Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Replikace DNA

Index Replikace DNA

Replikovaná DNA musí být nejprve rozdělena na 2 jednovláknové řetězce Replikace DNA je proces tvorby kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA), čímž se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (templát, matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika).

84 vztahy: Adenin, Angličtina, Archea, Arthur Kornberg, Bakterie, Buněčné dělení, Buněčný cyklus, Centrální dogma molekulární biologie, Cytosin, Deoxyribóza, Deoxyribonukleotid, Direkcionalita, DNA, DNA ligáza, DNA polymeráza, DNA polymeráza I, DNA polymeráza II, DNA polymeráza III, DNA polymeráza α, DNA polymeráza δ, DNA polymeráza ε, DNA viry, Dvoušroubovice, Enzym, Escherichia coli, Eukaryota, Frederick Sanger, Genetika, Guanin, Helikáza, Hexamer, Houby, Hydroxyl, Jednovláknová DNA, Komplementarita, Lokus (genetika), Meióza, Meselsonův–Stahlův experiment, Mitochondriální DNA, Molekulární biologie, Myš, Nukleofil, Nukleoid, Nukleotid, Nukleová báze, Octomilka, Okazakiho fragment, Oprava DNA, Parazitismus, Plastidová DNA, ..., Podjednotka, Polymerázová řetězová reakce, Primáza, Primer, Prokaryota, Pyrosekvenování, Replikační počátek, Replikační vidlice, Retroviry, RNA, RNA polymeráza, RNA viry, Rostliny, S fáze, Saccharomyces cerevisiae, Sekvence DNA, Sekvenování DNA, Semikonzervativnost, Slinná žláza, SSB protein, Svírací protein, Telomera, Telomeráza, Thymin, Topoizomeráza, Transkripce (DNA), Translace (biologie), Tus, Virus, 1957, 1958, 1960–1969, 1970–1979, 20. století. Rozbalte index (34 více) »

Adenin

Adenin, dříve též vitamín B4, je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní molekulové hmotnosti 135,125.

Nový!!: Replikace DNA a Adenin · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Replikace DNA a Angličtina · Vidět víc »

Archea

Archea (Archaea, z řec. ἀρχαῖα, archaia — starobylý), jednotné číslo archeon či v latinizované podobě archeum, dříve též archebakterie (Archaebacteria), je rozsáhlá skupina (doména) prokaryotických jednobuněčných organismů, jejíž nezávislost na ostatních doménách života (bakterie a eukaryota) byla zjištěna teprve roku 1977.

Nový!!: Replikace DNA a Archea · Vidět víc »

Arthur Kornberg

Arthur Kornberg (3. března 1918 – 26. října 2007) byl americký biochemik a lékař, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1959.

Nový!!: Replikace DNA a Arthur Kornberg · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Replikace DNA a Bakterie · Vidět víc »

Buněčné dělení

Tři základní typy buněčného dělení, mitóza a meióza jsou však výhradně u eukaryot Buněčné dělení je proces, při kterém z jedné mateřské buňky vzniká několik buněk dceřiných.

Nový!!: Replikace DNA a Buněčné dělení · Vidět víc »

Buněčný cyklus

Grafické znázornění buněčného cyklu a jeho fází s důrazem na zachování poměru jednotlivých fází Buněčný cyklus Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení.

Nový!!: Replikace DNA a Buněčný cyklus · Vidět víc »

Centrální dogma molekulární biologie

Pohyb biologické informace v organismech Centrální dogma molekulární biologie popisuje cestu přenosu informace mezi biopolymery.

Nový!!: Replikace DNA a Centrální dogma molekulární biologie · Vidět víc »

Cytosin

Cytosin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze.

Nový!!: Replikace DNA a Cytosin · Vidět víc »

Deoxyribóza

Deoxyribóza (podle staršího názvosloví též deoxyribosa) je monosacharid.

Nový!!: Replikace DNA a Deoxyribóza · Vidět víc »

Deoxyribonukleotid

Deoxyadenosinmonofosfát (dAMP), tedy deoxyribonukleotid složený z deoxyribózy, adeninu a jedné fosfátové skupiny Deoxyribonukleotid je nukleotid, složený z nukleové báze (A, C, G, T, U), monosacharidu deoxyribózy a jedné či více fosfátových skupin.

Nový!!: Replikace DNA a Deoxyribonukleotid · Vidět víc »

Direkcionalita

Orientace RNA: 5'→3' ukazuje orientaci cukr-fosfátové kostry, čísla označují pozici uhlíku: Na pozici 5' je navázaný fosfát, na pozici 3' je propojení ribonukleotid propojen s dalším ribonukleotidem přes svou 3' OH skupinu. C-koncovou aminokyselinou (L-alanin) Molekuly nukleových kyselin (DNA, RNA) i bílkovin jsou tzv.

Nový!!: Replikace DNA a Direkcionalita · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Replikace DNA a DNA · Vidět víc »

DNA ligáza

opravy vlákna DNA DNA ligáza je enzym ze skupiny ligáz, který se účastní replikace DNA (spojování Okazakiho fragmentů), crossing-overu a opravy DNA.

Nový!!: Replikace DNA a DNA ligáza · Vidět víc »

DNA polymeráza

Průběh replikace pomocí DNA polymerázy, znázorněna oprava chyb DNA polymeráza je označení pro takový enzym účastnící se replikace DNA, který katalyzuje polymeraci řetězce DNA.

Nový!!: Replikace DNA a DNA polymeráza · Vidět víc »

DNA polymeráza I

Pravý protein je funkční DNA polymeráza I DNA polymeráza I je označení pro jednu z DNA polymeráz u bakterií.

Nový!!: Replikace DNA a DNA polymeráza I · Vidět víc »

DNA polymeráza II

DNA polymeráza II (Pol II) je bakteriální DNA polymeráza, v pořadí druhá objevená.

Nový!!: Replikace DNA a DNA polymeráza II · Vidět víc »

DNA polymeráza III

DNA polymeráza III (Pol III) je asi nejvýznamnější DNA polymeráza bakterií.

Nový!!: Replikace DNA a DNA polymeráza III · Vidět víc »

DNA polymeráza α

Katalytická podjednotka DNA polymerázy α DNA polymeráza α (Pol α) je významná eukaryotická DNA polymeráza – umožňuje především prvních pár okamžiků replikace DNA, později tuto roli přejímají další DNA polymerázy.

Nový!!: Replikace DNA a DNA polymeráza α · Vidět víc »

DNA polymeráza δ

DNA polymeráza δ (Pol δ, tedy delta) je významná eukaryotická DNA polymeráza – účastní se replikace DNA a opravy DNA.

Nový!!: Replikace DNA a DNA polymeráza δ · Vidět víc »

DNA polymeráza ε

DNA polymeráza ε (Pol ε čili epsilon) je málo prozkoumaná, ale zřejmě velice významná eukaryotická DNA polymeráza.

Nový!!: Replikace DNA a DNA polymeráza ε · Vidět víc »

DNA viry

Lidský papillomavirus DNA viry jsou viry, které ve své částici (virionu) obsahují deoxyribonukleovou kyselinu (DNA).

Nový!!: Replikace DNA a DNA viry · Vidět víc »

Dvoušroubovice

Dvoušroubovice je složená ze dvou řetězců, které jsou znázorněny odlišnými barvami. B-DNA, struktura dvoušroubovice Dvoušroubovice (dvojitá šroubovice, anglicky double helix) je geometrický útvar, který se skládá ze dvou šroubovic se společnou osou (osou šroubovice) a shodnou vzdáleností od této osy, úhlem stoupání a chiralitou, které mají vzájemně posunutou fázi stoupání (někdy se implicitně předpokládá speciální, symetrický případ, kdy jedna šroubovice je souměrná ke druhé vzhledem k ose šroubovice).

Nový!!: Replikace DNA a Dvoušroubovice · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Replikace DNA a Enzym · Vidět víc »

Escherichia coli

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků.

Nový!!: Replikace DNA a Escherichia coli · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Replikace DNA a Eukaryota · Vidět víc »

Frederick Sanger

Frederick Sanger (13. srpna 1918 Rendcomb – 19. listopadu 2013 Cambridge) byl britský biochemik.

Nový!!: Replikace DNA a Frederick Sanger · Vidět víc »

Genetika

Rekombinace rodičovských genů může způsobit, že koťata z téhož vrhu mají odlišné vlastnosti Genetika (z řec. gennaó γενναώ.

Nový!!: Replikace DNA a Genetika · Vidět víc »

Guanin

Guanin je heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze.

Nový!!: Replikace DNA a Guanin · Vidět víc »

Helikáza

Struktura E. coli helikáza RuvA Helikáza je enzym účastnící se zejména replikace DNA.

Nový!!: Replikace DNA a Helikáza · Vidět víc »

Hexamer

Hexamer v biologii a chemii označuje molekulu složenou z šesti menších podjednotek, tzv.

Nový!!: Replikace DNA a Hexamer · Vidět víc »

Houby

Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši.

Nový!!: Replikace DNA a Houby · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Replikace DNA a Hydroxyl · Vidět víc »

Jednovláknová DNA

Rozmnožování virů s ssDNA Jednovláknová DNA (ssDNA z angl. single-stranded DNA) je označení pro molekulu DNA, která se neskládá ze dvou vláken dvoušroubovice, jako tomu je obvykle (u tzv. „dsDNA“), nýbrž jen z jednoho vlákna deoxyribonukleotidů.

Nový!!: Replikace DNA a Jednovláknová DNA · Vidět víc »

Komplementarita

Komplementarita (z lat. complementum, doplněk) označuje dvojici postojů, pohledů nebo pojmů, které se navzájem podmiňují a doplňují, ale zároveň též vylučují.

Nový!!: Replikace DNA a Komplementarita · Vidět víc »

Lokus (genetika)

Chromozom Lokus je pozice, kterou na chromozomu zaujímá jeden nebo více genů.

Nový!!: Replikace DNA a Lokus (genetika) · Vidět víc »

Meióza

Meióza (meiotické dělení, redukční dělení) je jaderné, resp.

Nový!!: Replikace DNA a Meióza · Vidět víc »

Meselsonův–Stahlův experiment

Meselsonův-Stahlův experiment je slavná série experimentů, jež v roce 1958 provedli dva američtí výzkumníci, molekulární biolog Matthew Meselson a genetik Franklin Stahl.

Nový!!: Replikace DNA a Meselsonův–Stahlův experiment · Vidět víc »

Mitochondriální DNA

Příklad molekuly mtDNA: na lidské kruhové molekule mtDNA je znázorněno umístění některých genů Mitochondriální DNA (též mtDNA či chondriom) je označení pro DNA, která se nachází v mitochondriích a tvoří tak součást mimojaderné genetické informace.

Nový!!: Replikace DNA a Mitochondriální DNA · Vidět víc »

Molekulární biologie

replikace molekuly DNA Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni.

Nový!!: Replikace DNA a Molekulární biologie · Vidět víc »

Myš

Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů.

Nový!!: Replikace DNA a Myš · Vidět víc »

Nukleofil

Nukleofil je chemický druh, který v chemické reakci poskytuje elektronový pár elektrofilu, čímž vzniká chemická vazba.

Nový!!: Replikace DNA a Nukleofil · Vidět víc »

Nukleoid

prokaryotické buňky, uprostřed prokaryotické je kruhovitý nukleoid. Nukleoid (nukleoplazmatická oblast, centrální oblast, genofor, atp.) je dvoušroubovicová kruhová molekula DNA, která je charakteristická pro prokaryotické buňky bakterií a archeí.

Nový!!: Replikace DNA a Nukleoid · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: Replikace DNA a Nukleotid · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: Replikace DNA a Nukleová báze · Vidět víc »

Octomilka

Octomilka (Drosophila) je rod malého dvoukřídlého hmyzu, náležející do čeledi octomilkovití (Drosophilidae).

Nový!!: Replikace DNA a Octomilka · Vidět víc »

Okazakiho fragment

Okazakiho fragmenty jsou úseky nově replikované DNA, které se tvoří na tzv.

Nový!!: Replikace DNA a Okazakiho fragment · Vidět víc »

Oprava DNA

Porušení celých řetězců DNA na tomto obrázku vyústilo ve vady ve stavbě chromozomů Oprava DNA je označení pro jakýkoliv mechanismus, který je schopen v poškozeném řetězci DNA obnovit původní pořadí nukleotidů („písmen genetického kódu“ - jednotlivých bází).

Nový!!: Replikace DNA a Oprava DNA · Vidět víc »

Parazitismus

kukačku Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel).

Nový!!: Replikace DNA a Parazitismus · Vidět víc »

Plastidová DNA

tukové kapénky Plastidová DNA (pDNA, také plastom) je DNA, která se nalézá v plastidech.

Nový!!: Replikace DNA a Plastidová DNA · Vidět víc »

Podjednotka

protein. Vysvětlivky: α podjednotka (produkt genu A*1101) a β podjednotka (Beta-2 mikroglobin). Na proteinu je také navázán další peptid, přispívající k funkci proteinu Podjednotka je v biochemii termín pro určitou molekulu proteinu, která se spolu s jinými proteiny podílí na stavbě bílkovinného komplexu, též označovaného jako oligomerní či dokonce multimerní (složený ještě z více podjednotek) protein.

Nový!!: Replikace DNA a Podjednotka · Vidět víc »

Polymerázová řetězová reakce

Schéma PCR Polymerázová řetězová reakce (PCR, z anglického) je metoda rychlého a snadného zmnožení úseku DNA založena na principu replikace nukleových kyselin.

Nový!!: Replikace DNA a Polymerázová řetězová reakce · Vidět víc »

Primáza

E. coli'' DNA primáza je druh DNA-dependentní RNA polymerázy, která se váže k enzymu helikáze, (se kterým vytváří komplex zvaný primozom).

Nový!!: Replikace DNA a Primáza · Vidět víc »

Primer

Primer je řetězec nukleové kyseliny DNA, RNA nebo proteinu dlouhý několik bází, respektive aminokyselin, který slouží jako počáteční místo replikace DNA či RNA.

Nový!!: Replikace DNA a Primer · Vidět víc »

Prokaryota

Řez prokaryotní buňkou Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3–3,5 miliardami let.

Nový!!: Replikace DNA a Prokaryota · Vidět víc »

Pyrosekvenování

Schematické znázornění automatizovaného pyrosekvenačního systému Metoda pyrosekvenování spojuje metodu sekvenování využívající syntézu komplementárního vlákna pomocí DNA polymerázy (za použití primerů) a zároveň analýzu její aktivity pomocí dalších enzymů a chemikálií.

Nový!!: Replikace DNA a Pyrosekvenování · Vidět víc »

Replikační počátek

Replikační počátek (též označovaný jako ori podle slova origin) je místo na DNA, kde začíná replikace.

Nový!!: Replikace DNA a Replikační počátek · Vidět víc »

Replikační vidlice

Replikační vidlice je místo na dvoušroubovici DNA, kde právě probíhá replikace.

Nový!!: Replikace DNA a Replikační vidlice · Vidět víc »

Retroviry

Retroviry (čeleď Retroviridae) jsou obalené RNA viry s jednovláknovou nukleovou kyselinou, které jsou schopné pomocí reverzní transkriptázy přepsat svou genetickou informaci do DNA, kterou následně mohou včlenit (inzertovat) do genomu hostitelské buňky.

Nový!!: Replikace DNA a Retroviry · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Replikace DNA a RNA · Vidět víc »

RNA polymeráza

Bakteriální RNA polymeráza; na obrázku z bakterie ''Thermus aquaticus'' RNA polymeráza (RNAP) je enzym, který katalyzuje syntézu RNA podle vzoru - příslušné části řetězce DNA (či vzácně podle jiné RNA).

Nový!!: Replikace DNA a RNA polymeráza · Vidět víc »

RNA viry

Virus chřipky v nepravých barvách. Uprostřed fialově zobrazená stočená RNA RNA viry jsou viry, které ve své částici (virionu) obsahují ribonukleovou kyselinu (RNA).

Nový!!: Replikace DNA a RNA viry · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Replikace DNA a Rostliny · Vidět víc »

S fáze

Schéma buněčného cyklu S fáze je období buněčného cyklu mezi G1 fází a G2 fází.

Nový!!: Replikace DNA a S fáze · Vidět víc »

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae (pivní, pekařská nebo vinná kvasinka) je druh kvasinky z oddělení vřeckovýtrusných hub, která je člověkem v kvasných procesech používána už od neolitu.

Nový!!: Replikace DNA a Saccharomyces cerevisiae · Vidět víc »

Sekvence DNA

část sekvence DNA Sekvence DNA nebo genetická sekvence je posloupnost písmen představujících primární strukturu reálné nebo hypotetické molekuly či vlákna DNA, které má kapacitu nést informaci.

Nový!!: Replikace DNA a Sekvence DNA · Vidět víc »

Sekvenování DNA

Sekvenování DNA (též sekvenace či sekvencování, mnohdy také „čtení“ DNA) je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v sekvencích DNA.

Nový!!: Replikace DNA a Sekvenování DNA · Vidět víc »

Semikonzervativnost

Ze tří možností, jak by mohl být replikován genetický materiál, je platný pouze semikonzervativní model Semikonzervativnost je vlastnost charakteristická pro replikaci DNA.

Nový!!: Replikace DNA a Semikonzervativnost · Vidět víc »

Slinná žláza

Slinná žláza (glandula salivaria) je exokrinní žláza dutiny ústní, která vylučuje sekret - slinu (saliva). Sliny zvlhčují dutinu ústní, obalují přijímanou potravu, čímž usnadňují polykání, a obsahují enzymy, které natráví potravu (amylázy).

Nový!!: Replikace DNA a Slinná žláza · Vidět víc »

SSB protein

SSB protein (SSB či SSBP z angl. single strand binding protein) je označení pro bílkoviny, které se vážou na vlákno DNA v replikační vidlici, tedy především během replikace DNA.

Nový!!: Replikace DNA a SSB protein · Vidět víc »

Svírací protein

Svírací protein (též svorkový protein, používají se i angl. DNA clamp či sliding clamp) je protein, který upevňuje DNA polymerázu k řetězci DNA a tím zvyšuje procesivitu replikace (a tedy i délku řetězce DNA, jež je DNA polymeráza schopná naráz replikovat).

Nový!!: Replikace DNA a Svírací protein · Vidět víc »

Telomera

Lidský chromozom (šedě) ohraničený telomerami (bílá) Telomery jsou koncové části chromozomů.

Nový!!: Replikace DNA a Telomera · Vidět víc »

Telomeráza

Naivní představa telomerázy jako továrny, v níž je na základě žlutě vyznačené RNA prodlužováno vlákno DNA Telomeráza je enzym pracující jako reverzní transkriptáza, který je schopen prodlužovat samotné konce eukaryotických chromozomů (tzv. telomery).

Nový!!: Replikace DNA a Telomeráza · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: Replikace DNA a Thymin · Vidět víc »

Topoizomeráza

Topoizomeráza (dříve též „swiveláza“) je enzym ze skupiny izomeráz, který umožňuje měnit tzv.

Nový!!: Replikace DNA a Topoizomeráza · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: Replikace DNA a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: Replikace DNA a Translace (biologie) · Vidět víc »

Tus

dvoušroubovici DNAhttp://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/view/entry/1ecr/summary Tus je monomerický protein účastnící se bakteriální replikace DNA.

Nový!!: Replikace DNA a Tus · Vidět víc »

Virus

Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým.

Nový!!: Replikace DNA a Virus · Vidět víc »

1957

1957 (MCMLVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Replikace DNA a 1957 · Vidět víc »

1958

1958 (MCMLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Replikace DNA a 1958 · Vidět víc »

1960–1969

Alberto Korda: ''Guerrillero Heroico'' Roky 1960–1969, souhrnně zvané 60.

Nový!!: Replikace DNA a 1960–1969 · Vidět víc »

1970–1979

Roky 1970–1979, souhrnně zvané 70.

Nový!!: Replikace DNA a 1970–1979 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Replikace DNA a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

DNA replikace, Replikace (genetika), Semiautonomní replikace.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »