Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Rostliny

Index Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

175 vztahy: Alej, Amid, Aminokyselina, Anabolismus, Anatomie rostlin, Asimilace (biologie), Autotrofie, Říše (biologie), Bavlna, Benetity, Biliphyta, Bioethanol, Biologická fixace dusíku, Buňka, Buněčná stěna, Calvinův cyklus, Carl Linné, Cévnaté rostliny, Celulóza, Centriola, Centromera, Chlor, Chlorofyl, Chloroplast, Chromozom, Cyanela, Cykasy, Cystein, Dělicí vřeténko, Dřevo, Draslík, Dusík, Dusičnany, Elektrická energie, Endosymbióza, Energie, Eroze, Eukaryota, Eukaryotická buňka, Farmakologie, Fosilní palivo, Fotosyntéza, Fotosyntetický pigment, Fotosystém, Fototrofie, Fykobiliny, Fylogenetický strom, Fylogeneze, Generativní, Generativní orgány, ..., Genetika, Genomika, Genová rodina, Glaukofyty, Glukan, Halofilní rostliny, Hatchův–Slackův cyklus, Hedvábí, Hlevíky, Hluk, Hořčík, Huseníček rolní, Játrovky, Jed, Jednobuněčný organismus, Jednoděložné, Jehličnany, Jinanotvaré, Kapraďorosty, Kapraďosemenné, Kapradiny, Kinetochor, Kořen, Korek, Krytosemenné, Květ, Květena, Kyslík, Lazucha, Léčivá rostlina, Len, Liánovcotvaré, List, Mechorosty, Mechy, Methionin, Migrace rostlin, Mikroklima, Mikrometr, Mitochondriální DNA, Mitochondrie, Mnohobuněčnost, Monofyletismus, Nábytek, Nižší dvouděložné, Nižší rostliny, Nukleová báze, Oddělení (biologie), Organická látka, Organismus, Orgán, Ostreococcus, Ovoce, Oxid uhličitý, Parafyletismus, Parožnatky, Půda, Přesličky, Peptidoglykan, Pesticidy, Plastid, Plastidová DNA, Plavuně, Plazmodezma, Pletivo, Plod (botanika), Ploidie, Pohlavní buňka, Pokojová rostlina, Polyploidie, Porostovky, Potravní řetězec, Prach, Prasinophyceae, Průmysl, Prokaryota, Protisté, Protracheophyta, Prutovkovité, Psychoaktivní droga, Radioaktivita, Rhizoid, Rhyniophyta, Rhyniové rostliny, Robert Hooke, Rostlinná buňka, Rostlinné pletivo, Rozchodník, Rozmnožování rostlin, Ruduchy, Sírany, Semenné rostliny, Semeno, Seznam systémů taxonomie rostlin, Sinice, Sláma, Sluneční energie, Sodík, Spalovací motor, Stélka, Stonek, Streptofyty, Systema naturae, Třída (biologie), Theofrastos, Trebouxiophyceae, Triacylglycerol, Trimerophyta, Trvalka, Tuky, Uhlík, Vakuola, Vápník, Védy, Vegetativní, Vegetativní orgány, Vodík, Vyšší dvouděložné, Vyšší rostliny, Zámecký park, Zelené řasy, Zelené rostliny, Zelenina, Zelenivky, Zosterophyllophyta. Rozbalte index (125 více) »

Alej

Valdštejnova alej u Jičína Alej neboli stromořadí je označení pro řadové výsadby stromů v zahradní architektuře jako prvek sadovnické tvorby.

Nový!!: Rostliny a Alej · Vidět víc »

Amid

Termín amid může znamenat.

Nový!!: Rostliny a Amid · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Rostliny a Aminokyselina · Vidět víc »

Anabolismus

Anabolismus je soubor syntetických reakcí (asimilačních), při kterých z látek jednodušších vznikají látky složitější (stavební a zásobní látky – bílkoviny).

Nový!!: Rostliny a Anabolismus · Vidět víc »

Anatomie rostlin

vyšších (A - květ; B - stonek s listy; C - kořen) Anatomie rostlin čili fytotomie je podobor botaniky a anatomie, zabývající se vnitřní stavbou těl rostlin.

Nový!!: Rostliny a Anatomie rostlin · Vidět víc »

Asimilace (biologie)

Asimilace je v biologii proces přeměny výchozích látek na jiné (zpravidla pro život typické) látky.

Nový!!: Rostliny a Asimilace (biologie) · Vidět víc »

Autotrofie

Autotrofie (z řec. autos - sám a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek u autotrofních organismů (resp. producentů).

Nový!!: Rostliny a Autotrofie · Vidět víc »

Říše (biologie)

Animalia) ve vydání z roku 1866 v knize ''Generelle Morphologie der Organismen'') Říše (latinsky regnum) je nejvyšší základní taxonomická kategorie hierarchické klasifikace organismů, tvořená kmeny (phyllum).

Nový!!: Rostliny a Říše (biologie) · Vidět víc »

Bavlna

Otevřená tobolka se zralou bavlnou Bavlna je jemná bílá substance sestávající z vláken získávaných ze semen rostlin, které patří k rodu Gossypium (bavlník).

Nový!!: Rostliny a Bavlna · Vidět víc »

Benetity

Benetity (nebo též Bennettity, Bennettitales, Cycadeoides) jsou vymřelým řádem rostlin, které se poprvé objevily triasu a vymřely v křídě.

Nový!!: Rostliny a Benetity · Vidět víc »

Biliphyta

Biliphyta je označení (někdy podříše) pro ty rostliny (Archaeplastida, tzn. v širším slova smyslu), které se neřadí do skupiny zelené rostliny (Viridiplantae).

Nový!!: Rostliny a Biliphyta · Vidět víc »

Bioethanol

Továrna na výrobu lihu ze třtiny Sertãozinho, São Paulo, Brazílie Bioethanol je označení pro ethanol vyrobený technologií alkoholového kvašení z biomasy, který je používán jako biopalivo.

Nový!!: Rostliny a Bioethanol · Vidět víc »

Biologická fixace dusíku

bobovitých rostlin má totiž na kořenech hlízky se symbiotickými organismy. Biologická fixace dusíku, neboli diazotrofie, je schopnost některých prokaryotických organismů (bakterií včetně sinic) redukovat trojnou vazbu v molekule atmosferického dusíku a začlenit jej do organické sloučeniny (amoniaku).

Nový!!: Rostliny a Biologická fixace dusíku · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Rostliny a Buňka · Vidět víc »

Buněčná stěna

Buněčná stěna je pevná struktura, která vzniká na povrchu buněk bakterií, archeí, hub, rostlin a řas.

Nový!!: Rostliny a Buněčná stěna · Vidět víc »

Calvinův cyklus

Calvinův cyklus je metabolická dráha fixace a redukce oxidu uhličitého probíhající v temnostní fázi fotosyntézy (sekundární děje) za vzniku sacharidů.

Nový!!: Rostliny a Calvinův cyklus · Vidět víc »

Carl Linné

Carl Linné, po povýšení do šlechtického stavu nebo latinsky Carolus Linnaeus (23. května 1707 Råshult u Stenbrohultu, Švédsko – 10. ledna 1778 Uppsala) byl švédský přírodovědec a lékař, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury.

Nový!!: Rostliny a Carl Linné · Vidět víc »

Cévnaté rostliny

Cévnaté rostliny (Tracheophyta) jsou mnohobuněčné zelené rostliny, přizpůsobené životu na souši.

Nový!!: Rostliny a Cévnaté rostliny · Vidět víc »

Celulóza

Celulóza (dříve běžně celulosa) je polysacharid sestávající z beta-D-glukózy.

Nový!!: Rostliny a Celulóza · Vidět víc »

Centriola

Centriola s devíti triplety (trojicemi) mikrotubulů Centriola 3D Centriola je párová válcovitá buněčná eukaryotická organela schopná samostatného dělení, která se nachází ve většině eukaryotických buněk vyjma vyšších rostlin a hub.

Nový!!: Rostliny a Centriola · Vidět víc »

Centromera

Chromozom. (2) Centromera Centromera (centroméra) je oblast na chromozomu, kde se dotýkají obě chromatidy (tzv. primární konstrikce, tj. zaškrcení).

Nový!!: Rostliny a Centromera · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Rostliny a Chlor · Vidět víc »

Chlorofyl

Absorpční spektrum chlorofylu a b Chlorofyl je zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách.

Nový!!: Rostliny a Chlorofyl · Vidět víc »

Chloroplast

měříku příbuzného v optickém mikroskopu. Chloroplast je zelená buněčná organela patřící mezi plastidy.

Nový!!: Rostliny a Chloroplast · Vidět víc »

Chromozom

Chromozom (z řec. chroma – barva a soma – tělo) je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře.

Nový!!: Rostliny a Chromozom · Vidět víc »

Cyanela

Cyanela je označení pro primitivní plastid (chloroplast) připomínající v mnoha ohledech buňku sinice, z nichž se ve skutečnosti plastidy vyvinuly.

Nový!!: Rostliny a Cyanela · Vidět víc »

Cykasy

Cykasy (Cycadopsida) tvoří souhrnnou třídu pro všechny cykasy – chráněné nahosemenné rostliny z oddělení cykasorosty (Cycadophyta).

Nový!!: Rostliny a Cykasy · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: Rostliny a Cystein · Vidět víc »

Dělicí vřeténko

Dělicí vřeténko (mitotické vřeténko) je buněčná struktura, nezbytná při jaderném dělení (mitóze, či meióze).

Nový!!: Rostliny a Dělicí vřeténko · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Rostliny a Dřevo · Vidět víc »

Draslík

Draslík (chemická značka K, Kalium) je důležitým prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech.

Nový!!: Rostliny a Draslík · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Rostliny a Dusík · Vidět víc »

Dusičnany

Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné, obsahují tedy aniont NO3- o molární hmotnosti 62,01 gramů na mol.

Nový!!: Rostliny a Dusičnany · Vidět víc »

Elektrická energie

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci.

Nový!!: Rostliny a Elektrická energie · Vidět víc »

Endosymbióza

375x375px Endosymbióza je symbióza (soužití) dvou druhů organismů, z nichž jeden žije uvnitř těla toho druhého, a to buď v tělesných dutinách nebo v mezibuněčném prostoru (extracelulární endosymbióza), nebo přímo v buňkách hostitele (intracelulární endosymbióza).

Nový!!: Rostliny a Endosymbióza · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Rostliny a Energie · Vidět víc »

Eroze

Eroze způsobená tekoucí vodou v korytu Eroze podpořená nesprávnou orbou Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin.

Nový!!: Rostliny a Eroze · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Rostliny a Eukaryota · Vidět víc »

Eukaryotická buňka

hladké endoplazmatické retikulum; 9 - mitochondrie; 10 - vakuola; 11 - cytosol; 12 - lysozom; 13 - centriola Eukaryotická buňka (eucellula) je buňka vyskytující se u eukaryot, což jsou organizmy, jež mají těla složená z buněk s diferencovaným jádrem a s biomembránovými strukturami.

Nový!!: Rostliny a Eukaryotická buňka · Vidět víc »

Farmakologie

Symbolická reprezentace farmakokinetického modelu Farmakologie (z řečtiny: pharmakon (φάρμακον) znamená „léčivo“, logos (λόγος) znamená „věda“) je odvětví medicíny a biologie zabývající se studiem účinku léčiv.

Nový!!: Rostliny a Farmakologie · Vidět víc »

Fosilní palivo

Černé uhlí "West Texas Pumpjack" by Eric Kounce TexasRaiser - Located south of Midland, Texas. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu.

Nový!!: Rostliny a Fosilní palivo · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Rostliny a Fotosyntéza · Vidět víc »

Fotosyntetický pigment

fluorescencí vyzářena (méně časté). Fotosyntetický pigment či fotosyntetické barvivo je organické barvivo, které využívají fotosyntetizujíci organismy (tedy fotoautotrofové, např. rostliny či sinice) k zachycení sluneční energie (fotonů) při fotosyntéze.

Nový!!: Rostliny a Fotosyntetický pigment · Vidět víc »

Fotosystém

Fotosystém je označení pro velký proteinový komplex (reakční centrum) účastnící se fotosyntézy a nacházející se na membráně tylakoidů rostlin, řas a mnohých fotosyntetizujících bakterií (sinic).

Nový!!: Rostliny a Fotosystém · Vidět víc »

Fototrofie

Fototrofie je způsob získávání energie pro budování organických sloučenin u fototrofních organismů.

Nový!!: Rostliny a Fototrofie · Vidět víc »

Fykobiliny

Fykobilizom obsahuje přídatné fotosyntetické pigmenty: na obrázku světle modře allofykocyanin, tmavě modře fykocyanin a červeně fykoerytrin. Tyto pigmenty se uplatňují mimo jiné při jevu zvaném chromatická adaptace Fykobiliny jsou fotosyntetická barviva sloužící jako přenašeči světelné energie ke chlorofylu a. Vyskytují se zejména u zástupců sinic, skrytěnek, rozsivek, hnědých řas, ruduch a krásnooček.

Nový!!: Rostliny a Fykobiliny · Vidět víc »

Fylogenetický strom

Strom života je fylogenetický strom, na jehož patě je poslední univerzální společný předek. Tento je založen na průzkumu rRNA Horizontální přenos genetické informace strom života zesložiťuje. Fylogenetický strom („strom života“) je grafické zobrazení připomínající strom, jímž se znázorňují příbuzenské vztahy mezi různými biologickými druhy či jinými taxonomickými jednotkami, o nichž se předpokládá, že mají jednoho společného předka.

Nový!!: Rostliny a Fylogenetický strom · Vidět víc »

Fylogeneze

Fylogeneze (z řec. fylé.

Nový!!: Rostliny a Fylogeneze · Vidět víc »

Generativní

Generativní je pojem, který u rostlin udává, že označená část či funkce slouží k pohlavnímu rozmnožování.

Nový!!: Rostliny a Generativní · Vidět víc »

Generativní orgány

Generativní orgány rostliny jsou orgány rostlin s generativní funkcí, tedy ty, které rostlině slouží k pohlavnímu rozmnožování (ne však k nepohlavnímu), obecně pro vznik příští generace rostlin.

Nový!!: Rostliny a Generativní orgány · Vidět víc »

Genetika

Rekombinace rodičovských genů může způsobit, že koťata z téhož vrhu mají odlišné vlastnosti Genetika (z řec. gennaó γενναώ.

Nový!!: Rostliny a Genetika · Vidět víc »

Genomika

'''Karyogram''' člověka, muže. Soubor chromozomů buňky je zkondenzovanou podobou veškeré DNA z jádra. Genomika je obor genetiky, který se zabývá studiem genomů organismů.

Nový!!: Rostliny a Genomika · Vidět víc »

Genová rodina

Genová rodina je skupina příbuzných genů, které kódují podobné bílkovinné produkty.

Nový!!: Rostliny a Genová rodina · Vidět víc »

Glaukofyty

Glaucophyta (též Glaucocystophyta, česky glaukofyty) je malá skupina sladkovodních mikroskopických řas, řazená do vývojové větve rostlin (případně Archaeplastida), nikoliv však do zelených rostlin (Viridiplantae).

Nový!!: Rostliny a Glaukofyty · Vidět víc »

Glukan

Dvě jednotky celulózy, tzn. β-1,4-glukanu Celulóza, tentokrát model Dvě jednotky dextranu; α-1,6-glykosidická vazba Glukan je oligosacharid nebo polysacharid složený z opakujících se molekul glukózy.

Nový!!: Rostliny a Glukan · Vidět víc »

Halofilní rostliny

''Spartina alterniflora'', příklad halofilní rostliny Halofilní rostliny (zkráceně Halofyty) jsou rostliny snášející vysoké zasolení půdy či vody.

Nový!!: Rostliny a Halofilní rostliny · Vidět víc »

Hatchův–Slackův cyklus

Hatchův–Slackův cyklus Hatchův–Slackův cyklus je jeden z cyklů fixace oxidu uhličitého probíhající v temnostní fázi fotosyntézy (sekundární děje).

Nový!!: Rostliny a Hatchův–Slackův cyklus · Vidět víc »

Hedvábí

Termín hedvábí se v češtině v minulosti (v odborné literatuře až do konce minulého století) používal a zčásti stále ještě používá pro všechna „nekonečně“ dlouhá textilní vlákna, ke kterým patří jak přírodní hedvábí, tak i umělé výrobky podobného tvaru..

Nový!!: Rostliny a Hedvábí · Vidět víc »

Hlevíky

Hlevíky (Anthocerotopsida) jsou třída mechorostů, jejíž zástupci v sobě spojují primitivní a vývojově pokročilé znaky.

Nový!!: Rostliny a Hlevíky · Vidět víc »

Hluk

Hluk je zvuk, který má rušivý charakter.

Nový!!: Rostliny a Hluk · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Rostliny a Hořčík · Vidět víc »

Huseníček rolní

Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), také chudina rolní, je drobná dvouděložná efemérní plevelná rostlina z čeledi brukvovitých, která se používá jako modelový organismus v molekulární genetice rostlin.

Nový!!: Rostliny a Huseníček rolní · Vidět víc »

Játrovky

Játrovky (Marchantiophyta) jsou stélkaté zelené rostliny, které se tradičně řadí spolu s mechy a hlevíky mezi mechorosty.

Nový!!: Rostliny a Játrovky · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Rostliny a Jed · Vidět víc »

Jednobuněčný organismus

Paramecium aurelia Jednobuněčný organismus je takový organismus, který se skládá jen z jedné buňky.

Nový!!: Rostliny a Jednobuněčný organismus · Vidět víc »

Jednoděložné

Jednoděložné rostliny (Liliopsida, Monocotyledonae) jsou třídou krytosemenných rostlin.

Nový!!: Rostliny a Jednoděložné · Vidět víc »

Jehličnany

Cykas ssp. Jehličnany (Pinopsida) jsou třída nahosemenných rostlin.

Nový!!: Rostliny a Jehličnany · Vidět víc »

Jinanotvaré

Otisk listu z eocénu Jinanotvaré (Ginkgoales) je řád nahosemenných rostlin ze třídy jehličnanů.

Nový!!: Rostliny a Jinanotvaré · Vidět víc »

Kapraďorosty

Kapraďorosty (Pteridophyta) je souhrnné označení pro několik podtříd (dříve považovaných za oddělení) suchozemských výtrusných cévnatých rostlin, jejichž tělo je rozdělené na pravé orgány (kořen, stonek, list).

Nový!!: Rostliny a Kapraďorosty · Vidět víc »

Kapraďosemenné

Kapraďosemenné (Pteridospermophyta) jsou vymřelé dřeviny až stromového nebo liánového vzrůstu.

Nový!!: Rostliny a Kapraďosemenné · Vidět víc »

Kapradiny

Kapradiny (Polypodiophyta) jsou oddělení výtrusných cévnatých rostlin, čili kapraďorostů (Pteridophyta), jehož zástupci jsou hojně rozšířeni po celé Zemi.

Nový!!: Rostliny a Kapradiny · Vidět víc »

Kinetochor

Vizualizace metafázní buňky pomocí fluorescence. Kinetochory jsou vidět jako malé růžové tečky ve střední části, vázané na modře označené chromozomy a zelené dělící vřeténko Kinetochor je velký proteinový komplex nacházející se zpravidla v oblasti centromery chromozomů během mitózy nebo meiózy.

Nový!!: Rostliny a Kinetochor · Vidět víc »

Kořen

Primární a sekundární kořeny Kořen (radix) je nečlánkovaný rostlinný vegetativní orgán, který nenese listy ani šupiny.

Nový!!: Rostliny a Kořen · Vidět víc »

Korek

Kůra korkového dubu Korek (felém) je vnější část borky rostlin.

Nový!!: Rostliny a Korek · Vidět víc »

Krytosemenné

Krytosemenné (Magnoliophyta) je botanické oddělení řazené do říše rostlin.

Nový!!: Rostliny a Krytosemenné · Vidět víc »

Květ

Květy (v některých případech sdružené do květenství) Tyčinky 5.Pestík Květy rostlin (anthos, flos) – v široké definici – jsou krátké výhony s omezeným růstem, listy, které jsou přímo nebo nepřímo ve službě pohlavního rozmnožování: nepřímo jako okvětí, přímo přes vytvoření reprodukčních orgánů (tyčinek a pestíků).

Nový!!: Rostliny a Květ · Vidět víc »

Květena

Flora Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území.

Nový!!: Rostliny a Květena · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Rostliny a Kyslík · Vidět víc »

Lazucha

Lazucha (Caulerpa) je rod zelených řas se zajímavou stavbou a praktickým významem pro člověka.

Nový!!: Rostliny a Lazucha · Vidět víc »

Léčivá rostlina

Léčivá rostlina (léčivka či léčivá bylina) je taková rostlina, která obsahuje účinné látky příznivě ovlivňující nepříznivý stav organismu.

Nový!!: Rostliny a Léčivá rostlina · Vidět víc »

Len

Lněné pole v květu (s vlčími máky v popředí) Lněné textilní vlákno se získává ze stonku lnu setého (lat.: Linum usitatissimum L.). V surovém lnu tvoří jednotlivá 20–50 milimetrů dlouhá vlákna svazek o délce 50–90 centimetrů.

Nový!!: Rostliny a Len · Vidět víc »

Liánovcotvaré

Taxonomickým systémem APG III bylo oddělení liánovce transformováno do řádu liánovcotvaré. Chvojník americký (''Ephedra americana'') Samičí květ welwitschie podivné (''Welwitschia mirabilis'') Liánovcotvaré (Gnetales) je řád z třídy jehličnanů.

Nový!!: Rostliny a Liánovcotvaré · Vidět víc »

List

List s výraznou žilnatinou Listy v barvách podzimu List (folium, fylom) je postranní vegetativní zelený orgán rostlin.

Nový!!: Rostliny a List · Vidět víc »

Mechorosty

Mechorosty jsou primitivní vyšší rostliny, které ještě nemají vytvořená pravá vodivá pletiva.

Nový!!: Rostliny a Mechorosty · Vidět víc »

Mechy

Mechy (Bryopsida (sensu lato), Bryophyta (sensu stricto), ale také Musci či Muscophyta) jsou výtrusné rostliny, u kterých nejsou plně vyvinuté cévní svazky a gametofyt výrazně převládá nad sporofytem.

Nový!!: Rostliny a Mechy · Vidět víc »

Methionin

Methionin (Met, M) je jedna z dvaceti základních aminokyselin tvořících bílkoviny.

Nový!!: Rostliny a Methionin · Vidět víc »

Migrace rostlin

Migrace rostlin je prostorové přemísťování se taxonů na nová území.

Nový!!: Rostliny a Migrace rostlin · Vidět víc »

Mikroklima

Mikroklima je označení pro klima (relativně) malé oblasti, které se vlivem různých místních specifik a specifik okolí liší od klimatu okolí, resp.

Nový!!: Rostliny a Mikroklima · Vidět víc »

Mikrometr

Mikrometr (symbol µm) je odvozená jednotka soustavy SI v délce jedné milióntiny metru (0,000 001 metru).

Nový!!: Rostliny a Mikrometr · Vidět víc »

Mitochondriální DNA

Příklad molekuly mtDNA: na lidské kruhové molekule mtDNA je znázorněno umístění některých genů Mitochondriální DNA (též mtDNA či chondriom) je označení pro DNA, která se nachází v mitochondriích a tvoří tak součást mimojaderné genetické informace.

Nový!!: Rostliny a Mitochondriální DNA · Vidět víc »

Mitochondrie

matrix(transmisní elektronový mikroskop) Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk.

Nový!!: Rostliny a Mitochondrie · Vidět víc »

Mnohobuněčnost

url.

Nový!!: Rostliny a Mnohobuněčnost · Vidět víc »

Monofyletismus

Monofyletismus je stav nějaké skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje příslušníky jediné fylogenetické linie.

Nový!!: Rostliny a Monofyletismus · Vidět víc »

Nábytek

Tvůrce nábytku, Ludwig Deutsch obývací pokoj obývací pokoj Nábytek (u větších prostor označován jako mobiliář) je funkční vybavení obytných i neobytných prostor sloužící k různorodým činnostem od relaxace, užitkovou, či jako prostředek práce.

Nový!!: Rostliny a Nábytek · Vidět víc »

Nižší dvouděložné

Nižší dvouděložné (Magnoliopsida) je parafyletická (tedy z pohledu dnešní kladistické taxonomie nepřirozená) skupina rostlin, která zahrnuje starobylé vývojové větve krytosemenných dvouděložných rostlin.

Nový!!: Rostliny a Nižší dvouděložné · Vidět víc »

Nižší rostliny

Nižší rostliny jsou archaickým označením pro tzv.

Nový!!: Rostliny a Nižší rostliny · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: Rostliny a Nukleová báze · Vidět víc »

Oddělení (biologie)

Oddělení (latinsky divisio) je základní kategorie hierarchické klasifikace organismů v botanice, ale pomocná kategorie v zoologii.

Nový!!: Rostliny a Oddělení (biologie) · Vidět víc »

Organická látka

Dřevo je typická organická látka, kde převažuje celulóza, ale je tvořena i desítkami dalších sloučenin Organická látka (česky méně často ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin.

Nový!!: Rostliny a Organická látka · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Rostliny a Organismus · Vidět víc »

Orgán

Orgán (latinsky organum, „nástroj“) je v biologii označení skupiny tkání či pletiv, která vykonává specifické funkce.

Nový!!: Rostliny a Orgán · Vidět víc »

Ostreococcus

Ostreococcus je rod jednobuněčných kulovitých zelených řas, náležejících do třídy Prasinophyceae.

Nový!!: Rostliny a Ostreococcus · Vidět víc »

Ovoce

Barceloně Jako ovoce se označují zpravidla sladké jedlé plody, plodenství nebo semena převážně víceletých semenných rostlin, nejčastěji dřevin.

Nový!!: Rostliny a Ovoce · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Rostliny a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Parafyletismus

Parafyletismus je stav nějaké člověkem definované skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje jejího společného předka, ale ne všechny jeho potomky.

Nový!!: Rostliny a Parafyletismus · Vidět víc »

Parožnatky

Parožnatky (Charophyceae Rabenhorst, 1863) jsou nejsložitější zelené řasy a patrně nejbližší příbuzní vyšších zelených rostlin.

Nový!!: Rostliny a Parožnatky · Vidět víc »

Půda

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek.

Nový!!: Rostliny a Půda · Vidět víc »

Přesličky

Přesličky (Equisetophyta, někdy Sphenophyta) jsou vyšší (cévnaté) rostliny.

Nový!!: Rostliny a Přesličky · Vidět víc »

Peptidoglykan

stavba peptidoglykanu Peptidoglykan, také známý jako murein, je základní složka buněčné stěny bakterií.

Nový!!: Rostliny a Peptidoglykan · Vidět víc »

Pesticidy

Letecká aplikace pesticidů vyvolává značné kontroverze Pesticid je přípravek, který je určen k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka.

Nový!!: Rostliny a Pesticidy · Vidět víc »

Plastid

měříku příbuzného v optickém mikroskopu) jsou patrně nejznámějšími zástupci plastidů. Plastid je eukaryotická semiautonomní organela přítomná v buňkách rostlin a některých dalších eukaryotických organismů (zejména různých řas).

Nový!!: Rostliny a Plastid · Vidět víc »

Plastidová DNA

tukové kapénky Plastidová DNA (pDNA, také plastom) je DNA, která se nalézá v plastidech.

Nový!!: Rostliny a Plastidová DNA · Vidět víc »

Plavuně

Fosilní otisk kůry lepidodendronu Plavuně (Lycopodiophyta), též známé jako plavuňové rostliny, je oddělení výtrusných rostlin.

Nový!!: Rostliny a Plavuně · Vidět víc »

Plazmodezma

Plazmodezma (množ. č. plazmodezmata nebo plazmodezmy) je mikroskopický kanál na buněčné úrovni v rostlinných pletivech.

Nový!!: Rostliny a Plazmodezma · Vidět víc »

Pletivo

Pletivo je.

Nový!!: Rostliny a Pletivo · Vidět víc »

Plod (botanika)

Barceloně černuchy rolní (''Nigella arvensis'') ořešáku královského Litografie s několika význačnými plody Plod (fructus) je rostlinný orgán obsahující semena.

Nový!!: Rostliny a Plod (botanika) · Vidět víc »

Ploidie

Ploidie je počet homologních sad chromozomů v živé buňce.

Nový!!: Rostliny a Ploidie · Vidět víc »

Pohlavní buňka

Lidské vajíčko – zona pellucida (šeda prstencová vrstva) zvnitřku naléhající na buňky ''corony radiaty''. Mezi zonou pellucidou a vlastní cytopl. membránou vajíčka (oolemmou) je perivitellinní prostor (bílá oblast) Pohlavní buňka, neboli gameta (z řec. γαμετης), je zvláštní typ buňky, jejímž úkolem je umožnit vznik nového jedince v procesu pohlavního rozmnožování.

Nový!!: Rostliny a Pohlavní buňka · Vidět víc »

Pokojová rostlina

Klasická pokojová rostlina - řemenatka červená (''Clivia miniata'') Pokojová rostlina je termín označující skupinu rostlin pěstovaných v umělých klimatických podmínkách v interiérech.

Nový!!: Rostliny a Pokojová rostlina · Vidět víc »

Polyploidie

Vznik tetraploidie; na vině je produkce diploidních pohlavních buněk Fylogenetický strom s vyznačenými polyploidizacemi v evoluční historii Polyploidie (též genomová multiplikace) je jev, kdy počet chromozomových sad překročí dvě.

Nový!!: Rostliny a Polyploidie · Vidět víc »

Porostovky

Ulvophyceae (česky někdy porostovky) je třída především mořských zelených řas, alternativně však může být řazena do třídy zelenivky.

Nový!!: Rostliny a Porostovky · Vidět víc »

Potravní řetězec

Potravní řetězec popisuje potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, tj.

Nový!!: Rostliny a Potravní řetězec · Vidět víc »

Prach

Pražských služeb víří uliční prach Prach na klávesnici Chuchvalce prachu a smetí Prach je obecné jméno pro tuhé částice s průměrem menším než 500 mikrometrů a obecněji pro jemně oddělenou hmotu.

Nový!!: Rostliny a Prach · Vidět víc »

Prasinophyceae

Prasinophyceae či také Micromonadophyceae je třída zelených řas, považovaná za nejprimitivnější zástupce tohoto oddělení.

Nový!!: Rostliny a Prasinophyceae · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Rostliny a Průmysl · Vidět víc »

Prokaryota

Řez prokaryotní buňkou Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3–3,5 miliardami let.

Nový!!: Rostliny a Prokaryota · Vidět víc »

Protisté

Protisté (Protista) jsou heterogenní skupina živých organismů zahrnující všechny eukaryotní organismy, které nejsou klasifikovány jako živočichové, rostliny ani jako houby.

Nový!!: Rostliny a Protisté · Vidět víc »

Protracheophyta

Protracheophyta jsou vyhynulé primitivní cévnaté rostliny rozšířené hlavně v období spodního devonu (před 420 - 390 mil. lety).

Nový!!: Rostliny a Protracheophyta · Vidět víc »

Prutovkovité

Prutovkovité (Psilotaceae) je čeleď kapradin z řádu prutovkotvaré a jediná žijící čeleď tohoto řádu.

Nový!!: Rostliny a Prutovkovité · Vidět víc »

Psychoaktivní droga

Některé psychoaktivní drogy Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování.

Nový!!: Rostliny a Psychoaktivní droga · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Rostliny a Radioaktivita · Vidět víc »

Rhizoid

Nákres játrovky ''Blasia''; patrné jsou na stélce i rhizoidy (r) Rhizoid neboli pakořínek je příchytné vlákno, jímž se některé rostliny (některé mechorosty či řasy) a houby poutají k zemi.

Nový!!: Rostliny a Rhizoid · Vidět víc »

Rhyniophyta

Rhyniophyta je oddělení vyhynulých výtrusných rostlin, řazené mezi tzv.

Nový!!: Rostliny a Rhyniophyta · Vidět víc »

Rhyniové rostliny

Rhyniové rostliny jsou velmi nesourodou vyhynulou skupinou prehistorických cévnatých rostlin s výskytem na rozhraní vody a souše, které zaznamenaly největší rozkvět ve spodním devonu (asi před 410 až 390 mil. let), některé pokročilejší typy až do počátků karbonu (před 360 mil. let).

Nový!!: Rostliny a Rhyniové rostliny · Vidět víc »

Robert Hooke

Robert Hooke (18. července 1635 Freshwater, ostrov Wight – 3. března 1703 Londýn) byl anglický polyhistor, který se proslavil zejména svými objevy na poli přírodních věd.

Nový!!: Rostliny a Robert Hooke · Vidět víc »

Rostlinná buňka

Rostlinná buňka (schéma) pokožky vyrůstá trichom Buňky rostlin (Archaeplastida, tedy rostliny v širším slova smyslu) se řadí mezi poměrně typické eukaryotické buňky, ale mají i mnoho vlastních charakteristických rysů.

Nový!!: Rostliny a Rostlinná buňka · Vidět víc »

Rostlinné pletivo

vakuol kukuřice) Rostlinné pletivo je soubor buněk společného původu, stejné stavby a funkce (podobně jako u živočichů tkáně).

Nový!!: Rostliny a Rostlinné pletivo · Vidět víc »

Rozchodník

Rozchodník (Sedum) je rod rostlin z čeledi tlusticovitých (Crassulaceae).

Nový!!: Rostliny a Rozchodník · Vidět víc »

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin je proces, kdy se počet jednoho nebo více organismů zmnoží.

Nový!!: Rostliny a Rozmnožování rostlin · Vidět víc »

Ruduchy

Ruduchy, neboli červené řasy (Rhodophyta, syn. Rhodoplantae) jsou eukaryotní organismy schopné fotosyntézy, proto se tradičně řadí mezi rostliny.

Nový!!: Rostliny a Ruduchy · Vidět víc »

Sírany

Sírany (sulfáty) jsou soli odvozené od kyseliny sírové, které vznikly náhradou obou jejích kyselých vodíků.

Nový!!: Rostliny a Sírany · Vidět víc »

Semenné rostliny

Semenné rostliny (Spermatophyta), dříve též jevnosnubné (Phanerogamae), je skupina, která zahrnuje všechny rostliny, které produkují semena.

Nový!!: Rostliny a Semenné rostliny · Vidět víc »

Semeno

Děložní lístky, D: stonkový článek podděložní (Hypokotyl) pampelišky mohou být roznášena větrem Semeno je rozmnožovací orgán semenných rostlin, vzniklý z oplozeného vajíčka (ovum).

Nový!!: Rostliny a Semeno · Vidět víc »

Seznam systémů taxonomie rostlin

Taxonomický systém je souvislý celek, který slouží k vymezení a uspořádání jednotlivých taxonů.

Nový!!: Rostliny a Seznam systémů taxonomie rostlin · Vidět víc »

Sinice

Sinice (Cyanobacteria, ale také Cyanophyta či Cyanoprokaryota) je kmen nebo oddělení (záleží, zda se jedná o bakteriologické či botanické pojetí) gramnegativních bakterií.

Nový!!: Rostliny a Sinice · Vidět víc »

Sláma

Balíky slámy Termín sláma označuje vymlácené vyschlé stonky a stébla v širším významu ze všech polních plodin a v užším významu pouze z obilnin.

Nový!!: Rostliny a Sláma · Vidět víc »

Sluneční energie

upright.

Nový!!: Rostliny a Sluneční energie · Vidět víc »

Sodík

Sodík (chemická značka Na Natrium) je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organismech.

Nový!!: Rostliny a Sodík · Vidět víc »

Spalovací motor

Fáze čtyřdobého zážehového motoru: 1) sání, 2) komprese, 3) expanze (pracovní fáze), 4) výfuk Spalovací motor je tepelný stroj, který spaluje palivo ve spalovacím prostoru uvnitř motoru a přeměňuje jeho chemickou energii na teplo a na mechanickou energii působením na píst, lopatky turbíny, nebo s využitím reakční síly.

Nový!!: Rostliny a Spalovací motor · Vidět víc »

Stélka

Porostnice mnohotvárná (''Marchantia polymorpha''), učebnicový příklad stélky Stélka (thallus) je označení pro těla bezcévných rostlin a některých řas či hub.

Nový!!: Rostliny a Stélka · Vidět víc »

Stonek

Schéma stonku. Internodium je úsek stonku mezi dvěma uzlinami.Z uzlin vyrůstají řapíky listů a postranní větve Stonek (cauloma) je nadzemní rostlinný orgán spojující kořen s listy a květy.

Nový!!: Rostliny a Stonek · Vidět víc »

Streptofyty

Streptophyta (česky někdy streptofyty) je označení pro vývojovou větev rostlin, která zahrnuje vyšší rostliny, parožnatky a jejich nejbližší příbuzné (Mesostigmatophyceae, Klebsormidiophyceae, Coleochaetophyceae, Zygnemophyceae).

Nový!!: Rostliny a Streptofyty · Vidět víc »

Systema naturae

Systema naturae, též i Systema naturæ, je kniha, v níž švédský přírodovědec Carl Linné roku 1735 zavedl binomickou nomenklaturu rostlin i zvířat.

Nový!!: Rostliny a Systema naturae · Vidět víc »

Třída (biologie)

Třída (latinsky classis) je základní taxonomická kategorie hierarchické klasifikace organismů, vyšší než řád a nižší než kmen.

Nový!!: Rostliny a Třída (biologie) · Vidět víc »

Theofrastos

Theofrastos Theofrastos (asi 372 Eres na Lesbu – 287 př. n. l. Athény) byl řecký filosof, vědec a rétorik, žák a nástupce Aristotelův v řízení peripatetické školy.

Nový!!: Rostliny a Theofrastos · Vidět víc »

Trebouxiophyceae

Trebouxiophyceae dříve Pleurastrophyceae je třída zelených řas.

Nový!!: Rostliny a Trebouxiophyceae · Vidět víc »

Triacylglycerol

sumární vzorec: C55H98O6 Triacylglyceroly (též triglyceridy, triacylglyceridy nebo TAG) jsou glyceridy, kde je glycerol esterifikován se třemi mastnými kyselinami.

Nový!!: Rostliny a Triacylglycerol · Vidět víc »

Trimerophyta

Trimerophyta jsou vyhynulé rostliny rozšířené v období spodního a středního devonu (před 410 - 375 mil. let).

Nový!!: Rostliny a Trimerophyta · Vidět víc »

Trvalka

Mezi velmi ceněné trvalky patří Symphyotrichum dumosum‎ Trvalky (pereny) je označení pro skupinu rostlin, které jsou podle botanické definice víceleté nedřevnaté rostliny.

Nový!!: Rostliny a Trvalka · Vidět víc »

Tuky

kyselinami myristovými alfa-linolenovou Tuky jsou estery vyšších karboxylových (mastných) kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem.

Nový!!: Rostliny a Tuky · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Rostliny a Uhlík · Vidět víc »

Vakuola

Obarvené vakuoly v pletivu podeňky různobarvé (rhoeo discolor) Vakuola je jednoduchou membránou ohraničený prostor v buňkách rostlin, protist, kvasinek a některých živočichů.

Nový!!: Rostliny a Vakuola · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Rostliny a Vápník · Vidět víc »

Védy

Rukopis ''Rgvédu'' psaný v ''dévanágarí'' začátkem 19. století Védy (v dévanágarí वेद a v české transkripci véda) jsou rozsáhlým komplexem textů, jejichž původ sahá do starověké Indie.

Nový!!: Rostliny a Védy · Vidět víc »

Vegetativní

Vegetativní je pojem, který z obecně biologického hlediska znamená, že se daná věc týká růstu a výživy organismu a funkcí, jež s tím souvisí.

Nový!!: Rostliny a Vegetativní · Vidět víc »

Vegetativní orgány

Vegetativní orgány rostliny jsou ty, které rostlině slouží primárně k jejímu vlastnímu růstu, nikoliv k pohlavnímu rozmnožování.

Nový!!: Rostliny a Vegetativní orgány · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Rostliny a Vodík · Vidět víc »

Vyšší dvouděložné

Vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida, Eudicots, Tricolpates) je monofyletická skupina vyšších rostlin.

Nový!!: Rostliny a Vyšší dvouděložné · Vidět víc »

Vyšší rostliny

Vyšší rostliny (Embryophyta, Cormobionta, Embryobionta, Telomophyta) je podříše mnohobuněčných zelených rostlin, přizpůsobených životu na souši.

Nový!!: Rostliny a Vyšší rostliny · Vidět víc »

Zámecký park

Wörlitzského zámeckého parku k Venušinu chrámu Zámecký park (nebo také zámecká zahrada) je zahrada patřící k zámku, která obklopuje, doplňuje a rámuje zámecké budovy.

Nový!!: Rostliny a Zámecký park · Vidět víc »

Zelené řasy

Zelené řasy (Chlorophyta v širším smyslu)Latinské pojmenování Chlorophyta se nyní častěji používá v užším smyslu, a sice jen pro vývojovou linii zelených řas, obsahující skupiny (třídy) Prasinophyceae, Trebouxiophyceae, Ulvophyceae a Chlorophyceae.

Nový!!: Rostliny a Zelené řasy · Vidět víc »

Zelené rostliny

Zelené rostliny (Viridiplantae, Chloroplastida, Chlorobionta, Chlorobiota) je druhově početná skupina eukaryotických fotosyntetických archaeplastid, která se někdy používá k oddělení Archaeplastida se zelenými fotosyntetickými barvivy od ostatních (Glaucophyta, Rhodophyta, dohromady Biliphyta).

Nový!!: Rostliny a Zelené rostliny · Vidět víc »

Zelenina

Zelenina Jako zelenina jsou označovány jedlé části kulturních jednoletých nebo dvouletých rostlin.

Nový!!: Rostliny a Zelenina · Vidět víc »

Zelenivky

''Chlamydomonas'' Zelenivka (Chlorophyceae) je velká třída převážně sladkovodních zelených řas; odhadem obsahuje asi 500 rodů a 3000 druhů.

Nový!!: Rostliny a Zelenivky · Vidět víc »

Zosterophyllophyta

Zosterophyllophyta jsou vyhynulé cévnaté rostliny rozšířené především ve spodním devonu (před 410 - 390 mil. let).

Nový!!: Rostliny a Zosterophyllophyta · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Archaeplastida, Plantae, Primoplantae, Rostlina, Vegetabilia.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »