Koroze · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Redoxní reakce a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je významná silná minerální kyselina.

Nový!!: Redoxní reakce a Kyselina dusičná · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Redoxní reakce a Kyslík · Vidět víc »

Manganistan draselný

Manganistan draselný, KMnO4, známý též pod označením hypermangan, je sloučenina manganu s černo-šedými krystalky, která se velmi dobře rozpouští ve vodě za vzniku fialového roztoku.

Nový!!: Redoxní reakce a Manganistan draselný · Vidět víc »

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý (NO) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Redoxní reakce a Oxid dusnatý · Vidět víc »

Oxidační číslo

Oxidační číslo (nebo také mocenství, oxidační stav či stupeň) definuje součet pozitivních a negativních nábojů v atomu.

Nový!!: Redoxní reakce a Oxidační číslo · Vidět víc »

Peroxid vodíku

Poleptání kůže 35% roztokem peroxidu vodíku Peroxid vodíku (chemický vzorec H2O2) (triviálně, zastarale kysličník) je čirá kapalina, o něco viskóznější než voda.

Nový!!: Redoxní reakce a Peroxid vodíku · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Redoxní reakce a Roztok · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Redoxní reakce a Síra · Vidět víc »

Sulfid olovnatý

Sulfid olovnatý (chemický vzorec PbS) je hnědočerná práškovitá látka, nerozpustná ve vodě, rozpustná pouze v roztocích silných koncentrovaných kyselin.

Nový!!: Redoxní reakce a Sulfid olovnatý · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Oxidace, Oxidačně-redukční reakce, Redukce (chemie).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »