Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Roztok

Index Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

16 vztahy: Chlorid sodný, Disociace, Genitiv, Heterogenní směs, Homogenní směs, Hydroxid vápenatý, Koloid, Koncentrace (chemie), Krystal, Kyslík, Oxid uhličitý, Rozpustnost, Slitina, Směs, Voda, Vzduch.

Chlorid sodný

Chlorid sodný (NaCl), známý v běžném životě pod označením kuchyňská sůl a nejčastěji prostě sůl, je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná.

Nový!!: Roztok a Chlorid sodný · Vidět víc »

Disociace

Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály.

Nový!!: Roztok a Disociace · Vidět víc »

Genitiv

Genitiv (zkratka GEN, česky též původník, roditel či přisvojník) je mluvnický pád, v češtině 2.

Nový!!: Roztok a Genitiv · Vidět víc »

Heterogenní směs

žuly. Heterogenní směs (také různorodá směs) je systém složený z několika fází.

Nový!!: Roztok a Heterogenní směs · Vidět víc »

Homogenní směs

Homogenní směs (roztok) je systém dvou nebo více složek, v němž neexistuje rozhraní mezi jednotlivými složkami a jejich fázemi, vlastnosti v celém objemu jsou tedy stejné nebo se mění plynule, bez skokových změn.

Nový!!: Roztok a Homogenní směs · Vidět víc »

Hydroxid vápenatý

Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca(OH)2.

Nový!!: Roztok a Hydroxid vápenatý · Vidět víc »

Koloid

Tyndallova jevu v důsledku přítomnosti koloidních částic Koloid je označení pro disperzní soustavu obsahující částice, které svou velikostí spadají do rozmezí 1 nm až 1000 nm (případně 500 nm).

Nový!!: Roztok a Koloid · Vidět víc »

Koncentrace (chemie)

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi.

Nový!!: Roztok a Koncentrace (chemie) · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Roztok a Krystal · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Roztok a Kyslík · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Roztok a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Roztok a Rozpustnost · Vidět víc »

Slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

Nový!!: Roztok a Slitina · Vidět víc »

Směs

Směs je látka, která se skládá ze dvou a více chemicky čistých látek, při jejichž smísení nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb a proto se nejedná o chemický děj.

Nový!!: Roztok a Směs · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Roztok a Voda · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Roztok a Vzduch · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Nasycený roztok.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »