Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Rovina

Index Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

26 vztahy: Afinní prostor, Algebra, Analytická geometrie, Řecké písmo, Bod, Dimenze vektorového prostoru, Geometrický útvar, Geometrie, Izomorfismus, Kolmice, Matematika, Množina, Normála, Nula, Osa, Přímka, Planimetrie, Plocha, Polorovina, Průnik, Proměnná, Prostor (geometrie), Vektorový prostor, Vektorový součin, Vzdálenost, 2D.

Afinní prostor

Afinní prostor je v geometrii prostor, na kterém je definováno sčítání bodů a vektorů.

Nový!!: Rovina a Afinní prostor · Vidět víc »

Algebra

Algebra je odvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, apod.

Nový!!: Rovina a Algebra · Vidět víc »

Analytická geometrie

Analytická geometrie (také souřadnicová geometrie nebo kartézská geometrie) je část geometrie, která zkoumá geometrické útvary v euklidovské geometrii pomocí algebraických a analytických metod.

Nový!!: Rovina a Analytická geometrie · Vidět víc »

Řecké písmo

Řecká dopravní směrovací značka Vývoj řecké abecedy Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabeta) je nejstarší dosud používané písmo v Evropě.

Nový!!: Rovina a Řecké písmo · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Rovina a Bod · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Rovina a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Geometrický útvar

Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin.

Nový!!: Rovina a Geometrický útvar · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Rovina a Geometrie · Vidět víc »

Izomorfismus

Izomorfismus je zobrazení mezi dvěma matematickými strukturami, které je vzájemně jednoznačné (bijektivní) a zachovává všechny vlastnosti touto strukturou definované.

Nový!!: Rovina a Izomorfismus · Vidět víc »

Kolmice

right 450px Kolmice je geometrický útvar.

Nový!!: Rovina a Kolmice · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Rovina a Matematika · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Rovina a Množina · Vidět víc »

Normála

Normála daného n−1 dimenzionálního podprostoru v n-dimenzionálním prostoru je přímka kolmá na daný podprostor.

Nový!!: Rovina a Normála · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Rovina a Nula · Vidět víc »

Osa

Rotační osa koule Osa, též symetrála, je přímka určující souměrnost množiny bodů nebo tělesa.

Nový!!: Rovina a Osa · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Rovina a Přímka · Vidět víc »

Planimetrie

Planimetrie je část geometrie pojednávající o vzájemných vztazích a vzdálenostech rovinných geometrických útvarů, tj.

Nový!!: Rovina a Planimetrie · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Rovina a Plocha · Vidět víc »

Polorovina

Polorovina je část roviny, která vznikne rozdělením roviny jednou přímkou.

Nový!!: Rovina a Polorovina · Vidět víc »

Průnik

Průnik množin A a B V matematice se jako průnik dvou nebo více množin označuje taková množina, která obsahuje pouze ty prvky, které se nalézají ve všech těchto množinách a obsahuje všechny takové prvky.

Nový!!: Rovina a Průnik · Vidět víc »

Proměnná

Proměnná je v logice, matematice a programování způsob symbolické reprezentace objektů, který umožňuje zcela abstraktní manipulaci s nimi.

Nový!!: Rovina a Proměnná · Vidět víc »

Prostor (geometrie)

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor).

Nový!!: Rovina a Prostor (geometrie) · Vidět víc »

Vektorový prostor

Vektorový prostor (též lineární prostor) je ústředním objektem studia lineární algebry, v jehož rámci jsou definovány všechny ostatní důležité pojmy této disciplíny.

Nový!!: Rovina a Vektorový prostor · Vidět víc »

Vektorový součin

Vektorový součin je v matematice binární operace vektorů v trojrozměrném vektorovém prostoru.

Nový!!: Rovina a Vektorový součin · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Rovina a Vzdálenost · Vidět víc »

2D

2D či 2−D je zkratka výrazu „dvoudimenzionální“, „dvourozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat dvěma rozměry; předměty ve dvourozměrném světě mají obsah a např.

Nový!!: Rovina a 2D · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Normálový řez, Obecná rovnice roviny, Rovinný řez, Rovnoběžné roviny, Různoběžné roviny.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »