Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Rozpouštědlo

Index Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

17 vztahy: Aceton, Alkoholy, Amoniak, Benzen, Dichlormethan, Dipólový moment, Disociace, Ethanol, Hexen, Kyselina sírová, Protolýza, Proton, Roztok, Soli, Tetrachlormethan, Voda, 1,4-dioxan.

Aceton

Aceton je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon.

Nový!!: Rozpouštědlo a Aceton · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Rozpouštědlo a Alkoholy · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Rozpouštědlo a Amoniak · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Rozpouštědlo a Benzen · Vidět víc »

Dichlormethan

Dichlormethan (zkratka DCM) nebo methylenchlorid je organická chemická sloučenina se vzorcem CH2Cl2.

Nový!!: Rozpouštědlo a Dichlormethan · Vidět víc »

Dipólový moment

Dipólový moment (přesněji elektrický dipólový moment) je vektorová veličina popisující nesymetrické rozdělení elektrického náboje, např.

Nový!!: Rozpouštědlo a Dipólový moment · Vidět víc »

Disociace

Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály.

Nový!!: Rozpouštědlo a Disociace · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Rozpouštědlo a Ethanol · Vidět víc »

Hexen

Hexen (C6H12) je organická sloučenina (konkrétně uhlovodík ze skupiny alkenů (s šesti atomy uhlíku v molekule)).

Nový!!: Rozpouštědlo a Hexen · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Rozpouštědlo a Kyselina sírová · Vidět víc »

Protolýza

Protolýza je výměna jednoho protonu mezi dvěma částicemi.

Nový!!: Rozpouštědlo a Protolýza · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Rozpouštědlo a Proton · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Rozpouštědlo a Roztok · Vidět víc »

Soli

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru.

Nový!!: Rozpouštědlo a Soli · Vidět víc »

Tetrachlormethan

Tetrachlormethan neboli chlorid uhličitý, v technické hantýrce někdy označovaný tetrachlór, je bezbarvá kapalina sladkého éterického zápachu, prakticky nemísitelná s vodou, zato dobře mísitelná s řadou organických rozpouštědel jako je methanol, ethanol, aceton, benzen, benzin(y) aj.

Nový!!: Rozpouštědlo a Tetrachlormethan · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Rozpouštědlo a Voda · Vidět víc »

1,4-dioxan

1,4-dioxan (též diethylendioxid nebo para-dioxan) je bezbarvá těkavá kapalina, slabě éterického zápachu.

Nový!!: Rozpouštědlo a 1,4-dioxan · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Aprotická rozpouštědla, Aprotické rozpouštědlo, Organické rozpouštědlo, Protická rozpouštědla, Protické rozpouštědlo, Rozpouštědla.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »