Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Rozpustnost

Index Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

117 vztahy: Acetaldehyd, Alkany, Alkoholy, Amoniak, Areny, Benzen, Bromid rtuťný, Bromid stříbrný, Bromidy, Bronz, Cín, Chlorid měďný, Chlorid rtuťný, Chlorid sodný, Chlorid stříbrný, Chloridy, Cyklohexan, Diethylether, Difuze, Dihydrogenfosforečnan amonný, Dihydrogenfosforečnan draselný, Dihydrogenfosforečnan sodný, Dihydrogenfosforečnan vápenatý, Dusičnany, Estery, Ethanol, Fluorid hlinitý, Fluorid lithný, Fluorid měďný, Fluorid vápenatý, Fluoridy, Fosforečnan amonný, Fosforečnan sodný, Fosforečnany, Hliník, Hořčík, Homogenní směs, Hustota, Hydrogenfosforečnan draselný, Hydroxid barnatý, Hydroxid cesný, Hydroxid draselný, Hydroxid lithný, Hydroxid rubidný, Hydroxid sodný, Hydroxid vápenatý, Hydroxidy, Isopentan, Jodid měďný, Jodid olovnatý, ..., Jodid stříbrný, Jodidy, Kyselina šťavelová, Kyselina močová, Kyselina octová, Kyselina siřičitá, Kyselina sorbová, Kyselina uhličitá, Kyselina vinná, Látka, Lipidy, Magnalium, Mastná kyselina, Měď, Methanol, Molární hmotnost, Mosaz, Naftalen, Olovo, Oxid arseničný, Oxid arsenitý, Oxid cesný, Oxid chromový, Oxid draselný, Oxid dusičitý, Oxid dusnatý, Oxid dusný, Oxid fosforečný, Oxid fosforitý, Oxid lithný, Oxid rubidný, Oxid sírový, Oxid siřičitý, Oxid sodný, Oxid strontnatý, Oxid uhličitý, Oxidy, Pájka, PH, Platina, Polarita, Rozpouštědlo, Sacharidy, Síran barnatý, Síran ceričitý, Síran manganatý, Síran olovnatý, Síran strontnatý, Síran vápenatý, Sírany, Siřičitan draselný, Siřičitan sodný, Siřičitany, Stříbro, Sulfid barnatý, Sulfid draselný, Sulfid sodný, Sulfidy, Toluen, Uhličitan amonný, Uhličitan draselný, Uhličitan lithný, Uhličitan rubidný, Uhličitan sodný, Uhličitany, Zinek, Zlato. Rozbalte index (67 více) »

Acetaldehyd

Acetaldehyd, nazývaný též ethanal či aldehyd kyseliny octové, je bezbarvá těkavá hořlavá kapalina štiplavého zápachu.

Nový!!: Rozpustnost a Acetaldehyd · Vidět víc »

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Nový!!: Rozpustnost a Alkany · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Rozpustnost a Alkoholy · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Rozpustnost a Amoniak · Vidět víc »

Areny

Areny, či starším názvem aromatické uhlovodíky, jsou uhlovodíky, které splňují pravidla aromaticity: mají delokalizovaný systém π-elektronů v planární, tj.rovinné, cyklické molekule.

Nový!!: Rozpustnost a Areny · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Rozpustnost a Benzen · Vidět víc »

Bromid rtuťný

Bromid rtuťný je bílá anorganická sloučenina se vzorcem Hg2Br2, jedovatá sloučenina kyseliny bromovodíkové a rtuti.

Nový!!: Rozpustnost a Bromid rtuťný · Vidět víc »

Bromid stříbrný

Bromid stříbrný (AgBr) je žlutá krystalická látka prakticky nerozpustná ve vodě, používaná (podobně stejně jako jiné halogenidy stříbra) ve fotografickém průmyslu.

Nový!!: Rozpustnost a Bromid stříbrný · Vidět víc »

Bromidy

Bromidy jsou soli kyseliny bromovodíkové (HBr), obsahují bromidový aniont Br-.

Nový!!: Rozpustnost a Bromidy · Vidět víc »

Bronz

Socha lva z bronzu Hlavně děl z bronzu Bronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např.

Nový!!: Rozpustnost a Bronz · Vidět víc »

Cín

Cín, chemická značka Sn (lat. Stannum) patří mezi kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku především jako součást slitiny zvané bronz.

Nový!!: Rozpustnost a Cín · Vidět víc »

Chlorid měďný

Chlorid měďný je anorganická sloučenina se vzorcem CuCl, jeden z chloridů mědi.

Nový!!: Rozpustnost a Chlorid měďný · Vidět víc »

Chlorid rtuťný

Chlorid rtuťný je anorganická sloučenina se vzorcem Hg2Cl2.

Nový!!: Rozpustnost a Chlorid rtuťný · Vidět víc »

Chlorid sodný

Chlorid sodný (NaCl), známý v běžném životě pod označením kuchyňská sůl a nejčastěji prostě sůl, je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná.

Nový!!: Rozpustnost a Chlorid sodný · Vidět víc »

Chlorid stříbrný

Chlorid stříbrný (AgCl) je bílá práškovitá chemická sloučenina prakticky nerozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná ve vodném roztoku amoniaku.

Nový!!: Rozpustnost a Chlorid stříbrný · Vidět víc »

Chloridy

Chloridy jsou soli kyseliny chlorovodíkové (HCl).

Nový!!: Rozpustnost a Chloridy · Vidět víc »

Cyklohexan

Cyklohexan je uhlovodík ze třídy cykloalkanů.

Nový!!: Rozpustnost a Cyklohexan · Vidět víc »

Diethylether

Diethylether (též ether, éter nebo ethoxyethan) je ether ethanolu.

Nový!!: Rozpustnost a Diethylether · Vidět víc »

Difuze

Difuze je proces samovolného rozptylování částic v prostoru.

Nový!!: Rozpustnost a Difuze · Vidět víc »

Dihydrogenfosforečnan amonný

Dihydrogenfosforečnan amonný (někdy též označovaný kvůli překladům z angličtiny fosforečnan monoamonný) je bílá krystalická látka se vzorcem (NH4)H2PO4.

Nový!!: Rozpustnost a Dihydrogenfosforečnan amonný · Vidět víc »

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný je anorganická sloučenina se vzorcem KH2PO4.

Nový!!: Rozpustnost a Dihydrogenfosforečnan draselný · Vidět víc »

Dihydrogenfosforečnan sodný

Dihydrogenfosforečnan sodný je rozpustná sodná sůl kyseliny fosforečné.

Nový!!: Rozpustnost a Dihydrogenfosforečnan sodný · Vidět víc »

Dihydrogenfosforečnan vápenatý

Dihydrogenfosforečnan vápenatý, zřídka též uváděno jako fosforečnan monovápenatý je anorganická sloučenina rozpustná ve vodě.

Nový!!: Rozpustnost a Dihydrogenfosforečnan vápenatý · Vidět víc »

Dusičnany

Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné, obsahují tedy aniont NO3- o molární hmotnosti 62,01 gramů na mol.

Nový!!: Rozpustnost a Dusičnany · Vidět víc »

Estery

Obecný vzorec esteru karboxylové kyseliny. Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny.

Nový!!: Rozpustnost a Estery · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Rozpustnost a Ethanol · Vidět víc »

Fluorid hlinitý

Fluorid hlinitý (chemický vzorec AlF3) je anorganická sloučenina primárně používaná ve výrobě hliníku.

Nový!!: Rozpustnost a Fluorid hlinitý · Vidět víc »

Fluorid lithný

Fluorid lithný (chemický vzorec LiF) je bezbarvá krystalická nebo bílá práškovitá látka patřící mezi anorganické iontové sloučeniny.

Nový!!: Rozpustnost a Fluorid lithný · Vidět víc »

Fluorid měďný

Fluorid měďný je anorganická sloučenina se vzorcem CuF.

Nový!!: Rozpustnost a Fluorid měďný · Vidět víc »

Fluorid vápenatý

Fluorid vápenatý (CaF2) je iontová sloučenina vápníku a fluoru.

Nový!!: Rozpustnost a Fluorid vápenatý · Vidět víc »

Fluoridy

Fluoridy jsou soli kyseliny fluorovodíkové (HF).

Nový!!: Rozpustnost a Fluoridy · Vidět víc »

Fosforečnan amonný

Fosforečnan amonný je bílá krystalická látka rozpustná ve vodě se vzorcem (NH4)3PO4. Tato látka běžně krystalizuje jako trihydrát.

Nový!!: Rozpustnost a Fosforečnan amonný · Vidět víc »

Fosforečnan sodný

Fosforečnan sodný (přesněji, ale řidčeji používané fosforečnan trisodný nebo ortofosforečnan sodný) je bílá, anorganická, krystalická látka, používaná jako přídatná látka s označením E339 (společně s hydrogenfosforečnanem sodným a dihydrogenfosforečnanem sodným).

Nový!!: Rozpustnost a Fosforečnan sodný · Vidět víc »

Fosforečnany

Anorganický hydrogenfosfát HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá) Struktura fosfátové skupiny Fosforečnany nebo také fosfáty (PO43−) jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), které vzniknou odtržením všech tří atomů vodíku.

Nový!!: Rozpustnost a Fosforečnany · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Rozpustnost a Hliník · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Rozpustnost a Hořčík · Vidět víc »

Homogenní směs

Homogenní směs (roztok) je systém dvou nebo více složek, v němž neexistuje rozhraní mezi jednotlivými složkami a jejich fázemi, vlastnosti v celém objemu jsou tedy stejné nebo se mění plynule, bez skokových změn.

Nový!!: Rozpustnost a Homogenní směs · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Rozpustnost a Hustota · Vidět víc »

Hydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný je anorganická sloučenina se vzorcem K2HPO4.

Nový!!: Rozpustnost a Hydrogenfosforečnan draselný · Vidět víc »

Hydroxid barnatý

Hydroxid barnatý je sloučeninou barya, které je v něm v oxidačním čísle II+.

Nový!!: Rozpustnost a Hydroxid barnatý · Vidět víc »

Hydroxid cesný

Hydroxid cesný (CsOH) je silně zásaditá anorganická sloučenina.

Nový!!: Rozpustnost a Hydroxid cesný · Vidět víc »

Hydroxid draselný

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako louh draselný či draselný hydrát.

Nový!!: Rozpustnost a Hydroxid draselný · Vidět víc »

Hydroxid lithný

Hydroxid lithný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem LiOH.

Nový!!: Rozpustnost a Hydroxid lithný · Vidět víc »

Hydroxid rubidný

Hydroxid rubidný (RbOH) je alkalická chemická sloučenina, která je tvořena jedním kationtem rubidia a jedním hydroxidovým aniontem.

Nový!!: Rozpustnost a Hydroxid rubidný · Vidět víc »

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný (NaOH) je silně zásaditá anorganická sloučenina.

Nový!!: Rozpustnost a Hydroxid sodný · Vidět víc »

Hydroxid vápenatý

Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca(OH)2.

Nový!!: Rozpustnost a Hydroxid vápenatý · Vidět víc »

Hydroxidy

Hydroxidy jsou chemické sloučeniny, které obsahují ion OH- a kovový kation či NH4+.

Nový!!: Rozpustnost a Hydroxidy · Vidět víc »

Isopentan

Isopentan (systematický název 2-methylbutan, sumární vzorec C5H12) je rozvětvený alkan se pěti atomy uhlíku.

Nový!!: Rozpustnost a Isopentan · Vidět víc »

Jodid měďný

Jodid měďný je bílá, anorganická sloučenina se vzorcem CuI.

Nový!!: Rozpustnost a Jodid měďný · Vidět víc »

Jodid olovnatý

Jodid olovnatý (PbI2) je toxická nažloutlá, za normálních podmínek pevná látka.

Nový!!: Rozpustnost a Jodid olovnatý · Vidět víc »

Jodid stříbrný

Jodid stříbrný (AgI) je anorganická sloučenina jodu a stříbra.

Nový!!: Rozpustnost a Jodid stříbrný · Vidět víc »

Jodidy

Jodidy jsou soli kyseliny jodovodíkové (HI).

Nový!!: Rozpustnost a Jodidy · Vidět víc »

Kyselina šťavelová

Kyselina šťavelová je karboxylová (organická) kyselina.

Nový!!: Rozpustnost a Kyselina šťavelová · Vidět víc »

Kyselina močová

Strukturní vzorec Kyselina močová neboli 2,6,8-trioxypurin, sumární vzorec C5H4N4O3, je bezbarvá krystalická látka s teplotou tání 400 °C, při které se však rozkládá.

Nový!!: Rozpustnost a Kyselina močová · Vidět víc »

Kyselina octová

Kyselina octová (lat. acidum aceticum), ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina.

Nový!!: Rozpustnost a Kyselina octová · Vidět víc »

Kyselina siřičitá

Kyselina siřičitá (chemický vzorec H2SO3) patří ke středně silným kyselinám.

Nový!!: Rozpustnost a Kyselina siřičitá · Vidět víc »

Kyselina sorbová

Kyselina sorbová je nenasycená karboxylová kyselina, jejíž název byl odvozen od odborného názvu jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), z jehož plodů byla látka poprvé v roce 1859 izolována.

Nový!!: Rozpustnost a Kyselina sorbová · Vidět víc »

Kyselina uhličitá

Kyselina uhličitá je slabá, nestálá kyselina, existující jen ve formě svého málo koncentrovaného vodného roztoku.

Nový!!: Rozpustnost a Kyselina uhličitá · Vidět víc »

Kyselina vinná

Kyselina vinná (2,3-dihydroxybutandiová kyselina, někdy kyselina dihydroxyjantarová), funkční vzorec HOOC–CH(OH)–CH(OH)–COOH, je bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě, kyselé chuti.

Nový!!: Rozpustnost a Kyselina vinná · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Rozpustnost a Látka · Vidět víc »

Lipidy

strukturní vzorec triacylglycerolů Lipidy (z řeckého lipos tj. tučný) jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu.

Nový!!: Rozpustnost a Lipidy · Vidět víc »

Magnalium

Magnalium je označení slitiny hliníku, obsahující 5-50 % hořčíku.

Nový!!: Rozpustnost a Magnalium · Vidět víc »

Mastná kyselina

Jako mastné kyseliny se v biochemii označují vyšší monokarboxylové kyseliny.

Nový!!: Rozpustnost a Mastná kyselina · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Rozpustnost a Měď · Vidět víc »

Methanol

Methanol (mimo chemii dle pravidel českého pravopisu metanol), methylalkohol, karbinol je nejjednodušší alifatický alkohol.

Nový!!: Rozpustnost a Methanol · Vidět víc »

Molární hmotnost

Molární hmotnost je fyzikální veličina, která udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu).

Nový!!: Rozpustnost a Molární hmotnost · Vidět víc »

Mosaz

Mosazná kostka, zinkový slitek a kousek mědi Mosaz je slitina mědi a zinku.

Nový!!: Rozpustnost a Mosaz · Vidět víc »

Naftalen

Naftalen (též naftalín) je bílá, krystalická, aromatická látka, známá jako hlavní přísada kuliček proti molům (naftalínu).

Nový!!: Rozpustnost a Naftalen · Vidět víc »

Olovo

Olovo chemická značka: Pb (lat. Plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku.

Nový!!: Rozpustnost a Olovo · Vidět víc »

Oxid arseničný

Oxid arseničný (chemický vzorec As2O5 nebo lépe As4O10) je společně s oxidem arsenitým jedním ze dvou oxidů arsenu.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid arseničný · Vidět víc »

Oxid arsenitý

Oxid arsenitý, známý také pod triviálním názvem arsenik nebo otrušík, případně pod staršími českými jmény utrejch nebo utrých, je nejběžnější oxid arsenu.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid arsenitý · Vidět víc »

Oxid cesný

Oxid cesný (Cs2O) je jediným oxidem cesia, které je v něm přítomno v oxidačním stavu I. Je to anhydrid hydroxidu cesného.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid cesný · Vidět víc »

Oxid chromový

Oxid chromový (chemický vzorec CrO3) je jedním z oxidů chromu, který v něm má oxidační číslo VI.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid chromový · Vidět víc »

Oxid draselný

Oxid draselný (K2O) je sloučenina draslíku a kyslíku.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid draselný · Vidět víc »

Oxid dusičitý

Oxid dusičitý (NO2) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid dusičitý · Vidět víc »

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý (NO) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid dusnatý · Vidět víc »

Oxid dusný

šlehačky Oxid dusný, triviálním názvem rajský plyn či azooxid, v medicíně nazývaný Nitrogenium oxydulatum nebo Dinitrogenii oxidum, je za laboratorních podmínek bezbarvý, nehořlavý plyn s nevýraznou, ale příjemnou vůní a nasládlou chutí.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid dusný · Vidět víc »

Oxid fosforečný

Oxid fosforečný (P4O10) je anorganický oxid.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid fosforečný · Vidět víc »

Oxid fosforitý

Oxid fosforitý je anorganická sloučenina tvořící dimerní molekulu P4O6.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid fosforitý · Vidět víc »

Oxid lithný

Oxid lithný (Li2O) je sloučenina lithia a kyslíku.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid lithný · Vidět víc »

Oxid rubidný

Oxid rubidný je chemická sloučenina s vzorcem Rb2O.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid rubidný · Vidět víc »

Oxid sírový

Oxid sírový (chemický vzorec SO3) je jeden z oxidů síry, který je hlavní příčinou vzniku kyselých dešťů.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid sírový · Vidět víc »

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý (chemický vzorec SO2) je jedním ze dvou hlavních oxidů síry.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid siřičitý · Vidět víc »

Oxid sodný

Oxid sodný (Na2O) je jediný oxid sodíku.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid sodný · Vidět víc »

Oxid strontnatý

Oxid strontnatý je oxidem stroncia, které v něm má oxidační číslo II.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid strontnatý · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Rozpustnost a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Oxidy

Oxidy (dříve psáno, v souladu s dalšími jazyky, oxydy, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními prvky.

Nový!!: Rozpustnost a Oxidy · Vidět víc »

Pájka

Pájka alt.

Nový!!: Rozpustnost a Pájka · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Rozpustnost a PH · Vidět víc »

Platina

Platina, chemická značka Pt, lat.

Nový!!: Rozpustnost a Platina · Vidět víc »

Polarita

Polarita je:;obecně.

Nový!!: Rozpustnost a Polarita · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Rozpustnost a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Rozpustnost a Sacharidy · Vidět víc »

Síran barnatý

Síran barnatý je barnatá sůl kyseliny sírové s chemickým vzorcem BaSO4.

Nový!!: Rozpustnost a Síran barnatý · Vidět víc »

Síran ceričitý

Síran ceričitý (chemický vzorec Ce(SO4)2) je anorganická sloučenina, ceričitá sůl kyseliny sírové.

Nový!!: Rozpustnost a Síran ceričitý · Vidět víc »

Síran manganatý

Síran manganatý (též sulfát manganatý či manganatá skalice) je anorganická, manganatá sůl kyseliny sírové se vzorcem MnSO4.

Nový!!: Rozpustnost a Síran manganatý · Vidět víc »

Síran olovnatý

Síran olovnatý (PbSO4) je bílý krystalický síran dvoumocného olova.

Nový!!: Rozpustnost a Síran olovnatý · Vidět víc »

Síran strontnatý

Síran strontnatý je bílá, krystalická, anorganická sloučenina bez zápachu se vzorcem SrSO4.

Nový!!: Rozpustnost a Síran strontnatý · Vidět víc »

Síran vápenatý

Síran vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem CaSO4, vápenatá sůl kyseliny sírové.

Nový!!: Rozpustnost a Síran vápenatý · Vidět víc »

Sírany

Sírany (sulfáty) jsou soli odvozené od kyseliny sírové, které vznikly náhradou obou jejích kyselých vodíků.

Nový!!: Rozpustnost a Sírany · Vidět víc »

Siřičitan draselný

Siřičitan draselný (K2SO3) je draselná sůl kyseliny siřičité.

Nový!!: Rozpustnost a Siřičitan draselný · Vidět víc »

Siřičitan sodný

Siřičitan sodný (Na2SO3) je rozpustná sodná sůl kyseliny siřičité.

Nový!!: Rozpustnost a Siřičitan sodný · Vidět víc »

Siřičitany

p.

Nový!!: Rozpustnost a Siřičitany · Vidět víc »

Stříbro

Stříbro, chemická značka Ag (lat. Argentum) je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Rozpustnost a Stříbro · Vidět víc »

Sulfid barnatý

Sulfid barnatý je anorganická sloučenina se vzorcem BaS.

Nový!!: Rozpustnost a Sulfid barnatý · Vidět víc »

Sulfid draselný

Sulfid draselný je draselná sůl kyseliny sirovodíkové.

Nový!!: Rozpustnost a Sulfid draselný · Vidět víc »

Sulfid sodný

Sulfid sodný (chemický vzorec Na2S) je chemickou sloučeninou sodíku a síry.

Nový!!: Rozpustnost a Sulfid sodný · Vidět víc »

Sulfidy

Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S−II.

Nový!!: Rozpustnost a Sulfidy · Vidět víc »

Toluen

Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.

Nový!!: Rozpustnost a Toluen · Vidět víc »

Uhličitan amonný

Uhličitan amonný je amonná sůl s chemickým vzorcem (NH4)2CO3, dříve nazývaná „sal volatile“ nebo „sůl z jeleního parohu“ (což je však název spjatý spíše s karbamátem amonným).

Nový!!: Rozpustnost a Uhličitan amonný · Vidět víc »

Uhličitan draselný

Uhličitan draselný K2CO3, starším názvem potaš či salajka, je bílá, silně hygroskopická sůl kyseliny uhličité.

Nový!!: Rozpustnost a Uhličitan draselný · Vidět víc »

Uhličitan lithný

Uhličitan lithný (Li2CO3) je anorganická sloučenina, lithná sůl kyseliny uhličité.

Nový!!: Rozpustnost a Uhličitan lithný · Vidět víc »

Uhličitan rubidný

Uhličitan rubidný je anorganická sůl (uhličitan) se vzorcem Rb2CO3.

Nový!!: Rozpustnost a Uhličitan rubidný · Vidět víc »

Uhličitan sodný

Uhličitan sodný (Na2CO3), též soda, soda na praní, těžká/lehká soda nebo kalcinovaná (kalc.) soda, je anorganická sloučenina.

Nový!!: Rozpustnost a Uhličitan sodný · Vidět víc »

Uhličitany

Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité, které vznikly odštěpením dvou atomů vodíku.

Nový!!: Rozpustnost a Uhličitany · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Rozpustnost a Zinek · Vidět víc »

Zlato

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.

Nový!!: Rozpustnost a Zlato · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »